GN Lingewaard

17 januari 2018

GN Lingewaard 17 januari 2018


3 keer 4 generaties in 4 maanden!

LINGEWAARD - Dien Brunt-Visser werd liefst vier keer overgrootoma in vier maanden, waarvan drie keer het vierde geslacht.

Oudste dochter van Dien, Dyo Nienhaus met haar dochter Linda en dochter Tess, en Renske met haar dochter Floor. De middelste dochter van Dien, Anita van Driel met haar dochter Vera met dochter Sofie. De oudste kleinzoon van Dien beviel ook van een dochter Saar.

Aanmelden Seniorenorkest Betuwe in oprichting

BETUWE - Wie heeft er zin om te musiceren bij het Seniorenorkest Betuwe? Een aantal muzikanten heeft het initiatief genomen om te komen tot een Seniorenorkest Betuwe. Dit in navolging van seniorenorkesten in Arnhem en Nijmegen.

Het gebied Lingewaard en Overbetuwe moet een voldoende voedingsbodem zijn om te kunnen komen tot een volwaardig seniorenorkest, zo denken de initiatiefnemers. Het streven is om in september te starten en de repetities 's ochtends te plannen van 10.00 tot 12.00 uur. Een oefenruimte is beschikbaar.

Dus, mocht je interesse hebben om deel uit te maken van het op te richten seniorenorkest Betuwe, dan kunt u zich voor 1 mei aanmelden via seniorenorkest.betuwe@gmail.com onder vermelding van welk instrument u bespeelt. De initiatiefnemers hopen op een grote belangstelling en houden u op de hoogte.

Sportdebat Lingewaard

LINGEWAARD - Komt u ook discussiëren over de toekomst van de sport in Lingewaard? Ter voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen in maart organiseert Lingewaard Sport! in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard op 7 februari een sportdebat.

Woon je in Lingewaard en ben je geïnteresseerd in sport? Of twijfel je nog op wie je gaat stemmen met de komende gemeenteraadsverkiezingen? Kom dan naar het Lingewaardse Sportdebat. De lokale politiek gaat in debat over een aantal pittige sportieve stellingen. De meeste lijsttrekkers hebben al toegezegd aanwezig te zijn.

We werken deze avond met 4 thema’s: Sport en onderwijs, Sportaccommodaties, Sport en zorg én Sportverenigingen en open clubs. Op ieder thema is een stelling geformuleerd waarover de lijsttrekkers met elkaar in debat zullen gaan. Daarna is er ruimte voor reacties en vragen uit het publiek.

Het sportdebat zal op woensdagavond 7 februari om 19.30 uur van start gaan, inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het vindt plaats in Theater Kees, Kampstuk 23 in Huissen. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Nick van der Ham via n.vanderham@swlingewaard.nl.

De Minkhof ambieert een verdere groei

Gezamenlijk aan tafel voor de warme maaltijd uit eigen keuken. In het teeltseizoen komen de groenten van de eigen moestuin. (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL - Leef- en doeboerderij De Minkhof heeft van de gemeente een financieel zetje gekregen om ook voor derde openingsdag per week meer bezoekers aan te trekken. Het gaat om een eenmalige prestatiesubsidie van 3.800 euro. De stichting blaakt van ambities. De doelstelling om verder te groeien. Meer openingsdagen en samenwerking met ouderenorganisaties.

De Minkhof in Bemmel is een burgerinitiatief en sinds 2014 een ontmoetingsplek voor senioren vanaf 55 jaar uit Lingewaard en omgeving. Met als gedachten een plek te bieden aan senioren die elkaar willen ontmoeten. Meedoen aan activiteiten binnen of buiten, zoals werken in de moestuin, Tussen de middag warm, doen klussen in de timmerwerkplaats of gewoon lekker ontspannen en kunnen genieten van wat er om je heen te zien is.

De Minkof draait momenteel op ruim zeventig vrijwilligers. De inkomsten komen van fondsen, sponsoren, klussen, verkoop van zelfgemaakte producten en een eigen bijdrage van deelnemers. Lingewaard gaf een subsidie van 8.500 euro voor de jaren 2016 en 2017.

De boerderij is drie dagen per week en de eerste zondag van de maand open. De stichting had verwacht dat ze in 2018 met uitbreiding van de maandag voldoende deelnemers zouden aantrekken om ook die activiteiten kostendekkend te houden. De maandag loopt helaas achter, zegt bestuurslid Fred Boersma van de financiële commissie. In de begroting was voor de maandag op de helft meer deelnemers, inclusief eigen bijdrage gerekend. Toch blijft de financiële man op optimistisch. Al gaat het trager dan verwacht, er zit nog steeds groei in het project, zegt hij. Met de verkregen subsidie wil de stichting de huidige openingsdagen verder optimaliseren. Fred Boersma blaakt van optimisme. Er wordt voorzichtig gekeken of het haalbaar is om dit jaar verder te groeien naar vier dagen per week. De doelstelling van leef- en doeboerderij De Minkhof is uiteindelijk om zes dagen per week open te zijn.

Aanmelden Seniorenorkest Betuwe in oprichting

BETUWE - Wie heeft er zin om te musiceren bij het Seniorenorkest Betuwe? Een aantal muzikanten heeft het initiatief genomen om te komen tot een Seniorenorkest Betuwe. Dit in navolging van seniorenorkesten in Arnhem en Nijmegen.

Het gebied Lingewaard en Overbetuwe moet een voldoende voedingsbodem zijn om te kunnen komen tot een volwaardig seniorenorkest, zo denken de initiatiefnemers. Het streven is om in september te starten en de repetities ’s ochtends te plannen van 10.00 tot 12.00 uur. Een oefenruimte is beschikbaar.

Dus, mocht je interesse hebben om deel uit te maken van het op te richten seniorenorkest Betuwe, dan kunt u zich voor 1 mei aanmelden via seniorenorkest.betuwe@gmail.com onder vermelding van welk instrument u bespeelt. De initiatiefnemers hopen op een grote belangstelling en houden u op de hoogte.

Wensen in vervulling bij wensboomproject Kerstmarkt

Prijswinnaars en sponsoren (foto: Henk Wieland) Foto: Henk Wieland

BEMMEL - Zaterdag 6 januari is het dan zover. Bij de grote kerstboom op de Markt in Bemmel worden de prijswinnaars van het wensboomproject 2017 officieel bekend gemaakt. Als gevolg van de vakantie kunnen helaas niet alle winnaars aanwezig zijn.

Uit de meer dan 250 ingezonden wenskaarten zijn zeven wensen geselecteerd. Bijna alle wensen hebben betrekking op mensen die wel wat extra aandacht verdienen als gevolg van ziekte, overlijden van een dierbare, ouderdom en/of eenzaamheid.

Zo geeft Veerle een mooie bos bloemen aan haar schooljuf, die een zware knieblessure heeft en geven klasgenoten aan een jongen uit hun klas, die zijn moeder heeft verloren, kaartjes voor de Efteling voor het gehele gezin. Femke zorgt dat er 20 speciaal gemaakte knuffels naar een kinderziekenhuis gaan en Fenne en haar zieke moeder krijgen beiden een mooie, op maat gemaakte, armband. De wens van Maurits voor een verrassingsontbijt bij een gezin met een kankerpatiënt is al in vervulling gegaan. Twee andere wensen zijn nog in behandeling, maar zullen zeker ook ingevuld gaan worden. Op deze manier krijgen kinderen in de feestdagenperiode een unieke kans eens extra aandacht te besteden aan de medemensen, die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Dit wensboomproject is een initiatief van de kerstmarktcommissie Bemmel en wordt financieel mogelijk gemaakt door de volgende bedrijven: Derksen Financieel, Constantijn Coen Uitvaartverzorging/ Afscheidshuys Lingewaard, SNS bank, Notaris van Schaik, Fitpunt, Drukkerij Accuraat, Proces Partners en Copyshop allen uit Bemmel.

Geschiedenis Egerlanderkapel De Leemkuulers (4)

25 juni 2018 bestaat Egerlander kapel de Leemkuulers, uit Bemmel, 25 jaar als zelfstandige kapel.

In deze serie kunt u lezen hoe het de kapel deze 25 jaar vergaan is.

1995. Dit jaar is een heel bijzonder jaar geweest voor ons. Hier volgt een kleine opsomming.

Op 23 april zijn we naar Eibergen vertrokken om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap voor blaaskapellen. Er bestaan drie klassen, de heuvelklasse, de bergklasse en de topklasse.

Wij komen uit in de Heuvel klasse. Om 12.00 uur mochten wij voor publiek en jury gaan spelen, wij vonden dat we goed geblazen hadden. Om 18.00 uur kwam de uitslag: Nederlands Kampioen met 300 punten De Leemkuulers uit Bemmel.

In augustus zijn we met onze partners op reis gegaan naar Lauterbrunnen in Zwitserland om aldaar deel te nemen aan het 'Taltreffen'. We hebben genoten van de reis en het verblijf in een Naturfreundehaus. Fantastisch.

Op 14 oktober ons jaarconcert, samen met de Marktaler Musikanten. De zaal was uitverkocht en het publiek heeft erg genoten.

20 oktober hebben we met een groot feest afscheid genomen van onze dirigent Piet Verheijen.

Hij moet vanwege zijn ziekte het veel rustiger aan gaan doen en Piet kennende zou dit bij onze club niet lukken. Piet is voor al zijn verdiensten voor De Leemkuulers benoemd tot erelid van onze kapel.

Bijzondere activiteiten in dit jubileumjaar

--11 maart: Brunchconcert in zalencentrum de Kolk in Haalderen. Aanvang 11.00 uur gepland einde 14.30 uur. Kosten 20 euro.

--Vierdaagse zondag Internationaal Kapellen Festival Bemmel op de markt in Bemmel. Aanvang 12.00 uur gepland einde 17.30 uur. Dit is het eerste lustrum. Gratis toegang.

--29 september: jubileumconcert in zalencentrum De Kolk in Haalderen. Aanvang 20.00 uur, gepland einde 22.30 uur. Kosten 5 euro.

--15 december slotconcert samen met zangkoor Meander in de Theaterkerk in Bemmel. Aanvang 20.00 uur, gepland einde 22.30 uur. Tevens is er een 'mini'-kerstmarkt verzorgd door en voor goede doelen (Zonnebloem, cliënten van Driestroom, Makers en Merken).

Ingezonden brief

WMO en Lingewaard

In het najaar van 2017 heb ik een gemeenteraadsvergadering bezocht, waarin het aangevraagde spoeddebat over het functioneren van de WMO ter discussie werd gesteld. Een geweigerde aanvraag van mevrouw Carla Claassen stond daarbij centraal. Deze weigering was in behandeling bij de rechtbank. De advocaat van mevrouw Claassen beweerde dat er sprake was van een strafbaar feit, omdat het medisch dossier van mevrouw Claassen op onrechtmatige wijze door de Gemeente was gewijzigd en daardoor haar aanvraag was afgewezen. Ondanks dat er sprake was van een strafbaar feit, probeerde onze burgemeester dit geval te veralgemeniseren en zag de verantwoordelijk wethouder een onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Een onmiddellijk grondig onderzoek was de enige juiste beslissing en niet een aan een doofpot riekende opstelling. Uiteindelijk werd er met niet algemene stemmen besloten een nader onderzoek te doen. Deze week werd bekend, dat de voor de Gemeente werkende arts zich binnenkort voor het medisch tuchtcollege dient te verantwoorden voor het onder druk van de Gemeente wijzigen van het medisch dossier van mevrouw Claassen. In mijn ogen een doodzonde, die hij vermoedelijk met een forse straf van dit college moet bekopen. En wederom een schandplek op het WMO functioneren van de gemeente. Ik vermoed dat hier sprake is van een jonge onervaren arts, die bezweken is onder de ambtelijke druk van de Gemeente. Wat ik mij nu afvraag is: Wie zijn deze ambtenaren? Ik neem aan dat zij op staande voet zijn ontslagen, is dit zo? Is deze actie onderdeel van het gemeentelijk WMO-beleid of een solistische ambtelijke actie? Ik verzoek de Gemeente de burger hierover op korte termijn via een artikel in Hét Gemeente Nieuws te informeren.

Ben Maasman, Angeren

Gezellige middag in De Lingehof Bemmel

BEMMEL - Op vrijdag 26 januari van 15.00-16.30 uur organiseert De Lingehof voor zowel de bewoners als voor iedereen die het leuk vindt, een gezellige muziekmiddag in het Grand Café.


Onder het genot van een hapje en een drankje en gezellige muziek van DJ Joep kan er ook nog gedanst worden. Iedereen is welkom, de entree is gratis en de bar is geopend. Voor vragen kan men mailen of bellen naar de receptie van De Lingehof: receptie.lingehof@zinzia.nl of 0481 471201.

Jeu de Boule Doornenburg naar binnen

Foto: joh. Tolkamp

DOORNENBURG - Omdat de weergoden het niet meer toelaten om buiten het jeu de boulesspel te spelen trokken zo'n 25 spelers naar binnen.

Niet alleen de kogels vliegen daar door de lucht, ook de buts en de ballen. Met goed overleg en wat degelijke aanpassingen is men neergestreken in het thuishonk van schietvereniging Kort Oisterwijck. Op de vloer is vloerbedekking gelegd en de muren zijn na zoveel jaren weer opgefrist. Het is een gezellige boel op de dinsdag en de donderdag middag van 14.00 tot 16.00 uur met een pauze tussendoor. Het is de bedoeling dat men tot en met maart gebruik maakt van dit vriendelijk gebaar van de schietvereniging.

Bert Selman wint Kapelaan Waltersprijs

V.l.n.r. Bert van Deelen, Carmen Leenders, Theo van Alst, Paulien Ebben, John van Deelen en Ben Balk. Zittend van links naar rechts: Hans van den Brink en Bert Selman. (foto: Irma Rutten) Foto: Irma Rutten

DOORNENBURG - “Een lid met een groot St.Caecilia hart”, zo introduceerde voorzitter Rob van de Sant slagwerker Bert Selman als winnaar van de Kapelaan Walter Trofee 2018.

Begonnen in 1972 als ‘kleine’ tamboermaitre is hij binnen de vereniging zeer actief en heeft naast allerlei ondersteunende activiteiten een grote bijdrage geleverd aan de successen van de slagwerkgroep, met recent het naar Doornenburg halen van het Wereldkampioenschap Percussion Ensembles First Division.

Het was de ontknoping van een feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst, waarin naast deze benoeming ook zeven jubilarissen werden gehuldigd. Uit handen van Beschermheer Leonard van Nispen ontvingen Theo van Alst (60 jaar), Ben Balk (60 jaar), Hans van den Brink (40 jaar), Bert van Deelen (40 jaar) John van Deelen (40 jaar) Carmen Leenders (12,5 jaar) en Pauline Ebben (12,5 jaar) de oorkondes en bijbehorende insignes van de Nederlands Muziekbond KNMO.

Dat Doornenburg trots is op de prestaties van Sint-Caecilia en regelmatig van de muzikale evenementen geniet bleek uit de woorden van voorzitter Bud Joosten namens het Instrumentenfonds. Zo werd ditmaal een cheque van 3000 euro namens alle inwoners overhandigd om de succesvolle koers te kunnen voortzetten.

Voorzitter Rob van de Sant en blikte alvast vooruit naar het komende muzikale jaar met onder andere de grootse uitvoering van ‘The Passion’ door het Harmonieorkest en het topevenement ‘Tempel of Boem 3.0’ door de Slagwerkgroep.

Dames 1 van Batouwe Basketball wint Gouden Sport Ster

De dames zijn dolblij met de overwinning, teamgenoten op afstand geniet live mee (foto: Fons Sluiter) Foto: Fons Sluiter

LINGEWAARD - Na het succes van de vorige editie kon ook dit jaar weer een goed presterende sporter of sportteam in het zonnetje worden gezet. Het damesteam van Lekdetec.nl/batouwe sleepte de eerste prijs in de wacht.

Deze prijs werd zondag 7 januari uitgereikt bij voetbalvereniging Jonge Kracht in Huissen. De basketbalsters zijn hiermee de opvolgers van bokser Enrico LaCruz. Zowel de jury als het aanwezige publiek koos voor de basketbaldames. Het team wist dit jaar zowel het Nederlands kampioenschap, als de beker te behalen. Hiermee lieten de dames twee andere Nederlands kampioenen achter zich, namelijk triatleet Evert Scheltinga en de heren 1 van damvereniging VBI.

De basketbalsters wonnen met de Gouden Sport Ster een waardecheque van 250 euro van Sport 2000 Huisman en een evenement dat Stichting Sport en Ondernemen Lingewaard (SOL) dit jaar voor hen gaat organiseren. Ook voor de niet-winnaars waren er prijzen, Evert Scheltinga won een arrangement bij SportSereen en de dammers kregen een workshop op maat van Fysiotherapie M van der Ploeg.

De organisatie van Sportpromotie Lingewaard kijkt terug op een geslaagde middag. De verkiezing is dit jaar voor het eerst en met succes uitgebreid van Huissen naar heel Lingewaard.

Ingezonden brief

Lopen er moordenaars in Bemmel?

Ik wil dat u eens nadenkt over de mentaliteit bij veel jongeren anno 2018. Als je goede voornemens zijn om een man onder ogen van zijn gezin op de Van Nispenlaan bijna dood te trappen, dan verdien je toch echt een levenslang strafkamp in Noord-Korea. Laat alsjeblieft de burgemeester niet praten van een rustige nacht. Elk incident, zeker van dit kaliber is een smet op het geheel! Waar is de opvoeding en hun bezinning gebleven? Jochies die zelfs naar schoolkinderen op het schoolplein middelvingers opsteken en schelden, beste mensen het gebeurd anno 2000NU in uw dorp!

Kerken sluiten, Mc Donalds worden weer nieuw geopend in onze omgeving zodat we nog wat kilotjes extra kunnen krijgen, en we toleren totaal geen kritiek meer. Nee van niemand, geen respect meer voor wie dan ook!

Vroeger, ja vroeger (ik kan het niet laten), als je vuurwerk afstak en iemand zei daar iets van, dan ging je dat elders afsteken als jongeren, Nu, ja nu (anno 2018) schop je gewoon de persoon net zo lang tot hij niet meer opstaat.

Ik wens het gezin van de man uit Haalderen, erg veel sterkte!

Joost van Rossum

Weekmenu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag 22 januari kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 18.00 uur het volgende menu afhalen: soep, nasi én een toetje.

Bemmels afhaalpunt is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met Stichting Welzijn Lingewaard. Voor vier euro kan men op maandag 22 januari tussen 17.00-18.00 uur met eigen bakjes komen om een maaltijd af te halen. Het menu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunten > ParticipatiePunt Bemmel > Bemmels Afhaalpunt.

Wie ook wil genieten van zo'n heerlijke verse maaltijd moet zich wel van te voren inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu's beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via 088 2552555.

Meer informatie over 'Bemmels afhaalpunt' wordt gegeven door Wil van den Hurk via telefoonnummer: 088 2552550.

Druivencursus Mea Vota

HUISSEN - Zaterdag 27 januari van 9.30 tot 12.30 uur is er de start van een druivencursus.

De totale cursus bestaat uit vier dagdelen. Bij de eerste dag gaat om de winter snoei, en daarna om de teelt en bemesting en tot krenten van de trossen druiven. De cursus is bij Mea Vota Boskoops Glorie 33 in Huissen (06 24642651).

Groot meidenvoetbaltoernooi

Foto: F.Leenders

WESTERVOORT - Op 2 juni houden Avw'66 en sportclub Westervoort een groot meidenvoetbaltoernooi voor de MO-13 Tm de MO-19.

Sinds een jaar zijn de meidenteams van Avw'66 en Westervoort samengevoegd, waardoor het meidenvoetbal in Westervoort flink gegroeid is (zoals in heel Nederland). Daarom organiseren beide clubs samen een groot meidenvoetbaltoernooi.

Teams kunnen zich hiervoor inschrijven bij toernooien@avw66.nl of toernooi@scwestervoort.nl.

Sponsor bedankt

Van links naar rechts. Arno van Swaay - Jos Janssen - Remco Maassen - Peter Lentjes - Hans Kersten en Gert Bravenboer

LINGEWAARD - De Mont Ventoux wielerploeg bedankt de sponsoren. Deze wielerploeg maakt zich inmiddels alweer op voor de volgende buitenlandse wielermeerdaagse, die in het komende wielerseizoen 2018 gereden zal worden.

Via de weg willen de renners de sponsoren bedanken voor het beschikbaar stellen van de prachtige tenues: Fietstech Bemmel – Schaars verzekeringen Haalderen - Kunstzinnigetherapieviolet Huissen - Autobedrijf G.J. Bouwman Angeren en Milremo kleding.

Nationale Voorleesdagen in de bieb

LINGEWAARD - Lees jij je kind al voor? Op 24 januari starten de Nationale Voorleesdagen voor peuters en kleuters. Maar voorlezen kan natuurlijk op elk moment. Voorlezen is leuk, maar ook erg belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Wanneer je als baby of kleuter al voorgelezen wordt, heb je vaak een betere start op de basisschool. Door woordenschat, spelling maar ook algemene ontwikkeling.

Bij de aftrap van de Nationale Voorleesdagen serveert de bibliotheek om 9.30 uur verhaaltjes in bibliotheken in Bemmel, Huissen, Gendt en Zetten. Kom gezellig luisteren en letterkoekjes eten tussen de boeken. Daarnaast in er op 27 januari van 11.00-11.30 uur een muzikale voorleesvoorstelling in Bibliotheek Huissen. Zeker zijn van een plaatsje? Koop vooraf een kaartje voor jou en je kind op www.obgz.nl/voorleesdagen.

Naast het prentenboek van het jaar 'Ssst! De tijger slaapt' zijn er nog veel meer leuke en verrassende prentenboeken die je voor kunt lezen aan de allerkleinsten. De mooiste prentenboeken van 2018, speciaal voor peuters en kleuters, zijn opgenomen in de prentenboek top 10 en te leen in de bibliotheek.

• 'Alberts boom', Jenni Desmond

• 'Antonia', Anke de Vries & Piet Grobler

• 'De kusjes-krokodil', Jozua Douglas & Loes Riphagen

• 'Gewoon zoals je bent', Jonny Lambert

• 'Ik ben bij de dinosaurussen geweest', Edward van de Vendel & Floor de Goede

• 'Mmm… een taart!', Susanne Strasster

• 'Mijn potje', Anita Bijsterbosch

• 'Nog even mijn haartjes wassen', Jörg Mühle

• 'Slaap maar fijn, bouwterrein', Sherri Duskey Rinker & Tom Lichtenfeld

• 'Ssst! De tijger slaapt', Britta Teckentrup

Gratis lid van de biebTijdens de Nationale Voorleesdagen van 24 januari tot 3 februari kunnen kinderen tot 7 jaar gratis lid worden van de Bibliotheek Gelderland Zuid. Voor elke keer weer nieuwe verhalen om voor te lezen! Normaal gesproken betaal je voor het lid worden van de bibliotheek tot je achttiende éénmalig vijf euro inschrijfkosten. Meer informatie staat op www.obgz.nl/nationalevoorleesdagen.

Yvon en Peter Heinst van Angeren naar Zuid-Afrika 'We worden steeds meer Zulu'

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze nieuwe rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Yvon en Peter Heinst uit Gendt die vanuit Angeren naar Zuid-Afrika emigreerden en iedere dag 16 kinderen verzorgen.

Tekst: Hans Schmeinck

Yvon Kregting werd in 1971 in Gendt geboren. De eveneens in 1971, maar dan in Pannerden, geboren Peter Heinst trouwden en woonden lange tijd samen in Angeren. Tot hun veertigste. Maar het spreekwoordelijke roer ging om.

Het stel toog naar Zuid-Afrika om vrijwilligerswerk te doen. ,,Na twee maanden in een weeshuis aldaar hadden we ons hart verloren!'', aldus Yvon. En sinds 2011 wonen en werken zij en Peter in Amanzimtoti in de provincie Kwazulu Natal. Vlakbij de grote stad Durban in het (zuid)oosten. Samen met hun vierjarige zoon Siyabonga (zie foto).

,,We zorgen permanent voor 16 kinderen. Daarnaast hebben we een daycare voor kids uit het nabij gelegen township. Ons leven bevalt hier meer dan goed! Onze dagen zitten tjokvol met van alles en nog wat. Iedere dag is een verrassing hier... En nog steeds gaan we 's avonds naar bed met het idee dat ons to-do-lijstje niet is afgewerkt voor die dag. Ons leven is zo totaal anders dan het leven dat we in Nederland hadden. We hebben het idee dat ons leven hier veel meer zin heeft, we maken echt verschil voor de mensen hier.''

Het stel voelt zich steeds minder verwant met Nederland. ,,We merken juist dat we steeds meer 'Zulu' worden. Onze manier van denken is veranderd in de loop der jaren. Natuurlijk ergeren we ons aan de manier waarop dingen in Zuid-Afrika niet of heel langzaam worden geregeld. Maar over het algemeen begrijpen we de lokale zwarte bevolking hier goed. We hebben intensief contact met hen en we horen over hun struggles en triomfen.''

Overlijden ouders

Begin dit jaar zijn Yvon en Peter afzonderlijk van elkaar naar Nederland gegaan. Afzonderlijk, om Siyabonga niet alleen achter te laten. ,,We moesten vanwege problemen met onze visa het land uit. We voelen een stevige verantwoordelijkheid op onze schouders rusten. Op het moment dat wij niet hier zijn, kan bijvoorbeeld onze daycare niet open. Verder komen we zelden naar Nederland. In het verleden zijn we naar Nederland gekomen voor het overlijden van ouders.''

Hun meest dierbare herinneringen aan Gendt en Angeren? ,,Dat zijn toch de momenten die we samen met familie doorbrachten. Samen eieren eten met Pasen en daarna naar het Paasvuur in Gendt of samen naar de Schuttersmis. In Angeren liepen we graag met onze hond een rondje polder.''

Maar dat ze heimwee hebben gehad, nee. ,,Onze dagen zitten zo vol dat we daar absoluut geen tijd voor hebben gehad.'' En als ze al iets zouden missen uit Gendt en/of Angeren ofwel Nederland, dan zijn het Hollandse dropjes en hagelslag. ,,In ieder geval niet het georganiseerde en volgeplande leven. Het leven hier is veel relaxter, we nemen het zoals het komt. We kunnen waarschijnlijk nooit meer wennnen in Nederland. We hopen maar dat de Afrikaanse regering ons goed gezind blijft en ons laat blijven...''

Meer verhalen op: www.yvonenpeter.be-more.nl én www.vriendenvanpalmtree.nl.

'We hebben het idee dat ons leven hier veel meer zin heeft'

.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 23 januari - 17.30u - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 24 januari - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 25 januari - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag t/m donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder 'Actief in wijk en buurt'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Eetcafé te zien.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

Komende periode organiseert SWL weer Repair Cafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende locaties voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Vrijdag 19 januari van 10.00 -12.00 uur in het Ontmoetingscentrum (Kerkstraat 3), Doornenburg

De data van de andere kernen staan op www.swlingewaard.nl onder 'ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

School's Cool zoekt vrijwillige mentoren

LINGEWAARD - Het project School’s Cool Lingewaard is afgelopen jaar een bekend begrip geworden binnen onze gemeente.

Kwetsbare leerlingen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken zijn gekoppeld aan vrijwillige mentoren. Van deze mentoren wordt gevraagd om wekelijks bij de leerling thuis te komen om ondersteuning te geven bij schoolse zaken gedurende een periode van zes maanden tot anderhalf jaar. Mentoren werken aan de sociale vaardigheden en leren de leerlingen plannen en structureren. Daarnaast werken ze aan het zelfvertrouwen van de leerling en oefenen ze de leerstof. School’s Cool verzorgt dit samen met haar vrijwilligers voor leerlingen vanaf groep 3 tot aan de derde klas van het Voortgezet Onderwijs.

Het afgelopen jaar hebben scholen in het basis- en voortgezet onderwijs leerlingen aangemeld en zijn wij op zoek gegaan naar vrijwilligers. We hebben al meerdere leerlingen gekoppeld aan een mentor. Deze trajecten lopen voorspoedig. Onze mentoren ervaren de begeleiding als betekenisvol en bouwen een goede band op met de leerling. Van onze mentoren krijgen we enthousiaste verhalen terug. Ook de gezinnen en leerlingen ervaren de begeleiding als waardevol.

"De komende tijd verwachten we nieuwe aanmeldingen van leerlingen. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers om kinderen van de basisschool óf het Voortgezet Onderwijs te begeleiden. Heeft u affiniteit met kinderen of jongeren, én heeft u zin en tijd om een kwetsbaar kind te begeleiden? Dan bent u geschikt als mentor van School’s Cool! Meldt u aan via: info@schoolscoollingewaard.nl en bezoek onze FB pagina."

Op zoek naar leuke bijbaan?

LINGEWAARD - Willems Verspreidingen is verantwoordelijk voor de verspreiding van Hét Gemeente Nieuws in onder andere de gemeente Lingewaard. Wij zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste bezorgers die voor ons de krant en de daarbij behorende folders wilt bezorgen.

Ben jij op zoek naar een leuke bijbaan en heb jij op de dinsdag of woensdag tijd om te bezorgen, dan zijn wij op zoek naar jou. Of je nu 13 jaar jong bent of 65 jaar geweest, je bent van harte welkom!

Heb jij interesse, ga dan naar onze website www.willemsverspreidingen.nl en meld je aan!

Pronken met eigen veren gaat Geintrappers goed af

BEMMEL – De openingszin van president Frank Hoekjan afgelopen zaterdag van de pronkzitting van De Geintrappers luidde: "De Geintrappers pronken met eigen veren". En die zin werd dubbel en dwars waargemaakt doordat er, in tegenstelling tot andere jaren, alleen maar artiesten van Bemmelse bodem op het podium van de bomvolle Roskam stonden.

Tekst en foto: Hein Arns

Na de gebruikelijke plichtplegingen aan het begin van de zitting met het begroeten van de gasten en het binnenhalen van Prinses Mirjam van het Festijn, beten de minioren van de Kinkeltjes het spits af in De Roskam met hun gardedans. Vanwege de jeugdige leeftijd van de minioren kwam de showdans al direct na de opnieuw vlijmscherpe buut van Leo en Dorie Reijnen als 't is gruun en 't blief gruun. De kwinkslagen waarmee de Bemmelse actualiteit op de hak genomen werd, leverde een staande ovatie op.

De junioren van de Kinkeltjes hadden een klein probleem, want door blessures konden slechts drie van de zes danseressen de gardedans uitvoeren. Trainster Sabrina Hoekjan haalde voor de showdans haar danspakje weer van stal en vulde het aantal aan tot vier danseressen bij de showdans. Als vanouds sloten de Queenies de avond op daverende wijze af door op de van hen gewend onnavolgbare wijze in de huid van de Boefjes te kruipen.

De stemming in De Roskam was al tot grote hoogte gestegen voor de Queenies het dak eraf afbliezen, want Krakkemikkig en Co bezongen de beste manieren om belasting te (ont)duiken en Van A tot Z gaf een perfecte imitatie van de aapjes speelmachine zoals die in de Gulden tijd bij V&D te zien was. De complete begeleiding van de Kinkeltjes zorgen voor een figuurlijk zwart gat in de avond door een fantastische blacklight dans op te voeren als met de kop ien ut zand. Maar de stemmingsmakers van de avond waren twee acts die uit het beroemde Oordupkesfestival voortkomen. CC de AA-tjes, die van vier mannen gegroeid zijn naar vier mannen en twee vouwen, en Menno J en de Pins bleken met hun opzwepende acts de perfecte opmaat voor de Queenies.

Tweestroom-nieuws

GENDT - Tweestroom-HS1 speelde de eerste wedstrijd in het nieuwe jaar. Het was de uitgestelde wedstrijd tegen Boem.Komeet-HS3. In deze wedstrijd kregen de twee jeugdleden extra speeltijd om hun kunnen te aten zien. Het werd een mooie overwinning…(4-0)(25-13/25-19/25-13/25-22).

In dezelfde week moest team op bezoek bij koploper Trivos-HS3. Na een spannende strijd werd er nipt verloren. De 1ste set werd nipt gewonnen.(23-25) Ook de 2de set werd gewonnen. Helaas ging het hierna mis. Drie sets op rij verloren(3-2)(23-25/21-25/25-14/25-09/15-08)

Tweestroom-DS1 speelde thuis tegenPegasus-DS4. In de 1ste set scoorde men nog de meeste punten. Hierna werden er steeds minder punten gescoord.(0-4)(21-25/14-25/13-25/12-25)

Dames-DS5 ontving thuis Trivos-DS7 en won de 1ste set overtuigend. Hierna werd het in de 3de set spannend, wat deze set werd nipte gewonnen.(26-24) Dus het werd een fraaie overwinning in het nieuwe jaar, zodat men mooi op de 2de plek in de rangorde staat.(4-0)(25-14/25-22/26-24/25-19)

Tweestroom-DS3 ontving Trivos-DS4. Ons damesteam kan alleen in de 2de set meespelen om de zet winst. Helaas ging die nipt verloren(24-26) De wedstrijd werd dan ook verloren.(0-4)(19-25/24-26/17-25/19-25)

Dames-DS4 speelde thuis tegen Boem.Komeet-DS3. Nadat de 1ste en 2de set hadden verloren, kwam men goed terug in de wedstrijd door de 3de set nipt te winnen.(25-23) Ook de 4de set werd gewonnen. Dus een 5de set voor de overwinning, helaas verloren.(2-3)(22-25/16-25/25-23/25-21/07-15)

Door het kampioenschap in de tweede klasse speelt Tweestroom-MC1 nu in de 1ste Klasse. Nu speelde men uit bij Pegasus-MC1. Het was nu meer zoeken naar hun eigen spel. Helaas werd deze eerste wedstrijd niet gewonnen.(4-0)(25-15/25-13/25-13/25-18)

Column

Habbekrats

Wekelijks krijg ik de besluitenlijst van het college. Altijd nieuwsgierig. Het college heeft een besluit genomen over de financiële rechtmatigheid sociaal domein, controlprotocol 2017. Mwah, overheidsgeleuter. MEE Gelderse Poort subsidie verlening, maximaal 243.919 euro. Mwah, veul geld maar het zal wel. 250.000 euro beschikbaar stellen voor stimulisering duurzaamheid in de Zilverkamp. Mwah, veul geld alleen om te stimuleren? Stichting Leef en Doe Boerderij De Minkhof op grond van bevordering zelfstandig wonen eenmalig een prestatiesubsidie te verlenen van 3.800 euro. Ik veer op, klinkt goed. Nieuws dichtbij de mens, dus op de fiets naar Bemmel voor een foto. De regen noopt me sneller te fietsen. De ontvangst is warm en hartelijk. Als ik mijn bril droogpoets zie ik senioren aan tafel voor de warme maaltijd. Na de rondleiding kom ik tot het besef dat De Minkhorst een seniorenparadijs is, opgezet en bestuurd door vrijwilligers. Vrijwilligers die professionele begeleiding en zorg met liefde van de zuinige overheid hebben overgenomen. Terug naar huis worden mijn grijze cellen opstandig. Grrrgghhh, een habbekrats subsidie. Ik denk niet dat De Minkhort daarin uniek is. Zoekend naar een nieuwsonderwerp heb ik het rapport 'Vrijwilligersbeleid voor en door vrijwilligers' gelezen. Twintig pagina's als opmaat voor een beleidsnota. Opgesteld door goedbetaalde academisch geschoold ambtenaren waarvan ik me afvraag of ze ooit met hun poten in de Lingewaardse klei hebben gestaan. Hun verwachting is dat het aantal vrijwilligers afneemt. Wethouder Sluiter: "De kunst is dus om de komende jaren op slimme manier mensen te werven en te enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk. Als gemeente kunnen en willen wij deze uitdagingen niet alleen aangaan. Juist door met elkaar het gesprek aan te gaan, leren we met elkaar hoe we deze uitdagingen gezamenlijk het beste kunnen aanpakken." Beste wethouder Johan Sluiter. Mijn boerenverstand bonkt. Stop met academisch opgeleide ambtenaren. Biedt hiervoor in de plaats passende en financiële steun aan burgerinitiatieven. Vrijwilligers kunnen best leven zonder hoogdravend overheidsgeleuter, maar niet van een habbekrats.
Sjaak

Geslaagd oliebollentoernooi BC Bemmel'72

Overzicht van de deelnemers aan het oliebollentoernooi bij de senioren. Foto: Rik

BEMMEL - Op woensdag 10 januarivond bij Badmintonclub Bemmel'72 het jaarlijkse oliebollentoernooi plaats. Dit jaar waren de oliebollen gebakken door de heer Horstink, gepensioneerd vader van Harry, de gecertificeerde bondstrainer van de vereniging.

Voor zowel de jeugd als de senioren kan teruggekeken worden op een geslaagd, gezellig toernooi waarin om het hardst gestreden werd om zoveel mogelijk punten te behalen. Na vier wedstrijden werden alle punten bij elkaar opgeteld en konden alle deelnemers genieten van een overheerlijke oliebol.

Bij de senioren is Job van der Meer de winnaar geworden, bij de jeugd onder tot en met 12 jaar is dat Lars Stielstra en bij de jeugd van 12 tot en met 18 jaar mag Quinton Regensburg zich de winnaar noemen. "Mocht u interesse hebben om ook eens mee te spelen bij deze gezellige club fanatiekelingen, bezoek dan www.bcbemmel.nl voor meer informatie. De eerste drie keer kunt u geheel gratis en vrijblijvend een keer meespelen en/of een training volgen!"

Dansvereniging Mixed Moves succesvol op eigen festival

Minioren groep Dansen met de Trolls. Foto: Gert Jan van Wezel Foto: Gert Jan van Wezel

LINGEWAARD - Op zondag 7 januari organiseerde dansvereniging Mixed Moves uit Doornenburg een NDO-dansfestival in zaal Providentie in Gendt.

132 dansers van zes verschillende verenigingen namen hieraan deel. De dansers kwamen onder andere uit Groningen, Deventer, 's-Heerenberg en Beek. Ook de danses van DV Mixed Moves uit Doornenburg namen deel en waren succesvol.

Ze namen met negen dansen deel en behaalde met alle negen dansen een podium plaats:

Mars Junioren Next Feet Moves, 1e plaats.

Garde Minioren Feet Moves, 1e plaats

Garde Minioren New Feet Moves, 3e plaats

Show Modern Junioren Mixed Emotions 1e plaats

Show Modern Junioren Fresh Mix, 2e plaats
Show Karakter Minioren Dansen met de Trolls, 2e plaats
Show Karakter Junioren Mens erger je Niet, 1e plaats
Garde Hoofdklasse Swing Moves, 1e plaats
Show Modern Hoofdklasse Mixed Passion 1e plaats.

De organisatie van het festival kijkt met een goed gevoel terug op deze geslaagde dag.

Familie Hövelings vult podium 26e Pistoolnacht

Winnaars Pistoolnacht in actie (foto: Frank Streng) Foto: Frank Streng

BEMMEL - De nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 januari stond in het teken van de Internationale Pistoolnacht bij schietvereniging Op de Korrel. Voor een 26e maal werd de wedstrijd, ook wel de 'Nacht van Bemmel' genaamd, georganiseerd door Bart Wolters.

Con Hövelings wist de 750 schoten met de hoogste score te volbrengen en won hiermee de Studio Stens wisselbokaal. Gastheer Alphons Stens mocht het openeningsschot om 23:00 uur doen, waarna de 18 deelnemers aan hun eerste van 25 series van 30 schoten mochten beginnen. Met een hoogste score van 281 punten bleef Con Hövelings de volledige nacht aan de leiding en won uiteindelijk met 29 punten voorsprong. Als derde eindigde de beste dame, namelijk Larissa Hövelings. Vader en dochter stonden hiermee samen op het podium.


In de Opgelegd groep waren het vier deelnemers die de uitdaging met elkaar en met zichzelf aangingen. Hier werden 20 schoten per serie gedaan, met in totaal dus 500 schoten. Voor goud en zilver werd het een continue nek-aan-nek-race. Het was stuivertje wisselen tussen Koos Janssen uit Huissen en Willem Sterling. Beide stonden bijna even vaak aan de leiding en over de hele nacht weken zij niet meer dan vijf punten van elkaar af. De laatste serie gaf pas de beslissing en maar op één punt van de maximale 5000! Willem eindigde met een serie van 193 tegen Koos met 191 en boog hiermee de twee plaats om naar de winst in de laatste 20 schoten.
Koos nam voor een tiende maal deel aan deze slijtageslag en mocht naast zijn bokaal dan ook een bloemetje in ontvangst nemen. Uitslagen en foto’s staan op www.svopdekorrel.nl.

Oecumenische viering Gendt

GENDT - Op zondag 21 januari is er een oecumenische viering in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan. De aanvangstijd is 10 uur.

De viering is voorbereid door de oecumenische werkgroep van de katholieke parochie en de protestantse gemeente Gendt-Doornenburg, in samenwerking met pastor Margreet Sanders en predikante Margreet de Bree. Het koor Jubilate zal aan de viering haar medewerking verlenen.
De collecte is bestemd voor de oecumene, in het bijzonder voor SKIN en andere oecumenische initiatieven. In Nederland zijn ruim 1200 internationale en migranten-kerken in Nederland. Het zijn gastvrije kerkgemeenschappen die een veilige haven zijn voor christenen uit de hele wereld. SKIN (Samen Kerk in Nederland) biedt hen praktische ondersteuning met onder andere toerustingscursussen voor leidinggevenden. Ook worden contacten gestimuleerd tussen migrantenkerken en plaatselijke Nederlandse gemeenten.

Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie/thee te blijven drinken. Allen welkom!

Gespreksgroep voor ouders met een kind met autisme

BEMMEL - In de zoektocht naar de juiste ondersteuning loop je als ouder waarvan één of meerdere kinderen de diagnose ASS heeft, tegen zaken aan die onzekerheid en emoties teweegbrengen. Ook heb je soms te maken met onbegrip vanuit de eigen familie/directe omgeving.

Herken jij je in dit verhaal, dan biedt de gesprekgroep voor ouders met kinderen met autisme uitkomst. De avonden vinden tweemaandelijks plaats en zijn bedoeld om ervaringen te delen en steun te ervaren. Geen twee kinderen met autisme zijn hetzelfde en iedere leeftijd vraagt om andere benadering. Dingen waar je als ouder dagelijks tegenaan loopt, zijn voor iedereen herkenbaar. Het delen zonder jezelf te hoeven verantwoorden is dan fijn. Het uitwisselen van tips en adviezen met andere ouders kan je verder helpen, beter wegwijs en sterker maken. “Als ouders van een kind met autisme heb je elkaar nodig en samen sta je sterker dan alleen”, aldus één van de deelnemers.

In 2018 zal er tijdens de bijeenkomsten ook ruimte zijn voor een training mindfulness. Voor ouders van kinderen met autisme is geduld en rust namelijk erg belangrijk en dat is soms moeilijk te vinden als de hulpvraag van je kind erg groot is. Ben je zelf ouder en mocht je interesse hebben om aan te sluiten dan kan dat op donderdag 6 februari bij SWL, Cuperstraat 9 in Bemmel van 20.00 tot 22.00 uur. Kosten(koffie/ thee): twee euro. Voor aanmelding of meer informatie: Monique Ritzen, mantelzorgconsulent SWL, 06 22933258 of vrijwillig coördinator: Sharon Michels- Kleinbussink 06 42231578.

Damesgymclub in Bemmel

BEMMEL - "Wij zijn een gezellige damesgroep die iedere dinsdagavond een uurtje gymen van 19.00 tot 20.00 uur in sportzaal De Hoenderik in Bemmel aan de Ponylaan."

"Wie komt onze groep versterken? We beginnen met een halfuurtje gym oefeningen en daarna een half uurtje volleyballen. Heb je interesse? Kom dan eens een kijkje nemen op dinsdagavond of neem contact op met Lia Keller onze gymleidster via 06 51892640."

'Hendrikken' nodigen u uit!

BEMMEL - Oproep aan senioren uit Bemmel en omgeving: Onze Hendrikken nodigen jullie uit voor een hele gezellige carnavalsmiddag!

De televisieserie 'Het dagboek van Hendrik Groen was voor velen een succes, al zijn de meeste senioren die ik tegenkom heel wat mondiger, actiever en vrolijker dan de meeste personages die werden afgeschilderd in de serie! Toch hebben we met z’n allen, met een lach en een traan, genoten van het wel en wee van deze ouderen. Er bestaat ook een actieve groep oudere mensen in Bemmel: de Opperstalmeesters, nu nog met 17 heren en 1 dame. Drie van de heren heten wel 'Hendrik' maar geen Groen, zij hebben soms meer met Blauw!

De andere veertien voelen zich wél een beetje Hendrik, maar moeten het met een naam doen waarvoor jammer genoeg nog geen serie werd geschreven... hoewel Pietje Bel? Maar dat was toch een jeugdserie uit vervlogen jaren?

"Als enige dame in het gezelschap wil ik graag deze Opperstalmeesters in het zonnetje zetten, want stuk voor stuk maken zij zich verdienstelijk voor de Bemmelse samenleving en zijn ze altijd bereid om, hoe dan ook, een helpende hand te bieden! Bovendien is er een uitzonderlijk goede en gezellige sfeer, die we met z’n allen graag uitdragen! Daarom nodigen de Opperstalmeesters alle senioren (vanaf 50+) uit om mee te genieten tijdens de oergezellige Seniorenzitting op 13 februari in zaal De Roskam in Bemmel. Entree, een kopje koffie/thee en een drankje zijn gratis! Aanvang: 14.30 uur."

Opperstalmeester(es) Marianne van Eechoud-Bierens (informatie 06 54975063)

Kinkelbestuur in gesprek met… Ehbo Bemmel-Haalderen: cursist doet appèl op de jongere generatie

(foto: Johan Hesselink) Foto: Johan Hesselink

BEMMEL - In elk seniorengebouw zou een AED (hartdefibrillator) moeten hangen. Dat vindt Denis Schils. "Ik werd jaren geleden hier geconfronteerd met iemand die dood in de stoel zat. Niemand kon iets doen. Ik ben nu op herhalingscursus reanimeren in De Kinkel. Ieder jaar zijn er weer veranderingen. Heel belangrijk dus om bij te blijven."


Denis is woonachtig in een gebouw waar de Vereniging van eigenaren zelf een AED heeft aangeschaft. Meerdere bewoners kunnen het apparaat bedienen. "Het geeft een veilig gevoel en bovendien kan er bij een hartstilstand snel worden ingegrepen. Tot op heden heb ik één keer een melding ontvangen en holde toen met de AED naar de patiënt. Omdat de brandweer al ter plekke was, heb ik niets hoeven te doen.

Ik zit er ook niet op te wachten, hoor. Zie het meer als een burgerplicht of een uiting van gemeenschapszin. In Duitsland heeft trouwens 80 procent van de mensen een Ehbo-diploma, in Noorwegen zelfs 95. In Nederland is dit drie procent. Veel mensen weten dus niet wat ze moeten doen. De animo is gering, aldus Denis. Misschien zijn jonge mensen te druk met hun eigen gezin, willen ze nog geen lid worden van een vereniging of komt het door individualistische maatschappij? Ik doe in elk geval een beroep op de jongere generatie om een ehbo-diploma te halen. Bijvoorbeeld gelijktijdig met hun rijbewijs. Daarna lid worden van de Ehbo Bemmel-Haalderen om kennis op peil te houden. Denis ten slotte: de dekkingsgraad van AED’s in Lingewaard mag best wat hoger. Om het hart van de gemeente zo kloppend mogelijk te houden. Het spaart mensenlevens!"

Jan de Moor en Johan Hesselink

Geslaagde receptie sportclub Bemmel

Stef van Elden verrast met de 'Veer van verdienste'. (foto: Arkadiusz Prochazka) Arkadiusz Prochazka

BEMMEL - Na afloop van de officiële opening van het tweede kunstgrasveld en het inmiddels traditionele nieuwjaarstoernooi, werd op zaterdag 6 januari bij sportclub Bemmel ook nog de nieuwjaarsreceptie gehouden.

Tijdens deze drukbezochte receptie werden de jubilarissen voor 2018 gehuldigd, liefst dertien! Helaas was door ziekte of andere redenen niet iedereen aanwezig om zijn of haar onderscheiding persoonlijk in ontvangst te nemen.

De jubilarissen:

25 jaar lid Sportclub Bemmel: Felix Kleinpenning, Roy Speksnijder, Dick Speksnijder, Truus van Woerkom, Rob de Beijer en Helgo Borgers.

50 jaar lid Sportclub Bemmel: Harry 'den Uul' Peters, Charl Rensen, Henk Derksen en Ruud Janssen.

65 jaar lid Sportclub Bemmel: Henk Ratering en Henk de Ruijter.

Daarnaast kregen een tweetal clubiconen de 'Veer van Verdienste' opgespeld voor hun hele oeuvre van verdiensten voor SC Bemmel, te weten: Stef van Elden. Zijn verdiensten voor de club: speler en leider, 28 jaar bestuurslid, wedstrijdsecretaris senioren, 20 jaar omroeper bij de thuiswedstrijden van het eerste elftal en als 7e geëindigd in de verkiezing 'Vrijwilliger van de Eeuw' tijdens het jubileumjaar 2016!
De tweede 'veer' ging naar Jan Roelofs: oud-leider, nog steeds en al jaren wedstrijdsecretaris jeugd en senioren, coördinator scheidsrechters en toernooien, contact KNVB, tuchtzaken en als vijfde geëindigd bij de verkiezing ‘Vrijwiliger van de Eeuw’.

Sportclub Bemmel feliciteerde alle jubilarissen en Leden van Verdienste en hoopte nog heel lang van hun diensten gebruik te kunnen. maken.

Opvoeden in schermgebruik: hoe doe je dat?

Opvoeden in schermgebruik Foto: rechtenvrij

GENDT - Op donderdag 18 januari verzorgt stichting Familiekracht het Familiekrachtcafé met als thema schermverslaving.

Smartphones, tablets, (spel)computers en televisies; ze zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Onze kinderen groeien er mee op en dat vraagt wat van ouders als het gaat om opvoeding en technologie. Want wat zijn nu eigenlijk de risico’s van het gebruik van de moderne technologieën? En hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen deze gebruiken op een manier die aansluit bij de opvoedstijl van de ouder(s)?

Arjen Mettrop, kindercoach bij stichting Familiekracht, neemt ouders en opvoeders op deze avond mee om samen antwoorden te vinden op deze -en andere - vragen die spelen rondom dit thema. De focus ligt deze avond op het delen van kennis, ervaringen en praktische tips van Arjen en de deelnemende ouders/opvoeders. Deelname aan het Familiekrachtcafé is gratis en voor iedereen uit de gemeente Lingewaard en omgeving.

Het Familiekrachtcafé wordt gehouden in de aula van IKC De Tichelaar, Nijmeegsestraat 1 in Gendt. De start is om 20:00 uur (inloop vanaf 19:45 uur, koffie en thee staan klaar); einde om 21:30 uur.

Aanmelden kan via een bericht naar info@familiekracht.nl (met vermelding van datum en aantal personen). Uiteraard is men ook zonder aanmelding welkom.

Lezing en excursie naar de Millingerwaard Kansen riviernatuur bij Waal

Rode Geus (foto: Twan Teunissen) Foto: Twan Teunissen

LINGEWAARD - Op donderdag 25 januari houdt stichting Lingewaard Natuurlijk een lezing over natuurontwikkeling langs de Waal. Twan Teunissen, oud-Gendtenaar en medewerker van ARK Natuurontwikkeling vertelt over de kansen die er zijn voor riviernatuur en wat we kunnen leren over meer dan 25 jaar natuurontwikkeling langs de Waal.

De natuurlijke processen krijgen zoveel mogelijk de ruimte. In de Gelderse Poort en de Pannerdense Kop, maar ook in de Ooijpolder, de Millingerwaard en aan de Lingewaardse kant van de Waal heeft dat nieuwe natuur opgeleverd. Dit zien we aan de rivier met hoog- en laagwater en de afzetting van zand en klei. Daarnaast is er ook ruimte voor het natuurlijke proces van begrazing. Tijdens de lezing wordt verteld, wat deze processen betekenen voor de bijzondere riviernatuur.

De lezing wordt gehouden in de Veldschuur Sportlaan 1M in Bemmel. De lezing start om 20.00 en eindigt om 22.00 uur. Toegang inclusief een kop koffie of thee 7,50 euro. De toegang voor ‘Vrienden van Lingewaard Natuurlijk’ is gratis. De vriendenkaart voor 2018 is voor vijftien euro te koop aan de kassa.

In het weekend na de lezing op 28 januari is er een speciale excursie naar de Millingerwaard onder leiding van Twan Teunissen. Deze excursie is speciaal voor bewoners van Lingewaard. Deelname aan deze excursie is gratis, wel is aanmelden verplicht.

Deze excursie begint bij Camping Waalstrand, Waaldijk 23a in Gendt. Daar vertrekt precies om 10.00 uur de veerboot naar de Millingerwaard. Uiterlijk om 13.00 uur is de veerboot terug in Gendt. Aanmelden verplicht via ark.eu/excursiemilligerwaard.

Cursus 'Start met badminton!'

REGIO - Medio februari begint de cursus badmintonnen voor beginners; voor mannen én vrouwen vanaf achttien jaar. Deze cursus duurt tien weken en na die tijd ben je in staat een behoorlijke partij te spelen. Je denkt vast dat badminton een ‘makkie’ is, maar het vergt veel uithoudingsvermogen, reactiesnelheid en samenspel.

In tien weken krijg je informatie over de spelregels, het materiaal en train je de verschillende slagen in het badminton. Ook verbeter je je conditie en je kracht. BC Gova kent veel nieuwe leden in sporthal De Laar West en dat leidde ertoe dat er een beginnerscursus is opgezet. Tot 25 januari kunnen mensen zich aanmelden en bij vier cursisten starten we. Je bent een beginner als je alleen op de camping of op de weg voor je huis een shuttle overslaat, maar de spelregels en de diverse technieken niet kent. Doordat je met een groep begint krijg je snel contact, is het niveauverschil klein en merk je dat je samen snel opklimt naar het spelen van een wedstrijd met elkaar, maar ook met de andere leden van de vereniging.

BC Gova is een gezellige badmintonvereniging waar je op alle niveaus kunt spelen. Dus als je het na de cursus leuk blijft vinden kun je meedoen aan trainingen om jezelf nog meer uit te dagen en je eventueel inschrijven voor competitie. Maar ook als recreant kom je zeker aan je trekken. "Ben je geïnteresseerd, wil je meer informatie over de kosten of wil je je aanmelden stuur dan snel een e-mail naar info@bcgova.nl."

Ingezonden brief

Een der vele bloemstukken (foto: Frits Botterblom) Foto: Frits Botterblom

Lichtpuntjes tijdens de kerstviering in Angeren

Lichtpuntjes : soms zijn ze groot, soms zijn ze klein. Je hoeft ze niet te zoeken, jij kunt er ook een zijn. (Loesje) Dit schrijfsel gaat over de lichtpuntjes in onze parochie. In mijn ogen zijn dat de vrijwilligers, zij hebben er voor gezorgd dat er op kerstavond 24 dec. 2017 weer een warme en mooie viering plaats vond. “Als elke vrijwilliger een ster kreeg, werd het nooit meer donker “ (Loesje).Het mooiste bedankje die u, als inwoner van het dorp Angeren, aan deze vrijwilligers kon geven was dat u, in grote aantallen naar de kerk bent gekomen, om de geboorte van Jezus te vieren. De kerktoren was mooi verlicht als een soort lichtpunt in de duisternis, er staan brandende vuurkorven, lichtpuntjes op het kerkplein. Een maal binnen heeft u vast en zeker gezien hoe de kerk is versierd door prachtige bloemstukken (zie foto). De vrijwilligsters die dit hebben gemaakt zijn zeker weten sterke lichtpunten.

Er zijn ook veel kinderen naar de kerk gekomen, deze mochten met Marian, ook een stralend lichtpuntje, mee voor de kinder nevendienst. Ze kregen bezoek: Jozef en Maria met hun pasgeboren kind Jezus, tesamen liepen ze door de kerk naar de kribbe waar Jezus ingelegd wordt.Na de viering kon men terecht bij het kraampje op het kerkplein voor warme drank en andere lekkernijen, deze zijn ons geschonken door de eigenaar van de Coop in Angeren, ook een lichtpunt. Je hebt iemand nodig die de spil is van het geheel, die de lijntjes uitzet en van alles op de hoogte is : een sterk stralend lichtpunt, Geert Bouwman.

Frits, ook een lichtpunt.

Meet en Greet...

HUISSEN - Ben je ook weleens nieuwsgierig? Wil je meer of nieuwe mensen leren kennen? Wil je horen over de Kliederkerk? Pak dan nu je kans! Kom naar de Meet & Greet van onze protestantse kerk aan het Raadhuisplein.

Op donderdag 18 januari organiseren we een Meet & Greet. Van 19.45 tot 21.00 uur ben je welkom in ons kerkgebouw aan het Raadhuisplein. Je kunt daar dan (nader) kennismaken met de mensen, activiteiten en het gebouw.

We geven informatie over onze kerkelijke gemeente. Daarnaast is het vast leuk te horen en te zien wat er allemaal gebeurt. Ook in 2018 zijn dat zeer veel evenementen en projecten. Waaronder de Kliederkerk waarin kinderen op speelse manier kennismaken met Bijbelverhalen. Nog maar net gestart en al direct een groot succes. En uiteraard staat het ontmoeten van elkaar ook centraal. Dat alles onder het genot van een hapje en drankje.

Ook enthousiast geworden? Van harte welkom. Aanmelden kan, maar hoeft niet, via aanmeldenmg@pknhuissen.nl. Wij verheugen er ons op je te ontmoeten. Meet & Greet Protestantse Gemeente Huissen (Barbera Mik, Ynke Faber, ds. Matthijs Glastra en Ad Huson).

Kerkdienst

Zondag 21 januari 10.00 uur: voorganger Elly Morelissen. Vrijdagmiddaginloop van 14-16 uur. Van harte welkom!

HV Angeren doet het verrassend goed, tweede in 2B Sleutels tot stil succes

Boven (van links naar rechts): Fred Wieland (trainer/coach), Meike Weijde, Anouk Scholten, Femke Lempens, Ilse Tijssen, Lot Oosterink, Juul Kruijs en Feber Janssen (leider). Onder: Lisa Neelis, Myke Vermeulen, Elke Visser, Pien van Dinter, Anne van Dinter en Carlijn Pruijn. (Karlijn Hoogveld ontbreekt) (Foto: Hans Gerichhausen)

Al een volle seizoenshelft lang presteert het vrouwenteam van HV Angeren top. Al valt het niet erg op. Terwijl vorig seizoen degradatie dreigde, staat het herboren handbalteam nu tweede in de tweede klasse B. Een analyse.

Tekst: Hans Schmeinck

Nadat de club vorig jaar van een wisse 'dood' werd gered, restte HV Angeren een volgend project. Het vlaggenschip, het eerste. De handbalvrouwen bleven vorig seizoen ternauwernood in de tweede klasse B. Het team ontbeerde kwaliteit, maar ook… speelsters. Mede daardoor was de trainingsopkomst soms dramatisch. Met vijf 'man' trainen is verre van ideaal. Veel, zo niet alles, moet anders, vonden de voorzitters Paul Visser en Arno Schuring en co.

Eerstgenoemde vertelde richting einde van vorig seizoen eerst tegen een vijftal talenten dat ze definitief naar het eerste zouden worden overgeheveld. Meiden in de leeftijd van 15 en 16 jaar. Zoals zijn eigen dochter Elke, maar ook de zusjes Anne en Pien van Dinter.

Bovendien werd een aantal dragende speelsters bereid gevonden terug te keren.

Zo werd de wens, een ruime selectie voor ook een tweede team, bewaarheid. De trainingsopkomst is daardoor nu hoog, er is concurrentie. Iedere positie is dubbel bezet.

Nieuwe trainer

Dat zijn al sleutels tot succes gebleken, want het team staat na één seizoenshelft op een even fraaie als verrassende tweede plaats in de tweede klasse B. Een van de belangrijkste sleutels tot het (stille) succes is nog onbenoemd gebleven; de nieuwe trainer Fred Wieland. De in Angeren wonende (!) Arnhemmer kwam over van de mannen van HV Huissen en heeft met zijn ervaring, gedrevenheid en positiviteit direct een hecht team weten te smeden met als 'kanon' Anouk Scholten.

Op zaterdag 3 maart wacht de schijnbaar onverslaanbare koploper DFS Arnhem 2. Uit boden de Angerensen bij vlagen goed tegenstand, al bleek de Arnhemse ploeg uiteindelijk toch een maat te groot. Maar Angeren heeft al inmiddels meer wedstrijden, meer ervaring en meer zelfvertrouwen in de benen, handen en het hoofd. Hebben de Angerensen hun beste dag en de Arnhemsen hun slechtste, dan is een stuntje mogelijk. Ook al slagen de oranjehemden er niet in om te winnen, dan is een tweede plek het hoogst haalbare en uiterst knap.

Angeren moet er alles aan doen om Wieland voor minimaal een seizoen bij te laten tekenen, zodat hij met deze groep en eventueel een kleine aanvulling volgend jaar de titel binnen kan halen.

www.hvangeren.nl

[kader]

Op 24 maart aartsrivaal HV Huissen

Op de voorlaatste speeldag (zaterdag 24 maart) wacht in thuishal Walburgen in Gendt aartsrivaal HV Huissen. De laatste ronde is zondagmiddag 8 april met de uitbeurt bij HaStu in Nijmegen.

Tenniscompetitie in De Schaapskooi

BEMMEL - De dagen beginnen alweer langer te worden en de wintertijd is alweer bijna voorbij, oftewel nog even tijd voor de Schaapskooi tenniswintercompetitie.

"Dit jaar hebben wij gekozen voor een nieuwe opzet. Zowel heren- als dameskoppels zijn welkom, oftewel wij willen heren dubbel en damesdubbel competitie gaan spelen. Je kunt je als koppel opgeven en ervoor kiezen of je iedere week 1 of 2 partijen van 1 uur wilt spelen. De tijden zijn donderdag van 9.30-10.30 uur, daarna gezamenlijk gezellig koffie drinken en de tweede partij is van 11.00-12.00 uur.

De kosten hiervoor zijn 3,75 euro per persoon per uur. Geef van tevoren aan of je iedere week 1 of 2 partijen speelt. Je hoeft geen lid te zijn van een tennisvereniging om deel te nemen. Wil je deelnemen, geef je dan op via info@schaapskooi.com ovv wintercompetitie. Geef ook aan of je herendubbel of damesdubbel wil spelen en met wie."

Sportcentrum De Schaapskooi, Sportlaan 3, Bemmel; 0481 462224.

Mooi begin van muziekvereniging Volharding

Foto: Theo van Vuuren

HUISSEN - Muziekvereniging Volharding heeft 2018 ingeluid met een traditioneel nieuwjaarsconcert.

Na enkele maanden van repeteren was het dan zover. Zondagmorgen 7 januari om 11.00 uur was het projectorkest, een samenwerking van muziekvereniging Volharding uit Huissen en Sint-Ceacilia Angeren, als eerste aan de beurt om het nieuw jaar in te blazen. Dirigent Jasper Arts wist het publiek mee te krijgen bij het spelen van Y.M.C.A.

Foto: Theo van Vuuren

Daarna was de beurt aan het A-orkest onder leiding van Casper Braafhart om hun bijdrage te leveren. De muzikanten openden hun optreden met de mars Triglav. Het concert werd vervolgtd met de Waltzing With Strauss. De Zandse kerk, waar het concert werd gehouden, leent zich uitstekend voor zo'n prachtig repertoire. Voor de pauze werd Stef Weijers die al 25 jaar lid van Volharding is, in het zonnetje gezet.

In de toespraak van burgemeester Marianne Schuurmans, vertelde ze dat Stef met muziek was begonnen bij dweilorkest De Durpsklinkers. Op advies van Toon Hoogveld is hij toen bij Volharding gekomen en na vier jaar les in het A-orkest gaan spelen. Stef kreeg dan ook van de burgemeester het zilveren bondsinsigne opgespeld en de bijbehorende certificaat uitgereikt. Daarna was het pauze.

Uit de reacties van het publiek was al snel duidelijk dat ze het een heel mooi concert vonden en zich verheugden op de tweede helft.

Na de pauze werd het concert vervolgd met All-in the April Evening, Pasadena, Symphonic Highlights from Frozen, de Wals nr. 2 en Hotel California werd het concert afgesloten met, hoe kan het ook anders, de Radetzky Marsch. Het publiek begeleidde de muziek in ritmisch handgeklap om daarna in een staande ovatie het orkest te bedanken voor dit mooie concert.

In het slotwoord bedankte de voorzitter de aanwezigen en iedereen die heeft meegewerkt aan dit concert. Ook werd het bestuur van stichting Zandse Kerk hartelijk bedankt voor hun gastvrijheid en werden de twee aanwezige wedhouders Helma Witjes en Theo Janssen er fijntjes op geattendeerd dit initiatief te omarmen en de volle steun te geven. Dit kerkgebouw is een prachtig monument waar heel cultureel Huissen van kan profiteren zodra alle verbouwingen klaar zijn.

Weekendvieringen Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 20 januari

19.00 uur uur: Maria Geboorte Driel, eucharistieviering, F. Bomers, Cantorije

19.00 uur uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, V. Bulthuis, Gemengd koor

19.00 uur uur: St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, G. Peters, In B'tween

19.00 uur uur: St. Leonardus Oosterhout, woord- en communieviering, R. Heinen, St. Leonarduskoor

Zondag 21 januari

10.00 uur uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, V. Bulthuis, Koor Zonder Grenzen

10.00 uur uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-Stad, eucharistieviering, G. Peters, Presentatieviering Eerste

H.Communie, Spetters

10.00 uur uur: H. Martinus Gendt, oecumenische viering, M. Sanders en M. de Bree in PKN-kerk

10.00 uur uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, oecumenische viering in de Vloedschuur, R. Heinen en

A. Melzer

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Cursus 'Omgaan met hersenletsel voor familie en naasten'

LINGEWAARD - Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) als gevolg van bijvoorbeeld een hersenbloeding, herseninfarct, tumor of ongeluk, heeft grote impact op het leven van het slachtoffer en zijn directe omgeving. Als mensen weer thuis en hulpverleners uit beeld zijn, weten familieleden niet altijd waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Gelukkig start er nu een cursus ‘Omgaan met hersenletsel voor familie en naasten’. Er wordt ingegaan op de werking van de hersenen, de gevolgen van hersenletsel, het omgaan met veranderend gedrag, de mogelijkheden voor ondersteuning en zorgen voor jezelf. Daarnaast kan het prettig zijn mensen te ontmoeten die ook voor iemand zorgen met hersenletsel en ervaringen te delen. Dat kan woensdag 4 april, 18 april, 16 mei in De Ruimte, Sint-Maartenstraat 32 B in Elst en 30 mei, 13 juni, 27 juni bij SWL, Cuperstraat 9 in Bemmel. Steeds van 19.30 tot 21.30 uur. Gratis deelname, plaatsing op basis van datum van aanmelding (voor 15 februari) maximaal 15 personen.

Voor meer informatie & aanmelding: Monique Ritzen, mantelzorgconsulent SWL Lingewaard, e-mail; m.ritzen@swlingewaard.nl mobiel: 06 22933258. Marijke Arends, Coördinator Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe. e- mail: marijke.arends@mantelzorgoverbetuwe.nl mobiel: 06 49881094. De cursus is ontwikkeld door CVA-ketenzorg Arnhem e.o. en Stichting NAH Gelderland en wordt in samenwerking met Steunpunt mantelzorg SWL en het Knooppunt Mantelzorg Overbetuwe aangeboden voor de gemeenten Lingewaard/ Overbetuwe.

Eska huldigt jubilarissen

Foto: Bart Braam

BEMMEL - Op vrijdag 5 januari vond in het EskaDome de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van Eska plaats. Volgens de traditie werd er op deze avond teruggeblikt op het vorige jaar en vooruit gekeken naar het komende jaar. 2018 is het jaar waarin Eska haar 60e verjaardag viert, met de jubileumeditie van Taptoe Bemmel als hoogtepunt op zaterdag 8 september.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden tevens enkele jubilarissen in het zonnetje gezet. Gerard van Gelder (60 jaar lid), Gery Geurts (40 jaar lid), Henk Bergamin (12 ½ jaar lid), Gerda Elemans (50 jaar lid) en Harry Kemperman (40 jaar lid). Allen ontvingen zij uit de handen van voorzitter Felix Kleinpenning een oorkonde. Gerda ontving tevens een speldje en oorkonde van het KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie) en een bronzen beeldje. Een unieke prestatie, want nog nooit eerder in de historie van Eska is dit uitgereikt aan een actief spelend lid. De prestatie van Gerard is ook uniek te noemen. Een lidmaatschap van 60 jaar, bij een vereniging die dit jaar 60 jaar bestaat. Alle jubilarissen werden gefeliciteerd met het bereiken van deze mijlpaal.

Kaartverkoop The Passion in Doornenburg

Harmonie en Jekadee organiseren samen The Passion in Doornenburg (foto: Alex Ubbink) Foto: Alex Ubbink

DOORNENBURG - Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart verzorgen harmonie Sint-Caecilia en Jekadee uit Doornenburg: The Passion. Voor dit unieke project hebben beide verenigingen de handen ineen geslagen.

The Passion, de muzikale paasvertelling bekend van tv, is voor beide verenigingen een enorme uitdaging. De ervaring en kwaliteit van harmonie en koor staan echter garant voor een boeiend en indrukwekkend muzikaal spektakel. In navolging van de tv-versie van The Passion zal voorafgaand aan dit muziekevenement een rondgang – The Passiontocht - door Doornenburg worden gehouden waarin een verlicht kruis wordt meegedragen door vertegenwoordigers van verschillende Doornenburgse verenigingen.

De tocht eindigt in het kerkgebouw. Daar zal het originele paasverhaal worden verteld, gezien vanuit Maria Magdalena. Daar tegenover staat het paasverhaal vertaald naar de hedendaagse tijd. De teksten worden afgewisseld met muziek en zang waarbij de muzikale keuzes zijn afgestemd op het bijzondere karakter van het paasverhaal.

De voorbereiding van The Passion is in volle gang en de eerste gezamenlijke orkest- en koorrepetities vinden binnenkort plaats. In de komende edities van Hét GemeenteNieuws zult u aanvullende informatie kunnen lezen over dit unieke project.

De kaartverkoop voor The Passion is maandag 15 januari van start gegaan. Kaarten á 10 euro zijn verkrijgbaar bij de volgende voorverkoopadressen: Spar Witjes en Ontmoetingscentrum in Doornenburg, Readshop in Gendt en de Coop in Angeren. Op basis van eerdere ervaringen wordt geadviseerd snel te reageren om teleurstellingen te voorkomen.

16 / 28

17 / 28

18 / 28

Ingezonden brief

LBL pronkt met andermans veren

De gemeenteraadverkiezingen komen er weer aan en de eerste folder (die van Lokaal Belang Lingewaard – LBL) werd in onze gemeente alvast huis aan huis verspreid, met daarin een opsomming van zaken die LBL in de afgelopen vier jaren voor de inwoners van Lingewaard zou hebben bereikt. Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat er in de folder wordt gepronkt met veren van andere partijen.

Zo worden er zaken in de folder vermeld, die te danken zijn aan andere partijen. Neem bijvoorbeeld, de regeling woningaanpassingen, het behoud van de bibliotheken en de kwijtscheldingsregeling. Deze zijn feitelijk te danken aan de SP, PvdA en het CDA.

Ook schrijft LBL dat zij de zorg laagdrempelig hebben gemaakt. Het tegendeel is waar. Zo worden veel zorgvragers bij het melden al telefonisch afgepoeierd, moet men vaak echt aandringen op een keukentafelgesprek, worden de keukentafelgesprekken afgedaan als keukentafelmeldingen en wordt de zorgvragers het recht ontnomen om in bezwaar te gaan bij afwijzing, door geen beschikkingen af te geven.

En zouden de WMO-gelden alleen aan zorg zijn uitgegeven. Ook dat is niet waar. Zo is het verduurzamen van een wagenpark betaald uit de WMO-gelden, terwijl dit uit het potje "Duurzaamheid" gefinancierd had moeten worden. Ook liet de gemeente voor 1,7 miljoen aan WMO-gelden afvloeien naar de "Algemene Reserve", van waaruit andere zaken dan de zorg worden gefinancierd.

Als we hierbij bedenken dat de Rijksoverheid, alvorens het "WMO-dossier" over te dragen aan de gemeenten, het budget daarvoor verlaagde met 1 miljard euro! Hoe is het dan mogelijk dat de Gemeente Lingewaard miljoenen over heeft gehouden aan WMO-geld en dat heeft doorgesluisd naar ander doelen. Dat is niet anders te verklaren dan dat de inwoners van de gemeente, die een beroep moesten doen op de WMO-ondersteuning, tekort is gedaan.

Tenslotte wil ik ook nog iets kwijt over "lokale partijen". Bij de laatste gemeenteraadverkiezing in 2014 stemde ik bewust op een lokale partij, in de overtuiging dat deze partijen als geen ander betrokken zouden zijn met het plaatselijk welzijn. Ik ben bedrogen uitgekomen! Voor de verkiezingen was LBL tegen de uitbreiding van de varkensstal in de Zandvoort. Maar toen uit hun partij een wethouder werd gekozen werd er geen hand meer uitgestoken om dit onzalige plan tegen te houden.

Van de landelijke partijen die deel nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen weet ik dat hun leden worden getoetst, opgeleid en gecoacht. Hoe is dat geregeld bij onze lokale partijen? In hoeverre dragen ze bij aan het dualisme en zijn zij doordrongen van het feit dat de raad bepaalt en niet het college? Denk hierover nog eens na alvorens u in maart uw stem uitbrengt.

A.L. den Heijer

Gendt

Damvereniging VBI verspeelt kans op verlenging Nederlands kampioenschap

HUISSEN - Na een 8-12 nederlaag tegen lijstaanvoerder Van Stigt Thans kan damvereniging VBI de hoop op een verlenging van het Nederlands kampioenschap wel vergeten. Met twee overwinningen en acht remises waren de Schiedammers deze keer de duidelijk betere partij.

Jos Stokkel zette de eerste uitslag neer. Tegen de geroutineerde Frits Luteijn probeerde hij wel druk uit te oefenen maar uiteindelijk kwam er een gelijkwaardige remise op het scorebord. Geert van Aalten kwam niet goed uit de opening tegen de Let Raimonds Vipulis. Uiteindelijk kwam hij met een remise goed weg. Ook Maarten Linssen startte de partij niet goed. Hein Meijer kon steeds meer druk uitoefenen maar Maarten kon tegen het einde de remisehaven bereiken.

Invaller Dirk Joosten voor de zieke Gérard Jansen speelde een goede partij. Hij speelde hij een gelijkwaardige remise tegen Jeroen Kos. Bij Joost Hendriksen ging het mis. Nadat hij eerst een schijf moest inleveren maakte Ron Heusdens de partij in stijl uit. Fred de Koning kwam een gelijkwaardige remise overeen met Casper Remeijer. Vervolgens ging Jasper Lemmen de boot in tegen bondscoach Rob Clerc. Alexander Baljakin kwam tegen de jonge Jitse Slump niet verder dan een gelijkwaardige remise. Ook Guntis Valneris kon het verschil niet maken. Hij pareerde weliswaar een aanval van Anton van Berkel maar kon ondanks verwoede pogingen de partij niet in zijn voordeel ombuigen. Johan Krajenbrink had het zwaar te verduren tegen Anatoli Gantwarg. Hij ging langs de rand van de afgrond maar de oud-wereldkampioen verzuimde het laatste duwtje te geven.

Parochie op bedevaart naar Lourdes

BETUWE - In mei gaat parochie Heilige Maria Magdalena met het aartsbisdom Utrecht de bedevaartreis naar Lourdes maken.

Kardinaal Eijk roept alle parochianen uit het aartsbisdom Utrecht op om met hem en de hulpbisschoppen van 27 april tot en met 5 mei mee te gaan. De pelgrimsreis naar Lourdes gaat met de trein; de TGV. "We verblijven er zes volle dagen. We nemen deel aan het programma van de VNB-bisdom, maar natuurlijk is er ook volop gelegenheid voor uw persoonlijke zaken. In september maken we met de parochie de bedevaart naar Lourdes. We gaan dan van 16 tot en met 21 september. Deze reis is met het vliegtuig.

We organiseren voor beide pelgrimsreizen een eerste informatieavond op woensdag 24 januari om 19.30 uur in ontmoetingscentrum De Hoeksteen aan de Prinses Irenestraat 58 in Elst. Op deze informatieavond zullen we u informeren over: de bedevaart en de organisatie, hoe de reis georganiseerd wordt, welke mogelijkheden we hebben én wat zoal te verwachten is in het programma van Lourdes. Indien u vooraf vragen heeft of een afspraak wilt maken, neem contact op met Pierre Spaan (06 12681870, p.spaan6@upcmail.nl) of Ria Vos (06 51047878 lourdeswerk@parochiedelevensbron.nl). U kunt ook contact opnemen via het parochiesecretariaat van de parochie."

Opruimen zwerfvuil Haalderen

HAALDEREN - Donderdagmiddag 18 januari vanaf 13.30 uur gaat Marjo Hendriks weer met mensen die tijd hebben, Haalderen schoon maken van weggewaaid plastic, restanten van vuurwerk, blikjes en ander zooi.


"Graag verzamelen aan de Lage Zandsestraat 3, gewoon omdat je zin heb om te helpen."

Nostalgie bij
Vrouwengilde Doornenburg

DOORNENBURG - Peter Schipper verzorgt op maandag 22 januari bij Vrouwengilde Doornenburg een avond over 'de hippe jaren '60'.

Hij toont beelden en filmfragmenten en brengt daarbij jaren '60 muziek ten gehore, gedraaid op een ouderwetse pick-up. Het wordt een gezellige, nostalgische avond. De avond vindt plaats in zaal Kort Oisterwijk en begint om 20.00 uur.

Oud papier
in Doornenburg

DOORNENBURG – Op zaterdag 20 januari halen leden van de harmonie Sint-Caecilia in Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Succes GVV
in Zwolle

GENDT - Met de landelijke show van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in de IJsselhallen in Zwolle zit het tentoonstellingsseizoen van de vogelverenigingen er zo goed als op. Ook dit jaar waren leden van de Gendtse Vogelvrienden (GVV) zeer succesvol.

Alexander de Keijzer werd voor zijn inzending Bourkes parkieten beloond met een gouden en een bronzen medaille. Hans Bakker uit Bemmel haalde met zijn witborst grijze zebravinken drie hoofdprijzen: kampioen (goud), zilver en brons. Groot-verdiener was Wim van Bon uit Gendt met zijn kanaries: eenmaal goud, driemaal zilver en eenmaal brons. Als een niet te grote vereniging met 30 leden zijn de Gendtse Vogelvrienden zeer verheugd met deze resultaten.

Zeemanskoor Schip Ahoy

ANGEREN - Zeemanskoor Schip Ahoy gaat het nieuwe jaar in met een spetterend optreden in het Kultuurhuus in Angeren. Wilt u meezingen en meedeinen op oude en nieuwe zeemansliedjes? Dan bent u namens de gehele bemanning welkom op zondagmiddag 28 januari om 14.00 uur (13.30 uur zaal open).


Kaarten (inclusief kopje koffie/thee) kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar in het Kultuurhuus, of te bestellen per email (hpvermeulen48@hotmail.com). Aansluitend ontvangt men via de mail een bevestiging met het rekeningnummer waarop het entreebedrag overgemaakt moet worden. Nadat de betaling is bijgeschreven worden de kaarten gereserveerd en liggen ze op 28 januari klaar in het Kultuurhuus.

Plaatsverdeling Pronkzitting Kraonige Zwaone

Het Hof (foto: Gerdien Jansen) Foto: Gerdien Jansen

HUISSEN - Zaterdag 20 januari zal de traditionele pronkzitting van De Kraonige Zwaone plaatsvinden. Ook dit jaar zal sporthal De Brink weer omgebouwd worden tot een prachtige theaterzaal waarin de kleur rood centraal zal staan. Voor 650 bezoekers is er een plaats in de zaal.

Deze plaatsen zijn voor een belangrijk deel gereserveerd voor medewerkers, sponsoren en vrienden van De Kraonige Zwaone. Een klein deel van de plaatsen in de zaal blijft beschikbaar voor bezoekers die een dagkaart hebben aangeschaft. De overige plaatsen zijn op het balkon te vinden.

Op zaterdagavond zal De Kuul om 18.00 uur haar deuren openen. Om 19.00 uur zal de zaal in De Brink open gaan. In eerste instantie mogen dan de Vrienden van De Kraonige Zwaone naar binnen. Zij krijgen zo’n 10 minuten de tijd om een plaats in de zaal in te nemen. Aansluitend zal de zaal opengesteld worden voor de overige belangstellenden.

"Als u aanwezig wilt zijn bij deze avond, waarbij het beste wat het carnaval in Huissen te bieden heeft voorbij zal komen, dan kunt voor 17,50 euro een dagkaart aanschaffen. Deze zijn verkrijgbaar bij drankenhandel Degen op ’t Zand of bij Foto Van Eimeren in de Langestraat. Ook kunt u dagkaarten aanschaffen via de site van De Kraonige Zwaone: www.dekraonigezwaone.nl

Via deze site kunt u ook in het bezit komen van een Vriendenkaart. Deze kaart zorgt ervoor dat u gegarandeerd een plaats in de zaal heeft. Omdat dit jaar de kleur rood centraal staat wordt het zeer gewaardeerd als u uw kleding met rode elementen wilt verfraaien."

Met de Borrelbus naar pronkzitting Kraonige Zwaone

HUISSEN - Op zaterdag 20 januari wordt in sporthal de Brink van Huissen weer de jaarlijkse pronkzitting van de S.H.C.G. De Kraonige Zwaone gehouden . Ook dit jaar zal, voorafgaande en na afloop van die Pronkzitting, de traditionele borrelbus weer rijden. Dit om bezoekers niet alleen veilig heen maar zeker ook veilig thuis te brengen.

De kosten van het vervoer komen voor rekening van De Kraonige Zwaone en zijn voor de bezoekers aan de pronkzitting in principe gratis. Alhoewel, een kleinigheid voor de chauffeur is natuurlijk altijd aardig. De bus zal rijden volgens onderstaand schema.

Rijschema 'borrelbus'

Route - Opstapplaats -Vertrektijden

Veilingstraat Tankstation Hegeman 18.00 18.30 19.00 19.30

Karstraat Halte Nieuwe Diep 18.02 18.32 19.02 19.32

Karstraat Halte Florapark 18.03 18.33 19.03 19.33

Gochsestraat Halte Valom 18.05 18.35 19.05 19.35

Huismanstraat Halte 't Binnenveld 18.06 18.36 19.06 19.36

Helmichstraat Café De Gouden Engel 18.08 18.38 19.08 19.38

Lange Kerkstraat R.K. Kerk 18.09 18.39 19.09 19.39

Stadswal Halte RABO-Bank 18.11 18.41 19.11 19.41

Julianastraat Swing Café Huessen 18.13 18.43 19.13 19.43

Loostraat Halte Loostraat 18.15 18.45 19.15 19.45

Wagenweg Sporthal De Brink 18.17 18.47 19.17 19.47

Direct na afloop van de Pronkzitting rijdt de bus, vermoedelijk vanaf 00.45 uur, ieder half uur de omgekeerde route vanaf de sporthal naar het veilingterrein. De bus zal tot 03.00 uur rijden.

Verbod op eigen drank en etenswaren in De Brink. Bij de entree van De Brink zal dit jaar streng gecontroleerd worden op bezit van zelf meegebrachte drank en/of etenswaren. Deze zullen ingenomen worden.

Fototentoonstelling steenfabrieken

Steenfabriekswerk: met hand en paard (foto: archief Ben Otters) Foto: archief: Ben Otters

ANGEREN - Rond 1830 begint Derk Terwindt met de steenfabricage in de Angerensche Buitenpolder. Het werk op de steenfabrieken is seizoensarbeid en gaat grotendeels met de handen en het paard.

Rond 1880 (Angeren telt dan drie steenfabrieken) wordt het productieproces meer en meer gemechaniseerd. Echter, het werk blijft zwaar. Steenfabriekarbeiders zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw mensen met een klein inkomen, die zich geen fototoestel konden veroorloven. Daarom zijn er weinig foto’s van het 'stinaovevolk'. De foto’s die er wel zijn, stelt de Historische Kring Angeren in samenwerking met de Historische Kring Doornenburg ten toon in het Dorpshuis van Angeren van 12 januari tot en met 7 februari. De, noem het nostalgische foto’s, gaan vooral over de geschiedenis van de steenbakkerij en de steenfabrieken in de Angerense uiterwaarden.

Dorpshuis Angeren, Emmastraat. (Openingstijden: Ma 9.00-24.00; Di 13.00-17.00/18.30-24.00; Wo 13.00-24.00; Do 18.00-24.00; Vr 18.00-24.00. Entree: vrij)

Officiële opening tweede kunstgrasveld SC Bemmel

Wethouder Peren en voorzitter Van Heusden trappen af (foto: Arkadiusz Prochazka) Foto: Arkadiusz Prochazka

BEMMEL - Zaterdag 6 januari werd, voorafgaand aan het inmiddels vertrouwde nieuwjaarstoernooi en de nieuwjaarsreceptie, het nieuw aangelegde tweede kunstgrasveld van sportclub Bemmel officieel geopend. Symbolisch werd 'de aftrap’ van het toernooi gezamenlijk verricht door wethouder Theo Peren en clubvoorzitter Arno van Heusden.

In aanwezigheid van de aanwezige leden en vele betrokkenen bij de aanleg van het veld werd stilgestaan bij weer een mijlpaal voor de Bemmelse eerste klasser. Zo waren meerdere ambtenaren en wethouders van de gemeente Lingewaard aanwezig, vertegenwoordigers van directievoerder Grasadvies en aannemer CSC Sport, evenals de voorzitter van de buurvereniging MHC Bemmel 800. Voetbal en hockeyclub hebben namelijk gebroederlijk samengewerkt met de gemeente in de aanpassing van sportpark Ressen afgelopen zomer.

Na een korte toespraak van de wethouder werd het veld, dat vanaf oktober van het vorig jaar al wel in gebruik is, officieel geopend met de start van het inmiddels traditionele 'snerttoernooi' van sportclub Bemmel.

Nostalgie bij Vrouwengilde Doornenburg

Nostalgie bij Vrouwengilde Doornenburg

DOORNENBURG - Peter Schipper verzorgt op maandag 22 januari bij Vrouwengilde Doornenburg een avond over 'de hippe jaren '60'.

Hij toont beelden en filmfragmenten en brengt daarbij jaren '60 muziek ten gehore, gedraaid op een ouderwetse pick-up. Het wordt een gezellige, nostalgische avond. De avond vindt plaats in zaal Kort Oisterwijk en begint om 20.00 uur.

Oud papier in Doornenburg

Oud papier in Doornenburg

DOORNENBURG – Op zaterdag 20 januari halen leden van de harmonie Sint-Caecilia in Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

GVV succesvol in Zwolle

GVV succesvol in Zwolle

GENDT - Met de landelijke show van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers in de IJsselhallen in Zwolle zit het tentoonstellingsseizoen van de vogelverenigingen er zo goed als op. Ook dit jaar waren leden van de Gendtse Vogelvrienden (GVV) zeer succesvol.

Alexander de Keijzer werd voor zijn inzending Bourkes parkieten beloond met een gouden en een bronzen medaille. Hans Bakker uit Bemmel haalde met zijn witborst grijze zebravinken drie hoofdprijzen: kampioen (goud), zilver en brons. Groot-verdiener was Wim van Bon uit Gendt met zijn kanaries: eenmaal goud, driemaal zilver en eenmaal brons. Als een niet te grote vereniging met 30 leden zijn de Gendtse Vogelvrienden zeer verheugd met deze resultaten.

Tafeltennissen voor beginners

De fanatieke maar gezellige beginnersgroep van Hutaf

HUISSEN - Bij tafeltennisvereniging Hutaf in Huissen kan er op elk niveau getafeltennist worden bij de jeugd. Van meedoen in de nationale top van Nederland maar ook de beginnende tafeltennisser. Dus ook als je nog helemaal niks van tafeltennis af weet of nog nooit getafeltennist hebt.

Lijkt het je leuk om een keer te tafeltennissen bij Hutaf? Dan ben je welkom op de woensdag van 18:00 tot 19:00! Er zal een fanatieke, maar gezellige beginners groep aanwezig zijn. Onderleiding van en enthousiaste trainers, Sjaak Brouwers en Hilde Vermeulen. Zij zullen je de eerste technieken van het tafeltennis op een leuke manier aanleren. "Kom gerust een keertje kijken en je mag vier keer gratis meetrainen! Je bent welkom in ’t Koelhuis (Koelhuisstraat 3 Huissen)."

Zeemanskoor Schip Ahoy

ANGEREN - Zeemanskoor Schip Ahoy gaat het nieuwe jaar in met een spetterend optreden in het Kultuurhuus in Angeren. Wilt u meezingen en meedeinen op oude en nieuwe zeemansliedjes? Dan bent u namens de gehele bemanning welkom op zondagmiddag 28 januari om 14.00 uur (13.30 uur zaal open).


Kaarten (inclusief kopje koffie/thee) kosten vijf euro en zijn verkrijgbaar in het Kultuurhuus, of te bestellen per email (hpvermeulen48@hotmail.com). Aansluitend ontvangt men via de mail een bevestiging met het rekeningnummer waarop het entreebedrag overgemaakt moet worden. Nadat de betaling is bijgeschreven worden de kaarten gereserveerd en liggen ze op 28 januari klaar in het Kultuurhuus.

Sponsor bedankt

BEMMEL - Taekwon-Do een Koreaanse kunst, traditiegetrouw in een wit pak wat puurheid en eenvoud symboliseert. Maar nu voor een grote groep fanatieke leden van Taekwon-Do Academie Gelderland (TAG), die vaak naar officiële bijeenkomsten en toernooien gaan een zwart presentatietenue. De rainingspakken zijn mogelijk gemaakt door dierenspeciaalzaak de Bok in Bemmel.

In Knooppunt Arnhem & Nijmegen wordt bij TAG op een hoog niveau les gegeven door een team van internationaal erkende instructeurs. Waarvan de hoofdleraren ook eerste-graadsdocenten bewegingsonderwijs zijn en auteur van de boekenreeks, taekwon-do, de weg naar succes. Wil men in 2018 kennismaken met deze martial art, die men naar eigen keuze als sport, zelfverdedigingskunst, ontspanningsbezigheid of levenskunst beoefend kan worden kan men gratis een proefles aanvragen. Voor meer informatie www.tagelderland.nl.

Doneer statiegeld voor Alpe d'HuZes

Stelvio 2017 Foto: Eigen

HUISSEN - Iwan Kersten vraagt ieders aandacht om deze geweldige statiegeldactie.

"Zou u zo vriendelijk willen zijn om uw statiegeld te doneren aan mijn doel, Alpe D'HuZes 2018. Ik ben inmiddels deze maand 47 jaar geworden. Mijn vader overleed op deze leeftijd in april 1987 aan een hersentumor toen ik amper 16 jaar was. Ter ere en nagedachtenis van hem en alle andere mensen met kanker fiets ik deze tocht om kanker de wereld uit te helpen.

Van 22 januari - 11 februari hangt mijn box bij de AH in Huissen. Maar u mag mij ten alle tijden ook steunen op: https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/iwankersten", aldus Iwan Kersten.

Oogcafé Lingewaard: Vrijetijdsbesteding blinden en slechtzienden

BEMMEL - In januari maken veel mensen vakantieplannen en bezoeken de grote vakantiebeurs in Utrecht om inspiratie op te doen. Blinde en slechtziende mensen vormen hierop geen uitzondering. Welke mogelijkheden zijn er voor hen en hoe kun je als visueel gehandicapte genieten van culturele uitstapjes? Waar kun je terecht voor andere vrijetijdsbesteding?

Tijdens het Oogcafé Lingewaard op 20 januari 2018 kun je er van alles over horen. Van een reis naar Zuid-Afrika tot een vakantie in een aangepaste bungalow in eigenland. Van museumbezoek met voelbare maquettes en 3d-prints van beroemde schilderijen tot het betasten van beelden van jonge kunstenaars. Uiteraard krijgt iedereen de kans om over eigen hobby's te vertellen.

Van 14.00 tot 16.00 uur komen we bijeen in het gebouw van de Stichting Welzijn Lingewaard aan de Cuperstraat 9 in Bemmel. Familie, vrienden, kennissen, buren en hulpverleners zijn ook welkom. Is zelfstandig reizen een probleem? Laat het weten, dan zoeken we een vrijwilliger die je thuis ophaalt en na afloop weer naar huis terugbrengt.

Aanmelden kan tot vrijdag, 19 januari 2018 bij Joke van Rijswijk: e-mail: jokevanrijswijk@xs4.nl, 026 3813386.

TOP-Film: T2 Trainspotting

BEMMEL - Op donderdag 25 januari wordt in de Theaterkerk de film T2 Trainspotting vertoond.

T2 Trainspotting is het vervolg op de film Trainspotting die in 1996 verscheen. Regisseur Danny Boyle (die ook de eerste film voor zijn rekening nam) laat zien hoe de afgelopen decennia de hoofdpersonages hebben gevormd. T2 gaat over terugkijken naar het verleden, over onverwoestbare vriendschap.

Na teleurstellende jaren in Amsterdam keert Renton (Ewan McGregor) terug naar zijn ‘junkie vrienden’ in Edinburgh. Die zijn niet vergeten dat Renton er destijds met hun geld van een drugsdeal vandoor is gegaan. Hij stuit op wraak van de nog altijd gewelddadige Begbie, maar voelt vooral hoe de jaren zijn weggetikt.

Naar T2 ga je ook voor de briljante muziek - van rauwe dance naar experimentele hiphop.

Aanvang 20:00 uur. Kaartjes kosten zeven euro per stuk en zijn te bestellen op www.topbemmel.nl en tevens verkrijgbaar bij Eyewish en in de Theaterkerk, Markt 5, Bemmel.

Pronkzitting van De Narrenpoel

Niels Sparnaaij

ANGEREN - Op zaterdag 20 januari is de jaarlijkse pronkzitting van A.K.G. De Narrenpoel uit Angeren.

De pronkzitting wordt gehouden voor Prins Jochem de kartrekker en zijn hofdame Lianda, onder het motto 'Samen houwe we de gang der in'. Er is deze avond een boordevol programma, met artiesten veelal uit Angeren. Op deze avond zullen er buutredens zijn die hun sketches op ludieke wijze brengen. Ook zullen onder andere Blauw bloed, De Kleurdweilers, dansgarde The Stars en dweilorkest De Deurdweilers optreden. Tevens zullen er nieuwe artiesten het podium betreden. Het wordt een gevarieerde avond, met zang, dans, muziek, buutreders en nog veel meer.

Prins Jochem de Kartrekker en hofdame Lianda (foto: Niels Sparnaaij)

De pronkzitting wordt gehouden in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren en begint om 20.11 uur. De zaal is open om 19.30 uur. De entree is verlaagd naar vijf euro.

Live-optreden Liduina Bemmel

BEMMEL - Op donderdag 25 januari om 19.30 uur treedt Michel Coenen op in de zaal van Liduina, Gouden Appel 120 in Bemmel.

Michel Coenen is al ruim tien jaar een graag geziene gast en treedt op bij diverse festiviteiten voor senioren. Tijdens zijn optreden zingt hij Nederlandstalige liedjes van de jaren 1950-2000, afgewisseld met een praatje met het publiek. De persoonlijke, respectvolle en humoristische benadering is dan ook zijn grootste kracht. Doordat hij de zaal als één groot podium gebruikt, raakt het publiek nóg meer betrokken.

"Heeft u zin in zo’n gezellige muzikale avond? Een toegangskaart voor deze avond, inclusief koffie/thee en een drankje, kost 7,50 euro. Op de locaties van RijnWaal Zorggroep zijn regelmatig optredens of andere activiteiten waar buurtbewoners welkom zijn om aan deel te nemen."

Succes Hutaf op Gelderse kampioenschappen

Deelnemers Hutaf aan de Gelderse kampioenschappen

HUISSEN - Het tafeltennisjaar werd ook in 2018 weer traditioneel geopend met de Gelderse kampioenschappen in de Jan Masselinkhal te Nijmegen. Voor Hutaf kwam een record aantal van 25 jeugdspelers in actie. Iedere speler was ingedeeld op sterkte in zijn of haar eigen leeftijdsklasse.

Het toernooi bleek voor de Hutaf jeugd succesvol gezien de hoeveelheid prijzen die werden binnengesleept met eerste prijzen voor Jesper van zanten, Isa van Ekeren, Nova Brethouwer, Nina Goris en Stijn Stellaard. Maar ook knappe tweede plaatsen voor Luca Goris, Isabel Korthouwer, Sophie Bongers en Mats Janssen.

Naast deze prijswinnaars hebben ook de andere Hutaf spelers goed gepresteerd en het belangrijkste er met elkaar een sportieve gezellig dag van gemaakt. Met de start van de competitie, eind januari, in het vooruitzicht is dit een goed vooruitzicht.

Wens zoekt jou! brengt wensen en talenten samen

BEMMEL - Onder dit motto matchen medewerkers van Zinzia Zorggroep talenten van mensen met de wensen van bewoners. Ieder talent, groot of klein, telt! Via de nieuwe website www.wenszoektjou.nl of door een kaartje in te vullen kunnen mensen zich opgeven. Eenmalig, tijdelijk, voor de hulp bij een evenement, of voor langere tijd als vrijwilliger, alles kan. Met dit initiatief hoopt Zinzia mensen laagdrempelig uit te nodigen hun mogelijkheden in te zetten voor kwetsbare ouderen in het verpleeghuis.Wens zoekt jou! is een initiatief van Zinzia, bedoeld om de individuele wensen van bewoners in vervulling te laten gaan. Heeft u een talent, groot of klein? Dan kunt u zich op de website www.wenszoektjou.nl aanmelden en een wens vervullen. Zinzia-medewerkers die de bewoners en locatie goed kennen, brengen u dan in contact met een bewoner die dezelfde hobby's of interesses heeft.

Biedt dat kleine beetje extra 'zuurstof' in de lucht dat er toe doet. Dè zorgorganisatie bestaat niet meer, die is achterhaald. Iedereen doet er toe in het verpleeghuis, want naast zorg is er zoveel meer dat het leven van ouderen in het verpleeghuis betekenis geeft. Juist samen met mantelzorgers, medewerkers en mensen van buitenaf, waaronder vrijwilligers kan dat ontstaan. Ook mensen in de laatste levensfase hebben recht op dat kleine beetje extra 'zuurstof' in de lucht dat er toe doet. Vanuit die overtuiging stimuleert Zinzia een leef- woon- en werkgemeenschap waar veel kan. Met Wens zoekt jou! gaat Zinzia over 'de lijn' van haar sector en denkt het vanuit ieders mogelijkheden en kansen. Afgelopen jaren heeft het ook medewerkers uitgedaagd. Zo zetten steeds meer medewerkers hun talent, of ze nu vaandeldrager, gastvrijheidsmedewerker, muziekcoach, Magnet-specialist, welzijnsmedewerker, woonzorgbegeleider of behandelaar zijn, in.

Stap over de lijn – doe mee!
Wilt u iets doen voor één van de bewoners van de verpleeghuizen van Zinzia? Heeft u hobby's of interesses die u graag deelt? Of je nu langskomt voor een gesprekje of een wandeling, de krant komt voorlezen of gewoon even gezelschap bent: uw aanwezigheid betekend ontzettend veel voor kwetsbare mensen. Wilt u ervaren hoe mooi dat is? Laat ons weten wat u wilt en kunt doen vanuit uw talent.

Hoe werkt het?
Op www.wenszoektjou.nl zijn al een aantal wensen te zien, zoals een praatje maken onder het genot van een kop koffie, in de rolstoelfiets over het landgoed fietsen, samen genieten van klassieke muziek of een voetbalwedstrijd bijwonen. Ook zijn er evenementen te zien waar hulp bij gezocht wordt. Maar er leeft natuurlijk nog veel meer onder bewoners. Voor vragen kunt u, per locatie, ook mailen. Hiervoor klikt u eenvoudig op Vragen. Heeft u een talent of mogelijkheid die nog niet in het wensenoverzicht staat? Ook dan hoort Zinzia graag zodat er mogelijk toch een match te maken valt. Voor iedereen die het lastig vindt om iets te noemen? Het talentenoverzicht helpt u vast op weg.

Heel Bemmel Loopt voor 'Zingen voor je Leven'

BEMMEL - Op zaterdag 3 februari gaat heel Bemmel aan de wandel. Althans, dat is de wens van stichting deBol Bemmel die dan een bijzondere snertwandeling organiseert.


De opbrengst van deze wandeling komt ten goede aan het koor ‘Zingen voor je Leven’. Het koor werd opgericht in 2012 en heeft als standplaats Nijmegen, maar ook meerdere inwoners van de gemeente Lingewaard zijn aan dit koor verbonden. De koorleden hebben één ding gemeen; ze zijn allemaal direct of indirect geconfronteerd met kanker. En samen zingen blijkt verbindend en een helende remedie te zijn; Samen zingen geeft kracht!


Na het grote succes van Heel Bemmel Loopt voor de Theaterkerk in 2015 hoopt deBol dat er dit keer weer heel veel wandelaars mee doen aan deze bijzondere snertwandeling. Het startbureau is gevestigd in CC De Kinkel, Van Ambestraat 1 in Bemmel. Er kan worden ingeschreven vanaf 09.00 uur waarna de wandelaars vanaf 09.30 uur op pad kunnen voor een mooie wandelroute van 8 of een route van ongeveer 17 km, door onze eigen mooie omgeving.
Het inschrijfgeld bedraagt 7,50 euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar betalen 5,00 euro. Na afloop van de wandeling staat er bij De Kinkel in elk geval een lekker kopje koffie of thee en een overheerlijke kop erwtensoep voor je klaar. Voor de kinderen wordt ook gezorgd.
Tussen 12.00 en 15.00 uur zal het koor optreden in de foyer van De Kinkel. Meer informatie over deze snertwandeling vind je op www.debolbemmel.nl. Schrijf je in, trek de wandelschoenen aan en kom meewandelen met deze bijzondere snertwandeling.

Maarten Nijenhuis en Johan Schuurman kampioen Essentia

BEMMEL - Zondag 14 januari waren de jaarlijkse clubkampioenschappen bij tafeltennisvereniging Essentia uit Bemmel. Bij de Senioren-A ging de finale tussen Johan Schuurman en Peter van Wetten. Johan wist uiteindelijk aan het langste eind te trekken door een 3-1 overwinning. Luc Claessens en Ton Wannet behaalden heel knap de halve finale.Bij de Senioren-B ging de titel wederom naar Maarten Nijenhuis. In de finale wist hij met 3-2 te winnen van de torenhoge favoriet Dick Wismans. Ondanks dat Dick als eerste geplaatst was, kwam hij net te kort in de finale. Adri Leissner en Pascal Schipperheyn speelden die dag heel behoorlijk, maar waren in de halve finales uitgeschakeld.

De jeugdspelers hebben ook hun strijd uitgevochten om de felbegeerde titel. Bij de jeugd A won Jorn Sanders in de finale met 3-0 van Robin Peperkamp. In de finale van de jeugd B ging de titel naar Tom Coopmann. Hij wist Thijs Derks te verslaan. De finale jeugd C was een prooi voor Sander Lammers. Met verbluffend mooi spel wist hij Coen Derks te verslaan.

Tevens is ook de Grajo-cup uitgereikt aan de competitiespeler die het hoogste percentage wedstrijden had gewonnen in de jeugdcompetitie. Deze prijs, vernoemd naar de leden Grad en Jos, is gewonnen door Jorn Sanders. De Polly-cup, voor het hoogste percentage bij de senioren ging naar Ton Wannet.

Interesse om bij TTV Essentia te komen tafeltennissen? Neem dan contact op via info@essentiabemmel.nl. Of kom op een vrijdagavond vanaf 20.00 uur langs in De Schaapskooi in Bemmel.

Klussen in Theater De Klif

NIJMEGEN - Arie Koomen en Edo Brunner met Klussen in de Klif, dat wordt weer een fijne vrijdagavond!

Arie kennen we van de Lama’s en Edo als acteur (o.a. Spangas en Moordvrouw). Op vrijdag 26 januari komen ze naar De Klif in Nijmegen Noord met hun voorstelling Klussen. En we weten nu al: met deze Buurman en Buurman van de lage landen gaat het dak eraf!

De voorstelling begint 26 januari om 20.30 uur en de entree is zestien euro. Meer info en tickets via www.theaterdeklif.nl.

Carnavalsfeest HJC De Krössels

HUISSEN - Op vrijdag 9 februari is het weer zover! Dan houdt HJC De Krössels weer een spetterend carnavalsfeest voor alle jeugd vanaf 9 - 14 jaar in De Gouden Engel in Huissen.

Tijdens deze avond zal Kids DJ Jack zorgen voor spetterende muziek en zal Suitz de boel op zijn kop zetten met hun optreden. De feestavond begint om 19.00 en zal rond 22.00 uur eindigen. Heb je zin in een spetterend feest, schrijf je dan snel in via de website van HJC de Krössels: http://www.huissensjeugdcarnaval.nl/.

SportVillage Haalderen Open Tennistoernooi naar het voorjaar

HAALDEREN - In week 12 houdt Tennisclub Haalderen van 19 - 25 maart het 8e Haalderen Open Tennistoernooi op tennispark aan de Notenboomstraat in Haalderen. Deze week is twee weken voor aanvang van de Voorjaarscompetitie. Een ideaal moment dus als voorbereiding op de competitie.

"We spelen een 25+ dubbeltoernooi in de categorieën 5, 6, 7 en 8. De inschrijving van het toernooi is mogelijk vanaf 15 januari. Je kunt je dan via www.toernooi.nl aanmelden. Op deze website en op www.tchaalderen.nl vind je ook de contactgegevens voor als er vragen of opmerkingen zijn. We zijn ook te volgen via Facebook. De inschrijving sluit op 11 maart 2018.

We spelen zoveel mogelijk in een poulesysteem zodat je meerdere wedstrijden kunt spelen. Uiteraard worden er weer mooie prijzen beschikbaar gesteld voor de finalisten door sponsors. Op vrijdagavond houden we een gezellige feestavond en er zullen ook diverse artikelen worden verloot onder de aanwezigen. Doe mee aan ons toernooi en bereid je bij ons goed voor op de competitie."

Clubkampioenen De Betuwse Aanspanning

(Foto: Daan van Groningen)

BETUWE - Op zondag 7 januari heeft de 45e jaarvergadering van De Betuwse Aanspanning plaatsgevonden.

Zoals elk jaar was de jaarvergadering weer een gezellige bijeenkomst. Tijdens deze vergadering worden de clubkampioenen van 2017 bekend gemaakt. Vader en zoon Vermeulen winnaars in 2016 dragen de wisselbekers over aan de winnaars van 2017. Deze winnaars zijn: Paarden: Jan Diepeveen uit Gendt en Pony’s: Rient Ploeger uit Herveld.

Jan Diepeveen rijdt met een twee span Boulonnais paarden, dit zijn Franse trekpaarden (zie foto). Rient Ploeger rijdt met een tweespan Dartmoor pony’s. De strijd zowel bij de paarden als pony’s was hevig. Het onderlinge verschil zowel bij de paarden als pony’s was gering. De onderdelen die meetelden voor het clubkampioenschap zijn dressuur, hindernissen rijden en vaardigheid.

De vereniging organiseert verschillende activiteiten in 2018 zoals: Menlessen, Lenterit in Epe, Marathon in Herveld
Vermeulen-Mom dag in Doornenburg., Clubdag in Elst, Neerincxdag in Elst, Weekend mennen op locatie in Nederland en Herfstrit in Renkum. "Heeft u interesse in de vereniging kijk dan eens op www.debetuwseaanspanning.nl."

Carnavalsfeest HJC De Krössels

HUISSEN - Op vrijdag 9 februari is het weer zover! Dan houdt HJC De Krössels weer een spetterend carnavalsfeest voor alle jeugd vanaf 9 - 14 jaar in De Gouden Engel in Huissen.

Tijdens deze avond zal Kids DJ Jack zorgen voor spetterende muziek en zal Suitz de boel op zijn kop zetten met hun optreden. De feestavond begint om 19.00 en zal rond 22.00 uur eindigen. Heb je zin in een spetterend feest, schrijf je dan snel in via de website van HJC de Krössels: http://www.huissensjeugdcarnaval.nl/.

23 / 28

24 / 28

25 / 28

26 / 28

Het zal jullie vast verbazen,
maar deze topper mag
zaterdag 35 kaarsjes uitblazen!
Gefeliciteerd!! Dikke kus

Lieve Mike,
21 januari word je al 9 jaar.
We maken er samen een mooie
dag van! Gefeliciteerd lieverd!
Dikke kus van papa en mama

Onze genieter van een ijsje
Isa Brouwer, werd 15 januari alweer 8 jaar.
Alsnog gefeliciteerd! opa en oma De Man
en opa en oma Brouwer.

21 januari
50 jaar
Rob, proficiat

Sweet Sixteen!
Gefeliciteerd en een dikke kus.
Mama.

Bridgeclub Doublet Bemmel

Winnaars derde ronde (foto: A. Ariens-Bruil) Foto: A. Ariens-Bruil

BEMMEL - De bridgers hadden de eerste avond in 2018 bij Doublet een vol programma te verwerken.

Nadat iedereen elkaar het beste voor het nieuwe jaar had gewenst, volgde een ingelaste algemene ledenvergadering waarin de wijzigingen in het wedstrijdreglement aan de orde kwamen. Een grote meerderheid accordeerde de wijzigingen en daarna kon er gebridged worden.

Aangezien Marian en Steef dit seizoen de wisseltrofee van Verfhandel en Woonwinkel Mattijssen al eens gewonnen hadden, ging deze nu, vergezeld van de bijbehorende waardebonnen naar Sjoukje en Anton. In de A starten nu Yvonne en Ger, Joyce en Bert en Henny en Liz. Van de C naar de B promoveren Maria en Jan, Helmi en Arnold en Jolande en Gonny.

Lid worden van Doublet? Bel of e-mail ons secretariaat: Annemarie Ariëns, e-mail secretariaat.doublet@gmail.com, of bezoek onze website: http://www.nbbclubsites.nl/club/15030.

Live-muziek zaterdag 20 januari in De Kinkel

Rosco P

BEMMEL - In de studio's van cultureel centrum De Kinkel repeteren wekelijks vele bands.

TheetsBluesBand: Naast Frans Bergen op basgitaar, Harm Megens op drums, Ron van Hal mondharmonica en Theo Hendriks zang, is de band vernieuwd met twee slag/solo gitaristen Derek Vermaat en Eric Schoots. Theetsbluesband speelt covers van o.a. Peter Green, Jeff Healy Band, ZZ Top, Stevie Ray Vaughan, en Eric Clapton. Dus voor de bluesliefhebber wordt het zaterdag 20 januari genieten van een stevig stukje blues gespeeld door een stevige bluesband de TheetsBluesBand.

Theets bluesband. Theets bluesbans

Rosco P.: De mannen van Rosco P. kennen elkaar al vanaf de tijd rond 1995, toen zij in de kelder van drummer Jos Jeurissen de kalk van het plafond speelden.Zanger en bassist Jos Janssen en gitarist John Janssen kenden elkaar al van hun eerste bandjes zoals Flake en Backbone.Na diverse omzwervingen in regionale bands troffen de drie elkaar weer in de zomer van 2009 waar ze na een aantal keren vrijblijvend jammen besloten als trio verder te gaan. Dus daar stonden ze dan weer net als in 1995! Hoewel dit niet het voornaamste doel is, zal Rosco P., als de mogelijkheid zich voordoet, hier en daar het podium opkruipen om lekker te knallen en de zaak eens even lekker wakker schudden.Dit gebeurt met muziek die ze voornamelijk zélf goed vinden en niet persé bekend hoeft te zijn. De nadruk ligt op cover-materiaal in de (alternatieve) rocksfeer met hier en daar een rustpuntje in de vorm van een ballad. Denk hierbij aan covers van onder andere Audioslave, Richie Kotzen, Foo Fighters, Manic Eden en Kings of Leon. Genieten dus voor de blues en rockliefhebbers.

Retraitedag Ressen

RESSEN - Ook in het nieuwe jaar organiseert Pleisterplaats Ressen om de maand een Retraitedag. ‘Retraite’ betekent ‘terugtrekken’. Een dag zonder drukke agenda, mobiele telefoon en andere dingen die onze aandacht voortdurend vragen. Tijd voor bezinning, verstilling en creativiteit in ruime zin.

Het thema is ‘Vrede en gerechtigheid’. Dit jaar laten we ons inspireren door de Keltische spiritualiteit, waarin het ook altijd gaat om het gewone alledaagse bestaan en hoe je daarin verbonden met elkaar en met de schepping bewust en met aandacht vorm aan geeft. "We staan stil bij de betekenis van innerlijke vrede, maar ook bij de vraag hoe je in deze tijd een ‘mens uit één stuk’ kunt zijn. Gun jezelf deze waardevolle dag en geef je op! Op zaterdag 20 januari ben je welkom in De Kosterij, Kerkenhofstraat 3 in Ressen. Inloop vanaf 10:00 uur. Programma van 10:30 tot 16:00 uur. Lunchpakket en stevige schoenen zijn aanbevolen, voor koffie/thee en soep zorgen wij. De kosten bedragen vijftien euro. Aanmelden bij Winny Eijbersen 06 14894540 of via pleisterplaatsressen@4-plek.nl."

Hoog water

LINGEWAARD - Het water in de rivieren blijft stijgen. Omarmd door stevige dijken houden we de voeten Lingewaard lekker droog, tenzij we het hoge water zelf op gaan zoeken natuurlijk. Het levert in ieder geval mooie plaatjes op. Deze zijn gemaakt in Gendt door Joyce Derksen.

Bridgetoernooi Duiven

DUIVEN - Op zaterdag 17 februari houdt de Duivense Bridge Club haar 20e Eilandtoernooi. Er wordt gespeeld in de Ogtent, Remigiusplein 9 in Duiven. Het toernooi start om 13.00 uur. Zaal is om 12.00 uur open.


Er wordt in verschillende sterktes gespeeld. Het inschrijfgeld bedraagt 18,50 euro per paar. Bij overmacht krijgt men het inschrijfgeld terug.
Aanmelden bij voorkeur per mail: noordijk30@kpnplanet.nl onder vermelding van naam, adres, speelsterkte (A.B.C.D of E), het NBB-nummer van beide spelers (indien van toepassing) en het telefoonnummer van één van de spelers. Overmaking van het inschrijfgeld op rekening NL69INGB0000293367 ten name van R. Noordijk. Men ontvangt geen separate bevestiging. De overboeking naar de juiste rekening op het bankafschrift geldt als bewijs van inschrijving. Nadere inlichtingen bij Rik Noordijk 0316 263379.

Sponsor bedankt

Team A1 HVA (foto: H.Gerichhausen) Foto: H.Gerichhausen

ANGEREN - We willen graag de sponsoren bedanken die onze jeugdteams van handbalvereniging Angeren (HVA) voorzien hebben van een mooi nieuw tenue.

Team A1 wordt gesponsord door Jeroen Ten Wolde van Natural Stone Consult uit Angeren.

Schaakprobleem 4

Wit geeft mat in 2

Oplossing mailen binnen drie weken na plaatsing in deze krant naar elstertorenschaakprobleem@gmail.com onder vermelding van schaakprobleem 4.

De oplossing staat daarna op de site van de Elster Toren: www.elstertoren.nl. Mocht u interesse hebben om te schaken, neem dan een kijkje op onze site voor meer informatie.

Sponsor bedankt

Team B1 HVA ((foto: H.Gerichhausen)) Foto: H.Gerichhausen

ANGEREN - We willen graag de sponsoren bedanken die onze jeugdteams van handbalvereniging Angeren (HVA) voorzien hebben van een mooi nieuw tenue.

Team B1 wordt gesponsord door Schildersbedrijf Geert Driessen uit Angeren.