GN Lingewaard

21 oktober 2015

GN Lingewaard 21 oktober 2015


Jaarlijkse stijging rioolheffing onvermijdelijk

c

BEMMEL – Om het onderhoud van het riool kostendekkend te houden met de rioolheffing moet de rioolheffing met zo’n zeven procent stijgen naar 233,40 euro. Het college vindt dat zo’n stijging ook in 2017 en 2018 onvermijdelijk is.

Lingewaard is wettelijk verantwoordelijk voor onderhoud van een rioolstelsel van 295 kilometer. Een rioolsysteem is er voor bescherming van de volksgezondheid en om wateroverlast bij forse regenbuien tegen te gaan. Gemeenten in Nederland moeten zich de komende jaren buigen over vervanging van de in de jaren tachtig aangelegde drukriolering. Men ging er vanuit dat het circa 45 jaar mee zouden gaan, maar dat is niet het geval. Dat betekent dat er voor 2035 veel aan vervanging toe is.

Rioolwerkzaamheden in het centrum van Gendt. (foto Sjaak Veldkamp)

In de periode 2013-2015 is onder de grond van Lingewaard het nodige gebeurd. In het centrum van Gendt en bedrijventerrein Gendt-Bemmel zijn ze nog bezig. Er zijn voorbereidingen gestart voor rioolvervanging in de Bosweistraat en omgeving en Oostervelden in Bemmel. Gelijk met de herinrichting van de Gendtse polder wordt er ook riolering aangelegd. Volgend jaar wil het college veel tijd besteden aan onderzoek in het functioneren van de riolering in Huissen, Angeren, Haalderen en Doornenburg.

De gemeente heeft voor rioolwerkzaamheden een reservepotje opgebouwd. Uitgangspunt is dat de opbrengsten rioolheffing de kosten moeten dekken. Dat was de afgelopen jaren niet meer het geval en met heeft moeten interen op de reserve. Om niet in de rode cijfers te komen vindt het college een tariefstijging noodzakelijk. De rioolheffing is onderdeel van de begrotingsbehandeling door de raad op 12 november.

Vriendenkaarten Kraonige Zwaone in verkoop

Foto: Gerdien Jansen

HUISSEN - Op woensdag 11 november is het weer zover. 's Ochtends om 11.11 uur zal op initiatief van SHCG De Kraonige Zwaone, bij de Huussese Zwaon op de markt, het startschot van het carnavalsseizoen 2015 -2016 worden gegeven.

Om de traditie van het carnaval in Huissen in eren te houden, zijn De Kraonige Zwaone elk jaar weer in de weer om het carnaval in al haar facetten uit te dragen. Telkens weer wordt geprobeerd het beste beentje voor te zetten om het Huissens carnaval zo goed mogelijk op de kaart te zetten.

Wordt vriend(in)!

Om het carnaval in Huissen te kunnen blijven vieren zijn we voor een belangrijk deel afhankelijk van carnavalisten die het carnaval in het algemeen en De Kraonige Zwaone in het bijzonder, een warm hart toedragen. Wordt daarom vriend(in) van De Kraonige Zwaone! Als vriend(in) van De Kraonige Zwaone heeft u niet alleen toegang tot alle avonden van De Kraonige Zwaone, waaronder de pronkzitting die dit seizoen op zaterdag 23 januari zal plaatsvinden. U zult ook een grotere betrokkenheid bij het gezelschap ondervinden. Deze betrokkenheid wordt mede vorm gegeven door een onderscheiding die speciaal voor dit initiatief is gemaakt en door een speciale vriendenmiddag. "Indien u onderdeel wilt uitmaken van De Kraonige Zwaone kunt u voor vijftig euro."vriend(in) worden.

Vriendenkaarten bestellen

Een 'Vriendenpas' kan eenvoudig via de website van De Kraonige Zwaone www.dekraonigezwaone.nl worden besteld. Hier kunt u ook kaarten voor de afzonderlijke zittingen, zoals De Pronkzitting en het Wievebal, bestellen. "Indien u zorgt dat u zich uiterlijk voor 1 november aanmeldt, dan zorgen wij ervoor dat uw 'Vriendenpas' voor de Openingszitting van De Kraonige op 14 november bij u in huis is. U kunt dan getuige zijn van de installatie van de nieuwe Stadspresident van Huissen en het Carnavalssongfestival van De Kraoninge: het Zwaonefestival, bijwonen."

Kerstmarkt in Bemmel wordt ook dit jaar groots opgezet

BEMMEL - Voor veel mensen is het misschien nog ver weg, maar de kerstcommissie van de Ondernemers Vereniging Bemmel is al ruim een half jaar bezig met de voorbereidingen voor de editie van 2015.

Na de successen van de afgelopen twee jaar, wil zij er ook dit jaar weer een groots evenement van maken. Hoewel de opzet in basis weer gelijk is aan die van vorig jaar, is het de bedoeling een aantal extra elementen toe te voegen om een bezoek voor alle bewoners van de regio nog aantrekkelijker te maken. De basis wordt op zondag 13 december weer gevormd door de kerstmarkt zelf, de proeverij op de markt en 'kunst in het kasteel De Kinkelburg', waarbij de expositie ook weer op zaterdag 12 december te bewonderen zal zijn.

"Op zondag verwachten we in het centrum van Bemmel weer circa honderd kramen van particulieren, bedrijven en hobbyisten. Het aanbod: kerstgerelateerde en winterse artikelen, kunst, ambachten en nog veel meer. Natuurlijk is er ook muziek en zullen verschillende koren op de promenade liederen in kerstsfeer ten gehore brengen. Kasteel De Kinkelenburg zal op zaterdag en zondag volledig in het teken staan van kunst en op de markt zal weer de succesvolle proeverij Proef Bemmel worden gehouden.

De deelnemende ondernemers gaan er weer een mooi en 'lekkerl festijn van maken. Wat zeker ten opzichte van afgelopen jaar meer aandacht zal krijgen is het kindervermaak. De details hiervan worden momenteel verder uitgewerkt, maar zullen u zeker gaan verrassen. Op vrijdagavond voorafgaand aan het kerstmarkt weekend zal er in de grote tent op de markt onder de naam Jingle Be(me)ll een gezellige feestavond plaatsvinden met optreden van de geweldige topcoverband Noah.

De kerstmarkt 2015 is beslist weer een aanrader en wie slim is noteert 11, 12 en 13 december vast in de agenda, zodat u het niet kunt vergeten. Mocht u zelf interesse hebben om een of meerdere kraampjes op de kerstmarkt te huren dan kunt u zich inschrijven via de website http://kerstmarktbemmel.nl. Daar staat ook alle verdere informatie.

Exoduscomité gaat voor Zelf Lingewaard als goed doel

HUISSEN - Ook dit jaar zal op 30 oktober weer een Huissense Stadsquiz plaatsvinden.Tientallen teams zullen zich die avond weer in het zweet werken om honderden vragen te beantwoorden. Aan de activiteit is een voor te dragen goed doel verbonden. Teams mogen daartoe voorstellen doen.

Het Exoduscomité neemt deel aan de Stadsquiz en heeft gezocht naar een doel dat correspondeert met het eigen thema: De burger in oorlogstijd. Dat is de nog relatief onbekende stichting Zelf Lingewaard geworden.

Stichting Zelf Lingewaard wil in samenwerking met maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, sociale ondernemers en onderwijsinstellingen een 'Nieuwe-Buren-Zelf-tafel' opstarten in Huissen om inwoners en vluchtelingen te stimuleren met elkaar in contact te komen om zodoende begrip voor elkaar te krijgen. Het Dominicanenklooster te Huissen, in WO II een toevluchtsoord, zal bij deze activiteit een bijzondere rol krijgen.

Voor het Exoduscomité is het belangrijk dat de doelgroep 'vluchtelingen uit oorlogsgebieden' centraal staat. Hoe maken deze mensen kennis met onze normen en waarden en wat hebben zij ons te bieden? Met name deze uitwisseling levert een positieve dynamiek op.

Hopelijk kan deze voordracht ook op steun van andere groepen rekenen en kan het idee onze gemeenschap en de hier aanwezige vluchtelingen ten goede komen. Het Exoduscomité steunt initiatieven die de relatie versterken tussen wat burgers in WO II is overkomen en de huidige vluchtelingenstroom, die ook door oorlogsgeweld op gang is gekomen. "We zijn er trots op een dergelijk goed doel met de Stadsquiz te kunnen combineren."

Workshop Goede Zaken voor verenigingen en stichtingen

BETUWE - Bijna iedere vereniging of stichting, klein of groot, heeft er tegenwoordig mee te maken: bezuinigingen. Het is zoeken naar de manier om toch alles wat je als vereniging nodig hebt of wilt doen te organiseren. De Oost-Betuwse Uitdaging organiseert op 16 november Beursvloer Oost-Betuwe. Hier kunt u in onderhandeling met bedrijven uw vragen stellen en hen vragen uw knelpunten op te lossen. Zij doen dit met gesloten beurs, tegen een kleine tegenprestatie.

Goede Zaken. Om goed voorbereid naar de Beursvloer te gaan organiseren we samen met Stuw Vrijwilligers Steunpunt en Stichting Welzijn Lingewaard de workshop Goede Zaken op maandag 2 november vanaf 19.00 uur, zalencentrum De Valom in Huissen; maandag 9 november vanaf 19.00 uur, Rabobank Oost Betuwe in Elst.

Vraag en aanbod. U maakt kennis met een andere manier van denken en doen. U krijgt oplossingen aangereikt voor uw zoektocht naar (financiële) middelen. Bij voorbeeld: Wat kunnen we vragen, anders dan geld? Hoe kunnen we juist in tijden van bezuiniging de samenwerking vinden? U krijgt tips over hoe u uw vereniging of stichting in een paar eenvoudige stappen kunt verbinden aan bedrijven. Heel specifiek leert u hoe u uw vraag en tegenprestatie voor de BeursvloerLochem op een aantrekkelijke manier kunt formuleren bij de bedrijven. Een eye-opener voor veel deelnemers!

De workshop is gratis voor maximaal twee personen per vereniging of stichting. Meer informatie? www.oostbetuwseuitdaging.nl. Meedoen? Stuur een mail naar de Oost-Betuwse Uitdaging, Hetty de Wit: h.dewit@lochemseuitdaging.nl.

Geanimeerde vogelshow in Gendt

GENDT - Na een gedwongen uitwijking vorig jaar naar de locatie van schietvereniging Kort Oisterwijck in Doornenburg waren de leden van de Gendtse vogelvereniging afgelopen weekeinde weer te gast in de gerenoveerde zaal Providentia voor het houden van hun jaarlijkse tentoonstelling.

Een show waarvoor kwekers uit heel Gelderland vogels hadden ingezonden, die werden beoordeeld op kleur, conditie, bevedering en algemene indruk. De kwaliteit van de vogels was volgens de keurmeesters van een hoog gehalte. Een vogel behaalde zelfs het maximale puntenaantal van 94, waarna zes vogels met een prachtige score van 93 naar huis mochten. Het felbegeerde bondskruis beschikbaar gesteld door de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers werd gewonnen door Wim van Bon uit Gendt met een rood mozaïek kanarie. Deze tentoonstelling wordt door menig inzender beschouwd als een voorselectie van hun vogels voor de districts- en landelijke kampioenschappen, die in december in Huissen en in januari 2016 in Apeldoorn worden gehouden.

Als er veel vogels zijn, zijn er ook veel kampioenen: H. Schouten, W.A. v. Bon, G. van Leeuwen, A. de Keijzer, H. Manders, Th. Schouten, Gendt; M. Niels, J. Janssen, H. Bakker, Th. Rikken, Bemmel; C. Gerritsen, J. Geurtsen, J. Hendriks, G. Heijster, A.W. Heijster,Tiel; A. Pleiter, Zevenaar; J. Michiels, Valburg; H. Burgers, Haalderen; H. van Deelen, Oosterhout; M. Vink, Elst.

De Gendtse Vogel Vrienden hield gelijktijdig haar eenenvijftigste onderlinge tentoonstelling. Hierbij zijn Th. Schouten, H. Manders, H. Bakker en G. v. Leeuwen als derbywinnaars aangewezen.

Medailleregen voor De Ward

BEMMEL - Afgelopen zaterdag, 10 oktober werd in De Grote Koppel in Arnhem het eerste deel gezwommen van het MiniorenCircuit. Dit is een wedstrijd speciaal voor de minioren en de junioren 1 en 2.

Voor velen was het een spannende wedstrijd. Niet alleen omdat verschillende kinderen voor het eerste meededen aan deze wedstrijd, maar ook omdat er medailles te verdienen waren voor de nummers 1, 2 en 3. De Ward heeft het supergoed gedaan! Er zijn 21 plakken uitgereikt aan de zwemmers van De Ward: 9 keer goud, 5 keer zilver en 7 keer brons!

Goud was er voor Jon de Wit (2x), Leon van Grevenbroek (2x), Fenna Reijmers, Iris de Schrijver (2x), Mick van Kempen en Dominique van Grevenbroek. Zilver voor Jelmer van Eunen (2x), Mick van Kempen, Dominique van Grevenbroek, Twan van Engen. En brons voor: Jessey Consten, Twan van Engen, Tycho Wannet, Lois Hilgenberg, Cas Polman, Anne Middelkoop, Rick Muller. Ook zijn er vele persoonlijke records gezwommen.

Bedankt... Kloppend Hart Lingewaard en Overbetuwe

BETUWE - Op zaterdag 10 oktober hebben zes collega 's van de Thuiszorg STMR deelgenomen aan deze bijzondere 24 uursmarathon. Sinds kort is bij STMR verplicht om de wens van de client met betrekking tot het wel of niet reanimeren in het zorgdossier vast te leggen en dit door de client te laten ondertekenen.

Bij reanimatie is bij deze zes medewerkers ook de wens om dan te kunnen reanimeren. Stichting Kloppend Hart Lingewaard en Over Betuwe bestond tien jaar en boden een gratis reanimatie- en AEDcursus aan tijdens een 24 uurs marathon. Een leerzame scholing waar ook met humor werd les gegeven door een instructeur met veel ervaring in reanimeren.
Ook aan een ehboquiz is deelgenomen, wat zeer leerzaam was!

Nieuwe natuur langs de Bemmelse Zeeg

BEMMEL - Langs de Bemmelse Zeeg tussen de Zandsestraat en de Ressensestraat in Ressen heeft Park Lingezegen een nieuw stukje natuur ingericht. De werkzaamheden zijn klaar en het gebied wordt 23 oktober officieel geopend. Het groen heeft nog even tijd nodig om zich volop te ontwikkelen. Als wandelaar kunt u er nu al terecht via het Klompenpad Zeegsepad.

Langs de Bemmelse Zeeg heeft Park Lingezegen samen met Waterschap Rivierenland een zogenoemde ‘ecologische verbindingszone’ aangelegd. Dit stukje natuur verbindt de Ooijpolder in het zuiden met Het Waterrijk in het noorden van Park Lingezegen. Planten en dieren kunnen de zone gebruiken als (tijdelijk) leefgebied.
Speciaal voor de verbindingszone is de oever van de Bemmelse Zeeg minder stijl gemaakt (een natuurvriendelijke oever), waardoor een goed leefgebied ontstaat voor veel soorten planten en dieren. Ook is er een stukje bos en bloemrijk grasland aangelegd. Het bos is aangeplant in samenwerking met het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem, ter compensatie van boskap bij de ontwikkeling van het museum.

Het gebied langs de Bemmelse Zeeg is er niet alleen voor de natuur maar ook voor wandelaars en natuurliefhebbers. Stichting Landschapsbeheer Gelderland legde samen met vrijwilligers het Klompenpad Zeegsepad aan, dat een stukje langs de zeeg loopt. Het Klompenpad start bij Landwinkel De Woerdt, Woerdsestraat 4, Ressen.

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark tussen Arnhem en Nijmegen, met ruimte voor mensen, natuur, cultuur, landbouw en water.

Leefbaar Doornenburg geeft startsein voor Dorps Ontwikkelings Plan

DOORNENBURG - De stichting Leefbaar Doornenburg heeft afgelopen week het definitieve startsein gegeven voor de uitvoering van het Dorpsontwikkelingsplan (DOP).

Het DOP is een beleidsplan ontwikkeld door de bewoners van Doornenburg waarin zij aangeven hoe hun dorp er over vijf tot tien jaar uit zou moeten zien. Daarvoor zijn een aantal werkgroepen samengesteld die ieder een thema uit gaan werken. Thema’s als sport, milieu en recreatie, wonen, zorg en welzijn, cultuur, verkeer, onderwijs en bedrijven zijn onder een groep van circa dertig vrijwilligers verdeeld.

Aanspreekpunt voor de DOP commissie zijn de twee dorpscontactpersonen van Doornenburg.De DOP groepen worden bijgestaan door medewerkers van de gemeente Lingewaard en de DKK (Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen) die de groepen zullen gaan begeleiden. Om de meningen en ideeën van de Doornenburgse bevolking te peilen wordt onder meer een dorpsschouw uitgevoerd.

Op 19 november volgt een startbijeenkomst in het Ontmoetingscentrum waarbij alle inwoners worden uitgenodigd om hierin mee te komen denken. Het resultaat hiervan zal uiteindelijk in een Dorpsontwikkelingsplan worden verwoord en rond de zomer van 2016 feestelijk worden aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders.

Over de voortgang van het traject wordt regelmatig verslag gedaan via de media als regionale kranten, facebook en www.dedoornenburger.nl.

Een prachtige wandelweek in Marbella

LINGEWAARD - Veel Lingewaarders genoten in Spanje bij de 4Days Walking van Marbella. Van 8 tot en met oktober werd in Marbella voor de vijfde keer de 4Days Walking Marbella georganiseerd.

deBol was met 47 personen afgereisd om deel te nemen aan deze tocht van twintig kilometer per dag door de bergen en over het strand. Er was nog een aantal Lingewaarders die op eigen gelegenheid naar Marbella waren gegaan en op de tweede dag liepen bijna alle wandelaars uit Lingewaard in het blauwe 4Daagse shirt van de Gemeente. Zij hebben met hen allen Lingewaard daar wel op de kaart gezet, het zal niemand van de tweeduizend deelnemers zijn ontgaan dat er heel veel enthousiaste mensen uit Lingewaard aanwezig waren!

De dames van deBol stonden iedere dag bij start, finish en langs het parcours om iedereen aan te moedigen en ook dat ging niet onopgemerkt voorbij, ze poseerden graag voor vele camera’s.

Het was een fantastische week met heel veel loopplezier en gezelligheid, die voor de deBoldeelnemers werd afgesloten met een excursie naar het witte dorpje Mijas en een feestavond tot in de late uurtjes. Op dinsdagavond rond 12.00 uur waren alle deelnemers weer veilig terug in Bemmel!

Foto’s staan op www.debolbemmel.nl.

Sponsor bedankt

HUISSEN - Jonge Kracht E4 dankt Schraven BV voor de mooie nieuwe tenues.

Tevens zijn Schraven BV en v.v. Jonge Kracht overeengekomen dat Schraven BV de komende jaren de shirtsponsor is binnen v.v. Jonge Kracht voor wat betreft de jeugd. Namens heel v.v. Jonge Kracht dank aan Schraven BV.

Huldiging jubilarissen bij Jonge Kracht

HUISSEN - Tijdens een heerlijk buffet ter ere van het zeventigjarig bestaan van de voetbalvereniging Jonge Kracht werden Nol Gerichhausen(rechts) en Henk van Aalten(links) gehuldigd in verband met hun zeventigjarig lidmaatschap van de vereniging.

Sinds de oprichting op 6 oktober 1945 zijn zij hun clupje trouw gebleven en hebben nog steeds een heel rood hart.

GVA 1 bedankt sponsor

DOORNENBURG - De spelers van voetbalteam GVA 1 zijn dit jaar gemakkelijk te herkennen op sportpark De Vijzel. Gehuld in een gloednieuw presentatiepak, gesponsord door 100% voetbal uit Arnhem, zijn de voetballers zeker niet te missen. 100% voetbal, bedankt!

Scheppingszondag

HUISSEN - 'Zet een boom op' en/of 'loop naar de pomp'? Op deze zondag viert de Protestantse Gemeente te Huissen Scheppingszondag. "We staan dan stil bij onze afhankelijkheid van de natuur, de door God aan mensen toevertrouwde schepping. Het is een kostbaar geschenk niet alleen voor ons, ook voor onze kindskinderen, hun kindskinderen en hun... Gaan we daar zorgvuldig, duurzaam mee om?"

Amadou Soleman komt uit Niger. In de viering op zondagmorgen vertelt hij over en laat hij zien wat voor hem duurzaam omgaan met de schepping inhoudt. Iedereen die in Nederland geboren is, weet dat 'een boom opzetten' inhoudt dat je een lang verhaal gaat ophangen. Dat je gewoon lekker wil babbelen of kletsen. Wordt er 'loop naar de pomp' gezegd, dan worden jouw woorden, jouw uitspraken niet echt serieus genomen. Het zijn maar gezegden.

Ben je geboren in Niger (Centraal-Afrika) en heb je als minderjarige asiel gezocht en gekregen in dit waterrijke landje dan neem je zulke uitspraken jaren later nog steeds letterlijk! Je slaat dan een pomp en je plant een boom erbij: Bontassi! Bontassi is een door door Amadou Soleman opgezet waterputtenproject. Lang leve de Schepping!

Kerkdienst Protestantse Gemeente Huissen. Te bezoeken in het Kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35.

Zondag 25 oktober om 10.00 uur.

Voorganger dr. Trinus Hoekstra, Arnhem.

6e zondag van de herfst, scheppingszondag. Meer informatie: www.pknhuissen.nl.

Collecte Alzheimer Nederland

LINGEWAARD - In 2014 was dementie voor het eerst doodsoorzaak nummer 1 in Nederland (bron: CBS). Dagelijks worstelen honderdduizenden mensen met de gevolgen van dementie. Als patiënt, of als naaste.

\De ziekte vernietigt uiteindelijk het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Alzheimer Nederland gaat de strijd aan, voor een toekomst zonder dementie. In de week van 9 tot en met 14 november vindt de collecte van Alzheimer Nederland plaats. In de gemeente Lingewaard gaan zo'n honderd collectanten op pad om geld in te zamelen.

Alzheimer Nederland werkt al ruim dertig jaar aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie - waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm is - en hun omgeving. Met 51 regionale afdelingen en ruim 230 Alzheimer Cafés en Theehuizen heeft Alzheimer Nederland een landelijk netwerk van betrokken vrijwilligers. Daarnaast financiert Alzheimer Nederland wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken, behandeling en genezing van dementie. Voor een toekomst zonder dementie is onderzoek noodzakelijk. Daarvoor is veel geld nodig. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften.

Jezelf verliezen

Eén op de vijf mensen door dementie getroffen en door de vergrijzing neemt dit aantal de komende jaren snel toe. Dementie heeft een grote impact op leven van alle betrokkenen. Het is een ontluisterende ziekte, waarbij de patiënt geheugen, identiteit en emoties verliest. Uiteindelijk vernietigt de ziekte het meest waardevolle dat een mens bezit: zichzelf. Wat begint met vergeetachtigheid leidt uiteindelijk tot totale ontreddering en tot de dood. En het is niet te stoppen. Nog niet… Meer onderzoek naar oorzaken en oplossingen is noodzakelijk om dementie uiteindelijk te kunnen overwinnen.

Oproep: Wilt u ook in actie komen tegen deze ziekte? Meldt u dan snel aan! We kunnen altijd nog een helpende hand gebruiken. Neem contact op met Bianca van Brandenburg: collectebemmel@gmail.com of met het collectebureau: 033 303 26 61.

Wijchens amateurtoneel speelt in Sint-Jozef Lent

LENT - Op zondag 25 oktober om 14.30 uur komt het Wijchens Amateur Toneel optreden in recreatiezaal Plein Lent. Het zal een proefvoorstelling van de klucht ‘Een tandje erbij’ geven. Ook buurtbewoners zijn welkom!

Deze klucht is door Vincent van Rijsewijk geschreven en de regie is in handen van Sigrid van Gelder. De voorstelling gaat over Gerard, een hardwerkende zakenman die op het punt staat te promoveren. Op een reünie komt hij een jeugdvriend tegen wat hem doet besluiten zijn jeugd te willen herbeleven. Zijn vrouw wordt hierdoor tot wanhoop gedreven. Aangemoedigd door zijn twee kinderen en een iets wat rare, inwonende oma zet hij zo zijn carrière op het spel. Een inburgeringscursist, de bijna blinde zus van oma en een relatietherapeut zetten zich – ieder op hun eigen manier - in om er het beste van te maken, maar of dat nou echt beter is...

Kortom: alle ingrediënten van een klucht zijn aanwezig om u een heerlijke middag te bezorgen waarbij veel gelachen kan worden. Ook voor de inwendige mens wordt die middag goed gezorgd: koffie/thee en een drankje met een hapje zijn bij het programma inbegrepen. Entreekaartjes voor buurtbewoners en geïnteresseerden zijn verkrijgbaar bij de receptie. Een kaartje kost 7,50 euro. Dit vragen we om de kosten te dekken.

Column

Bloot

Bij sommige opmerkingen laten mijn dochters merken dat ik een 60-plusser ben. Paps, dat is ouderwets. Ik geniet daarvan en denk terug aan mijn jeugd. Naar de tijd waarbij mijn dochters zich weinig kunnen voorstellen. Mijn geluk was het bezit van een tweedehandse transistorradio. Mijn strijd met mijn ouders voor het dragen van lang haar, nu bijna zo lang als 45 jaar geleden. Mijn brutale radiozender Veronica. Mijn held Che Chuevara op een poster aan het slaapkamerbehang geprikt. Mijn zakgeld een structureel tekort. Niet toereikend om een Playboy te kopen. Soms ritselde ik een uitklapfoto. Playboy, groot geworden met vrouwelijk bloot. En nu heeft de Amerikaanse Playboy aangekondigd dat het mannenblad wordt gerestyled. Volgens de Amerikaanse uitgever is het blad ingehaald door maatschappelijke veranderingen. Nu je op internet overal seks kunt vinden, is voor de Playboy bloot passé.

Of de Nederlandse Playboy die koerswijziging volgt is nog de vraag. De raadsleden van VVD Lingewaard zullen het wellicht erg vinden als de Nederlandse Playboy die kant op gaat. De VVD ziet graag blote billen. Ook als het mannen zijn. De VVD heeft het bijna voor elkaar gekregen dat voormalige wethouders en burgemeesters die een wachtgeldregeling hebben met de billen bloot staan. Het college werd schriftelijk gevraagd om met naam en toenaam te laten weten wat hun wachtgeld is, de termijn dat het afloopt, de genoten inkomsten dat gekort is op het wachtgeld en over hun sollicitatieplicht.

Het college gaf geanonimiseerd antwoord. Ingewijden herkennen een oud-wethouder die nu raadslid is. De blote wethoudersbillen zijn afgedekt. Wachtgeld voor bestuurders is een wettelijke regeling waarmee ook de VVD heeft ingestemd. De controle op inkomsten gaat op basis van aanslag op inkomstenbelasting. Waarom dan toch die actie van de VVD? Ik geef mijn dochters graag gelijk als ze 'zouden' zeggen: Paps, je bent ouderwets als je raadsleden wantrouwt die genieperige vragen stellen. Wat zit hier achter? Met de billen bloot, die VVD-moraalridders.
Sjaak

Bingo in Huissen-Zand

HUISSEN - Op woensdagavond 28 oktober is er in het gemeenschapshuis Huissen Zand aan de Van Wijkstraat een bingoavond.

Deze avond wordt georganiseerd door Rinus Stellaard. Het zal nog weer een avond worden zoals altijd die bingoavonden waren, dus op de bekende oude manier, met de muntjes en hopelijk veel gezelligheid. De avond zal in het teken staan van het Lingewaards Mannenkoor uit Huissen, waar ook de opbrengst voor bestemd is. Er zijn weer diverse prijzen te winnen van diverse artikelen en ook verschillende cadeau bonnen.

De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur. Iedereen is welkom.

Vrouwengilde Doornenburg

DOORNENBURG - De heer Coolen van Remedica, Gezondheidsinformatie verzorgt op maandag, 26 oktober het programma 'Genieten van het Leven.

Het is een informatieve avond over gezondheid, voeding, bewegen, enzovoort. De avond begint om 20.00 uur in zaal Kort Oisterwijk.

Ingezonden Waarom een moderne wooneenheid?

In toenemende mate trekt de overheid zich terug uit het huisvesten van senioren., dat is inmiddels algemeen bekend. Ook verpleegtehuizen vallen onder de bezuinig woede van diegene die zich daar mee bezig houden. Daarom ontkomen we er niet aan om als burgers zelf de handen ineen te slaan en samen te zorgen dat senioren zelfstandig langer kunnen wonen op een manier die bij hen past. Stil blijven wachten tot er een oplossing wordt aangeboden is geen optie.

Waar komt het idee vandaan? Zelf ben ik een aow'er en in het bezit van een eigen woning met overwaarde. Nadenkende over mijn woontoekomst realiseerde ik me dat het mogelijk zou moeten zijn om met andere aow'ers die in dezelfde situatie verkeren als ik, gezamenlijk iets te ondernemen op woongebied. Als je ouder wordt kan een trap in je woning een belemmering worden. Ook de tuin wordt mogelijk iets dat een last gaat worden, het onderhoud van het huis waar je goed toe in staat was wordt lastig, en zo zijn er mogelijk wel meer belemmeringen.

Je hebt overwaarde in je huis en mogelijk andere financiële middelen. Deze financiën kun je gezamenlijk met anderen die in dezelfde situatie verkeren inzetten om een wooneenheid te bouwen waarin alle mogelijke voorzieningen zijn gerealiseerd waar ouderen behoefte aan hebben en waardoor hun zelfstandig kunnen blijven wonen zeer wordt verlengd en het leven prettig(er) maakt. Het gebouw heeft voor iedere deelnemer een eigen woning die van alle gemakken is voorzien.

Komen er technische snufjes in het pand? Dat staat buiten kijf. Alle , e betalen, voorzieningen die het wonen voor de eigenaren van belang zijn zullen in principe moeten worden gerealiseerd. Voor wie is het bedoeld? Hiervoor reeds omschreven. Voor mensen rond de aow-leeftijd die over de financiën beschikken om te participeren en lang zelfstandig wonen willen realiseren.

Hoeveel huizen? Ik denk in dit stadium aan een bescheiden gebouw dat er ook uiterlijk aantrekkelijk uitziet en de bewoners met trots over vertellen. Het zou een blikvanger moeten worden. Ik denk aan ca. tien eenheden op dit moment. Mits financierbaar zou er in het plan ruimte gerealiseerd moeten worden die verhuurd kan worden aan bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, gezinshulpinstelling of iets dergelijk. Ook een ontmoetings- en doe het zelfruimte is niet uitgesloten.

Waar precies? Nu niets van te zeggen, maar in ieder geval centraal gelegen in Bemmel.

Waarom behoefte aan zoiets? Mensen die financiën hebben (bank en/of eigen huis) willen daar zo lang mogelijk gebruik van maken. Op deze manier is dat mogelijk.

Anderen benaderd? Nee, nog niet. Geen idee of de gedachte weerklank vindt.

Geïnteresseerden zouden mij kunnen benaderen. (e-mail: jacquesariens@hetnet.nl ) Als er dat voldoende zijn zouden we een brainstormsessie kunnen beleggen om te bezien of er activiteiten kunnen worden ondernomen om de haalbaarheid te onderzoeken.

Wanneer gerealiseerd? Nu niets van te zeggen. Als het realiseerbaar is voortvarend aanpakken.

Wethouder Witjes opent cursus e-overheid

BEMMEL - In de Bibliotheek Bemmel opende wethouder Witjes deze week de eerste gratis cursus 'Werken met de E-overheid' van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Er was een overweldigende hoeveelheid aanmeldingen. Op 2 november start dezelfde cursus in de Bibliotheek Elst.

Of het nu gaat om het aanvragen van huurtoeslag, het aanvragen van zorg, het zoeken van werk of het doorgeven van een verhuizing. In de cursus “werken met de e-overheid komt in vier ochtenden alles aan bod. In de vestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid zijn daarnaast nog meer cursussen en bijeenkomsten georganiseerd om digitaal sterker te worden. Hulp nodig met de basisvaardigheden? Meld je aan voor één onze gratis Klik&Tik-cursussen en ga onder begeleiding het internet op, websites bekijken, zoeken met een zoekmachine, aanvragen invullen en leren downloaden. Deze cursus is onder meer in de bibliotheken in Bemmel, Huissen, Gendt en Elst te volgen.

Heb je vragen over computers, mobiele telefonie, internet, e-books of andere digitale zaken? Daarvoor kun je terecht bij het digitaal spreekuur van de Bibliotheek Gelderland Zuid in samenwerking met SeniorWeb. In gemeente Lingewaard elke maandag in de bibliotheek in Gendt, elke woensdag in de bibliotheek in Bemmel, elke vrijdag in de Bibliotheek Huissen, elke derde maandag van de maand in de Bibliotheek Elst en elke eerste maandag van de maand in Heteren, je bent welkom van 14.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie of inschrijven voor een cursus in een van de bibliotheekvestigingen van de Bibliotheek Gelderland Zuid? Ga naar de bibliotheek of (laat je) inschrijven via www.obgz.nl/cursussen.

Jongens C1 van MHC Bemmel ongeslagen herfstkampioen

BEMMEL - Op zaterdag 3 oktober versloeg het team van de jongens C1, Wageningen JC3 met 8-2. Dit was de vijfde monsterscore op rij.

Onder leiding van de coaches Toine en Maarten lieten de mannen van JC1 een prachtig samenspel zien. Onder luid applaus van het aanwezige publiek liepen de jongens hun kampioensrondje over het veld. De afgelopen weken hebben de twaalf mannen twee keer per week getraind op de velden van de Bemmelse hockeyclub, met een prachtig resultaat. Omdat twaalf spelers aan de magere kant is, is dit winnende team op zoek naar versterking. Ook de andere jongensteams van MHCB 800 kunnen wel wat mankracht gebruiken. Lijkt het je leuk om mee te doen, kijk dan op de website van de hockeyclub www.mhcbemmel800.nl of stuur een mail naar secretariaat@mhcbemmel800.nl en je ontvangt de nodige informatie.

CantAnimus geeft concert

ANGEREN - Het koor CantAnimus houdt op zaterdag 31 oktober om 20:00 uur een concert in de katholieke kerk Sint-Bavo in Angeren.

Het concert heeft als titel 'Stem en Stilte', dit alles in het kader van Allerzielen. Het concert duurt ongeveer een uur en er worden onder andere liederen van Schubert, Bach en Schonberg gezongen.

Vogeltjesvoer maken op winkelcentrum Zilverkamp

HUISSEN - "Op 24 oktober zullen we ons creatief bezighouden voor de vogeltjes. We gaan onze eigen vogelvoer slingers maken."

Rijg je eigen pinda's, blaadjes, gebruik dingetjes van de herfststukjes, maak van wc-rollen/bekertjes en pindakaas je eigen zaadjesrol. Alles wat jij doet, rijg je aan een ketting. Zo krijg je uiteindelijk een hele lekkere vogelvoer slinger voor de vogeltjes. Kom langs, wees creatief en maak jou eigen vogelvoer slinger. Tussen 10.00 en 13.00 uur bij de gele kraam.

Tot zaterdag 24 oktober. Voor meer informatie: www.facebook.com/winkelcentrumdezilverkamp.

Ook voor interieurinrichting en gebruikte kwaliteitszitmeubelen! Meubel & Interieur Restyle: meer dan stofferen alleen...

HUISSEN – Op zoek naar goedkope kwaliteitszitmeubelen? Of hebt u zelf zitmeubelen, die u graag wilt laten herstofferen? Meubel & Interieur Restyle biedt u deze mogelijkheden. U kunt zelfs voor de complete interieurinrichting terecht bij Meubel & Interieur Restyle, waar u ook een deskundig advies krijgt van Katja Kousbroek, die behalve filiaalmanager ook binnenhuisarchitecte is.

Meubel & Interieur Restyle is een moderne meubelstoffeerderij en woning- en projectinrichter. Met gevoel voor design én met hart voor traditionele, ambachtelijke vakkbekwaamheid. Een team van professionals, inclusief designers, stoffeerders en interieurinrichters staat steeds klaar om de klanten te adviseren en bij te staan bij het keuzeproces een aantrekkelijk, passend, duurzaam en comfortabel interieur samen te stellen.

Op zoek naar gebruikte en herstoffeerde kwaliteitszitmeubelen? Meubel & Interieur Restyle heeft een uitgebreide wisselende collectie gebruikte en herstoffeerde kwaliteits zitmeubelen op voorraad. Van gerenommeerde merken als Gelderland, Leolux, Artifort en de bekende Eames chair.

Een eigentijdse 'look-and-feel' voor uw meubels? Of juist de originele stijl weer terug? Meubel & Interieur Restyle beschikt over het vakmanschap én de stoffencollectie om dit mogelijk te maken.

Met de uitgebreide collectie gordijnstof, raamdecoratie, zonwering en vloerbedekking biedt Meubel & Interieur Restyle bovendien oplossingen voor iedere woonomgeving.

De winkel aan de Arksteestraat 13-15 (zijstraat v. Welderenstraat/Oranjesingel) in Nijmegen is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Meubel & Interieur Restyle, Arksteestraat 13-15, Nijmegen; 06-53357900; www.meubelrestyle.nl. Het bedrijf heeft ook filialen in Huissen, Bennekom.

Oranje Fonds steunt Kinkel met 25.000 euro

BEMMEL - In de maand september is de eerste fase van de verbouwing van de ontmoetingsruimte in De Kinkel gestart. Met een compleet nieuwe bar, vloer, podium en ontvangstbalie is de foyer geschikt gemaakt om ook in de toekomst dienst te doen als ontmoetingsruimte voor jong en oud. Mede dankzij een bijdrage van 25.000 euro van het Oranje Fonds kunnen we in de tweede fase de inrichting vernieuwen.

Het Oranje Fonds steunt jaarlijks ruim 7.500 sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 27,4 miljoen euro initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt onder andere gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

De gehele verbouwing van herinrichting van de ontmoetingsruimte tot vernieuwing van de kozijnen in de buitengevels zal naar verwachting in maart 2016 zijn afgerond. Naast het Oranje Fonds wordt dit project (ontmoeten gaat samen vanzelf) ook financieel ondersteund door de gemeente Lingewaard, het VSB fonds, de provincie Gelderland en de stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel.

Slagwerkspektakel Volharding

HUISSEN - Het slagwerkspektakel van muziekvereniging Volharding was een geweldig succes! Op zondag 11 oktober vond dit muzikale spektakel plaats in de aula van het Over Betuwe College in Huissen.

Familie, vrienden en overige slagwerkliefhebbers hadden zich hier verzameld om te kijken en luisteren naar de drie verenigingen. Naast de beide slagwerkgroepen van Volharding deden ook slagwerkgroep Sla Je Slag uit Dieverbrug en drumcombinatie Afferden-Puiflijk (DCAP) mee. Het publiek werd door de drie verenigingen getrakteerd op een combinatie van bekende popnummers afgewisseld met mooie klassieke concertstukken. Voor zowel DCAP als Volharding was het concert een belangrijke try-out. Beide verenigingen hebben hun prachtige concoursprogramma laten horen. Zo heeft Volharding een geheel eigen versie van het nummer Wit Licht ten gehore gebracht met medewerking van zanger Paul de Graaf.

Daarnaast heeft de (jeugd)slagwerkgroep van Volharding deze middag een nieuwe (vierde) pauk in gebruik mogen nemen. Deze pauk is geschonken door de Vrienden van Volharding. "Heeft u het slagwerkspektakel dit jaar gemist? Omroep Lingewaard is ook aanwezig geweest en heeft een mooie compilatie van deze middag gemaakt. Neemt u gerust een kijkje op www.omroeplingewaard.nl."

Alexander Baljakin van VBI is wereldkampioen dammen rapid

HUISSEN - In het Turkse Izmir werd 8 en 9 oktober het wereldkampioenschap Dammen Rapid gespeeld. Daarbij krijgt iedere speler vijftien minuten voor de partij plus vijf seconden per zet op de klok.

Alexander Baljakin –speler van de Huissense Damvereniging VBI- haalde de titel binnen na een spannende finale, waarin hij uiteindelijk de wereldkampioen in het regulier dammen Alexander Schwarzman naar de tweede plaats verwees. Alexander Baljakin was eerder dit jaar al Nederlands kampioen in het nog snellere Blitz en voegt dus opnieuw een titel toe aan zijn indrukwekkende reeks van damkampioenschappen.

Uitbreiding dagverzorging zorgcentrum Sint-Jozef

GENDT - Vanaf 6 oktober biedt zorgcentrum Sint-Jozef uit Gendt ook op dinsdag dagverzorging aan.

Inwoners van Gendt en Doornenburg kunnen voortaan van maandag tot en met vrijdag, zowel met als zonder indicatie, deelnemen aan de dagverzorging. Sint-Jozef staat open voor uitbreiding naar de avonden en/of weekenden, indien er voldoende animo zou zijn.

"Wilt u meer weten? U kunt contact opnemen met coördinator Anke Verhoeven via telefoonnummer 0481 421338. Zij is van maandag tot en met woensdag aanwezig."

Bezinningsavond: Tolerantie, wat moeten we ermee?

BEMMEL/ELST - Nederland staat bekend als een tolerant land. Tegelijk staat tolerantie in deze tijd behoorlijk onder druk, door groeiende spanningen tussen bevolkingsgroepen, culturen en religies. Het is niet langer een vanzelfsprekendheid.

Wat is tolerantie eigenlijk? Hoe verhoudt ze zich tot de vrijheid van meningsuiting en godsdienst? Maar ook: waar liggen de grenzen? Gedachten van denkers uit heden en verleden, maar ook actuele voorbeelden zullen de revue passeren tijdens een bezinningsavond door pastor Victor Bulthuis. Deze wordt gehouden op donderdag 22 oktober in De Hoeksteen in Elst en duurt van 20.00 tot 21.30 uur. Deelname is gratis. Opgeven uiterlijk woensdag 21 oktober bij het secretariaat van de Sint-Benedictusparochie, 0481 372959 of e-mail secretariaat@stbenedictus.nl.

Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg

GENDT- Op zondag 25 oktober is er een kerkdienst in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. In deze viering zal mevrouw ds. M. de Bree voorgaan. De viering begint om 10:00 uur.

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor stichting Edukans. Edukans is een ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wereldwijd gaan 58 miljoen kinderen niet naar school. Onderwijs geeft kinderen vaardigheden waarmee ze aan een goede toekomst kunnen bouwen. Daarom werkt Edukans aan meer en beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Ze doet dat in nauwe samenwerking met leraren, schoolmanagement en ouders.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te blijven drinken.

Open eetcafé in Huissen

HUISSEN - Donderdag 22 oktober houdt de SWL een open eetcafé in het Dominicanenklooster van Huissen. Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Op het menu van 22 oktober staat erwtensoep met stokbrood en een verrassingstoetje. Het maandmenu kunt staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Popkoor 2000 in Gendt met 'Coming home'

BEMMEL Op 7 en 8 november staat Popkoor 2000 in Providentia (Gendt) met 'Coming home'. Een meeslepend muzikaal verhaal, gebaseerd op de film 'As it is in heaven'.

Popkoor 2000 komt met een geheel nieuw concept. Anders dan men gewend is van het Popkoor. Tijdens deze uitvoeringen zal Popkoor 2000 zang, dans en theater combineren, om zo een prachtig verhaal te vertellen. 'Coming home' is gebaseerd op de bekende Zweedse film 'As it is in heaven'. Een ontroerend verhaal over wereldberoemd dirigent Daan Dareuis, die terugkeert naar zijn geboortedorp om daar zijn rust te vinden. Dit blijkt echter nog niet zo makkelijk te zijn.

Popkoor 2000 neemt het publiek mee in zijn verhaal en laat het al zingend en dansend kennis maken met de vele personen, die op zijn pad komen. Hij maakt nieuwe vrienden, maar wordt ook geconfronteerd met zijn verleden.

De kaartverkoop is gestart. De uitvoeringen zijn op 7 november om 20.00 uur en op 8 november om 14.30 uur en 20.00 uur in Providentia in Gendt. Kaarten zijn verkrijgbaar voor 12,50 euro bij Boekhandel Polman, Dorpsstraat 42 in Bemmel en Haarstudio Simone, Wilhelminastraat 1 in Gendt. Kaarte zin ook online te bestellen via www.popkoor2000.nl.

Koperen Kees speelt op toppen van kunnen in ´Met voorbedachten rade´

HUISSEN - Het decor in de vorm van een geluidsdichte flat is sober en het tafereel angstaanjagend: twee ontvoerders gekleed in overalls en getooid met bivakmutsen spreken dreigende woorden richting een dame die is vastgeketend op een bed met een zak over haar hoofd.

Met de voorstelling 'Met voorbedachten rade' bewijst Theatergroep Koperen Kees uit Huissen dat zij bezoekers ook zeer kan boeien in het thrillergenre. Deze door regisseur Erwin Teering geschreven thriller laat niemand onberoerd, zo was te zien tijdens de drukbezochte première op 16 oktober.

De ontvoerders Victor (Thomas Veldhuizen) en Rico (Valentijn Kempkes) kidnappen de 25-jarige miljonairsdochter Laura Temming (Wieneke Weitering). Zij sleuren Laura in een bestelbus en sluiten haar op in een geluidsdichte flat. Door het subtiele spel van Thomas en Valentijn voel je als bezoeker voortdurend de verbale en non-verbale spanning tussen de beide ontvoerders. Vanaf hun eerste dreigende woorden richting Laura word je meegevoerd in een boeiende en goed opgebouwde voorstelling, die wordt omlijst met prachtige filmbeelden en onheilspellende muziek.

Lukt het Victor en Rico om er met het geld vandoor te gaan en overleeft Laura de kidnapping? En wie is nu eigenlijk de dader en wie het slachtoffer?

Voor het antwoord kunnen bezoekers nog in Theater Kees terecht op 23, 24, 30 en 31 oktober. Vanaf 20.00 uur wordt 'Met voorbedachten rade' gespeeld, een absolute aanrader dus. Kaarten kosten 8,50 euro per stuk, reserveren via www.theater-kees.nl.

Wonderen thema tijdens Spiritueel Café

LENT - Als alles wat bestaat fysica is: onderhevig aan de natuurlijke wetten van oorzaak en gevolg, zijn wonderen dan nog wel mogelijk? Dat is het thema van het Spiritueel Café op vrijdagavond 23 oktober in Het Witte Huis in Lent.

"Hebt u wel eens een wonder meegemaakt? Hoe kritisch moeten we zijn? Als er wonderen bestaan, zijn dat dan aanwijzingen dat er zoiets als een goddelijke sturende macht bestaat? Wat is het mooie van deze mogelijkheid ? Wat zijn de risico’s? Heb je belangstelling voor dergelijke vragen over geloof en wetenschap? Dan is dit Spiritueel Café een uitgelezen mogelijkheid om – onder het genot van een glas wijn, bier of fris, hierover in gesprek te gaan.

Al meerdere seizoenen organiseert de Protestantse Streekgemeente Lent-Oosterhout-Ressen een ‘Spiritueel Café’, bedoeld voor een publiekelijke discussie bij een geurige kop of een goed glas. In het Spiritueel Café komen onderwerpen, waar geloof en wetenschap elkaar raken – of met elkaar lijken te botsen – ter sprake. Er wordt geluisterd en gediscussieerd in een ontspannen sfeer.

Iedereen is welkom op vrijdagavond 23 oktober vanaf 20.00 uur in de achterzaal van Het Witte Huis, hoek Lauwikstraat –Pastoor van Laakstraat in Lent, waar we onder het genot van een glas wijn, bier of fris in deze vragen willen verdiepen. De toegang is gratis.

Bridgen voor een goed doel

ELST - De ElsterBridgeclub organiseert voor de negende keer in samenwerking met Woon-Zorgcentrum Tertzio een Goede Doelendrive; de Tertzio drive op zaterdag 14 november van 13.30 - 17.30 uur.

De drive is in Wervershove, Grote Molenstraat 84 in Elst. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de aanschaf van spel- en beweegmateriaal ten bate van de bezoekers van de Dagverzorging

Het maximaal aantal paren is zeventig, aanwezig uiterlijk 13.15 uur.

inschrijving door betaling van 22 euro per paar tot 7 november op rek.NL12ABNA0452357225 ten name van Elster Bridgeclub met vermelding van paarnamen, eventueel NBBlidnrs.en speelsterkte. Het bedrag is inclusief een koffie, thee bij ontvangst en enkele hapjes tijdens het spel.

Verdere info bij Marijke van Brandenburg, 0481 371625 en Annemiek Francissen 0481 37431610.

Week lang muziek en entertainment tijdens Het Herfstfestijn Bemmel

Foto: Robert Kuster

BEMMEL - Aankomende week is het weer zo ver: het Herfstfestijn Bemmel! Een week lang muziek en entertainment op de locatie: het Kinkelplein! Hier alvast het spetterende programma op een rijtje.

Vrijdag 23 oktober: Mega Pub Quiz. Speel verschillende rondes, waaronder een muziekronde en een fotoronde, in teamverband om de eeuwige roem en een leuke prijs voor de winnaar, maar natuurlijk vooral voor de gezelligheid! Aanmelden kan via info@cafe61.nl.
Deelname kost 3,50 euro, daar krijg je wat lekkers en gegarandeerd een leuke avond met je vrienden, familie, collega's et cetera voor terug. Aanvang: 20.30 uur.

Foto: Robert Kuster

Zaterdag 24 oktober: Lingewaards Toep Toernooi

Teams van vier personen strijden om de grote eer om toepkampioen van Lingewaard te worden. Het is voor het eerst dat een dusdanig groot toernooi in Lingewaard wordt gehouden. Er is plaats voor 32 teams of wel 128 spelers.

De deelnemers betalen dertig euro inschrijfgeld. Let wel: alleen teams van vier personen kunnen meedoen. Dus even je vrienden en familie raadplegen.

Zich aanmelden kan bij: Vincent Polman 06 20011950, Michiel Roelofs 06 12523265, Henry Peren 06 19265338 en Robert Kuster 06 22789017.

Zondag 25 oktober: trucktrekken! Vanaf 11.00 uur het Trucktrek-kampioenschap Lingewaard voor teams. Opgeven kan via ltk@kpnmail.nl Meer info kijk op www.degeintrappers.nl. Vanaf 15.00 uur zet Robert Pouwels de feesttent op z'n kop! Natuurlijk ook met gratis entree!

Dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 oktober: Kinderdorp. Meer over deze fantastische activiteit voor de basisschool kinderen uit Bemmel en Haalderen vind je op www.kinderdorpbemmel.nl.

Zaterdag 31 oktober: de veelzijdige band Summerland. Meer informatie staat op www.summerland.nl. Aanvang: 20.30 uur. Entree: gratis!

Derde Hoge Wick jeugdwintertennistoernooi

OOSTERHOUT - Van 15 tot met 22 november verzorgt tennisvereniging De Hoge Wick in Oosterhout (direct naast Nijmegen-Noord) voor de derde keer het Hoge Wick/TMG Jeugdwintertoernooi. Jongens en meiden tot en met zeventien jaar kunnen in verschillende categorieën enkelen en dubbelen.

Er zijn punten te verdienen voor de KNLTB-ranglijsten. Vorig jaar zorgden zo'n honderd spelers van liefst 37 verschillende clubs uit de wijde regio voor een mooie tennisweek. Tennissers kunnen meedoen op verschillende niveaus. Jeugd tot en met zeventien jaar kan spelen in de categorieën 6/7/8/9. Spelers tussen de tien en twaalf jaar, die nog niet zo lang op het hele veld spelen, kunnen zich inschrijven voor groep 1 of 2. De wedstrijden worden gespeeld op kunstgras.

Inschrijven kan via www.toernooi.nl (zoek op Hoge Wick) en is mogelijk tot en met zondag 8 november. Op de finalezondag 22 november wordt het toernooi afgesloten met één of meerdere demonstratiewedstrijden en een buffet (afhankelijk van het aantal inschrijvingen) voor alle deelnemers en toeschouwers.

De Hoge Wick is een opvallende tennisvereniging. Van een kleine tennisclub direct tegen de grens van Nijmegen-Noord aan groeide de club binnen een jaar of twee uit tot de tennisvereniging met de meeste jeugdleden tot tien jaar van heel Gelderland. Veel van de jeugdige tennissers komen uit het snel groeiende nieuwe stadsdeel Nijmegen-Noord.

Concert for Charity voor het Ronald McDonaldhuis

Foto: Casperheij.nl

ARNHEM - Een avond genieten van live muziek, heerlijke hapjes en drankjes voor het goede doel? Dat kan tijdens een fantastisch concert op een heel bijzondere Arnhemse locatie; een voormalig laboratorium op Arnhems Buiten - Energy Business Park. Een avond met spraakmakende artiesten... allemaal voor het Ronald McDonald Huis Arnhem. De datum? Zaterdag 31 oktober!

Ruim vijf jaar geleden opende Ronald McDonald Huis in Arnhem zijn deuren. Het Huis betekent heel veel voor gezinnen met een kind met een ziekte of beperking. Als een kind behandeld wordt in RMC Groot Klimmendaal of ziekenhuis Rijnstate, zijn zij overdag en 's nachts altijd welkom in dit bijzondere (t)Huis. Een kind kán tenslotte niet zonder zijn ouders, broertjes en zusjes. Daarnaast is Ronald McDonald Huis Arnhem een vakantiehuis voor alle gezinnen die - vanwege een ernstige beperking of ziekte van een kind - niet 'zomaar' op vakantie kunnen. Dankzij vrijwilligers is Ronald McDonald Huis Arnhem 365 dagen per jaar open. Voor alle kosten - zoals onderhoud en exploitatie - is het Huis volledig afhankelijk van giften en donaties.

Een avondje uit met partner/vrienden? Uw zakelijke relaties een speciale avond bieden óf samen met uw collega's uw schouders onder het goede doel? Met een verrassend scala aan artiesten bezorgen we u én uw gasten graag een sprankelende avond. Een volledig verzorgde avond: ontvangst, walking dinner, concert bezoek en hapjes/drankjes tijdens de hele avond kosten 100 euro ex btw per stuk. U steunt met iedere kaart voor minimaal 25 euro Ronald McDonald Huis Arnhem. Daarnaast zijn er uiteraard ook andere sponsormogelijkheden. De organisatie is het best te bereiken voor afspraken of kaartverkoop via concert@ronaldmcdonaldhuis.nl.

Speciaal Wijnfeestorkest

HUISSEN - In Zorgcentrum Sancta Maria in Huissen speelt een orkest tijdens het wijnfeest dat samengesteld is uit muzikanten van verschillende andere orkestjes en ook woonkernen.

Omdat het op een tijdstip plaatsvindt waarop niet iedereen zomaar vrij kan nemen, is het gezelschap samengesteld uit wat ouderen die hun werkzame leven in de meeste gevallen al hebben beëindigd. Het orkest speelt die ochtend toepasselijke Duitse en Tiroler muziek. Op donderdag 29 oktober vindt het feest plaats van 10.15 tot 12.00 uur. Naast een toepasselijke kleding van het orkest wordt ook aan bezoekers gevraagd om in een leuke uitdossing te verschijnen.

Men kan na afloop ook gebruikmaken van een warme maaltijd in het restaurant maar moet zich dan wel vóór 22 oktober opgeven. Kosten 7,50 euro. Opgeven kan bij de receptie van Sancta Maria aan de Helmichstraat 22 in Huissen.

Tweestroom dames 1, 3, 5 en meisjes winnen

GENDT - Tweestroom-D1 bezocht Vocasa8 en kwam in de eerste set net in hun spel. Hierna werd het spel veel beter en men won die wedstrijd(: 1-3). Heijendaal-D11 was gast voor onze Dames-2. De eerste set werd nipt verloren. Hierna was men van slag: (4-0).

Tweestroom-D3 speelde thuis tegen Pegasus12 en won de eerste set nipt. De derde set werd verloren, maar de andere tweeset werden gewonnen (3-1). Dames-5 ontving Gemini7 en won die strijd nipt (3-2). De tweede, derde en vijfde set werden gewonnen. De eerste en vierde set werden verloren. Tweestroom-H1 speelde thuis tegen Heijendaal5 en kwam niet in eigen spel, dus verlies (0-4).

MeisjesA1 speelde thuis tegen DynamoA2 en won nipt de eerste en tweede set. Ook de derde set werd gewonnen; helaas werd de vierde set weggeven.(3-1. MeisjesA2 ontving BsvoA1 en was kansloos in de strijd.(0-4). Mix-jongensB1 speelde uit bij ReflexB1 en won de eerste nipt) 27-29 en tweede set ruim. Hierna werden de volgende sets verloren.(3-2).

MeisjesB1 ontving TrekkesB1 en kwam niet hun spel,dus verlies partij.(0-4). VocasaB2 ontving onze meisjesB2. Onze meiden konden geen potten breken.(4-0). MeisjesC1 speelde thuis tegen DashC1. Ook deze partij werd verloren.(0-4). MeisjesC2 ontving GeminiC1 en was de betere partij.(0-4). JongensC1 speelde tegen Isala77JC1 de uitwedstrijd, thuis. Ook hier was geen overwinnen te zien. (4-0).

Nieuwe spinningfietsen bij TWC 't Verzetje

BEMMEL - Op vrijdag 16 oktober werden twintig vrijwel nieuwe spinningfietsen uitgeladen bij het clubhuis van wielervereniging TWC ’t Verzetje in Bemmel. De oude fietsen waren na jarenlang intensief gebruik nodig aan vervanging toe.

Door het financieel beleid van de vereniging met als steun een bijdrage van het Rabobankfonds kon de aankoop van de fietsen plaatsvinden. Henk Neijenhuis, voorzitter van de vereniging, geeft aan dat het bestuur en de leden hebben uitgekeken naar de komst van de nieuwe spinningfietsen. “Wij zijn erg blij met de mogelijkheden die het Rabobankfonds biedt om initiatieven te realiseren die sociale samenhang en leefbaarheid lokaal vergroten.”

TWC 't Verzetje is een wielervereniging met ongeveer 250 leden waaronder ook veel jonge renners. De vereniging organiseert veel activiteiten voor haar leden, niet alleen in de zomer maar ook in de winter. Een belangrijke winteractiviteit is spinning in het eigen clubhuis. Doordeweeks en in het weekend wordt er dan gezamenlijk en onder leiding van een trainer gespind. Zodoende kan, als de befaamde Hollandse winters het fietsen op de weg onmogelijk maken, toch op een sociale manier samen gefietst worden.

TWC 't Verzetje viert volgende week haar veertigjarig bestaan. Dit jubileum wordt met de nieuwe spinningfietsen extra luister bijgezet.

Mobiel maken bij Wereldwinkel Lingewaard

HUISSEN - Wereldwinkel Lingewaard organiseert een kinderactiviteit. Op woensdag 28 oktober kunnen kinderen een mobiel maken van afvalmaterialen en verzamelde spulletjes.

De activiteit is in de Wereldwinkel (Vierakkerstraat 32b) in Huissen. Kinderen kunnen binnen lopen vanaf 14.00 tot 16.00 uur. De kosten zijn 0.75 euro .Inschrijven kan in de winkel zelf of telefonisch 026 3251988.

Miniatuurtjes in Huissen

HUISSEN - Bewoners van De Vicarie en het Binnenhuus waren te gast in een van de ateliers van de voormalige Juliana/Aloysiusschool in het centrum van Huissen.

Met veel enthousiasme hebben zij daar gewerkt op miniatuurschilderdoekjes van 10x10 cm. Tijdens de komende kunstmanifestatie van 6-7-8 november in genoemde school, zal dit werk onderdeel uitmaken van de expositie.

Lange tafels, pullen bier, schlagermusik en après-ski... Drie dagen volop Oktoberfest in Angeren

ANGEREN – Niet meer weg te denken: de Lingewaardse Oktoberfeesten. Dit jaar drie dagen lang, nog meer dan andere jaren geheel in de sfeer van de 'Oktoberfesten', zoals ze in München worden gevierd. Met ervaren dj's en artiesten, die de sfeer uit Bayern ook hier weten neer te zetten. De feesten beginnen al op de vrijdagavond, vervolgens is zaterdag 24 oktober hét hoogtepunt met Die Reifholzkapelle en de schlagerartiesten Die Geile Mädeln. En op zondag de zogeheten Flügelmatiné.

Dit traditioneel Oktoberfestweekend is in de feesttent op het kermisterrein aan de Zahnstraat in Angeren. Dit keer weer met originele artiesten van eigen én van Bayerische bodem.

De Lingewaardse Oktoberfeesten zijn een begrip geworden. Veel bezoekers komen in Tiroler kleding, hetgeen niet verplicht is, maar het verhoogt wel de feestvreugde. Samen met het geheel in de in sfeer aangepaste feesttent met lange tafels wordt het een echt originele Bayerisch/Tirolerfestijn. De entree is vrijdag tien en zaterdag vijftien euro; de matinee op zondag is geheel gratis.

Vrijdagavond worden de bezoekers vermaakt op de klanken van Qmusic 'Het foute uur', en dj Mike. Zaterdag 24 oktober wordt het feest onder het motto 'Jetzt geht's lose' met Die Geile Mädeln, Die Reifholzkapelle en dj Laam. Zondag 25 oktober is het vanaf 15.00 uur Flügelmatiné met het feestorkest Dreamcast. De organisatie is in handen van Wees Events, dat meer oktoberfeesten in het land organiseert.

De Comfortabele weken met schoenen van Verhulst!

BEMMEL - De komende weken staat het schoenenmerk Verhulst in de schijnwerpers bij Buiting Schoenen. De schoenen van het merk Verhulst zijn opvallend jong en modieus en zijn gemaakt van exclusieve materialen en vertaald in goed passende modellen.

Zo zijn Verhulst schoenen in meerdere wijdtes verkrijgbaar en geschikt voor gebruik in combinatie met eigen binnenzolen. Verhulst is dé specialist in modeschoenen met verwisselbaar voetbed. Wie mooie schoenen en/of laarsjes zoekt, die ook nog eens lekker zitten, komt automatisch uit bij Verhulst. Verhulst is één van de weinig overgebleven Hollandse fabrikanten welke is gespecialiseerd in kwaliteitsschoenen met een medische twist. Het kwalitatieve onderscheid zit hem in de maakwijze, pasvorm en het gebruik van hoogwaardige- en met veel zorg geselecteerde materialen.

Actie

Mocht u besluiten om een paar Verhulst schoenen of laarsjes aan te schaffen, dan maakt u kans op een gratis tweede paar Verhulst. Deze actie duurt tot en met 15 november, daarna ontvangt de winnares automatisch bericht om een gratis paar uit te zoeken in onze winkel.

Tijdens de comfortabele weken kunt u bij Buiting Schoenen de schoenen en laarzen van Verhulst geheel vrijblijvend komen bekijken en passen. En laat u zich vooral door onze medewerkers vakkundig adviseren, u bent van harte welkom!

Ron Pieters Makelaardij zoekt woningen om te verkopen

HUISSEN - Aan alles is te merken dat de woningmarkt weer aantrekt. Er is meer vraag en de verwachting is de prijzen niet verder dalen. Deze blijven in de regio Lingewaard stabiel.

Alles wijst er op dat we de weg omhoog weer is gevonden. De woningen van Ron Pieters Makelaardij worden steeds sneller verkocht, mede door de eigentijdse en persoonlijke manier van makelen. De woningen die sinds 2015 in de verkoop zijn gekomen, verkopen zeer goed. Deze woningen zijn bijna allemaal alweer verkocht. De vraagprijzen zijn realistisch en het is financieel steeds aantrekkelijker geworden een woning te kopen in plaats van huren.

Daarnaast blijft de hypotheekrente historisch laag. De financiële lasten voor jouw nieuwe, vaak duurdere woning kunnen wel eens lager zijn. Je gaat groter wonen, maar minder betalen. Een win-win situatie.

In de praktijk betekent dit dat je veel sneller weet wanneer je woning verkocht is en je plannen voor de toekomst ook eerder ingevuld kunnen worden. Die vervelende onzekerheid en eindeloos wachten voordat je de volgende stap kunt zetten, lijken voorbij.

Om je mee te laten profiteren van deze gunstige marktontwikkelingen, heeft Ron Pieters Makelaardij tot 31 december 2015 een speciale actie nieuwe verkoper. Elke nieuwe klant ontvangt een Samsung Tablet, die je weer goed kunt gebruiken om je nieuwe droomhuis op te vinden.

Maak vrijblijvend een afspraak om kennis te maken en jouw plannen te laten verwezenlijken.

Ron Pieters Makelaardij, www.ronpietersmakelaardij.nl; 026 3886683.

Tien jaar Albert Heijn Bemmel: een mijlpaal

BEMMEL - Albert Heijn bestaat deze maand tien jaar en wil dit vieren samen met onze klanten en buren. In het kader van het jubileum worden er vanaf maandag 26 oktober tot en met 8 november diverse acties en activiteiten georganiseerd. De gedachte erachter is: Ook in Bemmel moeten we het samen doen.

Tien jaar is een jubileum waar we niet zomaar zonder slag of stoot omheen kunnen. "Wij willen met onze winkel midden in de samenleving staan en de beste in de buurt zijn. Dat kan alleen maar als je dat ook laat blijken in plaats van het enkel en alleen benoemen. Daarom gaan we een uitgebreid programma aanbieden dat aansluit op de behoefte van onze klanten met daarin onder andere: Samen moeten we het doen. Onze buurt wordt verrast met een buurtontbijt. Een gezonde leefstijl: We bieden de klassen één tot en met vier van een groot aantal scholen een gezonde lunch aan. Elkaar inspireren en motiveren. De Mixed Hockey Club Bemmel verzorgt samen met ons een geweldige kindermiddag met allerhande activiteiten."

"Ik vind dat je regelmatig wat terug moet doen voor de klanten die het mogelijk maken dat we er al tien jaar zijn. Op deze manier dat doen vinden wij gepast omdat we in onze beleving veel raakvlakken heeft met waar we met elkaar in de gehele samenleving mee te maken hebben. Onze Albert Heijn moet een Albert Heijn zijn die er is voor iedereen en dat is ook wat we graag willen uitdragen", aldus Nik Becker, supermarktmanager.

Prijsuitreiking Primera

De prijs van 10 oktober wordt overhandigd aan Harry Vries door Huub Marttin van Primera Huissen

HUISSEN - Afgelopen weer heeft Primera Huissen het eerste deel van de staatsloterij wedstrijd uitgereikt.

Een wielrenner tenue maar er zijn nog twee prijzen te vergeven namelijk nog een tenue en een heuse sportfiets. Deze worden verloot na de trekking van 10 november van de staatsloterij. Wat moet u ervoor doen om in aanmerking te komen voor 'n prijs. Dat is een staatslot kopen met xl, meer niet. U krijgt dan een deelnemerskaart die u dan ingevuld en weer inlevert voor 11 november.

Opbrengst jaarlijkse collecte Nierstichting

LINGEWAARD - Tussen 20 en 26 september gingen in heel Nederland ruim 75.000 collectevrijwilligers op pad voor de Nierstichting. In Lingewaard leverde dat 12.642,56 euro op. De inkomsten zijn hard nodig voor de ontwikkeling van de draagbare kunstnier. Door de kunstnier klein te maken, maken we de wereld van nierpatiënten weer groot.

Veel mensen met een nierziekte zijn afhankelijk van dialyse om in leven te blijven. Een immens zware opgave, die veel tijd en energie kost. Nierpatiënten die dialyseren zitten gemiddeld drie keer per week, vier uur lang vast aan een dialyseapparaat. In die tijd kunnen zij niet werken, niet naar school en niet afspreken met vrienden. De draagbare kunstnier geeft vrijheid en energie terug aan nierpatiënten en maakt hun wereld weer groter.

De stichting is iedereen dankbaar voor dit mooie resultaat in gemeente Lingewaard: in Angeren 944,95, Bemmel 3.235,28, Doornenburg 1.040,55, Gendt 2.428,52, Haalderen 732,57 en Huissen 4.260,69 euro. Wie de collectant van de Nierstichting is misgelopen, kan alsnog een donatie doen. Ga naar www.nierstichting.nl of sms NIER naar 4333 voor een eenmalige donatie van twee euro.

Optreden Valles Wat bij Liduina Betuweland

BEMMEL - Op donderdagavond 29 oktober om 19.30 uur treedt de band Valles Wat op. Het optreden zal plaatsvinden in de recreatiezaal van verzorgingshuis Liduina, Gouden Appel 120 in Bemmel.

Zo als de naam het zal zegt zullen zij diverse Nederlandstalige liederen ten gehore brengen en wisselen dat af met mooie instrumentale nummers op trompet en accordeon. Natuurlijk zullen 'oude bekenden' langskomen waarop men lekker kan meezingen. Roel Zaaijer, Marco de Haas en Ron Jordens zijn vakbekwame muzikanten en vrolijke gasten. Ze verzorgen graag voor senioren een gezellige middag of avond. Buurtbewoners zijn ook welkom! Om de kosten te dekken wordt een bijdrage van 7,50 euro inclusief koffie, thee en een drankje.

Open eetcafé in Bemmel

BEMMEL Dinsdag 27 oktober houdt SWL een open eetcafé in creatief centrum Hofstede (Hoefslag 28 in Bemmel). Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers.

Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Op het menu van 27 oktober staat hachee en rode kool en een verrassingstoetje. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.

Hockeyvereniging Bemmel 800 verstevigt samenwerking met Henk Scholten Volvo

BEMMEL - Hockeyvereniging MHC Bemmel 800 en Henk Scholten Volvo hebben al meerdere jaren een nauwe band. Henk Scholten Volvo draagt de hockeysport in het algemeen een warm hart toe, en richt zich in haar ondersteuning vooral op de jeugd.

Van links naar rechts: René Reijnen namens Henk Scholten Volvo, Sander Schinkel (voorzitter) en Richard Vreeswijk (penningmeester) namens MHC Bemmel 800

Vanuit deze visie is de reeds bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen MHC Bemmel 800 en Henk Scholten Volvo verlengd en opnieuw ondertekend. De sponsoractiviteiten van Henk Scholten Volvo zijn met ingang van seizoen 2015/2016 verder uitgebreid: alle wedstrijdshirts van de hockeyvereniging worden voorzien van het bedrijfslogo en de bedrijfsnaam. De Henk Scholten | Volvo Clubbonusactie blijft van kracht. Voor elke nieuwe Volvo, verkocht of geleased aan een lid of ouder van een jeugdlid, zal er duizend euro in de clubkas gestort worden. Deze extra inkomsten zal MHC Bemmel 800 hoofdzakelijk aanwenden ten behoeve van de jeugdopleidingen. De 'kilometerteller van deze Henk Scholten | Volvo Clubbonusactie staat inmiddels al op 30.000 euro!

Bibliotheek Rwanda geopend met steun van uit Lingewaard

LINGEWAARD - De opening van een nieuwe bibliotheek in Rwanda en Lingewaard; wat heeft dat met elkaar te maken? Roos Sprangers vertrok 2,5 jaar geleden uit Huissen naar Save, één van de armste en dichtstbevolkte gemeente van Rwanda. Op uitnodiging van de Rwandese regering traint ze daar PABO docenten, studenten en leerkrachten. Juist in dit gebied is er een grote behoefte aan kwalitatief goed onderwijs, want regelmatig verlaten kinderen de basisschool zonder te kunnen lezen en schrijven.

De meeste kinderen hadden nog nooit een leesboek gezien en daarom is de opening van deze bibliotheek zo belangrijk. Inmiddels komen de studenten elke dag boeken lezen, hebben zij een ‘biebclub’ opgericht en zijn de bibliothecaris en de leerkrachten getraind in voorlezen! Mede dankzij de financiële steun van Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard is deze bibliotheek opgezet en gemeubileerd en is er een bibliothecaris aangesteld. Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard geeft, namens het bestuur van de gemeente Lingewaard, financiële steun aan projecten in de derde wereld. De bibliotheek laat zien hoe er een verschil kan worden gemaakt in het leven van kinderen!

Sjors Sportief: gratis pannenkoek bij badmintonclub

BEMMEL - Net als de afgelopen jaren neemt badmintonclub Bemmel weer deel aan Sjors Sportief: een initiatief om de nog naar de juiste sport zoekende kinderen te helpen in hun keuze door op een eenvoudige manier kennis te kunnen maken met diverse sporten. Via Sjors Sportief zijn er al veel enthousiaste nieuwe jeugdleden gestart bij BC Bemmel'72.

Dit jaar is er een bijzondere beloning voor de deelnemers aan Sjors Sportief bij BC Bemmel'72: wanneer de kinderen drie avonden hebben gespeeld, krijgen ze een diploma en een waardebon van de Pannekoekenbakker in Slijk-Ewijk waarmee ze een gratis pannenkoek krijgen!

Meer informatie over BC Bemmel'72 staat op www.bcbemmel.nl en voor informatie en aanmelden via Sjors Sportief: www.sjorssportief.nl.

Griezelen bij De Wasknieperz

GENDT - Vorig jaar heeft carnavalsvereniging De Waskniepers uit Gendt voor het eerst een Halloween griezeltocht georganiseerd. Het werd een geslaagde avond voor de jeugd en de vereniging en dus voor herhaling vatbaar.

De doelstelling voor dit jaar: 'Het kan nog veel spannender!'. Waar vorig jaar de tocht zich binnen Gendt afspeelde, heeft de vereniging dit jaar gekozen voor een locatie in het buitengebied. Je zult je in het pikkedonker door een natuurgebied een weg moeten banen langs zombies en heksen… Red jij het tot de finish? Dus, ben je niet bang aangelegd en heb je zin in een spannende en onvergetelijke avond met na afloop een feestje kom dan op: 24 oktober om 18.45 naar het scoutinggebouw in Doornenburg.

De tocht duurt tot 22.30 uur, waarna we doorgaan met een griezelfeest tot 00.30 uur. Meld je wel even aan via halloweenwaskniepers@hotmail.com. Je kunt je opgeven tot en met 22 oktober. De entree bedraagt 2,50 euro.

19 / 34

20 / 34

Lezing 'De fruittuinen van Lent en Elst in het begin van de twintigste eeuw'

LENT/ELST - Op donderdag 22 oktober 20.00 uur houdt Frans Mikx in de aula van de Geldershofschool in de Laauwikstraat in Lent een lezing over 'De fruittuinen van Lent en Elst in het begin van de twintigste eeuw'.

Gabriel Trouw en jonkheer Cornelis van Lennep waren zeer innoverend bezig met betrekking tot de Fruitteelt rond 1900, waardoor De Betuwe zich ontwikkelde tot de fruitschuur van Nederland. In de fruittuin 'Huize Lent' van Gabriël Trouw en de fruitplantage De Werkhoeve in Elst plantten zij in hun fruittuinen meer dan 3500 bomen. Ze bekeken zo zeventig verschillende peren en appels op hun productie en kwaliteit. Daarbij woekerden ze met de ruimte door tussen de hoogstam-fruitbomen appelen en peren in struikvorm te planten en daartussen weer aal- en kruisbessen. Op die manier behaalden ze eerste prijzen op tentoonstellingen in binnen- en buitenland.

Zij begonnen op grote schaal met het koelen van fruit om de bewaartijd te verlengen. Veel zorg besteedden zij aan de verzending in luxe verpakking van eerste kwaliteit 'Cabinetsvruchten' allemaal nieuw. Ook voor de marketing hadden zij hun eigen teksten en methoden. Fruitkwekers uit binnen- en buitenland kwamen naar de fruittuinen van Elst en Lent en bezochten in 1911 de Nationale fruittentoonstelling in Elst die door H.M. Koningin Wilhelmina werd geopend.

Vrouwenvereniging Haalderen: Een kist vol oorlogsverhalen

HAALDEREN - Op woensdag 28 oktober ontvangt de Vrouwenvereniging de heer Kreunen. Hij neemt een kist vol oorlogsverhalen mee.

Jean Kreunen raakte als twaalfjarige geboren ver na de oorlog. Geïnteresseerd in de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Hij zal tijdens de lezing vertellen hoe zijn eerste kennismaking met oorlogsspullen heeft plaatsgevonden. Daarna neemt hij met behulp van allerlei voorwerpen en documenten iedereen mee naar de oorlogsjaren. Diverse onderwerpen zullen de revue passeren, zoals; mobilisatie 1940, joden vervolging, dagelijks leven, verzet, luchtoorlog en bevrijding.

Hij zal op een prettige wijze informatie over de oorlogsjaren overdragen aan de toehoorders. Datum en tijd; 28 oktober vanaf 20.00 uur in De Tichel in Haalderen.

Basketbalvereniging Batouwe zamelt in

BEMMEL - Lege Inktcartridges, toners en mobiele telefoons zijn voor ons 'goud' waard voor Batouwe. Om de clubkas aan te vullen zamelt Batouwe Basketball graag uw oude merkcartridges, toners en mobiele telefoons in.

Sinds enkele jaren worden inktcartridges en toners voor zover mogelijk schoongemaakt en opnieuw gevuld met inkt om zo weer te kunnen worden verkocht in de winkels. Kortom; compleet gerecycled! Daar hebben de fabrikanten wel lege cartridges en toners voor nodig en zij kopen ze dan ook graag op! In Nederland worden er jaarlijks ruim 19 miljoen stuks verkocht waarvan er momenteel maar vijftien procent gerecycled wordt, de rest verdwijnt gewoon in het chemisch afval of in de vuilcontainers!

"Daarom vragen wij u om lege inktcartridges en toners van uzelf of van uw werk niet langer weg te gooien maar in te leveren bij ons, zo helpt u ons financieel en u spaart tevens het milieu! Voor het inleveren van lege cartridges, toners en mobiele telefoons kunt u terecht bij sportcentrum Schaapskooi, Sportlaan 3 in Bemmel.

Indien uw bedrijf ons wil helpen met inzamelen dan kunnen wij ervoor zorgen dat u een inzamelbox van ons ontvangt. Zodra deze vol is kunt u ons bellen en halen wij de box op en zorgen weer voor een nieuwe. Voor informatie kunt u bellen met 06 58943787."

Uitslag trekking jubileumloterij Jonge Kracht

HUISSEN - Vrijdag 9 oktober is onder het toeziend oog van notaris Paul Kok van notariskantoor Lingewaerd Notarissen in de kantine van v.v. Jonge Kracht de trekking verricht van de jubileumloterij Jonge Kracht 70 jaar.

Ferdi Jansen aanvoerder van v.v. Jonge Kracht 1 was aanwezig om de Hoofdprijs gesponsord door Jansen Totaal Wonen uit de 'hoge hoed' te toveren. Deze hoofdprijs is gevallen op lotnummer 175. De club is alle sponsoren dankbaar, die deze loterij tot een groot succes hebben gemaakt.

Hieronder de uitslag van de verloting. Heeft u prijs dan kunt u zich melden op jk70jaarloterij@gmail.com.

175, 1333, 162, 788, 187, 831, 954, 1136, 639, 264, 1209, 428, 260, 1165, 1472, 1170, 1362, 1295, 1612, 93, 381, 701, 1236, 774, 780, 1614, 726, 336, 872, 1667, 192, 179, 1078, 71, 1686, 775, 753, 806, 1746, 1169, 270, 836, 533, 182, 1137, 897, 1206, 1525, 1646, 879, 1828, 1657.

Stenen en fossielen zoeken...

BEMMEL - In de herfstvakantie kun je met hamer en pikhouweel op zoek naar bodemschatten in de Bemmelse polder. Op dinsdag 27 oktober van 14.00 tot 16.00 uur geeft natuurgids Ben Cornelissen een excursie op zoek naar Romeins goud, ruwe agaat, fossielafdrukken, een verdwaalde haaientand of de hoofdprijs, een heuse mammoetkies. Of heel veel verschillende soorten steen.

Dit is allemaal al eens gevonden op de plaats waar vroeger de zandwinning plaats vond. Door het lage water kunnen we op nieuwe plekken zoeken. Heb je zin, kom dan om 13.45 uur naar de parkeerplaats buitendijks aan de Waaldijk in Bemmel ter hoogte van Ruimzicht en Sportlaan. "Neem een bak, hamer en doek mee om de vondsten in te verzamelen. Deelname kost vier euro. Ouders zijn welkom. Graag aanmelden bij Ben Cornelissen: 06 44870449 of bencornelissen@hotmail.nl.

Herfstmiddag Zonnebloem

DOORNENBURG - Het was vrijdag 9 oktober weer een gezellige herfstmiddag bij de Zonnebloem in Doornenburg.

De gasten werden ontvangen met een heerlijk kop koffie met een koekje. Er was gezorgd voor een gezellig muziek sfeer, de gasten mochten zelf de liederen kiezen die zij mooi vonden en daar werd gehoor aan gegeven. Onder het genot van een drankje en een hapje op tafel werd er ook nog een polonaise gedaan. Er werd gezorgd voor een heerlijke stamppotbuffet met heerlijk rookworst en de gasten lieten het zich goed smaken. De middag werd afgesloten met koffie; daarna keerden de Zonnebloemgasten tevreden huiswaarts.

Seizoenskaartenverkoop van De Gentenarren

Foto: Niels Sparnaaij Foto Mireat

GENDT - Op donderdagavond 29 oktober vindt in Providentia tussen 19.30 en 21.30 uur de seizoenskaartenverkoop plaats van carnavalsgezelschap De Gentenarren.

De Pronkzitting is dit seizoen op zaterdag 23 en zondag 24 januari. U mag dit niet missen. Gezien het aantal al gereserveerde kaarten zijn er ook dit seizoen weer twee pronkzittingen. Tijdens de Pronkzitting wordt Providentia weer omgetoverd tot hèt theater van cabaret, zang, dans, buut en wat nog al niet meer. Indien u kaarten (22 euro per stuk) wilt bestellen, kunt u contact opnemen met Hans Hoogveld (0481 421288), of via het secretariaat. Te bereiken op 0481 424459 of per e-mail info@gentenarren.nl.

Noteer nu alvast zaterdag 14 november in de agenda! "Dan onthullen we namelijk de nieuwe Prins met zijn Schoonheid. Vanaf 20.11 uur bent u meer dan welkom in het geheel vernieuwde Providentia. Meer info staat op www.gentenarren.nl.

Derde lustrum Ondernemersnetwerk Jong MKB Arnhem-Nijmegen groot succes

ARNHEM - Op 6 oktober heeft Ondernemersnetwerk Jong MKB Arnhem-Nijmegen haar vijftienjarig bestaan gevierd.

Tijdens een anderhalf uur durende boottocht heeft Rob Jaspers voor zo'n kleine veertig man een boeiend verhaal verteld over het project 'Ruimte voor de Waal'. 's Avonds kwamen er nog ruim twintig (oud)-leden en sponsoren aan boord en werd er genoten van een heerlijk buffet. De swingende muziek van De Rolero's heeft er mede aan bijgedragen dat de leden terug kunnen kijken op een mooi lustrum.

Iedere eerste dinsdag van de maand vindt er een netwerkbijeenkomst plaats. De volgende staat dus gepland op 3 november en heeft als thema 'Ondernemen over de grens'. Jong MKB Arnhem-Nijmegen heeft op dit moment ongeveer 65 leden die werkzaam zijn in heel diverse branches. Van elkaar leren, elkaar inspireren en succes realiseren zijn thema's die maandelijks op de agenda staan. Jong MKB Arnhem-Nijmegen staat altijd open voor nieuwe leden!

Iedere zelfstandige ondernemer die minder dan zeven jaar actief is, is welkom om vrijblijvend een eerste bijeenkomst bij te wonen (zie www.jongmkbkan.nl voor het jaarprogramma).

TOP-film: Ida

BEMMEL - Donderdag 22 oktober is in De Kinkel in Bemmel de film Ida zien. Ida is een oogstrelend mooi gefilmd drama. De film speelt zich af in 1962 in Polen.

De jonge non Ida is als wees opgevoed in een klooster, maar net voor ze haar geloften aflegt komt ze er achter dat ze toch nog familie heeft. Ze wordt de wereld weer ingestuurd om uit te zoeken wat haar wortels zijn. Ze krijgt hulp van haar enig nog levend familielid, een verbitterde tante. Samen ontdekken de vrouwen de schokkende waarheid over het lot van hun familie tijdens de nazibezetting van Polen. Deze film mag u niet missen! Aanvang 20:00 uur. Voor nadere info en het bestellen van kaarten, ga naar www.topbemmel.nl.

Zonnebloem Gendt naar Ouwehands dierenpark

GENDT - Vrijdag 9 oktober is de Zonnebloem met haar gasten naar Ouwehands dierenpark geweest.

De zon stond al hoog aan de hemel toen we in de bus stapten. Na een half uurtje stapten we met z’n alle uit en gingen op weg naar de verschillende dieren. Allereerst werden we ontvangen met koffie met gebak, daarna konden we het park gaan ontdekken. Het park is prachtig gelegen in de bossen en de temperatuur was heerlijk, dus genieten werd het wel. Vervolgens hebben we een heerlijke lunch gekregen en konden de gasten even lekker bijkletsen over wat ze allemaal al hadden gezien en wat ze nog wilden zien.

Daarna volgde de zeeleeuwenshow, waar onze gasten met een rolstoel een mooie plek vooraan kregen, dit had tot gevolg dat ze niet helemaal droog de zaal uitkwamen, maar wel hadden genoten. Vervolgens konden we nog op zoek naar de dieren die we nog hadden gemist.

Om 17.00 uur waren we weer terug in ons eigen dorp Gendt. Dankzij onze Zonnebloemmarkt van afgelopen maart, die goed is bezocht en waar veel is verkocht, konden we prijs van deze activiteit extra laag houden.

Breien en haken voor kids bij Makers & Merken in vakantie

BEMMEL - Elke dinsdagochtend is het een gezellige drukte in het wekelijkse Brei- & Haakcafé bij Makers & Merken in Bemmel. Midden in de winkel zitten buurtbewoners en participanten van Driestroom onder begeleiding van twee gedreven vrijwilligsters nieuwe patronen en creaties in elkaar te steken.

Omdat er ook veel vraag is om kinderen te leren breien, haken of punniken, is er in de herfstvakantie een speciale editie Brei & Haakcafé voor kids. Op woensdag 28 oktober kunnen kinderen gezellig aanschuiven van 10.00 tot 12.00 uur en onder het genot van een glaasje limonade en iets lekkers de eerste steken opzetten!

Makers & Merken is een samenwerkingsproject van Driestroom en Stichting Welzijn Lingewaard, een plek waar burgers en participanten van Driestroom samen mee kunnen doen!

Makers & Merken, Markt 49 (ingang Dorpstraat)- Bemmel. De kosten zijn twee euro.

VPTZ, als sterven dichtbij komt...

BETUWE - Het is goed om te weten dat naast de Buurtzorg en Thuiszorg een opgeleide vrijwilliger van VPTZ de Mantelzorger(s) kosteloos kan ontlasten, ook 's nachts. Iedereen besteedt uiteraard veel aandacht aan het leven, maar wellicht begrijpt men dat de dood bij het leven hoort.

Veel ouderen wonen alleen, kinderen wonen vaak niet meer dicht bij hun ouders, veel mantelzorgers moeten werken na wat zorgverlof, terwijl de terminale fase van moeder, vader of partner wat langer duurt. Ter aanvulling op de zorg van Buurtzorg of Thuiszorg vervangt VPTZ de Mantelzorger die overdag even wat anders kan doen, zoals: boodschappen, ergens koffie drinken, 's nachts goede nachtrust, enz. VPTZ-vrijwilligers kunnen delen van 24/7 komen waken, zónder kosten.

VPTZ is een grote organisatie met meer dan 10.000 speciaal opgeleide vrijwilligers verspreid over heel Nederland.

Inwoners van Overbetuwe en Lingewaard kunnen voor informatie en ervaringen kijken op www.vptz-betuwe.nl Rechtstreeks bellen voor informatie? Overbetuwe: 06-4604 5948 of 06-4604 5951 en Lingewaard: 06 4604 5953 of 06 4604 5952.

Advies: knip dit artikel uit. Als de nood hoog is, is VPTZ écht nabij.

Bridgeclub Doublet Bemmel

BEMMEL - Het bridgeseizoen 2015-2016 is van start gegaan en er worden zes competitierondes van vijf avonden gespeeld. De eerste competitieronde is afgesloten met de volgende resultaten.

In de A-lijn eindigden Joke en Ab als eerste met 57,71%. Erik en Jaap werden tweede met 55,38%, gevolgd door Paul en Wim als derde met 53,78%. Vierde werden Annet en Piet met 53,62%.

In de B-lijn behaalden Gerrit en Con de eerste plaats met het mooie percentage van 61,64%. Zij ontvingen hiermee de wisselbeker met waardebon, beschikbaar gesteld door onze sponsor Jansen Totaalwonen. De tweede plaats was voor Maria en Jan met 54,25%, gevolgd door Kitty en Rita met 54.00% als derde. Samen met Cathrien en Alex die vierde werden met 51,79 promoveren deze paren naar de A-lijn.

"Tevens kan onze evenementen commissie terugkijken op een zeer geslaagde Rolling Bridge drive. Onder leiding van onze TC, Paul van Kerkhoff, heeft inmiddels voor de tweede maal een goed bezochte Minkhorst drive plaats gevonden. Lid worden van Doublet? Bel of e-mail ons secretariaat: Erik Willems: 06 46204302; e-mail secretariaatdoublet@mail.com of bezoek onze website: http://www.nbbclubsites.nl/club/15030."

Natuurwerkdag in De Ward in Bemmel

BEMMEL - Het opschot van de wilgen op de rabatten van het wielenpark De Ward moet nodig verwijderd worden om de rabatten te kunnen behouden. Dit is ook noodzakelijk om de aanplant die zes jaar geleden op de boomplantdag door schoolkinderen is gedaan een kans te geven om tot ontplooiïng te komen.

De aanplant betreft diverse wilgensoorten, essen en elzen boompjes. De wilgenaanplant wordt zodanig gesnoeid dat er mooie lage knotboompjes kunnen ontstaan. Niet alleen mooi voor het fraaie cultuurlandschap maar ook met het snoeihout allerlei mandjes te kunnen vlechten et cetera. Lingewaard Natuurlijk nodigt iedereen uit om met snoeischaar of zaag in de hand te komen helpen op de landelijke natuurwerkdag van zaterdag 7 november.

Het verzamelpunt-startplaats is om 09.00 uur op het parkeerterrein grenzend aan de hoek Wardstraat- Dijkstraat. Om 12.00 uur wordt deze dag afgesloten.Voor koffie, thee en koek wordt gezorgd. Zorg wel voor gepaste kleding, schoeisel en laarzen en als mogelijk handschoenen, snoeischaar en houtzaagje anders zorgt Lingewaard Natuurlijk er voor. Jong en oud is welkom, ook takkensjouwers! Doe mee aan deze nuttige, gezellige en gezonde activiteit en geef even een belletje als u komt aan Reinier de Nooij op 06 38007327.

deBolconcert op zondag 25 oktober

BEMMEL - Op zondag 25 oktober wordt het jaarlijkse deBolconcert gehouden. Het concert wordt verzorgd door Leonie Masselink uit Bemmel. Samen met drie muzikale vrienden heeft zij voor dit deBOL concert een bijzonder programma samengesteld.

Zij noemen zichzelf het JHL-ensemble. De vaste formatie bestaat uit Jerke Kloek, Henk Soppe en Leonie Masselink. Regelmatig wordt er een gast-bandlid gevraagd, dit keer is dat Anne van Amerongen. Dus dan wordt het JHL + A. Voor deze gelegenheid hebben de bandleden twintig nieuwe nummers ingestudeerd die zij voor u ten gehore zullen brengen. De muzieknummers die JHL+A zal zingen en spelen zijn vooral eigen favorieten uit verschillende genres en vallen in de categorie pop/country/ballads.

Het concert wordt gehouden in de NH Kerk in Bemmel en begint om 15.00 uur. De kerk is geopend vanaf 14.30 uur. Wees op tijd want er is beperkt plaats. De entree is gratis, na afloop wordt een open-schaal collecte gehouden. Laat u verrassen en kom luisteren naar dit bijzondere concert!


"Wilt u zeker zijn van een plaats? Neemt u dan via mail even contact op met deBol stichting.debol@planet.nl. Meer informatie staat op www.debolbemmel.nl.

Sasa Boeren-zuurkool fietstocht

Foto: Frits Botterbloem

ANGEREN - Op donderdag 15 oktober was er een fietstocht gepland, maar door de weersomstandigheden gedwongen werden de fietsen omgeruild voor warme, waterdichte automobielen. We gingen wel via de geplande fietsroute op weg naar onze eerste halteplaats Het Trolley Museum in Arnhem.

Daar aangekomen eerst commentaar: ”Wat een watjes, paar druppels regen en ze nemen de auto!“ , maar daarna een welgemeende ontvangst met warme koffie of thee met koek. We werden in drie groepen verdeeld en onder leiding van een ervaren gids werden we heel wat wijzer over de trolley-bus.

Er stond ook een unieke trolley-bus (de eerste na de oorlog) uit 1949, die had de kilometerteller in de wielas onder de bestuurdersplaats zitten, zichtbaar vanaf de buitenkant. In de kantine werd de inwendige mens weer voorzien en daarna gingen we op weg naar de tweede halteplaats: De Minkhof in Bemmel. Daar werden we onthaald door mevrouw Nel van Rijn, van onze groep die spelend op de piano enkele liederen ten gehore bracht. Je kon er biljarten, maar bovenal was het er gezellig en kon je een goed gesprek hebben met de mensen om je heen.

Bij sommige deelnemers begon de maag te protesteren, dus reden om De Minkhof te verlaten en op reis te gaan naar onze laatste bestemming die dag: de kantine van vis- en recreatieplas Het Broek in Gendt. Buiten was het grijs, nat en koud; binnen werden we onthaald met de warme geuren van boerenkool- en zuurkoolstamppot met beenham en rookworst. Die warme geuren beloofden een heerlijke maaltijd en daarin werden we niet teleurgesteld, het eten is goed, de sfeer is goed en daarbij moet ik denken aan een wijze spreuk ooit eens gehoord: Samen eten is olie voor de vriendschap.

De dame van de piano, bedankte namens de gehele groep de organisatoren van deze goed georganiseerde en goed verlopen dag: Jaap en Willy Stienstra.

After-kermisparty in Gendt

GENDT - Op zaterdag 31 oktober is het zover. De Vrienden van de Harmonie verzorgen samen met De Klok Horeca Gendt de gezellige `After Kermis Party`, het nieuwste en jaarlijkse feest in Gendt.

De muziek wordt verzorgd door de band Seven Days Music. Naast een bruisend feest steunt men hiermee de gezelligste vereniging in Gendt. Locatie van het feest is bij De Klok Horeca Gendt van 20.30 tot 01.00 uur. Kaarten in de voorverkoop kosten 7,50 euro en zijn nog verkrijgbaar op 22 oktober van 19.30 tot 20.30 uur bij café De Klok. Kaarten aan de deur kosten tien euro.

Wintertijdchallenge

BEMMEL - In de nacht van 24 op 25 oktober wordt er bij Laco Sportcentrum Bemmel de wintertijdchallenge gegeven. Dat is in samenwerking met de stichting spieren voor spieren. Deze stichting zet zich in voor kinderen met een spierziekte.

In deze nacht kan je fitnessen, cycle, power, aquajoggen of banen zwemmen om deze kinderen te steunen. Om je op te geven kun je naar www.wintertijdchallenge.nl. De wintertijdchallenge begint om 02:00 uur. Geef je op en doe mee!

Laco Sportcentrum Bemmel, Van Nispenlaan 2, Bemmel; 0481 461687.