GN Lingewaard

18 april 2018

GN Lingewaard 18 april 2018


Nieuw koningspaar schuttersgilde Sint-Bavo Angeren

Nieuwe koningspaar 2018: Ronald Dikker en Debby Slinkman (foto: Henk Sluiter) Foto: Henk Sluiter

ANGEREN - Ronald Dikker en Debby Slinkman zijn het nieuwe koningspaar van het schuttersgilde Sint-Bavo Angeren. In een bloedstollende strijd was het Ronald die met het 136e schot de laatste splinter van de vogel naar beneden schoot.

Voor het koningsschot hadden zich twee kandidaten aangemeld; Ronald Dikker en Peggy Roelofs. Nadat de beschermvrouwe, burgemeester Marianne Schuurmans-Weideven het eerste schot had gelost, gingen beiden vol de strijd aan met elkaar maar was het Ronald die uiteindelijke aan het langste eind trok.

De feestelijke inhuldiging zal plaatsvinden op zaterdag 21 april om 18.30 uur aan de Molenstraat 22b in Angeren. Om 19.30 uur zal er dan een korte rondgang plaatsvinden met het nieuwe koningspaar, waarna om 20.00 uur het feestelijke koningsbal zal plaatsvinden in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren onder de muzikale klanken van de band Kiep Movin. Allen zijn van harte hiervoor uitgenodigd. De toegang tot het koningsbal is gratis.

Overige prijzen van deze dag:

Prijsschieten volwassenen:
1e Prijs: Marcel Goris
2e Prijs: Wesley van de meer
3e Prijs: Henk Polman
4e Prijs: Wilma Groenewegen

Prijsschieten Jeugd:
1e Prijs: Jochem Dreise, 20 punten
2e Prijs: Teun Dreise, 10 punten (in de natelling)
3e Prijs: Brandon de Vos, 10 punten

Ook bij het bielemannen ging de strijd weer los. De derde plaats was voor Michel Balduk met een tijd van 3.00 minuten. Tom Loeters behaalde een tweede plaats met een tijd van 52 seconden en de titel beste bieleman 2018 is dit jaar voor Dick Franke met een tijd van 46.5 seconden.

Diabetes type 2 succesvol te lijf gaan Herstelcirkel in de wijk ook gestart in Huissen

HUISSEN - "Sinds februari zijn wij, een groep van tien zeer gemotiveerde deelnemers uit Huissen, gestart met het project 'Herstelcirkel in de wijk' om onze diabetes type 2 te lijf te gaan. De resultaten laten zich in de eerste twee maanden van het project al duidelijk zien."

"In Huissen zijn we gestart met tien deelnemers in januari met een kennismakingsbijeenkomst. Het project duurt minimaal één jaar. De begeleiding wordt gedaan door twee leefkrachtcoaches, een diëtiste en een projectbegeleidster. Maar we moeten het zelf doen!

Inmiddels hebben we een aantal activiteiten opgestart zoals een wandelgroep, een fietsgroep en een kookclub. We komen ongeveer eenmaal per vier weken bij elkaar om alle ideeën, activiteiten en bijzonderheden te bespreken en ook om elkaar weer te motiveren. In de communicatie naar elkaar maken wij gebruik van een groepsapp en maken wij ook gebruik van de applicatie 'Wij helpen', waar wij onze agenda en documenten delen."

"Bent u diabetespatiënt en ook geïnteresseerd, dan vindt u meer gedetailleerde informatie over dit project met ervaringen van deelnemers op www.herstelcirkel.nl of u kunt een mail sturen aan welkom@herstelcirkel.nl. Wilt u ook meer bewegen en een keer deelnemen aan een wandeling of een fietstocht? Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan een wandeling of fietstocht." Contact via Conny Giesen, 06 30545221 of e-mail connygiesen@outlook.com. Of algemeen e-mailadres: herstelcirkelhuissen@outloo.com.

Landelijke zaaidag bijen en vlinders ook in Lingewaard

Plakselaan-Groenestraat locatie voor het inzaaien van een akkerrand (foto: stichting Lingewaard Natuurlijk) Foto: Stichting Lingewaard Natuurlijk

LINGEWAARD - Op zondag 22 april is het landelijke zaaidag voor bijen en vlinders, een initiatief van de landelijke Bijenstichting. In Lingewaard wordt hier ook aandacht aan besteed. Van 11.00 tot 15.00 uur kun je helpen met het inzaaien van een akkerrand op de hoek van de Plakselaan-Groenestraat in Bemmel.

Het is alarmfase 'rood' voor de natuur en de biodiversiteit in Nederland. Recent onderzoek duidt erop dat in de afgelopen 27 jaar, 75 procent van de vliegende insecten is afgenomen. Insecten zijn enorm belangrijk voor het leven op aarde. Het zijn de bestuivers van bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Als daar driekwart van verdwijnt, heeft dat een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf. Hier moeten we wat aan doen. Nu het nog kan.

"Heeft u in uw tuin of op uw erf een verloren stukje waar kan worden ingezaaid? Kom en doe mee! Laten we proberen een groot bijenlint in Lingewaard te realiseren. Op de locatie hoek Plakselaan-Groenestraat in Bemmel, waar Park Lingezegen een nieuw stuk natuur aanlegt, zijn wij vanaf 11.00 tot 15.00 uur met een stand om hier aandacht aan te geven. Kinderen kunnen hier helpen met inzaaien en bezoekers krijgen een zakje met zaaigoed om ter plekke of in eigen tuin te zaaien. Ook zijn er bijenhotels en honing te koop."

Deze activiteit wordt georganiseerd door Stichting Lingewaard Natuurlijk, in samenwerking met de Parkorganisatie Lingezegen, Gemeente Lingewaard, Imkervereniging Oost-Betuwe en Joop Dahm (solitaire bijen Bemmel).

Ontmoeten in de Ouwe Bieb

DOORNENBURG - Begin maart is door Provincie Gelderland subsidie toegewezen voor het project 'Ontmoeten in de Ouwe Bieb'. Dit project heeft tot doel om verschillende bevolkingsgroepen, jong en oud, meer samen te laten ondernemen.

Dankzij de succesvolle inspanning van de dorpscontactpersonen Geert Claassen en Eveline Claassen is er bestemming gevonden voor het gebouw van de voormalige bibliotheek aan de Blauwe Hoek en is er in Doornenburg opnieuw een hoofdstuk toegevoegd aan de inmiddels indrukwekkende lijst van initiatieven gericht op de verbetering van de leefbaarheid en de sociale samenhang.

Met het nieuwe project wordt invulling gegeven aan de uit onderzoeken naar voren komende behoefte aan gezamenlijke activiteiten en zinvolle dagbesteding voor bewoners uit Doornenburg. In de 'Ouwe Bieb' wordt de mogelijkheid geboden om wekelijks een breed scala aan activiteiten uit te voeren waaronder handwerken, houtbewerken, techniek en automatisering maar ook aan gezamenlijk koken. Hierbij zullen ook de leerlingen van IKC De Doornick worden betrokken.

Begin dit jaar heeft Wim Tuit bij Stichting Leefbaar Doornenburg de voorzittershamer overgenomen van Anouk Polman (die tijdelijk het voorzitterschap waarnam). Wim komt als opvolger van Will Volleberg en het huidige bestuur dankt Will nogmaals voor zijn inzet voor de stichting. Daarnaast heeft de stichting afscheid genomen van Diny Selman als bestuurslid. Het bestuur dankte haar voor haar waardevolle inzet voor de stichting. Inmiddels hheeft de stichting Diana Niels mogen verwelkomen als nieuw bestuurslid.

De geschiedenis van De Leemkuulers (17)

25 juni 2018 bestaat Egerländerkapel De Leemkuulers, uit Bemmel, 25 jaar als zelfstandige kapel. In deze serie kunt u lezen hoe het de kapel deze 25 jaar vergaan is.

2008. Dit is een bijzonder jaar voor ons. Sinds 1981 is wijlen Herman Peters onze penningmeester geweest. Deze taak heeft hij, ook nadat we zelfstandig werden, met verve gedaan. Wij konden Herman, op financieel gebied nooit ergens op 'betrappen'. Zijn boekhouding was elk jaar tip-top in orde. Mede dankzij zijn nauwkeurigheid zijn we nu de club die we zijn. Herman is wel gestopt met penningmeester zijn maar niet als muzikant. Zijn trombone spel hebben we nog vele jaren mogen horen,

Dit jaar hebben we voor het eerst ons jaarconcert gehouden op de laatste zaterdag van september. Voorgaande jaren was dit steeds op de eerste zaterdag van oktober. Aangezien dat weekend ook een interlandvoetbalweekend was (toen sprak Nederland nog een groot woordje mee), hadden wij het idee dat de voetbalwedstrijd van Oranje ons publiek kostte. Deze verschuiving is grotendeels terecht en goed geweest. Tot op heden houden we ons jaarconcert op deze laatste zaterdag.

Verder dit jaar hebben we veel optredens gedaan, hetgeen door het aanwezige publiek telkens zeer gewaardeerd is blijkens de geweldige reacties achteraf.

Bijzondere activiteiten in dit jubileum jaar

--Vierdaagse zondag,15 juli Internationaal Kapellen Festival Bemmel op de markt in Bemmel. Aanvang 11.30 uur gepland einde 17.00 uur. Dit is het eerste lustrum. Gratis toegang.

--Zaterdag 29 september jubileumconcert in zalencentrum De Kolk in Haalderen. Aanvang 20.00 uur gepland einde 22.30 uur Kosten 7,5 euro.

--15 december slotconcert samen met zangkoor Meander in de Theaterkerk in Bemmel. Aanvang 20.00 uur gepland einde 22.30 uur Tevens is er een minikerstmarkt verzorgd door en voor goede doelen (SOL, Buddyhuis is www.stophersentumoren.nl, Vlinderfonds).

'Kom in de Kas' druk bezocht

LINGEWAARD - De inmiddels 41e editie van 'Kom in de Kas' was weer in de gemeente Lingewaard een groot succes. Het mooie weer heeft daar zeker een positieve bijdrage aangeleverd, want het was een prachtige dag om er op uit te trekken. De twaalf deelnemende bedrijven die hun deuren voor het publiek geopend hadden, konden rekenen op een enorme belangstelling in de regio Arnhem-Nijmegen.

Dit jaar vond de opening plaats bij amaryllissenkwekerij 'De Bergakker' in Gendt. In samenwerking met Greenport Arnhem-Nijmegen werd het drukbezochte, traditionele ondernemersontbijt gehouden. De opening werd muzikaal omlijst door 'De Zingende Boeketten' die direct de juiste sfeer wist te creëren. Na een enthousiast welkom door de voorzitter van 'Kom in de Kas' René Willemsen en voorzitter Peter Bakker van Greenport Arnhem-Nijmegen, werd er kort uitleg gegeven door gastheer Michel Hubers.

Daarna werd het officiële gedeelte ingevuld door burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven. Zij noemde in haar openingstoespraak het belang van de tuinbouw in Lingewaard. Eveneens sprak de burgemeester haar waardering uit, voor de tuinders die constant weten te innoveren en zo een belangrijke rol weten te vervullen in de markt en de regio. Op het gebied van duurzaamheid en energie zijn de tuinders ook een voorbeeld voor vele sectoren. Met het dichtdraaien van de gaskraan zal er ook in de glastuinbouw veel gaan veranderen. De burgemeester riep de aanwezige ondernemers dan ook op, om vooral mee te denken hoe men gezamenlijk deze verandering kan aanpakken.

De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween...

HUISSEN - De protestantse kerk in Huissen is dit jaar met een nieuw initiatief gestart. Een keer in de twee maanden is er een ontmoetingsmiddag (voor jong en oud). De vorige keer vertelde kerkmusicus Herman Schimmel over de Passionen van Bach. Dit keer houden we een filmmiddag.

Op maandag 23 april wordt de film ‘De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween’ vertoond. Het is een Zweedse film van Felix Herngren uit 2013, gebaseerd op het gelijknamige boek van Jonas Jonasson uit 2011.

Allan wordt 100 en dat zal groots gevierd worden in het bejaardenhuis. Maar de jarige zelf vindt dat hij de tijd die hem rest beter kan besteden. Pers en burgemeester hebben het nakijken! Allan beleeft vervolgens het ene na het andere avontuur met gangsters, explosieven en een olifant. En zien we Allan in wel heel toevallige ontmoetingen met beroemdheden uit 100 jaar wereldgeschiedenis. Dwaze situaties, humoristische ontmoetingen en een bonte verzameling levensherinneringen. De kerk is open vanaf 14.00 uur, de film start om 14.30 uur. Voor info: Matthijs Glastra, 06 21294143, matthijsglastra@kpnmail.nl.

Kerkdienst protestantse gemeente Huissen

Zondag 22 april 2018, 10.00 uur, voorganger ds. Matthijs Glastra. U bent van harte welkom tijdens onze erediensten en ontmoetingsmiddagen. Dat geldt ook voor de wekelijkse vrijdagmiddaginloop van 14-16 uur en thema-avonden. Kerkgebouw, Raadhuisplein 35, Huissen.

Geslaagde finales van het Ondernemers Schieten van Op de Korrel Bemmel

De winnaars (foto: Alphons Stens) Foto: Alphons Stens

BEMMEL - Het was een aparte achtste editie na de herstart in 2011. Want, wat is er gebeurd? Zowel bij de dames als de heren, maar ook bij de teams werden record scores behaald.

Bij de dames zorgde Jeanette Hendriks van Siefkes Financieel Advies Andelst nog voor een extra record door voor de derde maal op rij te winnen. Met 271 punten scoorde zij beter dan Maartje Hendriks (270 punten) en Gijsje Hendriks (268 punten) van Alustaal BV Gendt.

Bij de heren was het Wilbert Folker van Sportvillage Bemmel, die met 281 punten de eerste plaats voor zich opeiste voor Chris Hendriks (278 punten) en Roel Hendriks (273 punten) van Alustaal.

Ook bij de teams werd er, zoals gemeld een recordscore neergezet, en wel door het eerste team van Sportvillage. Met 549 punten hielden zij het tweede team van Alustaal ruim achter zich, terwijl het eerste team van Alustaal derde werd. De speciale prijs om het 'Halve Varken' werd gewonnen door het eerste team van Sportvillage. Het had over het hele toernooi de meeste 'tienen' (30) geschoten.

Met een gezellig samenzijn werd de editie 2018 van het Ondernemers Schieten van schietvereniging Op de Korrel afgesloten en werd er al weer vooruit gekeken naar de volgende uitgave.

TTV Essentia in Bemmel organiseert 55+ middagen

BEMMEL - Sinds vorig jaar is het bij tafeltennisvereniging Essentia uit Bemmel mogelijk om met 55+ers op dinsdagmiddag te tafeltennissen. Zowel dames als heren zijn welkom om gezellig en sportief en ongedwongen een balletje te slaan. De doelstelling is om fit ouder te worden en goede invulling te geven aan de vrije tijd.

"Lijkt dit wel iets voor u, dan wordt u verwelkomd door een groep van veertien personen die enthousiast u zijn voorgegaan. Met tussendoor een korte theepauze wordt daarna voldaan en met veel genoegen huiswaarts gegaan. Thuis kijkt u terug op een fijne en ontspannen middag.

Komt u gerust op dinsdagmiddag (14.00-16.00) eens langs in De Schaapskooi in Bemmel. Natuurlijk bent u ook welkom om op vrijdagavond te komen spelen. Vanaf 20.15 uur krijgen de 18+ers dan hun training om vervolgens nog ontspannen tegen elkaar te spelen. Voor meer informatie kunt u terecht op info@essentiabemmel.nl of op de Facebookpagina."

Foodmarket: lekker leerzaam

Foto: Els van den Bor Foto: Els van den Bor

HUISSEN - De brugklassers hebben donderdagvond 5 april de aula en entree van OBC Huissen weer omgetoverd tot een heuse food market. Gerechten vanuit allerlei landen konden worden geproefd.

Alweer voor de tweede keer werd door brugklassers in het kader van de lessen ‘Mens en maatschappij’ en ‘Mens en natuur’ een foodmarket samengesteld. In de entree kwamen de heerlijke geuren je al tegemoet. Ouders/verzorgers, opa’s en oma’s, broers en zussen waren uitgenodigd om mee te genieten van al het lekkers dat werd klaargemaakt. Aan de ingang konden munten worden gekocht waarvoor je de gerechten kon proberen. De leerlingen hebben, in groepjes, de gerechten zelf uitgezocht, ingekocht en bereid. Daarbij hebben ze zich verdiept in het land waar het gerecht vandaan komt en de geschiedenis van het gerecht. Alle kraampjes waren leuk versierd met allerlei gebruiksvoorwerpen en vlaggen uit de diverse landen. De muziek werd verzorgd door de eigen dj. Het was een heel gezellig feest!

Naast het bereiden van de gerechten kwamen ook veel andere vaardigheden aan bod, zoals samenwerken, gasten ontvangen, presenteren, aardrijkskunde, rekenen et cetera. Niet alleen leuk, ook heel erg leerzaam.

Huurdersvereniging Gendt

GENDT - Huurdersvereniging Gendt: 'Met kennis en kracht de toekomst in'. Wat dit inhoudt is dat er op gebied van diverse thema's de huurdersvereniging met de Woonbond samen start: 'Een stap vooruit, van denken naar doen'. Een nieuw project om huurdersorganisaties te helpen de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Hulp op maat. De ene huurdersorganisatie is de andere niet. Waar de een hulp nodig heeft met het bereiken van de achterban, is de ander gebaat bij het maken van werkplannen of een begroting. De stap vooruit ziet er voor elke organisatie anders uit. Huurdersorganisaties kunnen zelf aangeven waar ze begeleiding bij willen. In een periode van 3-6 maanden intensieve begeleiding en coaching zetten we samen de stap vooruit.

Deze insteek is de huurdersvereniging blij dat ze deze stap vooruit kunnen zetten. De jaarlijkse vergadering voor de leden van de huurdersvereniging is nu vastgesteld op 31 mei; de locatie waar deze plaats vind zal vroeg tijdig bekend gemaakt worden. Bent u nog geen lid meldt u aan via de mail: info@hvgendt.nl. Het lidmaatschap is geheel kosteloos.

RKHVV genomineerd voor Vereniging van het jaar 2018

HUISSEN - We zijn het kloppend hart van Huissen en bieden een ieder sport en gezelligheid. RKHVV verdient het om vereniging van het jaar te worden. RKHVV heeft naast voetbal veel aandacht voor verbinding met de maatschappij.

Ons clubhuis stellen we open voor ouderen en alleenstaanden die wekelijks een maaltijd kunnen nuttigen en elkaar kunnen ontmoeten in een open eetcafé.

Wekelijks traint een groep statushouders uit Somalië en Iran met de lagere elftallen mee.

Meisjes- en vrouwenvoetbal is binnen onze club volledig geïntegreerd

Jaarlijks speelt ons 1e elftal een wedstrijd tegen een team van De Klup (mensen met een verstandelijke beperking)

RKHVV neemt deel aan de Integrade. Een sport-evenement van valide en minder valide mensen die een hele dag sport en spel met elkaar beleven.

RKHVV is gastheer voor een internationaal jeugdtoernooi met deelnemers uit België, Duitsland en Denemarken.

Roken wordt ontmoedigd en wordt na goedkeuring van de leden zoveel mogelijk verplaatst buiten ons complex.

Dit alles doen we met een team van vrijwilligers die allemaal een Blauw Hart hebben en zich iedere week volledig inzetten voor jeugd en senioren. Door deze zelfwerkzaamheid hebben we onlangs het clubhuis nog verbouwd en heeft nu een professionele uitstraling.

In de periode van 9 april tot 20 mei kunt u een stem op RKHVV uitbrengen via www.verenigingvanhetjaar.nl. Zoek vervolgens RKHVV Lingewaard. Met uw stem maken wij grote kans op een clinic voor leden door een topsporter of masterclass die de vereniging weer verder kan helpen. Ook stemmers maken kans op prijzen.

De Chinese Nachtegaal in Theater Kees Huissen

Het personeel van het Chinese restaurant staat al klaar… (foto: Annie Jansen) Foto: Annie Jansen

HUISSEN - Nog een paar dagen en de Chinese Nachtegaal gaat zingen in Theater Kees in Huissen op een uitverkochte première. Maar gelukkig zijn er nog kaarten voor de andere voorstellingen op 28-29-30 april en 1-2-4 en 5 mei. Snel dus naar www.theater-kees.nl.

De acteurs en actrices van Kindertheater Kleine Kees hebben er negen maanden naar toegeleefd. Eindelijk mogen ze laten zien waar ze al die tijd zo hard voor gerepeteerd hebben. En dat het de moeite waard zal zijn is wel zeker. Keihard is er door de ouders en andere vrijwilligers gewerkt aan de decors en kostuums. Het theater is gepoetst, het publiek kan komen.

Iedereen vanaf 4 jaar is welkom in Theater Kees, Kampstuk 23 in Huissen.

Henrikus Wouters: Huissense Antilliaan 'Mijn paradijs is in de knoek'

Tekst: Hans Schmeinck

Vele Betuwenaren zijn de afgelopen decennia naar het buitenland vertrokken. In deze rubriek delen ze hun ervaringen. Deze week: Henrikus Wouters. De voormalig Huissenaar is bijna 30 jaar woonachtig en werkzaam op de Nederlandse Antillen, eerst op Curaçao en daarna op Aruba. Daar wil hij een soort kwekerij starten. 'Dan treed ik in de voetsporen van mijn opa.'

Het mooie is dat Henrikus Wouters (44) het woord in de kop, 'knoek', bezigt alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Het grappig klinkende woord, het zou ook plat Huissens kunnen zijn, is een verbastering van het woord kunuku. Dat is Papiaments is voor het landelijke gedeelte op de Antillen dat buiten de dorpen of steden is gelegen. Het tekent Wouters dat hij al zo ingeburgerd is dat hij de voertaal Papiamentu zich eigen heeft gemaakt.

Niet verwonderlijk als je weet dat de in 23 mei 1973 aan de Dijk 2 in Huissen ter wereld gekomen Wouters al bijna 30 jaar op de Antillen woont en werkt. ,,In 1989 gingen we met het hele gezin naar Curaçao, omdat mijn vader een baan had aangeboden gekregen bij Consales (voormalig supermarkten- en groothandelsconcern, HS).''

In 1996 waagde Wouters de oversteek naar een van de andere ABC-eilanden, Aruba. Om vervolgens terug te keren naar Curaçao en daarna nog eens de switch te maken. Dat had ook met de liefde van doen.

,,Ik ben In 2003 getrouwd met een Venezuelaanse genaamd Natascha. Maar we wonen alweer sinds negen jaar gescheiden. We hebben drie kinderen van 25, 23 en 15 jaar oud. Jofre, Genesis en Anthony. Dat is de jongste en woont nog bij zijn moeder op Curaçao.''

Opa

Wouters werkt bij DeliCaribbean Aruba als logistiek manager. Dat bedrijf, waartoe ook een champignonkwekerij en een viswinkel behoren, importeert dagverse producten uit Nederland en Colombia voor hotels en restaurants op het eiland.

Hij heeft plannen voor een eigen onderneming. Zijn huidige werk en zijn afkomst uit tuindersstadje Huissen hebben er mee te maken. ,,Waar ik woon is een paradijs in de knoek. Een leuk stuk landbouwterrein dat ik nu aan het opknappen ben en waar ik groenten en fruit wil gaan verbouwen, een soort ecoresort cq kwekerij. Dan stap ik in de voetsporen van mijn opa, die in Huissen zijn kwekerij had.''

Het leven bevalt Wouters goed op het Benedenwindse Eiland. ,,Het is wel een beetje duur hier. Maar het weer is natuurlijk altijd goed.'' Zijn ouders en jongste broer wonen ook op Aruba en op Curaçao woont nog een broer.

,,Met de familie in Nederland heb ik niet echt contact.'' De laatste keer dat hij in zijn moederland was, is alweer ruim 14 jaar geleden. ,,Vanwege het overlijden van oma.''

Wouters heeft naar eigen zeggen een 'heerlijke jeugd' gehad in Huissen. ,,Helaas heeft ons huis aan de Dijk de nieuwbouwplannen niet overleefd. Ik heb nog wel heimwee gehad, toen ik een jaar terug was voor een studie. Die heb ik overigens niet afgemaakt. Wat ik absoluut niet mis aan Nederland is het weer en de koude mentaliteit van de mensen. Ik zou nog wel terug willen, maar alleen voor een vakantie. Niet om er te wonen.''

'Mijn laatste keer in Nederland is 14 jaar geleden'

Wandeltocht pro corpore

GENDT - De pro corpore-tocht wordt gehouden op zaterdag 21 en zondag 22 april.

De start is bij café De Klok aan de Markt 1 in Gendt vanaf 08.00 tot 14.00 uur de 5-10-15 km. Vanaf 08.00 tot 11.00 uur de 20-25-30 en 35 km. De organisatie hoopt dat de bloesem in bloei staat en dat veel wandelaars daarvan kunnen genieten. Inlichtingen worden gegeven door Annie Peters-Visch, 0481 423158 en Truus Peek-Ederveen, 0481 461927.

Hengelsport Doornenburg

DOORNENBURG - Zondag 22 april is er de eerste koningswedstrijd van het nieuwe seizoen.

Het loten is er om 7.00 uur bij eet- en drinkfestijn camping De Waay. Gevist wordt er van 8.00 tot 11.30 uur.

Oud papier in Doornenburg

DOORNENBURG – Op zaterdag 21 april halen leden van de harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Vergadering Eigen Geërfden van Gendt

GENDT - Op donderdag 3 mei vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Eigen Geërfden van Gendt plaats.

Deze wordt gehouden in Providentia aan de Dorpstraat in Gendt. Aanvang 20.30 uur. Iedereen is welkom.

Repair Cafés Lingewaard

LINGEWAARD - In het Repair Café kan iedereen zijn of haar kapotte spullen laten nakijken door een team van handige vrijwilligers. Zij zijn bekwaam in het uitvoeren van kleine reparaties, maar geven daarnaast ook advies als een eenvoudige oplossing niet mogelijk is. En dit allemaal voor alleen de materiaalkosten en een vrijwillige bijdrage voor het verrichte werk.

                                        

Het Repair Café is voornamelijk bedoeld voor het herstellen van klein tot middelgroot huishoudelijk materiaal zoals stofzuigers, koffiezetapparaten, broodroosters, lampjes en föhns maar daarnaast draaien onze vrijwilligers ook voor speelgoed en servies hun hand niet om. We vragen wel om de apparatuur voordat je het meebrengt schoon te maken en het naaigoed te wassen!

SWL organiseert weer Repair Cafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende locaties voor reparaties en een gezellige bak koffie/thee:

Woensdag 25 april van 10.00 – 12.30 uur in het Hof van Breunissen (Kloosterplein 4), Gendt

Woensdag 25 april van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis De Tichel (Kolkweg 5a), Haalderen

De data van de andere kernen kun je vinden op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Repair Café te zien. Heb je spullen die kapot zijn of niet goed meer werken, en vind je het zonde om ze zomaar weg te gooien, bedenk dan dat er nog een leuk alternatief in je eigen woonplaats is.

Iedereen welkom bij de Zwanentocht in Huissen

HUISSEN - Op tweede pinsterdag maandag 21 mei wordt de vierde Zwanentocht georganiseerd door wandelsportvereniging 'Nooit te Ver'.

De start is in de Stede de Jongstraat 3 in Huissen. De 40 en 25 km zijn een goede training maar voor de wandelaars die een paar uurtjes willen genieten van de natuur zijn er 15 - 10 en 15 km. De start tijden zijn: 40 km van 07.00 - 09.00 uur; 25 km van 07.00 - 10.00 uur; 15 km van 09.00 - 13.00 uur; 10 km van 09.00 - 14.00 uur; 5 km van 09.00 - 14.00 uur.

In juni organiseert de wandelsportvereniging ook voor de 39e keer de avondvierdaagse van dinsdag 5 - vrijdag 8 juni. Ook deze start vanaf De Stede tussen 18.30 en19.00 uur. Inlichtingen staan op www.nooittever.nl.

Kunstwerken uit de natuur

(foto: Ria Visser-Huijnk) Foto: Ria Visser-Huijnk

ANGEREN - Om 'kunstwerken' te zien hoef je niet op zoek naar een museum! Deze prachtige bomen staan langs het Zeegsepad in Angeren.

Oud papier in Doornenburg

Oud papier in Doornenburg

DOORNENBURG – Op zaterdag 21 april halen leden van de harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg vanaf 8:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Vergadering Eigen Geërfden van Gendt

Vergadering Eigen Geërfden van Gendt

GENDT - Op donderdag 3 mei vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Eigen Geërfden van Gendt plaats.

Deze wordt gehouden in Providentia aan de Dorpstraat in Gendt. Aanvang 20.30 uur. Iedereen is welkom.

Verkeersregelaars gezocht voor deBol Junior Avond4Daagse

BEMMEL - Op dinsdag 29 mei gaat voor de elfde keer de deBol Junior Avond4Daagse van start. Elke avond wandelen er meer dan 1200 kinderen met heel veel plezier door Bemmel en omgeving. Als er zoveel kinderen onderweg zijn, is het heel belangrijk dat zij ook veilig kunnen wandelen!

Elke avond staan er dan ook zo’n 25 tot 30 gediplomeerde verkeersregelaars langs de routes die er voor zorgen dat de kinderen bijvoorbeeld veilig kunnen oversteken. Er zijn al heel veel (deBol-wandelaars) verkeersregelaars die zich hebben aangemeld, en toch... komen we nog mensen tekort.

"Jij wilt toch ook dat die supergezellige Bemmelse Avond-4-Daagse door kan gaan? En dat de kinderen niet teleurgesteld worden omdat we niet mogen vertrekken? Ben je 18 jaar of ouder? Meld je dan aan als verkeersregelaar; de cursus die via de computer gevolgd kan worden, kost je een klein uurtje van je tijd; het verkeer regelen kost je ongeveer een uur en de avond waarop je als verkeersregelaar wordt ingedeeld kun je zelf bepalen. Stuur een mailtje aan stichting.debol@planet.nl. Dan word je uitgenodigd om de cursus te volgen, kun je aangeven op welke avond je ons kunt helpen en kan de organisatie van deBol Junior Avond4Daagse met een gerust hart verder alles regelen!"

Hutaf-teams blijven aan kop

HUISSEN - In de achtste speelronde nam Hutaf 1 het in Terborg op tegen Hercules 2. Na een redelijk gelijkopgaand begin was het tweede deel van de wedstrijd duidelijk voor Hutaf. De 8-2 einduitslag in het voordeel van Hutaf was dan ook een goede weergave van de krachtsverhoudingen.

Sam ten Westenend bleef aan Hutaf-zijde ongeslagen, terwijl Mats Janssen en Joeri van Ekeren ieder twee overwinningen boekten. Door deze uitslag blijft Hutaf met één punt voorsprong koploper in deze landelijk-B poule.

Hutaf 2 had een lastige uitwedstrijd in Utrecht tegen SVE 2. De wedstrijd ging dan ook gelijk op tot het einde wat resulteerde in een 5-5 eindstand. Jaimie Brans wist al zijn wedstrijden winnend af te sluiten en Matthijs van Hilten won twee partijen. Jesper van Zanten moest drie keer zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander. Door dit resultaat wist titelconcurrent Enjoy&Deploy Taverzom 3 op gelijk hoogte te komen met de Huissenaren.

In Zevenaar speelde Hutaf 9 tegen Zevenaar 4. Er werden spannende wedstrijden gespeeld die uiteindelijk vaker in het voordeel van Zevenaar uitvielen. Nina Goris won knap twee wedstrijden en Isabel Korthouwer won één wedstrijd. Sacha Korthouwer bleef ditmaal zonder overwinningen ondanks goed spel. Hierdoor werd het 7-3 voor Zevenaar.

Modekoopzondag 'Bemmel in de Mode' groot succes

BMMEL - De jaarlijkse modekoopzondag met als thema 'Bemmel in de Mode' is weer een groot succes geweest. Zowel de grote voorjaarsmarkt als de prachtige modeshows hebben de vele bezoekers, mede door het mooie weer, een prachtige zondagmiddag bezorgd.

Niet alleen de nieuwste kleding voor jong en oud, maar ook alle nieuwtjes op het gebied van haarmode, schoenen, brillen en accessoires zorgden voor twee spectaculaire shows. Ook voor de kinderen was er van alles te beleven. Op de terrassen van de horecaondernemers was het gezellig druk. Bemmel in de Mode is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een smaakvol en goed georganiseerd evenement. Dus welverdiende complimenten voor de organisatoren zijn zeker op z'n plaats. De slogan van de ondernemersvereniging 'Beleef Bemmel' is ook deze keer weer helemaal waargemaakt.

Op zondag 8 juli wordt in samenwerking met het Smartlappenkoor Lingewaard weer het evenement 'Bemmel Zingt' gehouden. Zet deze datum maar vast in de agenda, want ook dat belooft weer een prachtig spektakel te worden.

Muzikaliteit en gezelligheid hand in hand in De Buitenpoort

Gezelligheid en muzikaliteit is een gouden combi tijdens MuzikantenMix, de jamsessie in De Buitenpoort. Zondag 22 april vanaf 15.00 uur weer! Foto: Benno Arends

HUISSEN - De laatste MuzikantenMix van het lopende seizoen is aanstaande. Op zondag 22 april januari in De Buitenpoort. Wie kan en wil zingen en muziek kan spelen/wil maken is van harte uitgenodigd om vanaf 15.00 uur mee te jammen. Gratis entree uiteraard. 'Just for the fun and the smile on your face'.

De edities van de MuzikantenMix zijn telkens een geweldig succes. Vele diverse muzikanten met even diverse instrumenten die spontaan het podium betraden en de krachten bundelden met zangers en zangeressen. Wat een enthousiasme, wat een muziek, wat een topsfeer! Een wervelende jamsessie! Met volop publiek. Wil je dat ook/wederom beleven? Dat kan! Kom dan op zondag 22 april vanaf 15.00 uur naar De Buitenpoort! De afsluitende editie van het 'winterseizoen' in de vierde jaargang al weer! Na de zomer hopen we weer verder te gaan.

Zingen en spelen

Een backline is aanwezig: drums, bas- en twee gitaarversterkers, keys en zanginstallatie. Pak je gitaar, sax, bas, mondharmonica, drumsticks en/of schaaf je stem en plug in en doe mee! We werken met een setlist, al is dat echter géén verplichting! Alles mag, en kan, mits je daarvoor medemuzikanten weet te enthousiasmeren.

Kun je niet spelen? Maakt niet uit, kom voor de muziek en 'just for the fun and the smile on your face' naar de jamsessie en wie weet raakt je geïnspireerd en speel jij een volgende keer ook mee? Kom spelen, zingen, dansen, drinken, lachen, supporten!

Mede namens de 'sjèm-band' Jos Janssen, Wouter Derks, Peter van Megen, Nico Peters, Tonnie Rijnders en Benno Arends en natuurlijk De Buitenpoort: tot zondag 22 april!

Sportgala De Bataven

GENDT - Elk jaar is er sportgala en het blijft altijd spannend wie de prijs sportploeg junioren in ontvangst mag nemen. Dit jaar kreeg het team JO15-3 deze prachtige onderscheiding.

Het is een team dat nu twee jaar opeenvolgend bij elkaar zit en zijn in de vijfde klasse gestart. Ze zijn tweemaal gepromoveerd waarvan ze ook een keer kampioen zijn geworden. Dankzij de tomeloze inzet van de trainer/ leider die de teamgeest erg belangrijk vinden, heeft dit zeker bijgedragen tot deze prestaties van dit team.

Het team zet zich ook in voor de club met de oliebollenactie waar zij veel geld mee binnen halen voor de club. Dat wordt zeer gewaardeerd. Daarom hebben zij deze onderscheiding met oprecht en dik verdiend.

Het Recyclestraatje viert vijfjarig jubileum

Sylvia Eeuwes en een deel van de afgegeven spullen Foto: onbekend

BEMMEL - Aan het einde van de koningsmarkt in Bemmel kunnen dit jaar weer goed bruikbare spullen ingeleverd worden op het plein voor De Kinkel.

Nadat de spullen op bruikbaarheid zijn uitgezocht, zullen zij hun weg vinden naar diverse goede doelen zoals bijvoorbeeld de speelgoedbank Speelstoet, stichting Dierenlot en andere projecten die duurzaamheid en participatie nastreven. Het doel van Het Recyclestraatje is het verbinden van mensen en duurzaam gebruik van spullen.

Vanwege het grote succes, de inzet en warme betrokkenheid van veel mensen om Het Recyclestraatje heen onder andere het Oranjecomité Bemmel-Ressen en Deelkring Lent, zal Sylvia Eeuwes aankomend jaar haar initiatief in een stichting gaan vormgeven.

Geslaagd nachthockeytoernooi MHC Bemmel 800

BEMMEL - In de nacht van 31 maart op 1 april hebben bijna zestig spelers van MHC Bemmel 800 deelgenomen aan het nachthockeytoernooi.

Het toernooi werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en was evenals vorig jaar een groot succes. De zeven deelnemende teams hebben tussen 22.30 en 06.00 uur een onderling toernooi gespeeld. Na iedere wedstrijd volgde het rode-draadspel, dat dit jaar bestond uit spijker-slaan. Tussendoor konden de deelnemers lekker chillen in het clubhuis of actief bezig zijn op het deel van het veld dat niet gebruikt werd. MHC Bemmel 800 is Albert Heijn Bemmel dankbaar voor de bijdrage in de vorm van alle versnaperingen gedurende de nacht.

9 / 28

Column

Koken

Weekeinde, ik mag koken. Mijn favoriete recept is gebakken aardappelen uit de oven, Italiaanse kruiden en wat spekjes. Verder gemengde sla met van alles er doorheen. En verse vis. Mijn geliefde vindt kabeljauw in rauwe ham gerold lekker. Mijn voorkeur is een hele schelvis met spekjes en gember. Terwijl ik dit tik, loopt het water uit mijn mond. Afgelopen vrijdag liep het anders. Mijn geliefde ligt ziek en zonder eetlust op bed. Alleen eten is niet gezellig. Ik kies voor een recept dat tijdens het 6 uur journaal op de bank snel is weg te werken. Spaghetti. Ik zoek ingrediënten. In de kelder ligt een paprika, knoflook en spaghettimix. De gebruiksaanwijzing zegt 3 ons rundergehakt. Heb ik niet, maar begin toch aan mijn maaltijd. Onder het snijden van de paprika, krijg ik er zin in. Ik pak een rode ui, tomaatjes en een teentje knoflook uit de kelder. In de koelkast ligt sla van gisteren. Ik ga duurzaam eten koken. Ondanks dat mijn geliefde ziek op bed ligt, moet ik in mezelf lachen. Ik lijk op een volgeling van de beweging GroenLinks die een natte droom krijgt als het over duurzaamheid gaat. Terwijl de uien langzaam garen op onze duurzaam elektrische kookplaat, denk ik aan de vorming van een nieuw college. De VVD voert niet-transparante onderhandelingen. De VVD lijkt nog steeds in gesprek met GroenLinks. Een beweging die duurzaam als drammend speerpunt heeft. En dat heeft ze stemmen opgeleverd. In het verkiezingsprogramma van de VVD wordt met geen woord over duurzaamheid gerept. Lianne Duiven van GroenLinks verwijt het oude college met de VVD dat er zo weinig mogelijk moet worden verduurzaamd. Achteraan in de rij en geen kop boven het maaiveld, twitterde ze vorig jaar. VVD-er Matthew van de Woerdt vloog op Twitter het breimeisje in de haren. Is GroenLinks voor 12(!!) windmolens in onze gemeente?! Niet bepaald een fijne sfeer om 4 jaar lang samen duurzaam te koken.
Sjaak

Olieverfschilderijen in De Kijkruit te bewonderen

GENDT - Viola van Vredendaal laat haar olieverfschilderijen zien van 13 april tot en met 25 mei in De Kijkruit (raammanifestatie) aan de Dorpstraat 21b in Gendt.

“Mijn naam is Viola van Vredendaal-de Wit. Ik ben geboren in Hilversum en via Eindhoven in Afferden (Gelderland) neergestreken. Ik ben begonnen met het schilderen van olieverf schilderijen in 2013 bij een schilderclub in Boven-Leeuwen onder begeleiding van een ervaren kunstschilder. Mijn inspiratie komt vaak via wensen van anderen: ik maak wat ze mooi vinden. Verder maak ik schilderijen aan de hand van bestaande afbeeldingen. Het kan dan ook van alles zijn: huizen, dieren, mensen. Op die manier probeer ik veel uit om er zo achter te komen wat nu precies mijn eigen stijl kan gaan worden. Graag wil ik in de toekomst een schilderij maken die helemaal 'uit mijzelf' komt. Dat lijkt mij een geweldige leuke uitdaging. Maar ik zal eerst nog veel moeten oefenen...” (https://twitter.com/GendtVerbeeld en https://www.facebook.com/GendtVerbeeld)

Dames 1 Thetis: vorig jaar gepromoveerd en nu tweede!

Dames 1 kampioen (foto: Wim Hollemans) Foto: Wim Hollemans

GENDT - Zoals u zich misschien nog kunt herinneren, trok dames 1 van waterpolovereniging Thetis zondag 26 maart 2017 op een platte kar door Gendt om hun kampioenschap te vieren. Het was een geweldig feest en er werd volop genoten.

Maar direct daarna werd het serieuze werk weer hervat. Een zomer vol kracht- en zwemtraining moest ervoor zorgen dat het team scherp aan de nieuwe competitie in de eerste klasse district kond beginnen. Het seizoen werd afgetrapt tegen DWK uit Barneveld. Inmiddels is bekend dat deze ploeg kampioen is geworden. Met angst in de schoenen en een ingecalculeerde nederlaag trokken de dames van Thetis naar het land van de kippen (DWK=De WaterKippen). Geheel onverwacht, maar met een mooi spel en hard werken, werd de overwinning in de wacht gesleept! En de thuiswedstrijd werd ook gewonnen! Ondanks dat de nummer één van de competitie twee keer verslagen was, stond Thetis tegen het einde van de competitie op de vierde plaats en het leek erop dat dat zo zou blijven.

Maar… op zaterdag 7 april moesten de nummers twee en drie tegen elkaar spelen. Het werd 10-10, waardoor beide ploegen maar één punt konden bijschrijven. Als Thetis de dag erna zou winnen, zou het in één klap de tweede plek kunnen veroveren. Zoals al zo vaak dit seizoen, werd het een hele spannende wedstrijd. Maar met een mooie 12-10 overwinning werd het doel bereikt: de tweede plaats is een feit!

Er bestaat nu een kleine kans dat de dames volgend seizoen promoveren naar de bond. In dat geval zullen ze hun wedstrijden door heel Nederland moeten gaan spelen.

Ingezonden brief

Yvonne diende met overgave

Onlangs nam Yvonne Lensen afscheid als ambtenaar van de gemeente Lingewaard. Het afscheid van haar was meer gericht op het interne ambtelijk apparaat. Toch willen wij , mede namens vele anderen, onze dankbaarheid uitspreken via Hét GemeenteNieuws, voor haar dienstopvatting. Als medewerkster PR was zij op velerlei manieren betrokken bij activiteiten zoals de Veteranendag en dag waarop de koninklijke onderscheidingen worden uitgereikt.

Zij heeft aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van ons Herinneringslandschap; daarbij altijd weer tonend dat een interactie tussen burger en ambtelijk apparaat een positieve vanzelfsprekendheid kan zijn. We herinneren ons, dat 'de taakopvatting voor haar burgers zo ver ging, dat ze na een ernstige val als het ware nog in de lappenmand zittend haar werk deed. Haar collega's zijn uit hetzelfde hout gesneden. Het is ongebruikelijk om via een kanaal als deze weekkrant waardering te laten blijken. Toch maar een keer doen. Bij deze.

Martien van Hemmen, Exoduscomi

De Rienblaozers zoeken muzikanten

Rienblaozers (foto: Rienblaozers)

HUISSEN - De Rienblaozers is een gezellig blaasorkest uit Huissen. "Wij spelen op Huissense evenementen zoals: carnaval, paasvuur, gildefeesten, Huissense Umdracht, 'vleiskeure’, Huissen bij kaarslicht en overal waar wij verder plezier in hebben want gezelligheid en plezier staan hoog in het vaandel!

"Wij hebben ruimte voor enthousiaste muzikanten. Baritons, trompettisten, trombonisten, saxofoons et cetera. Wij oefenen elke woensdag van 20:00 uur tot 22:00 uur in De Gouden Engel in Huissen. Heb je zin om ook muziek te maken en heb je ervaring op één van deze instrumenten, kom dan eens bij ons kijken en/of meld je bij: Ignace Hoen: 06 51756873 of Jan Stuurman: 06 17962293."

Sasa op Lentekriebels

Sasa wordt 50 (foto: Jaap Stienstra) Foto: Jaap Stienstra

ANGEREN - De Sasa was aanwezig op de lentekriebels van 8 april. In een eigen stand werd er informatie gegeven en informatiemateriaal uitgedeeld aan geïnteresseerde bezoekers.

Dit jaar viert de Sasa haar 50-jarig jubileum en om dat te onderstrepen was er een 'echte' Abrahampop. Door de naam van deze pop te raden kon men een cadeaubon van Coop winnen. De pop heette 'Majje' en uit meerdere goede antwoorden kwam, na loting, de heer Frans Jansen uit Angeren als winnaar uit de bus.

Koningsdagprogramma Gendt

Donderdag 26 april

18.00 tot 21.00 uur Omnium-Wielerspektakel rond De Klok

Door het succes in voorgaande jaren is de wielerwedstrijd niet meer weg te denken. Ook dit jaar zal de avond voor Koningsdag, weer een Omnium worden verreden. Een (ploegen)wedstrijd met diverse verschillende disciplines jeugdwedstrijd, ploegentijdrit, achtervolging, afvalkoers, scratch. De organisatie is wederom in handen van de Lingetrappers. Zij willen het publiek weer een aantrekkelijke en spannende wedstrijd presenteren met veelal plaatselijke en regionale renners. Het parcours is weer als vanouds. Men gaat door de Dorpstraat, Markt, Torenlaan, Burchtgraafstraat, Essenpasstraat en Julianaplein. Start en finish zijn in de Dorpsstraat.

U zult door een speaker op de hoogte worden gehouden van de tussenstanden, puntentelling en andere informatie. Op enkele plaatsen zullen terrasjes en muziek aanwezig zijn om tussentijds de toeschouwers aangenaam te vermaken. Nadere informatie over dit spektakel is te vinden op de website van de Lingetrappers : https://lingetrappers.wordpress.com/

Vrijdag 27 april Koningsdag

08.00 uur Vlag in top.

Iedereen wordt verzocht de vlag te hijsen of uit te steken om Gendt een feestelijke aanblik te geven.

09.15 uur Bijeenkomst kinderen en uitreiking ballonnen

Alle kinderen worden op het Julianaplein verwacht om de ballonnen in ontvangst te nemen voor de ballonnenwedstrijd. Het startsein hiervoor zal worden gegeven tijdens de aubade. Er zijn weer enkele leuke prijsjes beschikbaar voor de verst komende ballonnen. De eventueel retour ontvangen kaartjes dienen vóór 1 juni ingeleverd te worden bij Lenie Hendriks of Jan Nuijen. Cadeaus worden na i juni afgegeven en prijswinnaars bekend gemaakt.

09.45 uur Optocht met versierde voertuigen

Alle kinderen worden op het Julianaplein opgehaald door de muziekkorpsen van Sint-Caecilia en Sint-Sebastianus om in optocht te vertrekken naar de aubade bij het voormalig gemeentehuis. Alle kinderen die meedoen met een versierd voertuig (fiets, step, kar, enzovoort) ontvangen een traktatie. Voor de mooiste versierde voertuigen zal een speciale jury bepalen wie er een prijsje in ontvangst mag nemen bij de aubade.

10.00 uur Aubade

Op het bordes van 'Villa Ganita' zullen de muziekkorpsen van Sint-Caecilia en Sint-Sebastianus een muzikale hulde brengen en zal het vaandel worden gezwaaid. Ook de jeugdfanfare van Sint-Sebastianus zal weer voor u optreden. Tijdens de aubade zal een der gemeentebestuurders ons toespreken en het sein geven voor het oplaten van de ballonnen. Tevens zullen dan de prijswinnaars bekend worden gemaakt van de mooist versierde voertuigen.

Traditioneel worden alle mensen met een Koninklijke Onderscheiding verzocht bij deze aubade aanwezig te zijn. Na afloop worden alle gedecoreerden en genodigden verwacht in zaal De Klok om een toost uit te brengen op onze Vorst. Zoals ieder jaar zal gemengd koor Jubilate weer voor een sfeervolle en gepaste stemming zorgen.

11.00 uur Diverse Kinderactiviteiten

Direct na de aubade worden de kinderen door de muziekkorpsen meegenomen en naar het Julianaplein gebracht. De commissie kinderactiviteiten presenteert een verrassende opzet van de Koningsspelen en hopen hiermee de kinderspelen opnieuw aantrekkelijk te maken.

Er zal voor de kinderen onder meer een Fancy Fair worden georganiseerd waarbij allerlei leuke prijsjes zijn te winnen. De kinderspelen zijn geopend van 11 tot 16.00 uur en zullen plaats vinden nabij het muziekplein voor volwassenen, waardoor enig toezicht op de eigen kinderen gewaarborgd is.

Ook staat er een ideeën bus waar kinderen of de ouders kunnen aangeven wat ze leuk vinden bij de spelen of wat ze graag willen zien, zodat daar komende jaren aandacht aan kan worden besteed en er een gevarieerd programma zal ontstaan. Houdt ook onze website en de facebookpagina in de gaten

Wij zoeken nog vrijwilligers die ons willen helpen met de kinderspelen, hiervoor kunt u contact opnemen met Astrid van Loy, Darja Bosman of Babs Wannet, via kinderspelen@oranjestichtinggendt.nl.

11.00 uur Oranje Vrijmarkt

Een alom bekende traditie op Koningsdag is de vrijmarkt.

Al vele jaren een drukbezocht evenement op het Juliana plein, waar de standhouders hun producten tegen redelijke prijzen te koop aanbieden.

De vrijmarkt is voor iedereen een uitstekende gelegenheid voor het verhandelen van allerlei producten en waren. Ook voor de kinderen zal er weer ruimte worden gereserveerd om hun spulletjes te verkopen. Voor hen is er echter geen kraam beschikbaar zodat een tafel- of vloerkleedje wenselijk is om de handel op uit te stallen. Bent u op zoek naar iets, of wilt u gewoon wat rondsnuffelen, dan bent u tot 16.00 uur van harte welkom om deze leuke en vooral gezellige markt te bezoeken.

Wilt u voor 17 euro een kraam huren (of 2 voor 32,-), 3 voor 48,- neem dan voor 24 april even contact op met Eric Blankert: marktcommissie@oranjestichtinggendt.nl

12.00 uur Inschrijven voor Polder- en Stratenloop

In De Leemhof kan men zich inschrijven voor deelname aan de Polder- of Stratenloop. Voor de Polderloop wordt een bijdrage in de kosten gevraagd van 3,00 euro. Deelname aan de Stratenloop is gratis! Stichting Duursport Gendt is weer bereid gevonden om de organisatie op zich te nemen.

Men zal een ieder van de gang van zaken op de hoogte houden en de wedstrijden zullen weer van deskundig commentaar worden voorzien. Zie ook website: http://www.duursportgendt.nl/

13.00 uur Stratenloop

De jongens en meisjes tot en met 9 jaar starten om 13.00 uur om hun parcours in de Dorpstraat af te leggen.

Om 13.15 uur starten de jongens en meisjes van 10 t/m 13 jaar. Zij lopen het parcours twee maal.

Om 13.45 uur zullen alle winnaars op het grote podium worden gehuldigd en krijgen zij de prijzen uitgereikt. Alle deelnemers krijgen een herinneringsshirt.

14.30 uur Polderloop

De Polderloop is al vele jaren het sportieve hoogtepunt van Koningsdag. Ook dit jaar zal de strijd weer losbarsten op de bijna 8 kilometer lange route door de prachtige Gendtse Polder. Velen zullen hun uiterste best doen om mee te sprinten voor goud, zilver of brons, maar voor de meeste dames en heren is het bereiken van de finish de ultieme uitdaging.

De route is als volgt: Dorpstraat, Julianaplein, Kleine Raalt, Dijkstraat, Waaldijk, Polder, Waaldijk, Markt, Dorpstraat. De finish is in de Dorpstraat. Alle deelnemers ontvangen een shirt als herinnering.

Om 15.15 uur vindt de huldiging en de prijsuitreiking plaats op het podium.

11.00 uur Muziekprogramma vanaf de kiosk op het Julianaplein

In samenwerking met café De Klok en Grand café Nr.19 zal u vanaf 11.00 uur een feestelijk muzikaal programma worden aangeboden op het Julianaplein. Om 14.00 uur neemt de gerenommeerde band Seven Days Music bezit van het podium en zij zullen ongetwijfeld iedereen in de juiste stemming brengen tot 19.00 uur. De mensen van De Klok en Nr.19 zullen u deze middag graag van dienst zijn op het gezellige terras. Dit moet u absoluut gehoord en gezien hebben. Vanaf het sfeervolle terras kunt u weer genieten van alle activiteiten om u heen!

13.00 uur Jeugdorkest Sint-Caecilia

Op en nabij het Julianaplein zal geruime tijd worden gemusiceerd door de jeugdleden van harmonie Sint-Caecilia. Deze groep, in de leeftijd tot 14 jaar, is opgericht om de jeugdige leerlingen de kans te geven zelfstandig optredens te kunnen verzorgen. De groep bestaat uit een jeugdorkest en een jeugdslagwerkgroep. Zij zullen laten zien en horen dat voor deze muzikanten een veelbelovende toekomst is weggelegd. Geef hen de belangstelling en waardering die zij verdienen. Alle tijden zijn onder voorbehoud!

Programma Koningsdag Bemmel

BEMMEL - Het 111-jarige Oranje Comité Bemmel-Ressen organiseert dit jaar voor Bemmel op het Kinkelplein:

* Optocht met versierde fietsen, rolstoelen, steps, karren of skelters, begeleid door drumfanfare Eska, oldtimer-tractoren rijden samen met de stoet. Prijzen voor de mooist versierde fietsen. Verzamelen om 10.00 uur bij zorgcomplex De Gouden Appel (Liduina). Vertrek om 10.30 uur. Aankomst Kinkelplein om 11.00 en om 11.30 uur prijsuitreiking voor de mooist versierde fietsen, rolstoelen, karren of skelters.

* Vrij zwemmen voor kinderen vanaf groep 3: in het bezit van minimaal zwemdiploma A. In het zwembad van Laco om 9.30 of 10.30 uur.

* Straattekenwedstrijd op het Kinkelplein van 11.30 tot 13.00 uur. (Krijt af te halen bij de stand van het Oranje Comité, traktatie en lootjes na inleveren krijt). Om 13.15 uur prijsuitreiking voor de mooiste straattekeningen.

* Om 10.00 uur begin vlooienmarkt voor volwassenen. Inschrijven via info@oranjecomitebemmel.nl.

* 13.30 – 17.00 uur: Oranje Kindervrijmarkt met diverse gratis attracties. Dit jaar hebben we de volgende gratis attracties: schaatsbaan, mechanische stier, lasergame, klimglijbaan, kinderland, overdekt springkussen, Mission Impossible, gratis suikerspin en popcorn.

Pas na de prijsuitreiking begint de kindervrijmarkt, voor die tijd mogen er geen kleedjes op de straattekeningen gelegd worden! Neem zelf een kleedje mee om op te zitten. De Oranje Kindervrij-markt is niet bedoeld voor commerciële partijen.

* Oldtimer-tractoren bekijken.

* Afsluiting met rad van fortuin om 17.15 uur. Lootjes verkrijgbaar bij ijssalon Maarten Liet, Dorpsstraat 50a in Bemmel en tijdens de festiviteiten.

Inschrijven voor de kinderactiviteiten kan via de website of email naar aanmelden@oranjecomitebemmel.nl, graag vermelden met welke activiteit je mee wilt doen en je leeftijd.

Recycling bruikbare spullen: alle niet-verkochte vrijmarktspullen kunnen worden ingeleverd bij het innamepunt nabij De Kinkel. Daar worden de goederen op bruikbaarheid onderzocht; deze gaan naar voedselbanken en via diverse instanties naar mensen die ze nog goed kunnen gebruiken. Want weggooien is zonde!

De muzikale begeleiding op deze Koningsdag wordt verzorgd door 'Starmusic Events' uit Bemmel .

Belangrijk: Houdt u er rekening mee dat vanwege al deze activiteiten er op donderdag 26 april na 14.00 uur niet meer geparkeerd kan worden op het Kinkelplein.

Ook zal tijdens de Koningsdag de Van Ambestraat (vanaf de Ponylaan), de Dorpsstraat tot en met inrit Kinkelenburglaan, de gehele Kinkelenburglaan en het Kinkelplein, afgesloten zijn voor verkeer. Daarom verzoeken we de omwonenden hun auto's op vrijdag 27 april voor 08.00 uur buiten de afgezette straten te zetten. Om 18.00 uur wordt de blokkade weer opgeheven.

Bezitters van oldtimer-voertuigen die graag hun voertuig willen tentoonstellen op het Kinkelplein kunnen zich opgeven via info@oranjecomitebemmel.nl.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Koningsdag-activiteiten. Deelname en attracties voor kinderen zijn gratis.

Koningsdag in Huissen Centrum Oranje vrijmarkt en Hollandse spelletjesmiddag

HUISSEN - Op Koningsdag kleurt het centrum van Huissen helemaal Oranje, rood, wit en blauw. De straten zijn bezaaid met tweedehands speelgoed, boeken en accessoires, er wordt misschien wel Huissens talent ontdekt én de straten zijn gevuld met spelende kinderen. Het centrum is deze dag, van 13.00 tot 16.00 uur, gereserveerd voor de eerste editie van de Oranje vrijmarkt én Hollandse spelletjesmiddag.


In samenwerking met de OVH wordt er een vrijmarkt én spelletjesmiddag met Oudhollandse spelen en andere activiteiten georganiseerd. Veel winkels zijn open en ook de horeca heeft een Koninklijk programma samengesteld. Dit alles sowieso van 13.00 tot 17.00 uur, maar sommigen beginnen al eerder en/of gaan nog langer door.

Groot en klein kan zich vóór 20 april aanmelden voor een plekje op de vrijmarkt om op Koningsdag huisraad te verkopen of talent te tonen aan het Huissense publiek. Kijk op inhuissen.nl voor details en om je aan te melden.

Voor de spelletjesmiddag koop je op Koningsdag een spellen-strippenkaart voor vier euro. Daarvoor kun je vijftien verschillende activiteiten doen, waaronder ponyrijden, schminken, bungeejumpen, sjoelen, grabbelen en spijkerbroek hangen. Degene die het langst kan blijven hangen wint een jeans van VanMonique. Tegen inlevering van een volle spellen-strippenkaart ontvang je nog een ijsje bij Differenza IJs & Chocolade.

Voor ouders en grootouders is er de mogelijkheid om even een pauze in te lassen en te genieten van een hapje en drankje bij de diverse horecagelegenheden. Zij serveren op deze feestdag uiteraard Koninklijke hapjes en drankjes. Wil je liever meteen een dansje wagen? Bij Bigh Fish, café Het Moment en De Buitenpoort zorgt men voor een gezellig feestje. Kom op Koningsdag naar Heerlijk Huissen en geniet Maximaal!

Koningsdagprogramma Angeren

(Foto: Henk Sluiter)

ANGEREN – Dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers van het Oranjecomité, zijn er weer volop activiteiten georganiseerd voor Koningsdag 2018 in Angeren. Doe lekker mee of kom gezellig kijken, voor zowel jong als oud is er van alles te beleven!

Het programma ziet er als volgt uit:

11.00 uur: De versierde fietsenoptocht trekt door het dorp. Ieder jaar lijken de fietsen van de kinderen wel spectaculairder versierd te zijn. Voor hen is het natuurlijk extra leuk, als er veel publiek langs de kant staat te kijken. Komt u al het versierwerk van de kindjes ook bewonderen?

11.00 uur: Voor de volwassenen is er een mooie fietspuzzeltocht uitgezet.

12.00 uur: Aubade en prijsuitreiking van de versierde fietsenoptocht.

12.30 – 17.00 uur: Rondom het Dorpshuis zijn er allerlei leuke activiteiten voor de jeugd te doen.

13.30 – 17.00 uur: Bij het Dorpshuis speelt coverband Rootz! Deze band staat bekend om hun zeer brede repertoire. Ze spelen van Hollandse meezingers tot Rock en alles daar tussenin. Dat wordt dus genieten onder het genot van een hapje en een drankje. Misschien gaat u dan ook nog met een leuk prijsje naar huis, die u kunt winnen als u meedoet met de loterij die middag. Mis het niet!

'The King' en 'Queen' op Koningsdag bij De Buitenpoort

Queen op Koningsdag. Dit de echte band, de (beste) tribute op de 27e bij De Buitenpoort. (foto: Wikimedia Commons)

HUISSEN – Bij De Buitenpoort op Koningsdag op vrijdag 27 april The King en Queen. Ook veel vermaak voor de kids. De avond ervoor: Koningsnacht = Rocknacht met Rosco P en 'Guns 'n Roses'!

Nergens anders als bij het Huissense multifunctionele horecabedrijf zijn op Koningsdag de 'Koning' en 'Koningin' aanwezig. Alleen maar wereldhits die middag, van Elvis 'The King' Presley: Jailhouse Rock, Hound dog, Blue Suede Shoes en Suspicious Minds en van Queen (by Miracle): I want to break free, Killer Queen, We will rock you en Somebody to love. Ervoor ook nog de tribute van Creedence Clearwater Revival (by The Crown Jewels), dus: Bad Moon Rising, Proud Mary en Down on the corner.

Meezingen en swingen, dansen en sjansen geblazen. Zoals WimLex en Maxima in hun beste dagen. Bij mooi weer buiten, anders binnen. En veel vermaak voor kinderen, waaronder kleedjesmarkt, schminken en springkussen. Vanaf 13.00 uur, entree: vrij!

Koningsnacht = Rocknacht

De avond ervoor is het Koningsnacht = Rocknacht. Met als topper Guns 'n Roses (by Gunz n' Rozes). Terwijl Axl en Slash pas op 4 juli in het Goffertpark in Nijmegen spelen, kun je deze legendarische rockband al ruim twee maanden eerder in De Buitenpoort zien. De looks en de show benaderen het origineel akelig dicht. Natuurlijk spelen ze alle hits: van Patience tot Paradise City en van Knocking on heavens door tot Sweet child o' mine. Ervoor de local heroes van Rosco P. Aanvang: 20.00 uur. Entree: 5 euro. (voorverkoop via www.debuitenpoort.nl, Foto Van Eimeren in Huissen en Cafetaria Braulio in Angeren).

Queen op Koningsdag. Dit de echte band, de (beste) tribute op de 27e bij De Buitenpoort. (foto: Wikimedia Commons)

Dressuurwedstrijd Koningsdag

HUISSEN - Op Koningsdag organiseert rijvereniging en ponyclub De Valom ook dit jaar weer de Lingewaard Cup, waarbij er gestreden wordt om de titel 'Lingewaard Kampioen'. Dit evenement vindt plaats op het terrein van Ruitersport Centrum Huissen, Karstraat 34b in Huissen.

Het wordt een wedstrijd in een gezellige, ontspannen sfeer. Vooral voor de jonge deelnemers een feestje om mee te doen. De wedstrijdklassen bestaan uit: Ieniemienie Bixie dressuur (3 tot 6 jaar); Bixie dressuur, klasse AA, A en B1; Pony's dressuur B - M2; Paarden dressuur B - M2. Voor de Bixie dressuur A en B1 geldt, net zoals bij de dressuur B - M2, dat de allerbeste uit iedere klasse mogen overkampen. Tijdens de overkamp wordt beslist wie de beste is.

Er zijn drie kampioenstitels en wisselbekers te vergeven: Lingewaard Kampioen Bixie Dressuur; Lingewaard Kampioen Dressuur Pony's; Lingewaard Kampioen Dressuur Paarden. Ook ontvangen de drie Lingewaardkampioenen een beker, beschikbaar gesteld door Stinase.

"Je kan meedoen met je eigen paard of pony, ook als je geen lid bent van een vereniging en je wel eens een keer wil oefenen en ervaring opdoen op een wedstrijd. Aanmelden kan nog tot en met 20 april. Mail je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, naam pony of paard en klasse, eventueel naam vereniging naar aanmelden@valomrijvereniging.nl."

Koningsdag in Doornenburg: Danny Panadero, stiletto-run

DOORNENBURG - Dit jaar wordt Koningsdag gevierd op het dorpsplein in Doornenburg. De start is met een optocht door het dorp begeleid door harmonie en schutterij en uiteraard hoort hier een versierde fiets bij.

Na de optocht zal de vlag worden gehesen en zullen aansluitend diverse activiteiten worden gehouden. Nieuw dit jaar is de stiletto-run. Hierbij is het de bedoeling om op hoge hakken een korte afstand zo snel mogelijk af te leggen. Ook zullen er diverse optredens zijn.

Programma:

11.00 uur Verzamelen op dorpsplein.

Optocht door het dorp met harmonie en schutterij met versierde fietsen, skelters en dergelijke.

11.30 uur officiële opening en start festiviteiten met onder andere leuke spelen voor de kinderen, springkussen, muziek met dj's, kleedjes markt, competities, touwtrekken, bierpul schuiven, stiletto-run.

Optredens van koor 'Ons Verzetje' en dansgroep Mix Moves en speciale gast Danny Panadero. Na de optredens is er nog een gezellige afterparty, begeleid met een hapje en een drankje. Uiteraard wordt deze afterparty begeleid door de dj's JenP.

Koningsdag rommelmarkt met gezellige muziek in De Lingehof

BEMMEL - Op vrijdag 27 april houdt Zinzia Zorggroep, locatie De Lingehof een rommelmarkt in het gezellige Grand Café van het Bemmelse verpleeghuis aan de Gouden Appel 122 en met mooi weer natuurlijk ook buiten.

De rommelmarkt begint om 11.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. Iedereen is welkom. Tijdens de rommelmarkt is er gezellig muziek dit wordt verzorgd door DJ Joep. Natuurlijk kan men ook een hapje en een drankje kopen in het Grand-café. De entree is gratis.

Koningsdag in De Zilverkamp

HUISSEN - Op vrijdag 27 april van 9:00 tot 14:00 uur wordt er in De Zilverkamp groots koningsdag gevierd. Er zijn diverse activiteiten voor jong en oud, zoals een fietsoptocht door de wijk, een rommelmarkt en kinderspelen. Iedereen is welkom.

Programma Zilverkamp:

9:00 uur verzamelen en opstellen voor de optocht met versierde fietsen, driewielers, bolderkarren, kinderwagens, steps, kortom alle ongemotoriseerde voertuigen die met één of meer wielen kunnen rijden. Er zijn prijzen voor de kinderen die hun voertuig (al dan niet met behulp van papa en/of mama) hebben versierd!

09:15 – 9:45 uur Optocht door de wijk onder muzikale begeleiding van scoutingband Huissen en Sint-Bavo Angeren. Daarna prijsuitreiking op het schoolplein van De Zilverzwaan.

10:00 uur officiële opening van de kinderspelen en de rommelmarkt. Op het schoolplein zijn volop leuke spellen te doen voor kinderen van alle leeftijden. DJ Nick verzorgt de muziek.

11:30 – 12:00 uur Dans-demonstratie, op het plein, door dansgroepen van Sportsereen.

14:00 uur einde van de rommelmarkt en de kinderspelen.

Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers, onder leiding van wijkvereniging De Zilverkamp. Meer informatie over de koningsdagactiviteiten van wijkvereniging de Zilverkamp en de regels van de rommelmarkt staan op www.zilverkamp.nl.

Koningsdag rommelmarkt met gezellige muziek in De Lingehof

Koningsdag rommelmarkt met gezellige muziek in De Lingehof

BEMMEL - Op vrijdag 27 april houdt Zinzia Zorggroep, locatie De Lingehof een rommelmarkt in het gezellige Grand Café van het Bemmelse verpleeghuis aan de Gouden Appel 122 en met mooi weer natuurlijk ook buiten.

De rommelmarkt begint om 11.00 uur en is rond 16.00 uur afgelopen. Iedereen is welkom. Tijdens de rommelmarkt is er gezellig muziek dit wordt verzorgd door DJ Joep. Natuurlijk kan men ook een hapje en een drankje kopen in het Grand-café. De entree is gratis.

15 / 28

16 / 28

17 / 28

Alexander Baljakin troeft wereldkampioen af

Alexander Baljakin (foto: Joop Hendriksen) Foto: Joop Hendriksen

HUISSEN - Van 4 tot 13 april werd de finale van het NK dammen in Harlingen gespeeld. Favorieten voor de titel waren ex-wereldkampioen Roel Boomstra, regerend nationaal kampioen Martijn van IJzendoorn en Alexander Baljakin, speler van damvereniging VBI en vorig jaar tweede in het NK.

Deze drie maakten gedurende het gehele toernooi de dienst uit. Voor aanvang van de slotdag, met nog twee ronden te spelen. Stond Van IJzendoorn één punt voor op Boomstra en Baljakin, Boomstra had echter een plusremise, die bepalend kan zijn bij een gelijke eindstand. Een plusremise is een stand waar een speler wel een duidelijk en voortdurend voordeel heeft, maar dat niet genoeg is voor de winst van de partij.

De ochtendronde leverde winstpartijen op voor Baljakin en Boomstra en remise voor Van IJzendoorn. Met ingang van de laatste ronde stonden de drie coryfeeën dus gelijk op vijftien punten met de beste kansen voor Boomstra vanwege zijn plusremise. Na bloedstollende partijen waarin Boomstra de winst liet liggen en Baljakin een pusremise scoorde werd een barrage in rapid tempo nodig tussen deze twee.

De eerste partij werd remise maar in de tweede partij wist Alexander Baljakin een plusremise op het bord te toveren daarmee zijn zevende nationale titel binnen te halen. Damvereniging VBI had nog een tweede vertegenwoordiger in dit NK. Jos Stokkel presteerde uitstekend door onmiddellijk achter de drie favorieten beslag te leggen op de vierde plaats.

Josua Driessen wint rit in Maserati

Winnaar Josua Driessen wordt gefeliciteerd door Bart Derksen, eigenaar Rijwielhuys Lingewaard. Josua is de winnaar van een rit in een Maserati.

HUISSEN - Uit alle lootjes van klanten die op de open dag waren van Rijwielhuys Lingewaard, werd het lootje van Josua Driessen getrokken als winnaar.

Hij mocht een keuze maken tussen een beautypakket of een rit in een Maserati. Daar hoefde Josua niet lang over na te denken! Hij mag gaan ervaren hoe het voelt om deze fantastische sportwagen zelf te besturen. Eigenaar van Rijwielhuys Lingewaard, Bart Derksen, feliciteert Josua met zijn gewonnen prijs.

Bij kwekerij W.A.J. Gerritsen loopt het al weer storm Is uw tuin al lenteklaar?

HUISSEN – Het grote assortiment in eenjarig perkgoed, daar staat kwekerij W.A.J. Gerritsen al sinds jaar en dag om bekend. Maar wist u ook dat Gerritsen tevens ruim gesorteerd is in vaste planten? April is de maand bij uitstek om die in uw tuin te zetten.

Met een goed uitgekozen combinatie van vaste planten, geniet u ieder seizoen opnieuw van geurende bloemen en een diversiteit aan bladkleuren en -vormen in uw tuin. Als u dat aanvult met eenjarig perkgoed als kleurrijke blikvangers, levert dat een heel fraai resultaat op! Ziet u het al voor u? U hoeft geen groene vingers te hebben, want Anita en Wilbert Gerritsen helpen u graag op weg in uw keuze. Zoekt u iets specifieks wat u niet bij hen in de kas ziet staan, dan kan het voor u worden besteld.

Het is een gezellig komen en gaan bij kwekerij W.A.J. Gerritsen. Anita en Wilbert zijn er zeven dagen per week aan het werk. 'De hele maand april tot en met mei zijn we namelijk iedere zondag geopend. Ook op Koningsdag, Bevrijdingsdag, hemelvaartsdag en beide pinksterdagen', zegt Anita lachend. 'Maar we vinden het leuk!' Wist u al dat u er uw eigen meegebrachte bloembak kunt laten vullen met de door u uitgekozen planten? Naast de kosten van de materialen, vraagt Gerritsen voor deze service slechts één euro per opgemaakte bak. Kom eens kijken aan de Polseweg 23 in Huissen. www.kwekerijgerritsen.nl (Ook op Facebook) Alvast een moederdagtip? Een kadobon van kwekerij W.A.J. Gerritsen!

Zomerdienstregeling veerdienst

Foto: l

DOORNENBURG - Met ingang van 1 april is de zomerdienstregeling ingegaan op de veerdienst Millingen aan de Rijn – Pannerden. Voor de veerpont Millingerwaard-Doornenburg is zaterdag 5 mei de eerste vaardag.

Afvaarten zijn éénmaal op de hele uren. Vanaf Pannerden vertrekt de pont 5 minuten over het hele uur. Op zonnige dagen met veel aanbod wordt er vaker gevaren. In april: maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur; zaterdag en zondag: tussen 9:00 en 18:00 uur. In mei en juni: maandag tot en met vrijdag: tussen 8:00 u en 18:00 uur; zaterdag en zondag: tussen 9:00 en 18:00 uur, extra overtocht om 18:30 uur. In juli en augustus: maandag tot en met vrijdag: tussen 8:00 en 18:00 uur, extra overtocht om 18:30 uur; zaterdag en zondag: tussen 9:00 u en 18:00 uur, extra overtocht om 18:30 uur. In september: maandag tot en met vrijdag: tussen 8:00 u en 18:00 uur; zaterdag en zondag: tussen 9:00 u en 18:00 uur, extra overtocht om 18:30 uur

In oktober tot en met maart: maandag tot en met vrijdag: 08:00, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 en 17:00 uur; zaterdag en zondag: 10:00, 11:00, 13:00, 15:00 en 17:00 uur. Van 25 december tot en met 1 januari is de veerdienst gesloten!

Dienstregeling veerpont Millingerwaard-Doornenburg/Klompenwaard

Het veer vaart doorlopend tussen 10.00 en 17.50 uur op basis van aanbod. De eerste pont vertrekt om 10.00 uur vanaf Doornenburg, de laatste pont vertrekt om 17.50 uur vanuit de Millingerwaard. In mei en juni: zaterdagen en zondagen, hemelvaartsdag en tweede pinksterdag. In juli en augustus: dagelijks. In september: zaterdagen en zondagen. In oktober tot en met april: veerdienst gesloten.

Jonge coureurs reden eerste Angerse Zeepkistenrace

ANGEREN/DRIEL - Jonge coureurs in dop, de kinderen van Jan van Deelen bekend van Autobedrijf Van Deelen in Driel en kleinkinderen van Theo van Deelen (oud-Speedwaycoureur).

In de vrije uurtjes werd er druk geknutseld in het Autobedrijf van Jan van Deelen in Driel. Een heuse houten Stockkar-zeepkist werd er gebouwd. Voor een stockkar werd gekozen omdat het twintig jaar geleden is dat de circuits Gendt en Baarlo werden gesloten. Velen zullen de middagen autospeedway zich nog wel herinneren.

Op zondag 8 april was het zover. Een heel vriendenteam van de Route 66 Driel nam er ook aan deel. De Stockkar reed onder luid gejuich van het grote publiek, het parcours diverse malen af. Mika was de jongste deelnemer en bovendien de snelste in hun team.

De originaliteitsprijs ging mee naar Driel, ook de prijs van jongste deelnemer. Voor alle kinderdeelnemers was er ook een beker, geschonken door Harry Jeurissen (De Bok). Het was een geweldige dag, zeer goed georganiseerd met veel enthousiaste deelnemers met bijzondere zeepkisten. Zeker voor herhaling vatbaar.

Op 6 oktober is er een terugblik op al die jaren Autospeedway. In Zaal De Viersprong in Valburg.

Kampioenen bij Batouwe Basketball

BEMMEL - Niet alleen de eerste mannen en vrouwenteams van Batouwe doen het erg goed dit seizoen. Lekdetec.nl/Batouwe haalde voor de derde keer de finale om het landskampioenschap.

In de play offs tegen Dozy Den Helder werd drie keer gewonnen. De laatste wedstrijd stond op hoog niveau en werd met een mooie 79-66 afgesloten. Op 28 april beginnen de play-offs met een ‘best of five’ serie. De tegenstander wordt Loon Lions of Grasshoppers, dat met 2-1 in de play-off leidt.

Het eerste mannenteam Dreamfields Dolphins/ Batouwe sloot de competitie in Nijmegen af met een plichtmatige winst op Trajanum 48-54. De tweede plaats in de Eerste Divisie geeft recht op een promotiewedstrijd. Wordt deze gewonnen, dan speelt het team volgend seizoen op het één na hoogste niveau in Nederland.

De jongens onder 18 en jongens onder 16 werden zaterdagavond in een volle Schaapskooi gehuldigd en gefeliciteerd met hun kampioenschappen. Op de foto het team jongens onder 16 met coach Caitlin van Uden. Haar team won met 51-42 van andere kampioenskandidaat Arnhemia Eagles.

T.C. Bemmel wint in Den Bosch na thriller

BEMMEL - De eerste bal werd zondag om 10.15 geslagen en de laatste bal om 22.15. In liefst zes van de acht partijen was een derde set nodig om de beslissing te brengen. Deze factoren zorgden voor een ware thriller in Den Bosch, waarin Bemmel 1 uiteindelijk met 3-5 Pettelaer uit Den Bosch versloeg.

Na de singels zag het er niet naar uit dat Bemmel met de volle winst naar huis zou gaan. Lonneke Muhlhaus verloor na 3,5 uur in de tiebreak van de derde set. Jill Jansen verloor ook haar singel en Joost Geurts verloor eveneens in drie sets. Luuk Kool zette het eerste Bemmelse punt op het scorebord en won in twee sets.

Na de 3-1 voorsprong voor Pettelaer rechtten de Bemmelse tennissers de rug en wonnen ze alle dubbelwedstrijden. Eerst was het de beurt aan Hilde ten Wolde en Jill Jansen, die net als vorige week specialisten bleken in de beslissende supertiebreak. Boy van Barneveld en Luuk Kool volgden dit goede voorbeeld in de herendubbel. Absolute hoogtepunt van deze zenuwslopende competitiedag was de 15-13 overwinning in de supertiebreak voor Hilde ten Wolde en Joost Geurts. Zij overleefden drie matchpoints en brachten Bemmel daarmee op een 3-4 voorsprong. Boy van Barneveld en Lonneke Muhlhaus tekenden voor het slotstuk: zij bleken koelbloediger dan de tegenstander en wonnen in de beslissende supertiebreak.

Na twee ronden is Bemmel nog ongeslagen. Zondag 22-4 komt B.L.T.V uit Breda op bezoek.

Bemmel 2 blijft aan kop in derde klasse na 6-2 winst.

Bemmel 3 speelt gelijk tegen Uithof 4-4.

Foodbike Eetwinkel Polly bij Jansen Totaal Wonen!

HUISSEN – Zondag 22 april staat de alom bekende foodbike van Eetwinkel Polly uit Bemmel bij Jansen Totaal Wonen om de bezoekende klanten van iets lekkers te voorzien.

"Je kunt die middag genieten van een heerlijk broodje hamburger of een broodje pulled pork! Speciaal voor u klaargemaakt door medewerkers van Eetwinkel Polly. Wij zijn zondag geopend vanaf 12.00 uur. Eerst even de nieuwe lentecollecties bekijken op de verschillende afdelingen en daarna genieten van een lekker broodje op ons horecaplein. Graag tot zondag!"

Jansen Totaal Wonen,Karstraat 95, Huissen; www.jansentotaalwonen.nl.

Floris en Florientje-speurtocht op kasteel Doornenburg

DOORNENBURG - Vanwege het grote succes van vorig jaar is er op zondagmorgen 29 april weer een Floris en Florientje-speurtocht op kasteel Doornenburg.

"Wij hopen veel dappere jonge ridders, jonkvrouwen en speurneuzen te mogen begroeten, vooral kinderen van drie tot zes jaar. Samen met hen vertellen en spelen we opnieuw een spannend verhaal van Floris en Florientje. Zij hebben namelijk heel veel trek in lekkere dingen. Frietjes? Snoeppaprika? Poffertjes? Wafels? Water uit de gracht? Hebben jullie ook zo’n trek? Komen jullie dan mee speuren op kasteel Doornenburg? En we doen natuurlijk ook leuke spelletjes! En... wie durft en wil, kan tot ridder geslagen worden! Het is extra leuk als je verkleed komt.

Er zijn twee uitvoeringen op 29 april: om 10.00 en 11.30 uur. De entreeprijs inclusief consumptie is zes euro. Reserveren is noodzakelijk. Via coördinator@kasteeldoornenburg.nl. Iedereen krijgt per mail een bevestiging (of melding als het vol is). Gereserveerde plaatsen zijn vijftien minuten voor aanvang ophalen in de museumwinkel, op de binnenplaats van het kasteel.

Broertjes en zusjes, mama, papa, opa of oma mogen ook meekomen (maximaal twee volwassenen per gezin).

Vijfjarig jubileum sporthal De Bongerd

BEMMEL - Aankomend weekend is Jan vijf jaar werkzaam als zelfstandig ondernemer in sporthal De Bongerd en sinds twee jaar ook van sporthal De Heister en sportzaal De Hoenderik, alle gevestigd in Bemmel.

"Wij willen dit jubileum dan ook graag vieren met een gezellige feestavond voor al onze gebruikers, sponsoren, buren en andere genodigden op zaterdag, 21 april, vanaf 20.30 uur in sporthal De Bongerd."

Tevens wordt er op zondagmiddag 22 april vanaf 12.00 uur in samenwerking met de werkgroep Molukse stichting Kulit Bia een Pasar Malam gehouden. Op deze middag zal de Molukse gemeenschap uit Bemmel de Molukse cultuur ten toon spreiden. Muziek, dans en eten staan hierin centraal. Naast verschillende kraampjes met allerlei lekkernijen en prullaria, zal de Molukse gemeenschap uit Bemmel verschillende typisch Molukse dansen verzorgen, die uitgevoerd worden door verschillende generaties, van jong tot oud.

Muziek wordt verzorgd door een band uit eigen geledingen: SGA's! Een band, die de funky soul muziek van de jaren '70 tot nu als repertoire heeft. De voetjes gaan dus gegarandeerd van de vloer!

Sporthal De Bongerd en stichting Kulit Bia nodigen een ieder dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen en een stukje Molukse cultuur en gezelligheid te komen proeven!

W. Geurtz & Zn openen seizoen met winst vanuit Geel

W. Geurtz & Zn (foto: W. Geurtz) Foto: W. Geurtz

DOORNENBURG - Op 14 april stond de eerst vitessevlucht 2018 voor EDV Doornenburg op het programma vanuit Geel (105 km) met 281 deelnemende duiven, die werden gelost om 12.45 uur.

De eerste duif in de EDV betekende ook de eerste in de kring (zeven verenigingen) tegen ruim 2300 duiven.

W. Geurtz & Zn 35 mee 7 pr, 1, 8, 34, 37, 38, 39, 40
Van Olderen & Meuwsen 66 mee 26 pr, 2, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 57, 63, 70
P.C. Engelen 33 mee 11 pr, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 22, 23, 32, 36, 62
Nissen & Vermaas 34 mee 8 pr, 7, 50, 51, 52, 55, 56, 58, 60
H. v. Hal 24 mee 11 pr, 9, 14, 15, 16, 17, 41, 42, 43, 64, 65, 66
J. Pauwelsen 17 mee 1 pr. 33
G. Peters 8 mee 3 pr. 35, 67, 68
J. Buys 33 mee 2 pr. 59, 61
J. v.d. Scheur 18 mee 2 pr. 69, 71

Zeer geslaagd open badmintontoernooi

De badmintonwedstrijden in volle gang (foto: Alberdien Langen) Alberdien Langen

GENDT - Zondag 8 april vond in Gendt het Open Badmintontoernooi plaats. Dit jaar werd het toernooi alweer voor de zeventiende keer georganiseerd met een zeer groot aantal deelnemende koppels.

Zondagochtend begonnen we met de dames- en heren dubbels en ’s middags de gemengd dubbels. Dit jaar kwamen de deelnemende koppels uit oa Arnhem, Breda, Culemborg, Dieren, Eerbeek, Lent, Nieuwegein, Nijmegen, Zutphen en natuurlijk Gendt. Totaal liefst 73 koppels (vorig jaar 62).

De badmintonwedstrijden in volle gang (foto: Alberdien Langen) Alberdien Langen

De gezelligheid, sfeer en sportiviteit zat er gelijk goed in. Er werd fanatiek tegen elkaar gestreden om de wedstrijdpunten. Het was een zeer geslaagde dag! De activiteitencommissie van BC Gendt dankte Hofstede Hovaria, Etos Venselaar en WijnZinnig voor de prijzen en sponsoring van dit toernooi. Evenals een aantal winkeliers AH Gendt, The Read Shop Viergever, Dio Carla, Moods, Alberdeco, Bloemsierkunst De Gent, Cafetaria Flintrop, Boerderijwinkel De Geer, Express Wear, Schoonheidssalon Erika, Bakkerij Milder, Tuincentrum De Pas, Leemreise, Snelders Sport, Eucalypta snoepgoed, De Huyskweker, Rebo Reclame, Nr. 19, Welkoop en Van Dam Tweewielers voor het beschikbaar stellen van prijzen voor de loterij.

"Lijkt het je ook leuk om een keer te badmintonnen. Badminton Club Gendt heeft een jeugdafdeling op de dinsdagavond. De volwassenen spelen op de woensdagavond. Kom gerust een kijkje nemen op één van onze speelavonden in sporthal Walburgen." Meer informatie en uitslagen staan op www.bcgendt.nl.

Genomineerden prijsuitreiking Gerrit Jeurissen Award bekend

Winnaar Gerrit Jeurissen Award 2017 (foto: Gerrit Jeurissen Fonds) Foto: Gerrit Jeurissen Fonds

HUISSEN - Tijdens de prijsuitreiking op dinsdagavond 24 april zullen drie initiatieven uit Huissen en omstreken kans maken op de Gerrit Jeurissen Award 2018. Zij ontvangen dan een bedrag van 3.000 (1e prijs), 1.500 (2e prijs) of 500 euro (3e prijs). Daarnaast wordt er een publieksprijs van 250 euro beschikbaar gesteld door ONS Accountants en Belastingadviseurs.


De genomineerden (in willekeurige volgorde) zijn:
- Roparun team Lingewaard voor een bijdrage in de onkosten van camperhuur voor de verplaatsing van niet lopers en lopers die rust hebben tijdens de Roparun 2018 van Parijs naar Rotterdam in het Pinksterweekend.
- Stichting Dierenpark Het Slingerbos voor het aanpakken van het dierenverblijf.
- Stichting 1411-1661 (beheerder van de Gilden van Sint-Gangulphus en Sint-Laurentius binnen de stad Huissen) voor een financiële bijdrage voor draagriemen, historische kostuums en restauratie van de dieptrommen.

Geïnteresseerden welkom
De prijsuitreiking is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden vanaf 19.30 tot circa 22.30 uur bij zalencentrum De Valom in Huissen. De drie genomineerde initiatieven zullen een korte presentatie geven. Ook geeft de prijswinnaar van vorig jaar, Mea-Vota, een presentatie over de realisatie van hun initiatief afgelopen jaar. Daarna is er gelegenheid tot stemmen vanuit het publiek. Na beraadslaging van de jury is de bekendmaking van de winnaars en de prijsuitreiking.

Meer informatie over de Gerrit Jeurissen Award staat op www.gerritjeurissenfonds.nl.

Angeren heeft de primeur: de Jutbak!

De kinderen van basisschool Marang met hun volle Jukzakjes bij de Jutbak (foto: Henk Sluiter) Foto: Henk Sluiter

ANGEREN -Zwerfvuil in Angeren is binnenkort verleden tijd als het aan de initiatiefneemsters van de Jutbak ligt. De Jutbak is namelijk de oplossing! De Jutbak is het best te omschrijven als een grote afvalbak waaraan lege jukzakjes hangen. Iedereen die mee wil helpen tijdens zijn wandeling, kan daar een zakje pakken en tijdens het wandelen het zwerfvuil meenemen en bij terugkomst in de Jutbak gooien. Zo kunnen we samen onze mooie natuur schoon houden!

De Jutbak staat aan het einde van de Kampsestraat in Angeren richting de Linge (bij de tunnel) en is dinsdag 10 april geopend door groep 2/3 van basisschool Marang. Zij werden in een prachtige paardentram naar de Jutbak vervoerd. Daar hebben ze zwerfvuil gejut en met hun gevulde zakjes werd de Jutbak officieel geopend. Naast deze kinderen waren er vele belangstellenden en buurtbewoners aanwezig die allen het initiatief van harte toejuichen.

Een gedeelte van het rondzwervende afval komt van de schoolgaande jeugd. Het OBC in Bemmel wilde daar ook iets aan doen. Een projectgroep van scholieren heeft dan ook meegedacht hoe deze Jutbak geschikt gemaakt kon worden voor jongeren.

Niet alleen de initiatiefnemers Iris en Dianne zijn enthousiast. Ook de gemeente juicht het van harte toe en verleende volop haar medewerking bij de realisatie van dit project. Dat bleek ook wel door de spontane komst van het volledige College van B&W bij de opening. Wanneer de Jutbak een succes blijkt zal deze zeker vervolg gaan vinden op meer plekken binnen Lingewaard.

Wil je meer info over dit initiatief? Neem contact op met Iris Giesen of Dianne Smits (06 13910880).

Doe mee in het Creatief Café

(foto: Fons Sluiter) Foto: Fons Sluiter

HUISSEN - Woon je in Huissen, vind je het leuk om creatief bezig te zijn en heb je op dinsdagmorgen zin om samen met andere inwoners van Huissen creatief aan de slag te gaan? Kom dan 24 april van 10.00 -12.00 uur naar het Creatief Café bij het ParticipatiePunt in de Lange Kerkstraat.

Vrijwilligsters Anne-Mieke en Barbara helpen je graag op weg. Of je nu wil mozaïeken, schilderen, sieraden wil maken of zelf iets anders heb bedacht. Deze vrijwilligsters hebben een dijk aan ervaring en denken graag met je mee! Je kan ook iets van huis meenemen waar je al mee bezig bent. Bij het Creatief Café is het gezellig en ontmoet je andere creatieve mensen die je kunnen inspireren. Onder het genot van een kopje koffie en een kletspraatje werk je verder in je eigen tempo. Kortom het Creatief Café is een fijne, gezellige en creatieve ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. De eerste keer is gratis en als je regelmatig komt kan je gebruik maken van een knipkaart.

Creatief Café is bij PP Huissen, Lange Kerkstraat 15 in Huissen. Naast het Creatief Café is er bij het ParticipatiePunt ook iedere vrijdag de mogelijkheid om aan te haken bij de brei/haakclub van 10.00-12.00 uur. "Heb je vragen over de creatieve activiteiten, een andere (hulp)vraag of ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Dan kun je contact opnemen met het ParticipatiePunt Huissen, openingstijden: woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur; 088 2552530 of mail: pphuissen@swlingewaard.nl."

Lentefeest op Landerij De Park

Foto: Liesbeth Kemme Foto: Liesbeth Kemme

BETUWE - Op 22 april is er weer van alles te doen op Landerij De Park. Van 12.00 - 17.00 uur ben je welkom voor 'Vier het Voorjaar!' De vrijwilligers en de partners van Landerij De Park zorgen op verschillende plaatsen op het terrein voor allerlei kinderactiviteiten die te maken hebben met het voorjaar.

Wie weet zijn dan wel de jonge geitjes geboren! Er valt van alles te ontdekken over afval en de kringloop in de natuur, bijvoorbeeld bij de stoere speurtocht over het struinpad. In de tuin wordt natuurlijk gezaaid en bij de Kikkerkoning en in de Lingemobiel maak je iets moois van afval en natuurlijke materialen. En bij de bijenstal kun je proberen de bijenkoningin te vinden. In de tent op het grote plein staan de mensen van de voedselbossen, ook zij zorgen voor leuke activiteiten.

Bij Droom! De Landerij kun je terecht voor drankjes, ijsjes, appeltaart en specialiteit van de dag: een overheerlijke bouillon de Trash. De muziek wordt verzorgd door Verney van der Sluys. Je komt hem tegen op het terrein en hij laat ons genieten van zang en gitaarspel. Kortom, het is weer een echt voorjaarsfeest bij Landerij De Park!

De toegang is twee euro per volwassene (graag gepast betalen); kinderen en Gelrepashouders hebben gratis toegang. Landerij De Park is op De Park 12 in Elst. Meer informatie en het uitgebreide programma staan op www.landerijdepark.nl.

Soul, jazz en funk tijdens TOP-Music Fest in Theaterkerk

Souldiva Sarah Jane Foto: rechtenvrij

BEMMEL - De Theaterkerk staat komende zaterdag 21 april in het teken van soul, jazz en funk. Liefst zes optredens zijn er geboekt voor het allereerste TOP-Music Fest, met als hoogtepunt Jim van der Zee, winnaar van de Voice of Holland.

TOP probeert op deze avond een nieuwe formule uit. De hele Theaterkerk is in gebruik. In zowel de theaterzaal als de foyer staan artiesten geprogrammeerd. Overal is dus wat te zien en te horen. Maak je eigen keuze en loop lekker rond. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is vanaf 19.30 uur geopend.

TOP is er trots op dat Jim hoofdact is tijdens het TOP-Music Fest. Hij is al maanden geleden vastgelegd nog voordat hij de winnaar werd van de Voice. Hij heeft onlangs zijn eerste album uitgebracht en was te zien bij Umberto Tan. Maar er zijn meer toppers, zoals Sarah Jane, met haar geweldige soulstem en haar dynamische performance. Ze stond twee keer op North Sea en won ook in 2015 de Amsterdamse Popprijs En dan is er Supermoon, een funky band met een dikke groove en zeer dansbaar. Hun single ging onlangs in premiere op NPO Radio 2. Succes gegarandeerd.

Wild Organs & Drums is een veelbelovende, soulachtige twee-koppige band. Een toetsenist en een drummer. En dan is er Michael Hrusteij, de magische gitarist uit Slovenie. Met zijn trio combineert hij jazz, funk en reggea. Last but not least spelen ook Hedwig & De Roode op het Music Fest. Hedwig was eerder te gast bij TOP en maakte veel indruk als zangeres.

Kortom, een nieuwe formule, waarvan TOP hoopt dat het een traditie wordt. Meer informatie staat op www.topbemmel.nl.

CDA: Angeren heeft onevenredig veel knotwilgen

Langs het smalle straatje de Duimeling staan aan beide kanten veel knotwilgen die vol in de takken soms voor overlast kunnen zorgen. (foto Sjaak Veldkamp) Foto: Sjaak Veldkamp

ANGEREN/BEMMEL – Er staan in Angeren volgens het CDA onevenredig veel gemeentelijke knotwilgen. De gemeente kan voor nieuwe aanplantprojecten beter omkijken naar een andere boomsoort. Het college heeft een andere mening. Vanuit landschappelijk oogpunt blijft de knotwilg favoriet. Langs het smalle straatje de Duimeling staan verhoudingsgewijs de meeste knotwilgen.

Voor aanleg van een sloot op het terrein van Muijland worden bomen gekapt. Daarvoor in de plaats komen er 27 jonge knotwilgen voor terug. Knotwilgen zijn oer Hollandse bomen die voor een karakteristiek landschap zorgen. Maar voor het CDA kan het ook te veel worden. Er staan er in Angeren te veel. En dat is een beleving waar moeilijk antwoord op te geven is, zo vindt de gemeente. In Angeren staan 986 bomen waarvan 97 knotwilgen. “Wij vinden niet dat er sprake is van onevenredig veel knotwilgen, zeker gezien de landschappelijke ligging van Angeren.”

Een bewoner van de Duimeling vindt de bomenrij prachtig. Maar het vraagt wel onderhoud. In de zomer kan de vuilniswagen er nauwelijks doorheen en fietsers hebben last van overhangende takken. Stammen van oude exemplaren zijn zo verrot dat ze een gevaar vormen.

Het zou voor de flora en fauna beter zijn om een gemêleerd assortiment aan beplanting aan te brengen, stelt het CDA. Maar ook knotwilgen hebben de potentie om waardevol te zijn. Zeker oudere bomen, zo is het antwoord.

De keuze voor de knotwilg is gedaan in overleg met het waterschap. Het huidige college zegt wel toe in gesprek te gaan met de plaatselijke bioloog Gerrit Jansen met het oog op toekomstige projecten.

'Kind van de club' in TC Bemmel 2 (én 1) Tennistopper Nick van Boxtel treetje lager

Nick van Boxtel in actie, de regionale tennistopper is naar het tweede team van TC Bemmel verkast. Maar speelt soms voor het eerste, indien nodig. (foto: Michel Wigman)

De regionale tennistopper Nick van Boxtel is bij 'zijn' TC Bemmel naar het tweede gegaan. Maar het eerste mag altijd een beroep op hem doen. En laat dat al direct bij de eerste competitiewedstrijd te zijn gebeurd.

Tekst: Hans Schmeinck

Vorige week zondag startte TC Bemmel 1 het nieuwe seizoen in de eerste klasse en het team had Van Boxtel (40) direct nodig. Hij verving de geblesseerde Luuk Kool. Met verve, want hij won zowel zijn enkelspel in twee sets, als het herendubbel (met Joost Geurts) als ook het gemengd dubbel (met Hilde ten Wolde, zie ook kader). ,,Dat ging wel lekker'', zegt de bescheiden Van Boxtel met veel gevoel voor understatement.

Maar toch, hij had er juist voor gekozen om vanaf dit seizoen in het tweede team uit te komen. ,,De trainer, Michel Wigman, is flink aan de slag gegaan met de jeugd. Fantastisch natuurlijk. Aangezien ik al langer een stapje terug wil doen, lijkt het me geweldig om hem daarbij te helpen. Komt mijn ervaring mooi van pas en kan de jeugd het stokje op een gegeven moment van mij overnemen.''

De Bemmelse tennisjeugd krijgt te maken met een tennistopper, die regionaal flinke klappen heeft uitgedeeld. Maar ook nationaal.

Raemon Sluiter

Want de in Breda, maar in Wijchen opgegroeide Van Boxtel zat in dezelfde leeftijdscategorie als (inter)nationale toppers Raemon Sluiter en Martin Verkerk. ,,Ik zal destijds vast een keer van ze hebben gewonnen. Ik zat bij de jeugd altijd wel bij de beste drie, vier van het land.'' Maar Sluiter en Verkerk speelden wel op pakweg Wimbledon en Roland Garros, waarom de inwoner van Bemmel (sinds 15 jaar) niet? ,,Zo rond m'n 18e ging het om sponsors zoeken en reizen voor de sport. Ik koos er voor om meer te gaan genieten van het leven. Ik wilde er niet alles voor laten. Dat die anderen dat wel hebben gedaan vind ik knap. En nee, ik heb nooit spijt gehad dat ik er niet alles voor heb gelaten.''

Was dat wel gebeurd, dan had hij misschien de liefde van zijn leven mis gelopen. ,,Ja, haha. Ik kwam Anneke tegen op de baan in Bemmel. We hebben twee mooie kinderen en ik ben dolgelukkig zo.'' Maar tennis totaal opgeven? ,,Nee, het spelletje is nog veel te leuk. En als het eerste mij nodig heeft dan doe ik mee. Het gaat om het clubbelang. TC Bemmel is een mooie vereniging, ik voel me kind van de club. Ik zal hier eindigen.''

Oude bekenden terug in Bemmel

In het eerste van TC Bemmel is een bekende teruggekeerd. Na een jaar Huissen maakt Hilde ten Wolde weer deel uit van het 'vlaggenschip'. Naast de Huissense: Luuk Kool (captain), Jill Jansen, Lonneke Muhlhaus en Joost Geurts. In het tweede speelt dus sinds dit seizoen Nick van Boxtel, maar ook Karen Rombouts. De voormalige Huissense speelde vroeger op (inter)nationaal niveau en is na enkele jaren in Amerika terug in de Betuwe.

Vrouwenvereniging Haalderen

HAALDEREN - Op 25 april is er om 20:00 uur in De Tichel een lezing door Villa Joep, het fonds tegen Neuroblastoom kinderkanker.

Villa Joep zamelt geld in om onderzoek naar Neuroblastoom te stimuleren en daarmee de kans op genezing te vergroten. Op de avond zijn sjaals te koop. Ook is het mogelijk om middels een vrije gift de organisatie te steunen.

Lysan van Arkel wint 'Perfecte plaatje'

Winares met de jury en de winnende foto

DOORNENBURG - Tijdens de expositie van de deelnemers van fotoworkshop ‘het Perfecte Plaatje’ werd Lysan van Arkel uit Zoelen de winnares van de allereerste Perfecte-Plaatje-Trofee.

Voor de pop-up expositie, die alleen zaterdagmiddag in het ontmoetingscentrum werd gehouden, waren alle deelnemers van de drie fotoworkshops samengekomen om hun eindopdracht te presenteren. Daarnaast werd er werk getoond van alle opdrachten die ze de afgelopen weken hebben gemaakt.
De jury, bestaande uit docent Kees Stoffels, enkele regionale fotografen van naam en het Doornenburgse schutterskoningspaar, hadden het niet makkelijk om een goede winnaar te vinden. Het onderwerp ‘Dieren’ was door alle deelnemers deskundig opgepakt en de kwaliteit van alle ingezonden stukken was erg hoog.

Uiteindelijk kwam er witte rook en reikte organisatrice Wendy van Geelen de trofee uit aan winnares Lysan van Arkel. Haar foto – een groepje herten – werd gemaakt in de omgeving van Amsterdam. Eén van de deelnemers reageerde over de workshops gekscherend naar de docent: “En bedankt, ik heb er weer een verslaving bij gekregen.“ Gezien de enthousiaste reacties van deelnemers en vooral publiek is het aannemelijk dat er weer een nieuwe editie van ‘het perfecte plaatje’ na de zomer gaat plaatsvinden.

Lezing Prof. Dr. Jacqueline Vink: 'Verslaafd aan… invloed van erfelijkheid en omgeving'

BEMMEL - Verslaafd aan sigaretten of alcohol? Aan hamburgers of suiker? De rol van genen en omgeving bij verslaving. De Kinkelacademie heeft prof. dr. Jacqueline Vink, hoogleraar Psychopathologie van kind en gezinde aan de Radboud Universiteit, uitgenodigd om op maandag 7 mei om 20.00 uur over dit onderwerp een lezing te geven.

Van middelengebruik of verslavend gedrag wordt wel eens gezegd ‘dat zit in de familie’. Jacqueline Vink gaat in op de rol van erfelijke factoren versus gezinsomgeving. Ook onderzoek naar genen die van belang zijn bij middelengebruik (roken, alcohol, cannabis) komt aan bod. Tevens komt de vraag aan de orde of er een verband is met ander verslavend gedrag (bijvoorbeeld overmatig suikergebruik, koffie, internet, gaming).

Jacqueline Vink (1973), studeerde Biologie aan de VU. In 2004 promoveerde ze op de invloed van genen en omgeving op rookgedrag en nicotine-afhankelijkheid. In de loop der jaren heeft Jacqueline Vink haar onderzoek uitgebreid naar andere middelen (cannabis, alcohol, koffie) en verslavend gedrag (internetverslaving). In 2015 werd zij benoemd tot hoogleraar bij het Behavioural Science Instituut van de RUN.

Wilt u een interessante en boeiende avond meemaken? Via de www.dekinkel.nl -agenda-7 mei, is meer informatie beschikbaar over deze lezing.

Kaarten(inclusief kopje koffie/thee bij aanvang) voor 12,50 euro zijn te bestellen op: www.dekinkel.nl/kinkelacademie.html en bij boekhandel De Toren van Bemmel, Dorpsstraat 42, Bemmel.

Bridgeclub Doublet Bemmel

Winnaars van de vijfde ronde: Helmi en Arnold Foto: Winnaars van de 5e ronde

BEMMEL - Na afsluiting van de vijfde ronde werd de wisseltrofee van Verfhandel en Woonwinkel Mattijssen uitgereikt aan Helmi en Arnold. Zij wisten met de mooie score van 58.36 % de eerste plaats te bemachtigen.

In de A-lijn werden Sjoukje en Anton eerste met 56.45%, tweede Paul en Wim met 53.17%, Wilna en Theo derde met 52.92% en vierde Liesbeth en Theo met 52.18%.

In de B-lijn wisten Henny en Liz beslag te leggen op de eerste plaats met 57.88%. gevolgd door Truus en Gerard met 53.64%, Clara en Piet met 52.90%, en Doortje en Ben met 52.17%. Zij starten in de A-lijn.

Van de C- naar de B-lijn gingen Helmi en Arnold samen met Toos en Ria 56.84%, An en Rita 54.43% en Corry en Cathrien met 54.42%.

Inmiddels is de zesde ronde alweer van start gegaan. Na afsluiting van het bridgeseizoen kan er in de maanden juni, juli en augustus bij de diverse clubs in de regio gebridged worden. Bericht hierover zal in de media verschijnen.

Lid worden van Doublet? Bel of e-mail het secretariaat: Annemarie Ariëns, e-mail secretariaat.doublet@gmail.com, of bezoek http://www.nbbclubsites.nl/club/15030.

Sterreschans dagje op stap

DOORNENBURG - Schippersvereniging Sterreschans uit Doornenburg gaat vrijdag 20 april een dagje uit.

Iedereen die interesse heeft, dus ook niet leden, zijn hartelijk welkom om mee te gaan. Deze keer gaan we naar het Brandweermuseum in Borculo. Omdat Borculo de moeite waard is om een bezoek te brengen, is er ruimschoots tijd om Borculo ook te verkennen.

Verzamelen om 09.45 uur bij het Ontmoetingscentrum in Doornenburg. We gaan carpoolen, iedereen die wil rijden neemt eventueel wat passagiers mee. De entree voor leden komt op rekening van de vereniging, niet-leden betalen 6,50 entree (65+: 4,50), 4,00 euro benzinegeld voor de chauffeur; drankjes en lunch komt op eigen rekening.

Graag tot en met woensdag 18 april aanmelden bij Henk van Loenen 06 82083953 of Peter van Megen 0618607810 of per e-mail prwvanmegen@yahoo.nl.

Kom 'Op de koffie' in Zandse Kerk in Huissen

(foto: N. Hubers) Foto: N. Hubers

HUISSEN - Stichting De Zandse Kerk organiseert op woensdag 25 april van 10.30 tot 12.00 uur, haar tweede inloopkoffieochtend. Een maandelijks terugkerend ontmoetingsmoment in de sfeervolle Zandse Kerk, waarin bezoekers informeel en gezellig met elkaar in gesprek gaan.

Na de zeer geslaagde start 28 maart willen de gastvrouwen van stichting De Zandse Kerk de deelnemers 25 april het bijzonder gewaardeerde programma van maandelijkse koffieochtenden samen met de bezoeker verder vorm geven. Met als rode draad 'ontmoet elkaar, deel je verhalen, leer elkaar kennen en geniet vooral van de gezelligheid'. Nodig zelf gerust iemand uit om mee te gaan en gezellig aan te schuiven.

"Tijdens deze tweede koffieochtend is er tevens een mogelijkheid uw wensen kenbaar te maken wat u graag zou willen horen of zien. Bijvoorbeeld het uitnodigen van een spreker, om informatie te krijgen over speciale onderwerpen naar uw keuze. Alle suggesties zijn zeer welkom.
Bij vroegtijdige inloop kunt u deze gelegenheid aangrijpen om met ogen waar te nemen welke veranderingen in dit prachtige gebouw worden uitgevoerd. De kerk is open vanaf 10.00 uur. Wij staan dan graag klaar om uw vragen te beantwoorden en zien weer uit naar een grote opkomst."

"Wij vragen voor deelname op 25 april weer een kostenbijdrage van 2,00 euro per bezoeker. Voor meer informatie vooraf kunt u bellen met 06 14803998, of mailen naar info@zandsekerk.nl."

Pasar Malam in Bemmel

BEMMEL - Op zondag 22 april vindt er een Molukse Pasar Malam plaats in sporthal De Bongerd in Bemmel.

De organisatie is een initiatief van Jan Groot Antink van sporthal De Bongerd in samenwerking met de werkgroep van de Molukse stichting Kulit Bia in Bemmel. Op deze dag zal de Molukse gemeenschap uit Bemmel de Molukse cultuur ten toon spreiden. Muziek, dans en eten staan dan ook centraal deze middag.

Naast verschillende kraampjes met allerlei lekkernijen en prullaria, zal de Molukse gemeenschap uit Bemmel verschillende typisch Molukse dansen verzorgen welke uitgevoerd worden door verschillende generaties, van jong tot oud.

Ook de muziek wordt verzorgd door een band uit eigen geledingen: SGA's! Een band die de funky soul muziek van de jaren '70 tot nu als repertoire heeft. De voetjes gaan dus gegarandeerd van de vloer! Sporthal De Bongerd en stichting Kulit Bia nodigen iedereen uit om een kijkje te komen nemen en een stukje Molukse cultuur en gezelligheid te komen proeven!

Veel belangstelling bij afsluiting landenproject van Abacus

De drie prijswinnaars van de speurtocht bij de afsluiting van het Landenproject (foto: Cobie Selman) Foto: Cobie Selman

HUISSEN - Met veel lekkere hapjes en drankjes uit achttien verschillende landen en een tentoonstelling van werkjes werd het landenproject afgesloten.

Ouders, opa's, oma's en kinderen kwamen massaal naar school. De lekkernijen van soep tot nasi en van pannenkoekjes met banaan tot cupcakes verdwenen allemaal in een mum van tijd in de hongerige magen. Ook was er een speurtocht door de school, er moest in ieder lokaal een letter gezocht worden om te komen tot een spreuk. De drie ijsbonnen werden gewonnen door de drie onderstaande kinderen. Al met al zeer geslaagd.

Gevonden op Waaldijk in Bemmel

T shirt en sport schoenen Foto: de vinder

BEMMEL - Gevonden op Waaldijk in Bemmel: sportschoenen, t-shirt en sportbroek. Eigenaar kan bellen naar 06 12624008.

Ingezonden brief

Een inclusief coalitieakkoord

Wij, de Cliëntenraad Werk & Inkomen, willen graag een inclusief coalitieakkoord.

Inclusief staat voor iedereen. Want iedereen, als inwoner van de gemeente Lingewaard moet mee kunnen doen in een sociale samenleving. De politiek: het college van B&W, tezamen met de Gemeenteraad, moet hieraan concreet praktische oplossingen bieden.

Als adviesraad heeft de Cliëntenraad Werk & Inkomen, in het proces van de coalitieonderhandelingen, hiervoor vier specifieke punten onder de aandacht gebracht die tot verbetering kunnen leiden in de sociale samenleving van de gemeente Lingewaard.

1e. Het VN-verdrag voor rechten van de mensen met een beperking moet extra aandacht krijgen en concreet uitgevoerd worden.

2e. In het kader van o.a. de “Meedoenregeling” en armoedebestrijding de grens van de 120% regeling naar 130% verhogen.

3e. In het beleidsplan “Met elkaar & voor mekaar” en in de “Beleidsnota vrijwilligers” worden burgerinitiatieven en vrijwilligerswerk gepromoot. Initieer en faciliteer deze thema’s gemeentebreed en beschrijf dit ook in een uitvoeringsplan “Sociaal Domein”.

4e. Beleidsplannen moeten daadkrachtig en concreet worden opgesteld. In een beleidsplan moet de ambitie, de doelstelling(en) en een visie duidelijk worden weergegeven.

Cliëntenraad Wet Werk en Bijstand (CWWB) Lingewaard

stichting.cwwb@gmail.com; www.cwwb.nl; 06 41038329

R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 21 april

19.00 uur: Maria Geboorte Driel, woord- en communieviering, Liturgische werkgroep, Cantorije

19.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, G. Peters, Ubi Caritas

19.00 uur: St. Leonardus Oosterhout, eucharistieviering, V. Bulthuis, St. Leonarduskoor

19.00 uur: St. Jacobus de Meerdere Valburg, eucharistieviering, F. Bomers, Dameskoor

Zondag 22 april

09.30 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, V. Bulthuis, 1e Heilige Communieviering

11.30 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, V. Bulthuis, 1e Heilige Communieviering

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, N. Sales, Gemengd koor

10.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, G. Peters,

1e Heilige Communieviering, Spetters

Zaterdag 28 april

19.00 uur: Maria Geboorte Driel, eucharistieviering, F. Bomers, Cantorije

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, V. Bulthuis, Exotherm

19.00 uur: Maria Geboorte Lent, eucharistieviering, G. Peters, St. Caeciliakoor

Zondag 29 april

10.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, N. Sales, St. Caeciliakoor

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-stad, eucharistieviering, G. Peters,

Eerste H. Communieviering, Spetters

11.00 uur: St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, V. Bulthuis, Jeugdkoor

10.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, oecumenische viering, ds. A. Melzer en werkgroep,

Ubi Caritas

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Open Eetcafés Lingewaard

LINGEWAARD - De komende periode organiseert SWL weer Open Eetcafés in Lingewaard. Je kunt terecht bij de volgende eetcafés om gezellig samen een vorkje te prikken:

Dinsdag 24 april - SWL, Cuperstraat 9, Bemmel

Woensdag 25 april - 17.30u - RKHVV, Blauwenburcht 1, Huissen

Donderdag 26 april - 17.30u - Providentia, Dorpsstraat 5, Gendt

Donderdag 26 april - 17.00u - De Tichel, Kolkweg 5a (van tevoren aanmelden bij de bar van De Tichel of bellen op maandag tussen 12 en 17 uur naar 0481 464409)

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten kan zich telefonisch aanmelden van maandag - donderdag tussen 10.00 - 16.00 uur via het SWL Meldpunt, telefoonnummer: 088 2552555. Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen wordt aangeraden om op tijd te bellen. Mocht het volgeboekt zijn, dan kun je je aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ’ParticipatiePunten'. Klik daar op het juiste ParticipatiePunt om het bijbehorende Eetcafé te zien.

Jongeren Lingewaardse Jeugdraad gezocht

LINGEWAARD - De politieke avond van afgelopen februari, waar jongeren in gesprek gingen met lokale politici was een groot succes. Om jongeren een blijvende stem te geven binnen de gemeente hebben de jongerencoaches van SWL het initiatief genomen een jeugdraad op te zetten.

Deze jeugdraad zal elke maand bij elkaar komen om thema’s te bespreken die voor de jongeren belangrijk zijn. Niet alleen praten, maar ook doen, is het motto. Politici zullen afwisselend worden uitgenodigd om mee te praten en te denken. Zo blijft de verbinding tussen jeugd en politiek bestaan.

Niemand is verplicht om elke maand aan te schuiven. De jeugdraad mag net zo dynamisch zijn als de wereld van de jongeren. De jongeren worden actief betrokken bij het verder ontwikkelen van de jeugdraad en uiteindelijk wordt het zoveel mogelijk een initiatief van de jongeren zelf! "Ben of ken jij iemand tussen de 12 en 27 jaar die iets wil betekenen voor de jeugd in Lingewaard? Dit is een mooie kans om echt iets te doen met ideeën! Voor meer info of aanmelding: Maarten Marsen op m.marsen@swlingewaard.nl of whatsapp: 06 49881089."

Instrumentenfonds schenkt lessenaars met verlichting

The Passion in Doornenburg (foto: Marc van Driel) Foto: Marc van Driel

DOORNENBURG – Tijdens de nieuwjaarsreceptie van harmonie Sint-Caecilia op 6 januari heeft het Instrumentenfonds de harmonie een donatie gedaan van 3000 euro voor de aanschaf van nieuwe lessenaars inclusief verlichting. Tijdens de uiterst succesvolle uitvoeringen van The Passion zijn deze lessenaars voor het eerst gebruikt.

Het Instrumentenfonds is een aan de harmonie gelieerd fonds dat ruim zestig jaar geleden is opgericht. Door middel van de verjaardagsactie probeert het fonds geld binnen te halen dat vervolgens ter beschikking wordt gesteld aan de harmonie voor gerichte aanschaf van instrumenten en uniformen.

De harmonie is zeer dankbaar voor de mensen achter de schermen die de werkzaamheden voor het Instrumentenfonds uitvoeren. Het gaat hierbij om Bud Joosten, Ben Kösters, Wiely van Gellecum, Theo Witjes en Arnold Hendriks. Dit zijn mensen die zelf niet actief beoefenaar zijn van een instrument, maar de harmonie wel een zeer warm hart toedragen. Zij zorgen voor het zorgvuldig bijhouden van de (financiële) administratie en het wekelijks rondbrengen van de zakjes. Hun vrijwillige inzet hiervoor is ongekend.

Daarnaast is de harmonie vanzelfsprekend ook de Doornenburgse bevolking dankbaar voor de gulle giften die in de zakjes van de verjaardagsactie worden gedaan. Dit zorgt ervoor dat de harmonie kan worden voorzien van instrumentarium waarmee de vereniging muzikale ondersteuning kan bieden aan alle activiteiten binnen het dorp en mooie evenementen kan organiseren zoals onlangs The Passion, het Maestro concert en aan het einde van het jaar weer de derde editie van Tempel of Boem.

Exodustocht 30 juni

Marsleider Max Bozon ontvangt u weer graag op de tocht (foto: Exoduscomité) Foto: exoduscomité

HUISSEN - In de afgelopen jaren is de Exoduswandeltocht een begrip geworden in de regio. Het evenement is een ode aan degenen, die massaal in 1944 huis en haard moesten verlaten. Dit in verband met de oorlogshandelingen na de mislukking van de Operatie Market Garden.

Ook dit jaar weer een keuze voor een ieder, die sportief bezig wil zijn.Voor de recreanten en wandelliefhebbers zijn er de afstanden van 5, 10, 17 en 25 kilometer. Voor degenen, die er geen genoeg van kunnen krijgen is er de wandelmaraton van 42 kilometer. Op verzoek is er een nieuwe afstand aan toegevoegd: 50 kilometer voor de geoefende wandelaar. Zij wandelen over het nieuw benoemde Goudsbloempad als ode aan burgers.

Onderweg natuurlijk weer rustplaatsen en verzorgende steun van het Rode Kruis, onze goede-doelenpartner. Langs de route herkenbare markeringen WO II temidden van de mooie natuur maken het wandelen nog aangenamer. Na ontvangst van de mooie eremedaille is het aangenaam vertoeven in het aantrekkelijke centrum van Huissen.

Muzikale ondersteuning maakt het zetten van stappen tot een plezier. Oud en jong, mensen met een beperking en ook de all round getrainde... iedereen kan meedoen. Noteer zaterdag 30 juni in uw agenda. Voorinschrijven kan ook via ww.exodustocht.nl.

DOORLOOP Linksboven

Peters,

Eerste H. Communieviering, Spetters

11.00 uur: St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, V. Bulthuis, Jeugdkoor

10.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, oecumenische viering, ds. A. Melzer en werkgroep,

Ubi Caritas

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

26 / 28

Op 19 april wordt ruimtevaarder Wessel al weer 7 jaar.
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag en behouden terugkeer op aarde gewenst.

Liefs van opa en Ria

Michiel Huberts

Deze abraham is net naar R.K.H.V.V verhuisd, maar gaat elke kantineavond als laatste de deur uit.
Trainer gefeliciteerd namens de
mannen van R.K.H.V.V 2

Anoeska,
Alweer een jaartje ouder, van harte gefeliciteerd!

Liefs familie Kloppenburg

Mijn grote zus Jackie 5 jaar.
Dikke knuffel van Charlie.

Schatje ook proficiat en knuffel van Opa en Oma.

Gouden echtpaar, van harte gefeliciteerd!
En dat we nog lang van jullie gezelligheid mogen genieten.

Hoera, Lisa alweer 6 jaar!
Gefeliciteerd namens opa Gerard en oma Nolly, dikke knuffel van Luuk en een pootje van Max

Yes ……you did it girl!
Zondag gevochten voor een finale plaats op het NK Turnen in Tilburg. Succes op 2 Juni Sofie.
Wij zijn super trots op jou!
Dikke kus van ons allen.

Hé topper, gefeliciteerd met je zwemdiploma A.
Op naar diploma B.

Oma's, Opa's, mama en papa.

Deze lieve schat is 17 April 60 jaar geworden!
Nogmaals gefeliciteerd Mam, proost!

Dikke kus!

Lieve Sem
gefeliciteerd met je
7e verjaardag knul.
Liefs papa & mama

Onze mama wordt 40 jaar
Dat wil ze niet weten!

Wij wel!

Gefeliciteerd en liefs van Luuk en Lieve.

José en Bart van harte, al 10 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem Gendt.

Bella 22 april alweer 1 jaar.
Gefeliciteerd
papa, mamma en de gehele familie.

Luca,

Eindelijk, 18!
Van harte gefeliciteerd!
We maken er een mooi jaar van.

Veel liefs familie Kloppenburg

Onze mooie kleindochter Cheyenne was 10 april alweer 1 jaar.

dikke Knuffel. Trotse Opa & Oma Budding..

'Spinoza ontmoet Kunst...' in Huissen

HUISSEN - Beleef een inspirerende themamiddag in de sfeervolle Zandse Kerk aan de Van Wijkstraat 33 in Huissen op zondag 22 april om 14.30 uur.

Spinoza kundige Rikus Koops uit Deventer gaat op deze middag de dialoog aan met beeldend kunstenaar Rob Sweere uit Arnhem. Aan de hand van teksten van Spinoza en beeldmateriaal van Rob Sweere wordt men meegenomen op een reis langs denkbeelden en beelden. Zo kunt u ontdekken waarin de filosofie verschilt van de beeldende kunst of er juist aansluiting bij vindt. Op deze eigentijdse manier wordt er invulling gegeven aan zingeven en ontmoeten, refererend aan de oorspronkelijke functie van deze voormalige katholieke kerk.

Dit initiatief van beeldend kunstenaars Fons Snelder en Monique Cornielje, in samenwerking met stichting De Zandse Kerk, wil hiermee bijdragen aan het behoud van de verdieping in de samenleving en van de mogelijkheid om te ontmoeten in De Zandse Kerk. Doordat het vooral ook een ontmoeting wordt van het publiek met de disciplines kunst en filosofie, belooft het een bijzonder interessante middag te worden.

Na de presentaties wordt een ieder uitgenodigd om hierover in groepjes verder te praten. De sprekers zijn daarbij aanwezig en begeleiden deze gesprekken persoonlijk. De middag wordt rond 17.15 uur afgesloten onder het genot van een hapje en een drankje.

Meer informatie is te verkrijgen via de website van stichting De Zandse Kerk (www.zandsekerk.nl), over Rikus Koops (www.overspinoza.nl) en over Rob Sweere (www.robsweere.com). Gevraagd wordt zich vroegtijdig aan te melden per mail via info@zandsekerk.nl of telefonisch via 06 1480399.

Brunch voor deelnemers Sasa bij Herberg De Letste Stuyver

Sasa-brunch (foto: Jaap Stienstra) Foto: Jaap Stienstra

ANGEREN - Het was een mooi cadeau van Gerben en Danielle van Herberg De Letste Stuyver aan de deelnemers van de Sasa.

De actieve senioren uit Angeren waren uitgenodigd voor een heerlijke brunch in de herberg aan de Molenstraat. En dat was niet aan dovemansoren gericht. Terwijl buiten de mensen lekker in de zon langs de kramen en activiteiten van de Lentekriebels slenterden, namen om 11.00 uur de eerste senioren al plaats aan de keurig gedekte tafels. Om half twaalf opende Corry Wijlhuizen, voorzitter van de Sasa de brunch en werden de aanwezigen verwend met diverse broodjes, krentenbollen, kroket en twee soorten soep. En dat lieten de 150 aanwezige Sasa-deelnemers zich goed smaken. De sfeer was prima en er werd weer veel gepraat en gelachen.

Rond 13.00 uur vertrokken de laatste gasten om naar de zeepkistenrace te kijken of over de braderie te lopen en te luisteren naar het optreden van een van de zangkoren of een leuk hebbedingetje te kopen bij een van de vele kraampjes.

Dit initiatief van De Letste Stuyver, dat getuigt van een grote betrokkenheid bij de Angerse gemeenschap, werd zeer op prijs gesteld en alle deelnemers, bestuur en vrijwilligers van de Sasa bedankten de gastheer en gastvrouw en hun medewerkers voor deze geslaagde brunch.

Transfer in de korenwereld

Marcus de Haard en voorzitter Dolf Flintrop schudden elkaar de hand na ondertekening van het contract

GENDT - Weliswaar geen transfer naar het Nederlands Oranje-elftal maar tòch... met de komst van Marcus de Haard (links op de foto in het oranje) krijgt Gemengd Koor Jubilate uit Gendt na de zomer een nieuwe, inspirerende èn vooral ambitieuze muzikale leider.

Hij volgt Mathieu van der Burgh op, die de pensioenleeftijd heeft bereikt en die het nu, na in totaal 35 jaar bij Jubilate het stokje te hebben gehanteerd, ècht rustiger aan wil doen. De analogie met het Oranje-elftal gaat overigens bij Marcus nog verder, want hij heeft plannen de groep nog breder te maken dan ze is, zowel qua omvang, (muzikale) organisatie en repertoire. Volgens Marcus is de tijd om naast het stevige en vertrouwde geluid dat men van Jubilate kent, vooral ook aan te sluiten bij de muzikale belevingswereld van tegenwoordig.

Bestuur en leden denken daarom met de komst van Marcus de Haard, zeker geen onbekend musicus in deze streek, perfect te kunnen aansluiten bij de regionale muzikale behoeften. Nieuwsgierig geworden? Meld je aan! Jubilate repeteert elke dinsdag van 20.00 - 22.00 uur in De Leemhof, Dorpstraat 1 in Gendt.

Voor informatie: mevrouw Berns, 0481 421082, e-mail: jubilategendt@gmail.com. Voor informatie over Marcus de Haard: www.musicforpeople.nl.

TOP Music Fest in Theaterkerk met Jim van der Zee en vele anderen

BEMMEL - De hele Theaterkerk staat op zaterdagavond 21 april in het teken van swingende muziek: soul, jazz en funk. Maar liefst zes optredens heeft TOP geboekt, verspreid over twee podia: in de theaterzaal en in de foyer. Overal is dus wat te zien en te horen. Maak je eigen keuze en loop lekker rond.

Een van de hoogtepunten in het hart van de avond in de theaterzaal is Jim van der Zee, winnaar van de Voice of Holland met zijn waanzinnige stem. Daarvoor speelt Sarah-Jane, met haar geweldige soulstem en haar dynamische performance. Sarah-Jane stond twee keer op North Sea en won in 2015 ook de Amsterdamse Popprijs. En tenslotte is er Supermoon, een funky band met een dikke groove en zeer dansbaar. Hun single ging onlangs in première op NPO Radio 2. Succes gegarandeerd.


In de foyer van de kerk is ook van alles te doen. Wild Organs & Drums bijvoorbeeld is een veelbelovende, soulachtige 2-koppige band. Een toetsenist en een drummer. Wat schrijft 3 voor 12 over ze: Waar Sven Hammond is gestopt gaan zij door. We zijn razendbenieuwd. Michael Hrusteij is een magische gitarist uit Slovenië. Met zijn trio combineert hij jazz, funk en reggae en heeft altijd een toffe interactie met zijn publiek. Zij staan ook in de foyer. En last but not least spelen ook Hewdig & De Roode op het Music Fest. Hedwig was eerder te gast bij TOP en maakte veel indruk als zangeres.

Kortom, een nieuwe formule, waarvan we hopen dat het een traditie wordt: TOP Music Fest. Wees erbij op 21 april. Er zijn nog maar enkele kaarten te koop, dus wacht niet te lang!

Zaal open 19.30 uur - start avond 20.00 uur. Kaartjes kosten EUR 20,00 per stuk en zijn te bestellen op de website www.topbemmel.nl en zijn ook verkrijgbaar bij Eyewish en aan de kassa in de Theaterkerk.

Aandacht voor stille rampen op OBC Bemmel

BEMMEL - Chandran, een jongen van 17 uit Nepal, is sinds zijn geboorte lichamelijk en verstandelijk gehandicapt. Zijn benen zijn verlamd en hij heeft vaak last van woedeaanvallen, zonder hulpmiddelen kan hij amper tien meter van zijn huis vandaan komen. Hij krijgt geen kans om naar school te gaan en wordt voor de veiligheid van anderen in een kooi opgesloten.

Er zijn verschillende oorzaken voor de handicap die veel kinderen in ontwikkelingslanden oplopen. Zo worden ze veroorzaakt door ondervoeding, oorlogen, slechte gezondheidszorg en slechte werk- en leefomstandigheden. Vaak zijn er geen hulpmiddelen en worden de gehandicapte kinderen verstoten door hun eigen familie. Chandran is zeker niet de enige die door zijn handicap gediscrimineerd wordt en niet naar school kan.

Tijdens de activiteitenweek in april op het Overbetuwe College in Bemmel, heeft de organisatie Cross your borders een project verzorgd om alle leerlingen van 4VWO bewust te maken van stille rampen. In viertallen hebben de leerlingen een stille ramp gekozen en daar een campagne voor opgezet.

"Wij, Anouk Rossen, Lisanne Buurman, Sigrid Zweers en Britt Lammers hebben een campagne opgezet om gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden onder de aandacht te brengen. Dit hebben we gedaan door het maken en ophangen van flyers, interviews en het plaatsen van dit artikel in deze krant.Door veel mensen meer bewust te maken van deze stille ramp komen er hopelijk meer mensen in actie voor deze kinderen waardoor ook zij een goede toekomst tegemoet gaan. Want dit moet stoppen!"

Veel laatste wedstrijden van het seizoen voor Tweestroom

GENDT - Tweestroom-DS1 speelde thuis tegen Vocasa-DS4 hun laatste wedstrijd van het seizoen. De eerste set werd gewonnen. De tweede en derde set werden nipt gewonnen, terwijl de vierde set nipt werd verloren (3-1)25-20/26-24/28-26/24-26). In de laatste wedstrijd toch het zoet van een fraaie overwinning.

Dames-DS2 ontving Volamie-DS1 en verloor de 1ste en 2de set ruim. De 3de set werd nipt verloren, terwijl de 4de set ruim werd gewonnen. Helaas maar 1 punt voor de stand.(1-3)(13-25/15-25/23-25/25-10) Streekgenoot Kidang-DS7 ontving Tweestroom-DS4 en won overtuigend deze strijd. Alleen in de 3de gaven onze dames nog de meeste tegenstand.(4-0)(25-15/25-13/25-20/25-08)

Tweestroom-DS3 speelde thuis tegen Volamie-DS1 en won de 1ste set. De 2de set ging verloren, hierna was men weer bij de les, won men de 3de en 4de set(3-1)(25-22/18-25/25-21/25-21) Een fraaie overwinning dat klasse behoud opleverde. Dames-DS5 ontving Weekenders 4 e maakte er een spanende pot van. Over en weer werden de sets gewonnen/verloren. Dus de 5de set moest de beslissing brengen voor de winst; helaas ging die set verloren.(2-3)(15-25/25-10/19-25/25-23/09-15)

Tweestroom-HS1 speelde thuis tegen Switch''87-HS3 en had geen enkele moeite om deze ongelijke strijd te winnen, ondanks dat er JEUGDLEDEN mee speelden. De cijfers spreken boekdelen(4-0)(25-04/25-15/25-09/25-03) Kampioen Trivos-MC1 ontving Tweestroom-C1 en was ook i n deze strijd de meerdere.(4-0)(25-156/25-18/25-06/25-18)

Tweestroom-MA1 speelde thuis tegen Weekenders-MA1 en maakte er spannende pot van. Over en weer werden de sets gewonnen/verloren, zodat de 5de set de beslissing moest brengen. Gelukkig wisten onze meiden die te winnen. Dus bleven er 3 punten thuis in Gendt.(3-2)(24-26/25-19/15-25/25-22/15-05) Meisjes-MA2 ontving koploperVolar-MA3 en wist de 2de set te winnen. De 4de set werd nipt verloren. Een goed resultaat tegen de koploper; 1 punt gewonnen.(1-3)(17-25/25-17/16-25/23-25)

Tweestroom-MC2 speelde thuis tegen streekgenoot Kidang-MC2 en speelde aardig mee in deze verliespartij. Helaas geen punten voor de rangschikking.(0-4)(22-25/09-25/16-25/19-25) Jongensp-mix-JC1 ontving Gemini-JC2 en had de meeste tegenstand in de 1ste en 4de set. In andere sets waren duidelijk voor onze meiden en jongens.(4-0)(25-19/25-15/25-10/25-19)