GN Lingewaard

22 april 2020

GN Lingewaard 22 april 2020


Je eigen groenten oogsten: leuk, lekker en gezond

Een jonge deelnemer helpt mee op de tuin. (foto: Vivian van der Torren)

HUISSEN - Eet je graag kraakverse, onbespoten groenten en geniet je van buiten zijn? Op 1 mei opent oogstseizoen 2020 op Zelfoogsttuin De Brouwketel! Daar kun je het hele seizoen zelf groenten, kruiden en snijbloemen oogsten.


De tuin ligt in een prachtige ruime omgeving in de uiterwaarden bij Huissen en is goed te bereiken vanuit heel Lingewaard. “Zeker in deze bizarre tijd is zelf oogsten ideaal”, vindt tuinster Vivian van der Torren. “Er is ontzettend veel ruimte, je bent echt de enige die je groenten heeft aangeraakt en je eet zo vers dat de vitaminen er vanaf spatten. Bovendien kun je ook nog lekker buiten zijn én duurzaam, lokaal eten.”

In verband met corona is de tuin alle woensdagen en zaterdagen in april en mei geopend voor bezoek, in plaats van één centrale open dag. Op deze manier zijn er weinig mensen tegelijkertijd en kan je als geïnteresseerde tóch een kijkje nemen. Tussen 10.00-16.00 uur ben je welkom om langs te komen en rond te kijken. Ook kan tuinster Vivian je rondleiden en vragen beantwoorden. Kijk voor meer informatie op de website: landgoeddebrouwketel.nl/zelfoogsttuin, of bel direct met de tuinster: 06 19974905.

Tafeltennissen na het corona-tijdperk

BEMMEL - In deze gekke tijd staan de sportactiviteiten even stil. Maar het is wel een mooi moment om goede voornemens te maken. Welke sport zal ik eens gaan doen na het corona-tijdperk? Misschien is tafeltennis wel dé sport voor u.


We hebben allemaal wat tafeltenniservaring, doordat we op vakantie wel eens een balletje hebben geslagen. Maar het is ook heel fijn dat deze sport wekelijks te spelen is in ons eigen Bemmel. Zodra samen sporten weer mag, kunt u aansluiten bij de leden van tafeltennisclub Essentia in Bemmel. Ze oefenen elke vrijdagavond (jeugd en senioren) in de Schaapskooi in Bemmel. Op dinsdagmiddag is er ook een mogelijkheid om een balletje te slaan met 55+ers.

Het is natuurlijk nog onduidelijk wanneer de sport weer wordt hervat, maar hierover wordt gecommuniceerd via de krant en social media. Zodra er weer wordt gespeeld bent u welkom om ook eens een balletje te komen slaan.

Meer informatie? Neem dan contact op via info@essentiabemmel.nl of stuur een bericht via de Facebook-pagina van TTV Essentia.

Ondersteuning bij thuisonderwijs en spreekuur gezinsondersteuning SWL

(foto: via Pixabay) via pixabay gratis foto

LINGEWAARD - Vanuit het project Gezinsondersteuning (+) van Stichting Welzijn Lingewaard wordt een alternatieve manier van ondersteuning aangeboden. Dit heeft alles te maken met de coronacrisis en het feit dat vrijwilligers niet meer bij de gezinnen thuis komen om hen wekelijks te ondersteunen.


Na een rondvraag is er vooral behoefte aan ondersteuning voor ouders bij het geven van thuisonderwijs. Dit is voor sommige ouders een hele klus. Hoe krijg je je kinderen ’s ochtends aan de gang voor school? Hoe bied je hen structuur? Hoe maak je een planning? Hoe houd je de sfeer positief? Hoe zorg je tussentijds voor voldoende beweging en ontspanning? En hoe combineer je deze taak met thuiswerken?


De vrijwilliger zal de ouder helpen om sterker te staan in deze nieuwe rol. Het gaat dus niet om vragen van de kinderen zelf, die kunnen zij stellen aan hun leerkracht. Ook gaat het niet om inhoudelijke lesstof. Het is puur gericht op de ouder. De vrijwilliger biedt een luisterend oor en kan samen met jou een plan maken over hoe je dit nu het beste aanpakt.


Gezinnen die al bekend zijn met gezinsondersteuning kunnen direct van dit aanbod gebruik maken. Met nieuwe gezinnen wordt altijd een kennismakingsgesprek, via (video)bellen, gevoerd. Nieuwe gezinnen kunnen zich aanmelden via Gezinsondersteuning@swlingewaard.nl Deze vorm van gezinsondersteuning is gratis. Ook is er een telefonisch spreekuur voor ouders.

Spreekuur Gezinsondersteuning: iedere dinsdagavond van 19:30 tot 21:00 uur en iedere donderdagmiddag van 14:30 tot 16:00 uur. Oneven weken Anita Blom: 06 83580598, even weken Esther Booltink: 06 13966541.

Klein Kerkje aan de dijk open woensdag tussen de middag

Klokkentoren. (foto: Marcel Smit) Marcel Smit

ANGEREN - Hoe doe je dat, kerk-zijn nu het coronavirus onze samenleving in zijn greep houdt? Dat vroegen we ons af in de protestantse gemeente van Angeren.


Het is goed geen diensten te houden. De regels te respecteren. Toch ook vreemd: samenkomen en samen zijn behoren tot het hart van het gemeente-zijn. Juist in deze tijden gaat het om wat echt belangrijk is.

Met volledige inachtneming van de voorschriften willen we in de coronatijd op woensdagen van 11.45 - 13.00 uur de kerk open stellen. U kunt er dan gewoon even zijn. Er ligtn een aantal gebeden en teksten, die u in kunt zien. Misschien komt u even zitten, wat rondlopen. De predikante zal aanwezig zijn. Er muziek klinken. U kunt een kaarsje branden. Er ligt een boek waarin u iets kunt schrijven van wat u bezig houdt. U kunt zelf ook een tekst neerleggen die u aanspreekt. Wees creatief. Het is zoiets als een kerk binnen lopen als je op vakantie bent.

Welkom om in de kerk te zijn op die tijd. We verzoeken u bij binnenkomst de handen te wassen en ruime afstand te houden. Of je er nu bent of niet: weet dat we van 11.45 – 13.00 uur bidden en mediteren voor innerlijke kracht. We sluiten ons aan op de krachtbron die onveranderlijk liefdevol is. Ook als tijden veranderen en onzeker zijn. Daarnaast worden er op woensdagavond van 19.00 – 19.15 uur de klokken van geluid van zowel de protestantse als de rooms-katholieke kerk. We luiden oecumenisch. Om en om. We houden contact.

Els de Clercq, predikant

Ingezonden brief

Stijging afvalstoffenheffingen


Beste Gemeenteraad,

Jaarlijks verhoogt de gemeente Lingewaard haar afvalstoffenheffingen met een substantieel bedrag. In 2020 is Lingewaard zelfs de grootste stijger van Gelderland, met zo’n 50% verhoging.
Dat is prima, de gemeente zal immers jaarlijks hogere kosten moeten maken om de afvalstromen van de burger weg te krijgen. Tenminste, dat zou je denken. De gemeente Lingewaard bewandelt in 2020 echter een vreemde weg, waarbij af te vragen is of de verhoging van de tarieven wel echt ten goede komt aan de verwerking van het afval van de inwoners.

Men heeft besloten om het restafval nog maar 1x per 4 weken op te halen. Prima, voor een klein gezin, maar een 4-persoons huishouden heeft hier toch wel moeite mee. Vreemder nog is dat men voor die 4-wekelijkse lediging een hoger bedrag in rekening brengt dan eerder met de 2-wekelijkse lediging. De beargumentatie: de grootste berg afval van huishoudens zou het PMD afval zijn. Prima, echter wanneer men bijvoorbeeld een doe-het-zelfklus of huisdieren heeft is dit niet helemaal de waarheid. Een bezoek aan de milieustraat is dan het alternatief, sinds dit jaar minimaal 7,50 euro per bezoekje.

Een gezin met kleine kinderen dient per 1 januari luiers in een aparte zak aan te bieden op daarvoor aangewezen plekken. Echter, tot op heden is het aantal plekken beperkt en is de gemeente nog altijd in onderhandeling met bijvoorbeeld kinderdagverblijf De Volle Maan. Tevens waren de daarvoor bedoelde containers in de eerste weken van januari niet geleverd, waardoor men ertoe gedwongen werd de 'stinkzakken' thuis te houden tot dit wel het geval was. Dit geeft blijk van slechte voorbereiding en nog slechtere uitvoer.

Per 1 april zijn de ophaaldagen van het vuil veranderd. Hier gaat iets fout. De gemeente heeft besloten de burger hierover te 'informeren' via een site of app. Daar kijkt kennelijk niemand op, want het vuil wordt getrouw op de oude dagen langs de kant van de weg gezet. Tevens hebben verschillende afvalcategorieën een verschillende dag gekregen. Kortom: de gemiddelde burger ziet door de bomen het bos niet meer.

Tevens blijkt als donderslag bij heldere hemel dat men heeft besloten het oud papier niet meer op te halen, uit veiligheid- en gezondheidsoverwegingen. Daarvoor alle respect. Echter, de containers bij voetbalclub Jonge Kracht puilen uit en zijn inmiddels wegens overvol gesloten. Het zou de gemeente sieren hierin haar verantwoordelijkheid te nemen en op meerdere plekken in de gemeente oud-papiercontainers te plaatsen. Dat zou een pro-actieve actie zijn geweest, die ervoor zorgt dat bij de inwoners papier en ander afval zich niet opstapelt, met onverhoopte afvaldumpingen tot resultaat.

Gemeente Lingewaard, neem alstublieft uw verantwoordelijkheid. In niet alleen de belastingen als prettig zakcentje, maar zorg ervoor dat de burger hiervoor ook terugkrijgt waar men recht op heeft: een schone omgeving en een duidelijk communicerende gemeente die opkomt voor de belangen van de burger. Kortom: word wakker!

Sebastiaan Schoemaker, Huissen

Twee jonge duiven 18 dagen oud (foto: Chantal Staal )

HAALDEREN - Voor de duivenmelkers van de Vliegende Post Haalderen staan de maanden maart en april traditiegetrouw altijd in het teken van het voorbereiden van de postduiven voor het nieuwe seizoen. Helaas is het in deze coronatijd niet mogelijk om deel te nemen aan de wedvluchten.


De wat oudere en kwetsbare duivenmelkers in de duivensport moeten natuurlijk extra voorzichtig zijn, ook al wil elke melker niets liever dan de duiven opwachten van een mooie vlucht. "Hopelijk krijgen we nog een mogelijkheid om te kunnen spelen met de duiven en dan vooral voor de jonkies die staan te trappelen om vanuit België en Frankrijk zo snel mogelijk terug te vliegen naar de baas."

De Minkhofkippen konden niet wachten

Wim van Anholt en Alie Verbaas. (foto: pr De Minkhof)

BEMMEL - De Minkhof beleef en ontmoetingsplaats voor senioren is -zoals bekend- nu ook gesloten vanwege het coronavirus, maar de reeds eerder bestelde kippen konden niet wachten op hun verblijf in Bemmel. Dat ze het naar hun zin hebben in hun nieuwe verblijf bleek wel, toen ze dezelfde dag nog eieren legden, wat normaal niet het geval is omdat kippen door verplaatsing even van de leg af zijn.


Maar ja wat een geweldig kippenverblijf, gebouwd door Wim van Anholt met materieel, mogelijk gemaakt is door de gemeentelijke tientjesactie 'Lingewaard Doet'.

Alie Verbaas, een van de kippenverzorgers heeft er lang naar uitgekeken, zeker nu haar dierbaar hondje niet meer leeft en zij nu toch weer iets heeft om te verzorgen. Intussen hebben de vrijwilligers zoveel mogelijk contact met de deelnemers die De Minkhof zeer missen. Het is te hopen dat aan deze bizarre tijd spoedig een einde komt en alle deelnemers weer kunnen genieten op De Minkhof.

Steun gevraagd voor verbetering toegankelijkheid kastelen

Steun gevraagd voor

verbetering toegankelijkheid kastelenLINGEWAARD - Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) wil in 2020 de toegankelijkheid van haar opengestelde kastelen verbeteren. Met een forse reeks maatregelen – van traplift tot invalidentoilet, van drempelhulp tot aangepaste toegangspaden – willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een lichamelijke beperking onze kastelen kunnen bezoeken en genieten van het culturele erfgoed. Een ambitieus plan, waarvoor we alle hulp hard nodig hebben.Toegankelijkheid stond niet hoog genoteerd op het Programma van Eisen van middeleeuwse ridders die kastelen lieten bouwen. Integendeel. Ze wilden een onneembare vesting die goed verdedigd kon worden tegen vijandelijke aanvallen. Niet vreemd dat kastelen nu te wensen overlaten als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar dat wil GLK veranderen.


Maatregelen in kaart gebracht
Door de vereniging de Zonnebloem en de Bartiméus Stichting is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de kastelen voor mensen met een motorische of visuele beperking. Op basis van al deze bevindingen heeft GLK geïnventariseerd welke maatregelen wenselijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren én welke maatregelen daarbij prioriteit hebben.


Open de poorten!
Er moeten heel wat drempels weggenomen worden – letterlijk. Het uitvoeren van deze maatregelen kost veel geld. Daarom start GLK de actie ‘Open de poorten’. Help mee en ga naar www.glk.nl/opendepoorten!

'Als de nood hoog is...'

LINGEWAARD - Herkent u de volgende situatie, of kent u mensen in uw omgeving die hier tegenaan lopen:


Ervaart u weleens sanitaire problemen tijdens uw bezoek aan de dorpskernen van Huissen, Bemmel of Gendt? Of komt u daar minder omdat er geen goeie toiletten zijn. Voelt u zich wellicht onzeker over de toiletgang… en zou daar iets aan moeten gebeuren?


Vanuit de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen doen wij, als studenten, in opdracht van de gemeente Lingewaard onderzoek naar de openbare toiletvoorzieningen.

Wij zijn op zoek naar ouderen (65+) en mensen met blaas- en/of darmklachten die problemen ervaren omtrent openbare toiletvoorzieningen.

Uw bevindingen kunnen een positieve impuls geven aan het onderzoek wat wellicht resulteert in verbetering van de openbare toiletvoorzieningen in de drie dorpskernen.

Voelt u zich geroep om uw bevindingen te delen? Aarzel niet en neem contact met ons op: Jurgen van Swaaij: 06 46608974; jurgenvanswaay@hotmail.com.

Geen kampioensfeest voor dames 4

GENDT - Helaas gaat het kampioenschap voor deze volleybalmeiden niet door dit jaar.


Helaas geen kampioensfeest voor dames 4. Gelukkig samen wel heel veel plezier!


Steun gevraagd voor

verbetering toegankelijkheid kastelenLINGEWAARD - Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) wil in 2020 de toegankelijkheid van haar opengestelde kastelen verbeteren. Met een forse reeks maatregelen – van traplift tot invalidentoilet, van drempelhulp tot aangepaste toegangspaden – willen we ervoor zorgen dat ook mensen met een lichamelijke beperking onze kastelen kunnen bezoeken en genieten van het culturele erfgoed. Een ambitieus plan, waarvoor we alle hulp hard nodig hebben.Toegankelijkheid stond niet hoog genoteerd op het Programma van Eisen van middeleeuwse ridders die kastelen lieten bouwen. Integendeel. Ze wilden een onneembare vesting die goed verdedigd kon worden tegen vijandelijke aanvallen. Niet vreemd dat kastelen nu te wensen overlaten als het gaat om toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking. Maar dat wil GLK veranderen.


Maatregelen in kaart gebracht
Door de vereniging de Zonnebloem en de Bartiméus Stichting is onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de kastelen voor mensen met een motorische of visuele beperking. Op basis van al deze bevindingen heeft GLK geïnventariseerd welke maatregelen wenselijk zijn om de toegankelijkheid te verbeteren én welke maatregelen daarbij prioriteit hebben.


Open de poorten!
Er moeten heel wat drempels weggenomen worden – letterlijk. Het uitvoeren van deze maatregelen kost veel geld. Daarom start GLK de actie ‘Open de poorten’. Help mee en ga naar www.glk.nl/opendepoorten!

Vermaak voor de bewoners van De Lingehof

Twee clowns lappen de ramen van de Lingehof. (foto: Maria Smits)

BEMMEL - In deze vreemde tijd worden de bewoners van de Lingehof gelukkig niet vergeten!


Al een aantal keren kwamen clowns spelen voor de ramen van de woningen. En ook werd er accordeon gespeeld buiten, waarbij de bewoners binnen konden meezingen.

En wat hebben de bewoners van de Lingehof genoten van De Kinkeltjes, die in de tuinen kwamen optreden! Omdat de woningen nogal uiteen liggen, hebben ze meerdere malen gedanst zodat elke bewoner het mocht aanschouwen. "Van dit soort initiatieven worden we in deze tijd ontzettend blij."Esmée Happel van amateur- naar profclub

Esmée Happel na haar eerste stage training bij Feyenoord. (foto: Anneke )

HUISSEN - Esmée is de keepster van RKHVV dames 1. Vanaf seizoen 2020/2021 zal zij onder de lat staan bij Feyenoord.


Esmée stond in de belangstelling van meerdere clubs, maar haar hart gaat sneller kloppen van Feyenoord. Als 19-jarige is dit een droom die uitkomt. Esmée volgt de Cios-opleiding en hoopt dit jaar haar haar diploma op zak te hebben. Tevens zal ze haar opleiding voor UEFA B afronden.

Videoboodschap Alarmfase 3 voor Bemmelnaren

Kaart voor alle Bemmelse ondernemers. (foto: Alarmfase 3) Alarmfase 3

BEMMEL - Om alle Bemmelse ondernemers een hart onder de riem te steken hebben Francois van Schaik en dweilorkest Alarmfase 3 de handen ineen geslagen.


In deze moeilijke tijd kunnen de ondernemers wel een steuntje in de rug gebruiken. Daarom hebben alle ondernemers een ansichtkaart ontvangen, waarin Francois en Alarmfase 3 de ondernemers veel sterkte toewensen in deze lastige tijd. Naast de kaart is er een videoboodschap opgenomen waarin alle Bemmelnaren worden opgeroepen om vooral lokaal te kopen. "Zo steunen we samen de winkeliers en ondernemers in ons mooie dorp. Samen komen we er wel. Aan alle ondernemers: heel veel succes en sterkte de komende tijd. Keep up the good work!"

Kaart voor alle Bemmelse ondernemers. (foto: Alarmfase 3) Alarmfase 3

De videoboodschap is te zien via alarmfase3.nl/videoboodschap of via facebook.com/alarmfase3

Bemmelse huisartsen altijd bereikbaar voor overleg

BEMMEL - Net zoals in het hele land zien ook de Bemmelse huisartsen een duidelijke afname in spoedeisende klachten. Het blijkt dat in deze coronacrisis veel patiënten de huisartsenpraktijk niet willen storen of angst hebben om op de praktijk in aanraking te komen met besmette mensen.


Het is fijn dat mensen meedenken, maar absoluut onnodig om terughoudend te zijn in het contacteren van de huisarts. De praktijken zijn telefonisch bereikbaar voor overleg en mensen met klachten die niet kunnen wachten worden gewoon gezien. Daarnaast zijn er vaak ook andere oplossingen mogelijk zoals beeldbellen of het versturen van een foto via een beveiligde internetverbinding. Kijk hiervoor op de website van uw huisartsenpraktijk.

Voor besmetting hoeft men ook niet bang te zijn. Binnen de praktijken gelden zoveel mogelijk dezelfde maatregelen als in de maatschappij, dat betekent dus voldoende afstand houden en goede hygiëne toepassen. Daarnaast worden alle patiënten met koorts of luchtwegklachten op een aparte locatie in het dorp beoordeeld. Met behulp van de gemeente Lingewaard is deze locatie in korte tijd opgezet en inmiddels wordt hier al ruim twee weken volwaardige zorg geleverd. Op deze manier houden we de huisartsenpraktijken open voor alle andere klachten. Twijfelt u of uw klachten kunnen wachten tot na de crisis, schroom dan niet om contact op te nemen via de assistente.


Stilte

Het is kalm om me heen

De wereld is gaan rusten

Geluiden zijn verstomd

De lasten en de lusten

hebben andere accenten

zijn alom herverdeeld

De wereld houdt siësta

is volop in beweging

Soms hoop ik nog in stilte

dat ik me alles slechts verbeeld.

Jan Werkman


Werkt u thuis door?Dan werkt Mattijssen aan uw kantoor

(foto: Pip Erken) Foto: PIP ERKEN

BEMMEL – “Het periodieke onderhoud op werkplekken, zoals kantoren en schoolgebouwen, kan door ons nu nog efficiënter worden georganiseerd”, legt Harry Mattijssen uit. In de planning van het gelijknamige schildersbedrijf worden extra klussen in deze periode ingepast.


Voor zowel bedrijven als voor scholen is het prettiger als schilderswerkzaamheden worden gedaan als er (bijna) niemand gebruik hoeft te maken van de te schilderen ruimtes. Deze periode biedt dan ook de mogelijkheid om van een nood een deugd te maken. “Onderhoudswerkzaamheden gaan gewoon door”, vertelt Harry. “Ruimtes waar schilderswerkzaamheden normaliter lastig in te plannen zijn, zoals kantoren, klaslokalen en productie-afdelingen, daar worden we nu voor ingeschakeld”. Het nalaten van onderhoud van schilderwerk, kan uiteindelijk extra onkosten veroorzaken. Dat is onnodig en kan voorkomen worden.

Het zijn overigens niet alleen werkplekken waar Mattijssen nu efficiënt aan de slag kan, maar ook op sportcomplexen. De tribunes, kleedkamers en de kantine worden nu immers niet gebruikt. Schildersbedrijf Harry Mattijssen biedt voor ieder project een totaalpakket: 'Mattijssen Compleet'. Harry: “Men kan bij ons terecht voor verschillende specialisaties. Van stuc- en schilderwerk tot renovatie en timmerklussen. Maar ook voor gordijnen, vloeren, beglazingswerk en persoonlijk interieuradvies. We bieden alle disciplines onder één dak.”

De slogan: 'Schildersbedrijf Mattijssen, meer dan...' past dus als een (verf)bus! “Tijdelijk thuis werken is prima, maar ik hoor van veel mensen dat ze ook graag weer naar kantoor gaan. Dan is het fijn als dat kantoor bij terugkomst er weer fris en nieuw uitziet, zodat men zich straks 'thuis' voelt op kantoor”, sluit Harry af. Voor al uw vragen of voor het inplannen van uw klus staan de medewerkers van Mattijssen graag voor u klaar. Ook nu. Bel: 0481 464814 www.mattijssen.com.

Stilte


Het is kalm om me heen

De wereld is gaan rusten

Geluiden zijn verstomd

De lasten en de lusten

hebben andere accenten

zijn alom herverdeeld

De wereld houdt siësta

is volop in beweging

Soms hoop ik nog in stilte

dat ik me alles slechts verbeeld.

Jan Werkman

8 / 22

Geen Roparun door team-031 Lingewaard

Geen Roparun door team-031 Lingewaard


LINGEWAARD - Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, gaat de Roparun 2020 niet door. De veiligheid en gezondheid van de deelnemers en haar supporters gaat boven alles.


Team-031 Lingewaard gaat er alles aan doen om in 2021 weer te kunnen starten. Niet alleen voor haar eigen sportieve prestaties maar vooral om de medemensen met de ziekte kanker te kunnen helpen.

Wat gaat wel door? De loterij die voor de Roparun wordt gehouden, gaat wel door. De verkochte loten blijven dit jaar geldig en doen met de 2020-trekking mee.

Betuwse Boeren aan de slag met natuurinclusieve landbouw

Fruitteler Wessel van Olst in overleg met adviseur Ferdy Tolhoek over zaaien van bloemsroken tussen de kersenbomen. (foto: Holster)

BETUWE - Boeren in de Betuwe starten dit jaar met het toe- en inpassen van natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf. Vierentwintig ondernemers, afkomstig uit de fruitteelt, akkerbouw, melkveehouderij en boomteelt gaan in de praktijk leren wat de natuur op, rond en onder het bedrijf te bieden heeft voor een duurzame landbouw en veilige voedselproductie.


Agrarische Natuurvereniging Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor zijn de initiatiefnemers van dit project met de titel ‘Natuurinclusief Betuws Boeren’. Dit project sluit perfect aan op het voorgaande project, waarin deelnemers hagen en bloemrijke akkerranden hebben gerealiseerd op hun bedrijven met als doel meer biodiversiteit en een mooier landschap.

Deze aanwezige biodiversiteit willen de deelnemers meer gaan benutten binnen hun teelten op hun bedrijven. Deze inspanning zal leiden tot een mooier landschap, minder belasting van het milieu en een duurzame voedselproductie. Daarnaast kunnen de deelnemers aan hun collega’s en afnemers laten zien wat hiervoor nodig is. De ondernemers gaan per sector met één of twee maatregelen aan de slag op hun bedrijf. Een deelnemer werkt bijvoorbeeld aan het verhogen van de organische stof in de bodem, wat leidt tot betere benutting van de mineralen en dat de bodem het water beter vasthoudt. Een andere maatregel is het zaaien van bloemenstroken tussen fruitbomen. De resultaten van alle maatregelen zullen vervolgens beoordeeld worden en waar nodig bijgestuurd om tot een optimaal resultaat te komen. Alle deelnemers krijgen hier begeleiding bij van adviseurs uit hun eigen sector.

Slagwerkers Doornenburg mogen WMC-titel langer dragen!'Gouden medaille wereldtitel wordt bijzonder exemplaar'

Slagwerkgroep Doornenburg tijdens WMC. (foto: Archief Sint-Caecilia)

DOORNENBURG - Afgelopen week heeft de organisatie van het Wereld Muziek Concours 2021 de strijd om de muzikale wereldtitels door de coronamaatregelen al vroegtijdig afgelast. Het grootste muziekevenement ter wereld wordt nu van 7 - 31 juli 2022 gehouden. Hierdoor krijgt de gouden medaille voor de Slagwerkgroep van St.Caecila Doornenburg op een bijzondere wijze extra glans.


De Doornenburgers wonnen de wereldtitel in 2017 in de First Division Percussion Ensemble en mogen zich vanwege deze afgelasting nu een jaar langer kampioen noemen.

‘Een kleine opsteker in deze onvoorspelbare periode’, aldus Theo Rutten namens de slagwerkers. Volgens hem paste een titelverdediging niet in de planning van 2021. ‘Ondanks de culturele maatregelingen vanwege het corona virus zijn wij momenteel op achtergrond organisatorisch aan het werk met de vierde editie van Tempel of Boem! Op dit moment is het nog afwachten op de rijksoverheid of we dit muziekspektakel eind november kunnen gaan realiseren. Mogelijke prolongatie van de gouden WMC kampioenstitel volgend jaar is overigens totaal niet aan de orde geweest. Nu het volgende wereldkampioenschap in zomer van 2022 plaatsvindt is onbekend of een poging binnen de spelersgroep alsnog wordt overwogen. Maar gezien de onzekere vooruitzichten sluiten wij ook hier niets uit!'

Looveldenloop 2020 komt te vervallen

HUISSEN - Door de coronacrisis en de door de overheid getroffen maatregelen gaat de Looveldenloop (woensdag 27 mei 2020) dit jaar niet door. Het evenement zal een jaar uitgesteld worden naar volgend voorjaar.


De projectgroep, bestaande uit Medisch Centrum, IKC Binnenstebuiten, en de sport- en cultuurcoach van stichting Welzijn Lingewaard, heeft besloten om de Looveldenloop niet te verplaatsen naar het najaar, maar met een jaar uit te stellen naar mei 2021. Dit in verband met de maatregelen rondom evenementen die waarschijnlijk nog langer gaan gelden dan tot 1 juni.

De projectgroep bedankt de sponsoren voor hun steun. Zij zullen deze goed benutten tijden de uitgestelde vierde editie van de Looveldenloop. Bij deze dank aan het Gerrit Jeurissenfonds, Huissens Weldoen en het Vlinderfonds. Ook Jumbo Huissen en Loopgroep Pheidippides wordt bedankt voor alle tijd die er tot nu toe in gestoken is. "Volgend jaar maken we er een feestje van en hopen we weer fijn met jullie samen te kunnen werken!"

Voor de studenten van de HAN Krachtige Leerkring is een alternatieve opdracht bedacht. Zij gaan komende tijd aan de slag met het YouTube kanaal van Stichting Welzijn Lingewaard in de vorm van het plaatsen van leuke filmpjes en activiteiten.

Huissen in tekstbeeldHet magische kersenbloesem…

Tekst en fotografie:

Gerrie Aldershof


...'Blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als het echt niet anders kan'. Waarschuwende woorden in een column in Hét Gemeentenieuws van onze burgemeester Josan Meijers over het ongrijpbare en dodelijk coronavirus.


Ondanks dat ik bij de risicogroep hoor 'tuf' ik er toch even uit voor een paasommetje. Ik heb immers een excuus; een kersenbloesem-foto van de kersenboomgaard op de Zilverkamp maken voor dit stukje. Onderweg naar de kersenboomgaard vanaf mijn 'standplaats' Binnendijk zie ik dat ook de bomen bij de Rietbaan in feeststemming staan. Het is de Prunus avium ‘Plena’. Hoofd groenvoorziening Ed Vinck, van de toenmalige gemeente Huissen, koos voor deze vruchtloze sierkers om aansluiting te creëren bij de kersenboomgaard. Mooi hoor.

Een fractie later komt mijn doel, de kersenboomgaard, al in zicht. Als een bruidssluier, zonovergoten tegen de staalblauwe lucht, staat de kersenboomgaard er in volle glorie bij. Vogels zingen, bijen zoemen. Magisch! De kersenboomgaard ligt aan de Jan van Janbaospad en is genoemd naar Jan Jeurissen, de legendarische 'kersenpachter' van weleer. Het is een beeldbepalende kersenboomgaard uit 1948 en heeft unieke hoogstambomen. Vooral de doorleefde kersenbomen van het eerste uur spreken tot de verbeelding. Toen dit kroonjuweel, het levend erfgoed, dreigde 'gesloopt' te worden voor woningbouw nam de Stichting tot Behoud van Bongerd de Zilverkamp de zorgplicht op zich. En hoe. Bijvoorbeeld. Er werd een oogstrelende meidoornhaag aangeplant en begin 2009 zag ook een aantal appelbomen het licht. Dat zorgt voor meer biodiversiteit. De kersenboomgaard hoorde destijds bij boerderij de Zilverkamp (het 'voorhuis' staat er nog in volle glorie) waar de prachtige woonwijk de Zilverkamp naar is genoemd.

Terug naar de kersenbloesem. Helaas hangt de ‘oppeppende' bloesem maar kort aan de bomen. Weldra dwarrelen de tere, witte, vijfbladige bloemetjes neer. Die bloesem staat voor de schoonheid en vergankelijkheid van het leven maar ook voor troost en verbondenheid met het leven. Ik koester dit bloesembeeld in deze ongrijpbare coronatijd. En wat de anderhalve meter corona-maatregel betreft. Iedereen, vooral jongeren, hielden gepaste afstand bij mijn ‘kersenbloesem-fotoshoot', knikten of deden de duim omhoog. Onze burgemeester Josan Meijers kan tevreden zijn...

Kaartjes en tekeningen gezocht!

De brievenbussen in Angeren hangen er speciaal voor jullie tekeningen en kaartjes! (foto: Rozemarijn Post)

ANGEREN - Vanwege het coronavirus mogen de bewoners van de RijnWaal Zorggroep op dit moment helaas geen bezoek ontvangen.


"Om hen op te vrolijken en een hart onder de riem te steken hebben wij een oproep aan iedereen: stuur of breng een mooie tekening of kaart naar onze locatie in Angeren: Julianastraat 16, 6687 BB Angeren. Wij zorgen ervoor dat de tekeningen en kaarten worden bezorgd bij onze bewoners op alle locaties. Dit zal gegarandeerd zorgen voor een grote glimlach op het gezicht van onze bewoners! Alvast ontzettend bedankt!"

Museum Hof van Hessen komt naar u toe

Boek en sticker HKH. (foto: HKH)

HUISSEN - Bij het museum Hof van Hessen in Huissen eventjes langskomen is er nu helaas niet bij. Maar hebt u toevallig nu meer tijd om te lezen?


Bestel dan bijvoorbeeld het laatst verschenen boek 'Verwoesten en herbouwd Huissen'. Een van de andere uitgaven mag natuurlijk ook. Boeken, vlaggen, stickers, enzovoort zijn ook per mail te bestellen.

"Als service brengen we het in Huissen bij u thuis (in de brievenbus). Buiten Huissen wordt het per post verzonden. Alvast een Huissense vlag bestellen voor het moment, dat we van de coronamaatregelen verlost zijn? Dat kan natuurlijk ook.

Bij dit alles steunt u zo ook het museum in deze bijzondere tijd. Als u een email stuurt naar museum@huessen.nl nemen we contact met u op."

Oud papier Haalderen

HAALDEREN - Velen zullen het via de afvalwijzer en social media misschien al vernomen hebben, het oud papier gaat weer opgehaald worden.


Remondis zal dit voor de maanden april, mei en juni in verband met veiligheid/gezondheid van de vrijwilligers op zich nemen. De eerstvolgende ophaaldag is woensdag 29 april. "Wilt u er voor zorgen dat het oud papier in gesloten dozen voor 7.30 uur 's ochtends aan de straat staat?" Het oud papier blijft ten goede komen aan basisschool De Wieling in Haalderen.

Bloemenkwekerij Jos Momzet rolt de bloemetjes buiten!

(foto: Ilona Kuster)

HUISSEN – Uit eigen ervaring weet bloemenkweker Jos Mom dat een goede gezondheid ieders rijkste bezit is. Om voor u en henzelf de seizoensverkoop 'corona-veilig' te laten verlopen, is er daarom een verantwoorde manier bedacht. Een manier... die op rolletjes loopt!


“Op onze locatie aan De Geer 20 hebben we op ons buitenterrein een 100 meter lange rollerbaan aangelegd. Vanuit de kas plaatsen we daar continu trays met planten op, die we zo de baan op naar buiten rollen. Via onze voorgestelde buitenroute, kan men met een winkelwagen langs de rollerbaan om eraf te halen waar de keuze op valt”, legt zoon Michel enthousiast uit. Ook op de locatie aan de Papestraat 4A zijn er maatregelen getroffen, zodat u op veilige afstand van elkaar planten kunt komen uitkiezen.

Jos Mom biedt keuze uit ruim 200 soorten planten. “En die zijn dit jaar extra voordelig geprijsd”, laat Michel weten. “Drie hortensia's kosten samen slechts 7,50 euro en twee grote hangplanten neemt u mee voor maar één tientje.” Natuurlijk is ook het assortiment balkon- en terrasplanten weer zeer ruim. De welbekende Surfinia, de Bacopa en de Million Bells bijvoorbeeld, gaan per tray van 10 stuks, evenals de geraniums, voor 7,50 euro van de rollerbaan. Alle planten komen van eigen kweek, zijn stevig en geven grote bloemen waar u lang plezier aan beleeft. Of waar u iemand anders een plezier mee doet. Met een prachtige XL-Hortensia voor 7,50 euro laat u in deze tijd misschien wel een traantje van blijdschap over iemands wang rollen...

Bloemenkwekerij Jos Mom is iedere dag geopend, ook op zon- en feestdagen. Tussen 9.00 en 17.00 uur bent u van harte welkom aan De Geer 20 en aan de Papestraat 4A in Huissen. www.bloemenkwekerij-josmom.nl.

Koningsdag wordt Houseparty!

Betere tijden! (foto: John Regensburg)

BEMMEL - Nou ja, O.K. eigenlijk een thuisfeestje, we moeten er maar wat leuks van maken in deze tijden. Omdat we Koningsdag thuis moeten vieren dit jaar geeft de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen, waar het Oranje Comité Bemmel-Ressen lid van is, een aantal suggesties om die dag een feestelijk oranje tintje te geven.


Allereerst de actie 'Een brief aan de Koning': kinderen van 12 jaar en jonger kunnen een brief schrijven (maximaal vijftien regels) of een tekening maken over hoe zij deze dagen beleven. Deze worden in een e-book aan de Koning aangeboden. Zo maken we meteen ook een boek voor in de toekomst over hoe de kinderen deze tijd hebben beleefd. Stuur je verhaal op naar secretariaat@oranjebond.nl of stuur je verhaal op naar secretariaat@oranjebond.nl. Zet vooral je naam, leeftijd en woonplaats erbij.

Op www.oranjecomitebemmel.nl staat het volledige bericht over deze actie. We vragen verder aan iedereen om op 27 april de vlag uit te hangen en/of oranje versieringen op of buiten het huis aan te brengen.

De KBO denk te ook over om een digitale kleedjesmarkt te organiseren, een beetje zoals op Marktplaats.nl maar die plannen zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Hou de site en facebookpagina van het Oranje Comité in de gaten voor nieuws over Koningsdag.

Oproep massaal vlaggen

Vlaggen in Huissen. (foto: Stinase Huissen)

HUISSEN - In verband met het uitbreken van het coronavirus en de daarbij landelijk vastgestelde maatregelen zijn dit jaar op Koningsdag, 4 en 5 mei ook in Huissen alle geplande vieringen en herdenkingen afgelast.


Het bestuur van Stinase roept alle inwoners op dit jaar massaal te vlaggen op Koningsdag 27 april en 4 en 5 mei. Dit jaar op 27 april niet alleen voor de jarige Koning
maar ook voor elkaar, artsen, zorgpersoneel en onderwijzers. Vlaggen op 27 april mag vanaf zonsopgang tot zonsondergang met wimpel. Voor 4 mei is het advies de gehele dag de vlag halfstok te hangen. Op 5 mei mag deze ook weer uitbundig wapperen vanaf zonsopgang tot zonsondergang echter zonder wimpel.

Het zou geweldig zijn als alle klokken in Huissen op 27 april tussen 09.45 en 10.00 uur kunnen luiden. Om 10.00 uur is via de EO de Nationale Aubade onder leiding van Het Koninklijk Concertgebouworkest te volgen. Vanuit huis, tuin of balkon kan iedereen het Wilhelmus meezingen.
Het eerder aangekondigde bevrijdingsconcert voor 5 mei 2020 in de Stadsparochiekerk is verplaatst naar 5 mei 2021.

Online Koningsspelen in Gelderland!

LINGEWAARD - In minimaal 29 Gelderse gemeenten vinden op vrijdag 24 april de Gelderse Online Koningsspelen plaats. In samenwerking met de Gelderse Sport Federatie (GSF) hebben de deelnemende Gelderse gemeenten een actief programma samengesteld waar kinderen individueel, thuis en met behulp van video’s aan deel kunnen nemen.


Online in beweging. Nu de scholen nog tot minimaal 28 april gesloten zijn als gevolg van de kabinetsmaatregelen om het COVID-19 virus onder controle te krijgen, gaan de landelijke Koningsspelen in 2020 niet door. De GSF heeft het initiatief genomen om een online versie van de Koningsspelen voor basisschoolkinderen in Gelderland te organiseren. Het oorspronkelijke idee is afkomstig van de buurtsportcoaches van Gezond Actief Harderwijk. In de Gelderse deelnemende gemeenten wordt door de buurtsportcoaches met behulp van video’s een interactief programma samengesteld. De kinderen kunnen op deze manier, de Gelderse variant van de Koningsspelen op een actieve manier volgen, uitvoeren en delen.


Gezamenlijke warming-up
Net als tijdens de reguliere Koningsspelen is er op vrijdag 24 april om klokslag 09.00 uur een gezamenlijke warming-up. Deze centrale warming-up, met medewerking van Studio26, wordt uitgezonden door Omroep Gelderland. Vervolgens is er per gemeente een programma waar kinderen via Facebook en/of YouTube individueel aan deel kunnen nemen. Voor Lingewaard zie: https://www.youtube.com/channel/UCCoFgbMy1cnNPudND2l_Jqg.

Meer informatie over Gelderse Online Koningsspelen en de deelnemende gemeenten staat op de speciale webpagina: www.geldersesportfederatie.nl/gok.

Samen voor de zorg met Etos

HUISSEN - De komende twee weken zullen bij de Etos in het teken staan voor mensen die werken in de Buurtzorg Huissen.


"Momenteel bevinden we ons allen in een bijzondere situatie. Een situatie die veel van de mensen werkzaam in alle zorginstellingen vraagt en waarin een groot beroep op de zorg wordt gedaan.

Vanuit Etos willen we dit niet zomaar ongemerkt voorbij laten gaan. Wij dragen iedereen die in de zorg werkt een warm hart toe en vinden het geweldig wat jullie allemaal doen voor de mensen die jullie hulp hard nodig hebben. Om als Etos een blijk van waardering te geven aan de zorg gaan wij aan onze klanten vragen samen met ons Buurtzorg Huissen in het zonnetje te zetten en via hen onze bewondering uit te spreken voor de gehele zorg.

De komende weken zullen wij onze klanten vragen producten te doneren. Wij als Etos Huissen zullen dit pakket aanvullen met fijne producten. En ondanks dat wij nooit kunnen tippen aan alles wat de zorg voor onze samenleving doet, hopen wij op deze manier met onze klanten toch een beetje samen voor de zorg."

Oud papier Haalderen


HAALDEREN - Velen zullen het via de afvalwijzer en social media misschien al vernomen hebben, het oud papier gaat weer opgehaald worden.


Remondis zal dit voor de maanden april, mei en juni in verband met veiligheid/gezondheid van de vrijwilligers op zich nemen. De eerstvolgende ophaaldag is woensdag 29 april. "Wilt u er voor zorgen dat het oud papier in gesloten dozen voor 7.30 uur 's ochtends aan de straat staat?" Het oud papier blijft ten goede komen aan basisschool De Wieling in Haalderen.

Muziek voor Lingehofbewoners

Marcel Leijser treedt op in de tuin van een woning op De Lingehof. (foto: Melissa Vrolijk) Melissa Vrolijk

BEMMEL - De bewoners van De Lingehof mogen vanwege het coronavirus geen bezoek ontvangen. Ook gaan veel grote activiteiten met vrijwilligers niet door.


Gelukkig worden de bewoners niet vergeten! En het mooie weer werkt ook mee, zodat er veel activiteiten buiten, voor de ramen van de woningen, kunnen plaatsvinden. Wekelijks krijgen bewoners bezoek van clowns die voor de ramen voor hen spelen en zingen. De Kinkeltjes kwamen in alle tuinen al dansen. Ook werd er verschillende keren accordeon gespeeld, waar de bewoners door de open ramen van konden genieten.

Zaterdag 11 april kwam Bemmelse bekendheid Marcel Leijser buiten optreden en dit kon sommige huisgenoten zelfs even verleiden tot een dansje.

In deze moeilijke tijden proberen de bewoners en medewerkers er met elkaar het beste van te maken en zij worden daarbij geweldig geholpen door de vele hartverwarmende initiatieven vanuit de gemeenschap!

Om leven te vinden moet je je soms omkeren

HUISSEN - We lazen in de kerk met Pasen van discipelen die bij het lege graf komen en daarna weer naar huis omkeren, terug naar AF. Maria gaat niet terug naar huis, zij blijft in de graftuin ronddwalen. Ze hoort een stem en in die stem leeft Jezus. En dan keert zij zich óók om, maar dit is een heel ander omkeren dan haar ‘mannelijke collega’s’.


Niet terug naar huis, terug naar AF – zij keert zich toe naar die stem die in haar hart blijft spreken. ‘Geef niet op Maria!’ En door haar tranen heen breekt een glimlach door.
‘Houd me niet vast’ zegt Jezus. Zoals je bij een zieke wel eens zegt ‘gelukkig, hij is weer helemaal de oude’ kan dat nu niet. Het gaat niet om een dood lichaam dat weer levend wordt. Na zijn dood leeft Jezus op een andere manier voort. Hij wordt niet weer de oude. Houd niet (alleen maar) vast wat geweest is, maar open je voor het leven dat vóór je ligt. Daarin klinken veel vragen en zorgen in mee van de huidige Corona-crisis. Het kan nooit meer worden zoals het was. We zullen moeten omkeren, onze manier van leven omdraaien. Omwille van het lieve leven.

Protestantse Gemeente Huissen

Matthijs Glastra

Terugblik op het Paasfeest:

De Goede Week en Pasen zijn alweer voorbij. Een surrealistische ervaring was het voor de pastores, de lectoren, de musici en de assisterende jongeren om in een lege kerk te vieren, met alleen de kosters en de geluids- en beeldtechnici als ‘publiek’. Tegelijk was het een intense, intieme ervaring waarbij ieder woord en elke noot zwanger van betekenis was. Ook stemt het ons allen dankbaar dat zo velen hebben meegevierd via Kerkomroep en livestream.


Uit de vele reacties die we hebben ontvangen, werd één ding duidelijk: dat het coronavirus de gemeenschapszin en onze smaak in de liturgie niet heeft kunnen aantasten - integendeel zelfs. Dat geeft ons moed en inspiratie om de zondagsvieringen net zo lang op deze wijze voort te zetten totdat we weer kunnen samenkomen in de kerken van onze parochie. Ook het avondgebed op woensdag wordt op dezelfde wijze voortgezet.

Graag willen we onze dankbaarheid uitspreken aan allen die de vieringen in deze moeilijke tijd mogelijk maken. En we wensen u en uw geliefden een goede gezondheid. Dat we elkaar mogen blijven vasthouden!

Pastoraal team parochie H. Maria Magdalena


Liturgie van zondag 26 april: Derde zondag in de Paastijd

Evangelie-lezing uit Lucas 20, 13-24 “Emmaüsgangers”

“Blijf bij ons, Heer, want het wordt al avond” zeiden de twee leerlingen tegen de wandelaar die hen op hun tocht uit Jeruzalem had vergezeld. Bij alle schemer van de dag die ten einde liep, was die wandelaar een straal van licht die de hoop deed opleven en hun hart. "Blijf bij ons", zeiden zij. De wandelaar die hen alles had verteld van wat in de Bijbel op Jezus betrekking had, aanvaardde die uitnodiging. Aan tafel zou deze man hun gastheer worden, het brood voor hen breken en uit hun ogen verdwijnen. Onder de sluier van "het gebroken brood" werd Hij herkent als hun Meester en Heer.

Eucharistieviering zondag 26 april om 10.00 uur in de St. Werenfriduskerk Elst te volgen via: www.kerkomroep.nl en www.facebook.com/stwerenfridus

Koffieochtenden Zandse Kerk afgelast

De Zandse Kerk, plus Uitvaartcentrum en Pastorie. (foto: N. Hubers) N. Hubers

HUISSEN - Zoals bekend zijn de koffieochtenden in de Zandse Kerk op de laatste woensdag van de maand tot nader orde afgelast in verband met de maatregelen rond het coronavirus.


Stichting De Zandse Kerk hoopt dat de deuren van de kerk zo gauw mogelijk weer open kunnen zodat de traditie van de koffieochtenden kan worden voortgezet. Dit is echter afhankelijk van het verloop van de coronacrisis. We wachten de overheidsmaatregelen af.

De stichting mist de vele bezoekers, de gezelligheid, de verhalen en de leuke gesprekken, elke dag een beetje meer. "Voor nu willen wij onze bezoekers een hart onder de riem steken. Houd vol en blijf gezond."

Contact Werkgroep Koffieochtenden: mail info@zandsekerk.nl; bel 06 14803998. Kijk op: www.zandsekerk.nl.

Ingezonden brief

Overlast Papenstraat en afvalophaalregeling

Met een eye opener las ik het bericht van Oege van Dijk die de "wijsheid en burger gerichtheid" onder de aandacht bracht vanuit haar persoonlijke omstandigheden. M.n door haar verwoord "dienstbaarheid aan de burger" is wat mij ook al jaren bezig houdt. Ik woon aan de Papenstraat. Een probleemstraat durf ik wel te zeggen. De ontsluiting bij het bedrijventerrein komt maar niet tot stand. We wachten al 4 maanden op een toegezegd overleg. Ik begrijp niets van de gemeente en hun overwegingen. Miljoenen worden uitgegeven aan aanleg wegen en kruispunten. Goed voor de ondernemers, maar denken aan ontlasten van aanwonenden Papenstraat, ho maar. Onbegrijpelijk. De overlast van hard rijden, en racewedstrijdjes, lawaai van vrachtauto's, knallende uitlaten en radiogeluiden uit auto's met decibellen, die in de discotheek verboden zijn en vrachtauto's en bussen die elkaar niet kunnen passeren. Zwerfaval van wat weggegooid wordt, afwaaien van hooi.

Nu ook nog de 'doordachte' afvalophaaldienstregeling bij: twee tot drie keer per week alle bakken aan de straat. De ophaaldienst is al een keer geweest, de radio gezellig hard aan en de bakken ergens op de parkeerplaatsen teruggezet. Ook telefonisch contact met de serviceverlener was verrassend. Een mevrouw met een Belgisch? accent, nauwelijks te verstaan en slechte verbinding. Ik vraag me af hoe en waarom dit allemaal zo kan. Burger en woonomgeving vriendelijk is het geenszins. Maar, er wordt wel veel aandacht aan de betalingsmogelijkheden van de belastinggelden wordt. Pluspunt toch!

Gemeente neem je burgers serieus.

Anita Verwoerd, Bemmel

Kortingsactie bij Mattijssen Verf & WonenAls de zon straalt... kan raamdecoratie schitteren

BEMMEL – Als u thuis achter uw laptop uw werk moet doen, dan is het handig als u die heerlijke zonnestralen even kunt weren. Met de juiste raamdecoratie bepaalt u zelf de lichtinval in huis. Een kortingsactie op raamdecoratie komt dus goed van pas. Nu bij Mattijssen Verf & Wonen, uw 'Mr. Woon Specialist'.


Mr. Woon Specialist? Jazeker, Mr. Woon is een landelijke organisatie waarbij zich woonwinkels met een hoog servicegehalte en kwaliteitsniveau kunnen aansluiten en Mattijssen hoort daar bij! Dat is ideaal, want via Mr. Woon biedt Mattijssen u een extra inspiratiebron en de mogelijkheid u uitgebreid te informeren op het gebied van interieurstyling. Zo ook over raamdecoraties, waarop Mattijssen nog tot eind mei liefst 15 procent korting geeft.

Sabine Janssen is in de Woonwinkel van Mattijssen de spil van een vast team van stylisten en geeft u graag het gratis glossy woonmagazine Mr. Woon mee. “En om nog meer inspiratie op te doen, is het een aanrader om ook op www.mrwoon.nl te kijken”, legt Sabine uit. “Want op het gebied van raamdecoratie is er namelijk niet alleen veel keuze in soorten, maar ook in materialen en kleuren.” Van rol- en vouwgordijnen tot horizontale jaloezieën en overgordijnen, voor iedere situatie is er een passende oplossing. Bovendien kan raamdecoratie naast een zonwerende werking ook nog voor andere doeleinden dienen. Zo is er bijvoorbeeld raamdecoratie die ook isolerend werkt of die een ruimte volledig kan verduisteren. Er zijn dus aardig wat bijzonderheden om over na te denken voordat u een keuze maakt en... het assortiment bij Mattijssen is zeer ruim. Eerst ideeën opdoen? Kijk op www.mrwoon.nl en volg Mattijssen op Pinterest, op Facebook en via de Blogs op www.mattijssen.com Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom aan de Dorpsstraat 22 in Bemmel. T: 0481 464214.

21 / 22

5 jaar geleden hebben wij elkaar leren kennen en nu gaan wij eindelijk samenwonen.
Schatje, ik hou van jou.

Dit bijzonder paar al samen 30 jaar bij elkaar.
20 april is de dag, die je niet vergeten mag!
Liefs ons ( 200 gram)

Frits van Hent van Kub
25 april ’20
100 jaar
Ouwe Rakker
Van ons allemaal een pakker(d)

Kinderen, Klein- en achterkleinkinderen.

Deze buurman van net 85 en buurvrouw van net 82, samen al bijna 65 jaar getrouwd,
kanjers gefeliciteerd!

Na een leven in Arnhem en logeerpartij in Nijmegen betrekken deze levensgenieters eindelijk hun nieuwe thuis in Bemmel!

Lieve papa, helaas geen groot feest.
Daarom op deze manier, proficiat met je 50e verjaardag!
Dikke knuffel Guusje, Joris & Maartje

Iedereen mag het weten, onze Anja heeft 50 jaar versleten.
Van harte gefeliciteerd Sarah en ondanks alles een fijne dag.

Gr Familie Derks en Minkhorst

Maickel, gefeliciteerd!
Met je 46ste verjaardag op 23 april.
En een knuffel op afstand van (O)pa en (O)ma.

Hoera onze grootste fan wordt
25 april 100 jaar! Gefeliciteerd namens
de bemanning van Zeemanskoor Schip Ahoy.

? Lieve (O)ma,

Van harte gefeliciteerd met je 85e verjaardag op 22 april!

Helaas kunnen we het nu niet groots vieren maar we denken aan je!

Liefs -xxx-

Van ons allemaal

HIEP HIEP HOERA!
Onze lieve “Grote, Kleine Meid”
19 april 2 jaar.
Dikke knuffel

Opa en Oma

Deze twins Zoey&Quinty zijn 27 April jarig dan zijn jullie TIENERS.

Bella 22 april alweer 3 jaar.
Gefeliciteerd papa, mamma en de gehele familie.

Hiep hiep hoera OMI 65 jaar.
Dikke knuffel
Larissa x Janjan x Mark x Cas

Hoera!

Neil is jarig geweest

Alweer 12 jaar

Gefeliciteerd

Glenn Ryan

Roan Owen en Fenna

Hiep hiep hoeraaa
voor onze (O)MAAA!
Kusjes Suus, Raf, Lon, Joep,
Jurgen, Ilse, Frank, Dion & Puck

Hoera omi/mama Coby
65 jaar!
Gefeliciteerd.

Veel liefs en dikke kus van Petra, Marco, Janjan en Cas

Deze trotse opa wordt op 24 april 66 jaar. Gefeliciteerd!

Groetjes je peetekind

Gefeliciteerd Sem, kus van papa en mama