GN Arnhem

24 januari 2015

GN Arnhem 24 januari 2015


Jarig Vocare houdt open repetitie

ARNHEM - Het Arnhems kleinkoor Vocare begint met nieuw repertoire en verzorgt voor belangstellende koorzangers een openbare repetitie op donderdag 12 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Heijenoordschool, Gentiaanstraat 25 in Arnhem.

Het koor, vijf jaar geleden opgericht, is op 17 januari te zien in de schouwburg Arnhem in de voorstelling Hoogwater voorheen Laagwater van Wim T Schippers. Op 1 februari geeft Vocare de laatste voorstelling van Emo's Reis in Groningen. Daarna begint het met het repertoire voor het lustrumconcert, met onder andere de Five childhood lyrics van Rutter en de Five hebrew songs van Whitacre.

Vocare is een gemengd koor van achttien enthousiaste ervaren koorzangers, die het leuk vinden om á capella koorwerken te zingen. Naast een mooie koorklank vinden zij het zangplezier en een goede sfeer belangrijk. Ze zingen bij voorkeur afwisselend van klassiek tot licht; naar verhouding meest klassiek. Dirigent is Henk Gunneman uit Zutphen.

Meer informatie staat op twitter, facebook en youtube bij @Vocarekoor. Deelname aan de open repetitie gebeurt met aanmelding via het contactadres op www.vocare.nl. De oefenruimte is open vanaf 19.45 uur.

Stappen met IVN in ijstijdenlandschap

Foto: Maria Pompe

ARNHEM - Voor echt een goede dosis Veluwse natuur gaat IVN Arnhem 25 januari op stap in het Deelerwoud. Hier loop je over een bijzonder stuk landschapsgeschiedenis. IJstijden en gletsjers toverden dit vlakke stukje Nederland om in een reliëfrijk gebied; de ene keer loop je over de hoge punten van de stuwwal en even later over de laagte van een smeltwaterdal.

Door houtkap en akkerbouw is er in de middeleeuwen veel bos verdwenen en kwam de zandige ondergrond bloot te liggen. Ook in het Deelerwoud werd het zand niet meer op zijn plek gehouden door bomen en planten. Om verstuiving tegen te gaan is dit gebied in het midden van de negentiendde eeuw, aangeplant met grove dennen en eiken. Tegenwoordig is het beheer meer gericht op verhoging van de natuurwaarde en het bos is gevarieerder dan vroeger. Op mensluwe plekken vind je er groot wild.

Foto: Maria Pompe

De natuurgidsen vertrekken op 25 januari om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij het gehucht Groenendaal. Je komt hier door met de auto of fiets de ventweg langs de A50 (richting Arnhem - Apeldoorn) te nemen. Deze helemaal afrijden (voorbij de ingang naar zweefvliegterrein Terlet) tot de overgang van de weg Groenendaal naar de oude Arnhemseweg (op dit punt gaat de weg onder de A50 door). Net daarvoor is de parkeerplaats waar de IVN-gidsen belangstellenden vanaf 13.30 verwelkomen.

"Nieuwsgierig naar de verhalen van het landschap? Zorg dan dat je erbij bent! De wandeling is gratis, duurt anderhalf tot twee uur en je hoeft niet te reserveren." Meer info over de activiteiten van IVN Arnhem staat op www.ivn.nl/afdeling/arnhem.

Industriepark Kleefse Waard

ARNHEM - Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem stelt zich steeds meer open voor mensen van buiten het park. Het innovatieve bedrijvenpark is besloten door een hek en wordt 24/7 bewaakt – om de vernieuwende processen van haar huurders te beschermen – maar biedt sinds kort de mogelijkheid aan externe partijen om evenementen te organiseren in een van de industriële ruimtes die het park rijk is.


IPKW staat open voor bijeenkomsten, congressen en workshops, het lanceren of presenteren van een product en het geven van trainingen. De statige Hoofdstraat vol met bomen, de historische fabrieksgebouwen en de fraaie panden zorgen voor een bijzondere sfeer.
Kenmerkend voor IPKW zijn de termen duurzaamheid, innovatie en kennisdeling en in algemene zin ligt de focus van IPKW op het thema cleantech. Zij richten zich dan ook vooral op evenementen die binnen dit thema waarde toevoegen aan het park en de bedrijven die daar zijn gevestigd.


Er zijn op IPKW zowel kleinere kant-en-klare ruimtes als volledige lege fabriekshallen te huur. Zo biedt IPKW mogelijkheden voor bijeenkomsten voor 2 tot 1.000 personen. Kijk voor meer informatie en een video op ipkw.nl/evenementenlocatie. Restaurant open voor publiek Onder andere het nieuwe duurzame parkrestaurant De Waard biedt mogelijkheden voor bijeenkomsten, vergaderingen en events (voor 2 tot 125 personen). De Waard is tevens buiten evenementen om een ontmoetingsplek voor relaties uit de cleantech sector. Ook mensen van buiten het park kunnen hier vanaf nu terecht voor een kop koffie en/of lunch. Arnhem is dus een lunch- en ontmoetingsplek rijker! Kijk voor meer informatie op ipkw.nl/dewaard.


Over IPKW Industriepark Kleefse Waard (IPKW) is een cleantech bedrijventerrein in Arnhem. Voor IPKW speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Het industriepark huisvest ondernemingen die actief zijn in clean technologies en geeft gebouwen op het park waar mogelijk een tweede leven – in plaats van ze te slopen en te kiezen voor nieuwbouw.
Het park is volop in beweging. Met de opening van het volledig herontwikkelde Gebouw LB (10.000 m2 vloeroppervlak), een nieuw geopend smart grid laadplein (waar 22 elektrische auto's tegelijkertijd kunnen laden), de prijs voor Beste Nieuwe Bedrijventerrein van Nederland, de opening van het nieuwe parkrestaurant en het aantrekken van zeer interessante huurders als Allego en wereldspeler Veolia was 2014 een zeer succesvol jaar. Meer informatie staat op ipkw.nl.

Wekelijks inloopspreekuur voor vragen over de Nederlandse taal

ARNHEM - Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren lezen en schrijven, welkom in het Taalhuis van de Bibliotheek Arnhem. Het Taalhuis is er voor anderstaligen én voor mensen die hier geboren en getogen zijn.

Eén op acht mensen in Arnhem is laaggeletterd; dat houdt in dat zij moeite hebben met de Nederlandse taal goed te lezen en schrijven. In Nederland is dit gemiddeld één op de negen. Daarom heeft de Bibliotheek Arnhem haar Taalhuis geopend. Het Taalhuis is voor iedereen die de Nederlandse taal (beter) wil leren lezen en schrijven.

Vrijwilligers zetten zich in om mensen op een laagdrempelige manier naar een hoger lees- en schrijfniveau te helpen.

Het spreekuur vindt plaats in de centrale vestiging van Bibliotheek Rozet (Kortestraat 16) bij de ingang van de bibliotheek op de tweede verdieping. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Veranderende woningmarkt vraagt om nieuwe woonvisie

ARNHEM - De veranderende woningmarkt vraagt om nieuwe woonvisie. Input vanuit zorginstellingen, bewoners, bedrijven en corporaties onmisbaar.

Arnhem start met het ontwikkelen van een nieuwe woonvisie. De belangrijkste pijlers van die visie worden: betaalbaar wonen, levensloopgeschikt wonen, aantrekkelijke woonstad en wijken met identiteit. Sinds de vorige woonvisie het licht zag, in 2004, is de woningmarkt verschoven van aanbodgericht naar vraaggericht. Daarnaast zijn mensen door de veranderingen in de zorg genoodzaakt langer zelfstandig te blijven wonen.

De woonvisie gaat over wonen in de breedste zin van het woord: woning, woonomgeving, voorzieningen in de omgeving, bereikbaarheid en sociale samenhang. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk thema.

Meerdere factoren zijn van invloed op de woonmarkt. De bevolking van Arnhem groeit minder snel dan voorheen. Er is sprake van vergrijzing en ontgroening. De vraag naar extra woningen groeit nu nog, maar dat zal de komende jaren veranderen. Transformatie en herbestemming worden dan belangrijker. Huurprijzen stijgen als gevolg van de verhuurdersheffing en het huurbeleid van het Rijk. Er is een tekort aan sociale huurwoningen. De beschikbaarheid van betaalbare woningen staat dan ook hoog op de prioriteitenlijst van het college. De prijzen van koopwonigen zijn in deze regio gunstiger dan in de Randstad. Er is vraag naar woningen in het midden- en duurdere segment. Het aanbod is op dit moment beperk.

Dag van levensloopgeschikt wonen

De pijlers van de nieuwe woonvisie zijn het resultaat van de woonconferentie die de gemeente afgelopen zomer organiseerde. Deze maand nog start het traject om de pijlers verder in te vullen. Dat gebeurt via een speciale pagina op www.arnhem.nl en via stadsgesprekken met bewoners, corporaties, bedrijven, instellingen en een speciale klankbordgroep. Verder wordt dit voorjaar de dag van levensloopgeschikt wonen georganiseerd.

Op basis van de nieuwe, gedragen woonvisie verschijnt in het najaar een gemeentelijke uitvoeringsagenda. Het is de bedoeling dat partijen zich vervolgens verbinden met de uitvoering daarvan. De uitvoeringsagenda wordt uiterlijk in december 2015 vastgesteld.

PopSport Gelderland weer van start

ARNHEM - PopSport Gelderland gaat weer van start! Muzikanten tussen twaalf en twintig jaar kunnen zich aanmelden voor coaching van professionals.

PopSport, hét talentenprogramma voor jonge bands en acts, gaat weer van start in Gelderland. Getalenteerde en gedreven bandjes, acts of muzikanten tussen de twaalf en twintig jaar krijgen de kans om vier maanden gecoacht te worden door professionals. Met een divers aanbod van workshops ontwikkelen zij hun artistieke, zakelijke en sociale skills en maken ze kennis met de muziekbusiness. Van singer-songwriter tot metalband, van pop & rockband tot dj en van rapper tot jazzband; iedereen tussen de twaalf en twintig jaar die méér wil met zijn muziek kan zich aanmelden voor PopSport. Aanmelden gaat via de website www.popsport.nl en kan tot uiterlijk 1 februari.

In februari worden de deelnemende bands en muzikanten geselecteerd. Van februari tot en met mei volgen de deelnemers gezamenlijke workshops, nemen ze een nummer op, krijgen ze individuele begeleiding en een professionele fotoshoot. Het programma wordt afgesloten met een showcase in een poppodium in Gelderland. Op deze avond wordt de act, die zich het meest ontwikkeld heeft, gekozen om door te stromen naar het verdiepende landelijke traject dat in september van start gaat. Daarnaast wordt elke deelnemende muzikant member van het PopSport NetWork, waar ze het hele jaar door kunnen profiteren van allerlei interessante workshops, masterclasses, free concerttickets, speelplekken en meer.

Voor muzikanten en bands van twaalf en twintig jaar zijn er workshops, coaching, optredens en ontmoetingen met andere muzikanten en professionals op verschillende locaties in Gelderland, afgestemd op de deelnemers. De activiteiten zijn van februari tot mei. Het is een unieke en hele leuke kans om als muzikant of band een stap verder te komen! Aanmelden via het formulier op www.popsport.nl, voor 1 februari.

Meer informatie over PopSport en inschrijven: gelderland@popsport.nl of www.popsport.nl. PopSport Gelderland wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie en Gemeente Nijmegen.

Eerste hulp bij kinderongevallen

ARNHEM - Ondanks alle aandacht voor ongevallenpreventie vormen kinderen onder de vijf jaar nog steeds de grootste risicogroep als het gaat om ongelukken in en rond het huis. Jaarlijks komen ruim vijftigduizend kleine kinderen terecht in het ziekenhuis als gevolg van een ongeval. Voor ouders en verzorgers van kinderen organiseert VGGM daarom de cursus 'Eerste hulp bij kinderongevallen'.

Deze cursus voldoet aan de eindtermen van het Oranje Kruis en deelnemers ontvangen een geregistreerd certificaat. Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan overal gebeuren: thuis, op straat of op bezoek bij oma. Bleekmiddel lijkt net limonade. Direct na een ongeval is het van groot belang dat de juiste hulp wordt gegeven. Tijdens de cursus, gegeven door een ervaren verpleegkundige, wordt geleerd hoe snel en op een goede manier gereageerd kan worden en hoe ongelukken voorkomen kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van speciale oefenpoppen. Medische kennis is niet vereist om aan de cursus deel te nemen.

Op donderdag 5 maart start de cursus 'Eerste hulp bij kinderongevallen' in het gebouw aan de Veluwestraat 44 in Arnhem. Meer informatie staat op www.stmg.nl. Via deze site kan men zich ook inschrijving.

Pronkzitting van De Flabinussen

ARNHEM - Op de pronkzitting, die op 24 januari om 20.00 uur begint, presenteert carnavalsvereniging De Flabinussen een avond vol plezier en gezelligheid met onder andere optredens van de tiener- en prinsengarde en hun showdans De Carnavalsschlagers eigen muzikale optredens en een optreden van een bekende zanger van het tv-programma 'Bloed, Zweet en Tranen'.

Dit alles onder de muzikale begeleiding van het orkest 'Triple'. Deze avond wordt gehouden in onze nieuwe feestburcht: clubhuis van voetbalvereniging. Arnhemse Boys, Marasingel 251 in Arnhem (Schuytgraaf). De toegang op deze avond is gratis en verkleden is –uiteraard- niet verplicht..

De Johannesschool in Arnhem krijgt een Gezond Schoolplein!

ARNHEM - Het Schoolpleinen ActieTeam van De Johannesschool is vrijdag 9 januari van start gegaan met de ontwikkeling van een Gezond Schoolplein! Die dag ontvangt de school uit naam van het ambitieuze project 'Gezonde Schoolpleinen' een cheque ter waarde van 50.000 euro.

De financiering voor het project Gezonde Schoolpleinen is mogelijk gemaakt door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De cheque staat niet alleen voor een geldbedrag, maar ook voor ondersteuning bij het realiseren van een uitdagend, groen en rookvrij schoolplein. Het plein levert een bijdrage aan de gezondheid van kinderen omdat het buitenspelen stimuleert. Kinderen beoordelen een groen plein beter dan een grijs plein en willen graag meepraten en hun ideeën delen. Zij staan dan ook centraal in dit project.

Jantje Beton, IVN, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad helpen tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein. Een Gezond Schoolplein prikkelt de fantasie, stimuleert beweging en leert over het belang van de natuur. Dit is belangrijk voor een gezonde ontwikkeling. De Johannesschool is daarom blij dat zij geselecteerd is.


Vannessa Bijsters, directeur van De Johannesschool: "De Johannesschool staat voor goed onderwijs en duurzaamheid! Het Gezonde Schoolplein versterkt dit in mijn ogen door het leren en spelen op ons Gezonde Schoolplein te combineren. Want leren kan op verschillende manieren. Wat verheugen wij ons op het proces ernaar toe en het uiteindelijke resultaat!"

Feestelijke start

De start van de bouw van het Gezonde Schoolplein is feestelijk én sportief gevierd. Omdat de scholieren centraal staan bij de inrichting en aanleg, mogen zij onder andere de cheque van 50.000 euro ondertekenen waarmee het project officieel van start gaat. Dit gebeurde na afloop van de lichtjestocht door de buurt, waarmee de school het nieuwe jaar start.

Jongeren in een gezonde schoolomgeving zijn gezonder. Om ervoor te zorgen dat het Gezonde Schoolplein een structurele bijdrage levert aan de gezondheid van de scholieren, ontvangt De Johannesschool naast de 50.000 euro, begeleiding bij onder andere het: organiseren van beheer en onderhoud, inzetten van gezonde activiteiten, verankeren van educatieve buitenactiviteiten in het bestaande lesprogramma, behalen van het vignet Gezonde School en vervullen van een ambassadeursrol richting alle scholen in Nederland.

Zo wordt verankering in het gezondheidsbeleid van de scholen gewaarborgd, bekleedt de school een belangrijke voorbeeldfunctie en draagt het schoolplein bij aan een gezonde omgeving voor jongeren uit de wijk.

Lezing over voeding: Suikers en suikerverslaving

ARNHEM - Dennis Vervlossen doet reeds vele jaren intensief onderzoek naar voeding en gezondheid en heeft zich in de tien jaar daarvoor verdiept in verslavingsmechanismen.

Volgens Dennis is de huidige mensheid collectief verslaafd aan suiker. Bij zijn werk in de kinderopvang wordt hij dagelijks geconfronteerd met de symptomen van suikerverslaving. In zijn lezing behandelt hij welke plaats suikers innemen binnen de koolhydraten en legt uit hoe de suikervertering in z'n werk gaat.

Verder beschrijft hij beeldend hoe de psychologie van de suikerverslaving in elkaar zit. In deze boeiende lezing zal hij vragen beantwoorden als: Waarom zijn we zo dol op een zoete smaak? Hoeveel suiker hebben we door de eeuwen heen gebruikt? Wat leert de overheid ons over suiker? Wat zijn de schadelijke gevolgen van suikers? Welke suikers en zoetstoffen zijn verantwoord om te gebruiken? Hoe ontstaat een suikerverslaving? Hoe herken je een suikerverslaving? Hoe kom je van een suikerverslaving af? Welke invloed heeft suiker op de levenskwaliteit? – Welke invloed heeft suiker op je gedrag en levensmoraal? Hoe kun je kinderen suikerarm opvoeden?

De lezing is in MFC (Multi Functioneel Centrum) De Spil, Lupinestraat 12 in Arnhem (wijk Malburgen-West) op 29 januari om 20.00 uur, De entree bedragt tien euro

Koffie (0,70 euro) en thee (0,50 euro) worden door De Spil verzorgd. Graag aanmelden via de mail op rook0261@planet.nl of praktijk@journeytherapiedebron.nl. Telefonisch aanmelden mag ook op 026 3810209 of 06 30057820.

Dood in huis gevonden na dagen, maanden, jaren...

ARNHEM - Het Rode Kruis heeft als activiteit van de sociale hulp de Kontaktcirkel. Doel van deze activiteit is dat mensen zich minder eenzaam voelen, langer zelfstandig kunnen blijven.

Een Kontaktcirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt. Even contact van mens tot mens. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand regelmatig informeert hoe het gaat. Vooral als u toch al minder mogelijkheden heeft anderen te ontmoeten vanwege uw leeftijd, handicap of ziekte.

Voor wie is de Kontaktcirkel? Voor Iedereen die behoefte heeft aan dagelijks contact via de telefoon. Omdat u alleen woont en moeilijk de deur uitkomt. Het is ook gezellig als er iemand belt voor een praatje.

"Aanmelden kan bij 026 3703540 (MVT). Vervolgens wordt u teruggebeld door de coördinator die bij u op bezoek komt om kennis te maken. Het bellen gaat in een vaste volgorde, zodat u iedere dag op een vast tijdstip door eenzelfde persoon wordt gebeld. Uw Kontaktcirkel wordt begeleid door een vrijwilliger van het Rode Kruis. Dat is ook degene bij wie elke dag de belronde begint (08.30 uur) en uiteindelijk ook weer 09.00 uur eindigt. Neemt een belpartner niet op? Dan onderneemt de begeleiding actie.

Bent u 's morgens tot 09.00 uur toch thuis, dan kunt u ook als vrijwilliger meehelpen om de cirkels te draaien. Meldt u aan!"

Kunstcafé voor 55-plussers

ARNHEM - Kunstbedrijf Arnhem verzorgt op donderdag 29 januari van 10.30r tot 12.00 uur weer een Kunstcafé voor 55plussers in restaurant Momento, Rozet. Onder het genot van een heerlijke kop koffie of thee kunnen ouderen ook nu weer genieten van mooie muziek en interessante informatie op het gebied van Kunst en Cultuur in Arnhem.

Dit keer zullen er optredens zijn van het seniorenpopkoor 55+ Shades of Grey onder leiding van Vera Westera en het Volwassenen Dagorkest onder leiding van Truus Litjens. Verder zal Gerard Herbers een presentatie verzorgen over de cultuurhistorische achtergrond van park Sonsbeek.

Mantelzorgsalon in Arnhem

ARNHEM - Op dinsdag 27 januari van 14.00 tot 16.00 uur vindt de eerste mantelzorgsalon van het nieuwe jaar plaats. "We gaan u informeren over de wijkteams in Arnhem en hebben hiervoor een wijkcoach uitgenodigd. Naast deze voorlichting wordt u op deze salon een 'high tea' aangeboden."

De mantelzorgsalon wordt georganiseerd door Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp en is bedoeld voor iedereen uit Arnhem die intensief voor iemand met een beperking of chronische ziekte zorgt. De salon wordt gehouden in het Rode Kruis gebouw aan de Cattepoelseweg 263 in Arnhem. Voor aanmelding en informatie kan men bellen naar 026 3703540.

Brautigam speelt Brahms

ARNHEM - Brautigam speelt Brahms met Antonello Manacorda als dirigent en Ronald Brautigam op piano. Gespeeld wordt Brahms Concert voor piano en orkest no. 1 op. 15 in d
Debussy Prélude à l'après-midi d'un faune. Het concert is zondag 08 februari in Musis Sacrum, om 14.15 uur met een inleiding om 13.15 uur.


Het publiek voelde het meteen; de klik tussen Antonello Manacorda en Ronald Brautigam. Zielsverwantschap. De chemie tussen de Italiaanse chef-dirigent van Het Gelders Orkest en de Nederlandse pianist geeft bijna licht. Manacorda nodigde Brautigam ogenblikkelijk uit om hem bij zijn Kammerakademie Potsdam te komen vervangen. Het was dat de drukke concertagenda van de solist het niet toeliet, anders was dat Berlijnse uitstapje er zeker van gekomen. Brautigam, Manacorda en Het Gelders Orkest brengen dit seizoen het Eerste concert voor piano en orkest van Johannes Brahms.

De verwante zielen brachten twee seizoenen geleden al zijn Tweede pianoconcert. Brahms' andere grote symfonische werk voor piano en orkest is nu het logisch vervolg. De rest van het programma bestaat uit twee impressionistische werken van Claude Debussy. In de dromerige Prelude schildert Debussy de lome namiddag van een faun. In het romantische La Mer golft de zee haast letterlijk de concertzaal in. Perfecte omlijstingen van een warme muzikale vriendschap.

Muzikale thriller over mysterieuze moord Zweedse premier Olof Palme

ARNHEM - In gesprek met mijn moordenaar. Een unieke samenwerking tussen De Andersons en Arjen Lubach. Voor meer informatie: www.deandersons.nl.

Vergeet The Killing, vergeet Stieg Larsson; de meest opzienbarende Scandinavische thriller is écht gebeurd. In februari 1986 wordt de Zweedse premier Olof Palme neergeschoten na een bioscoopbezoek in Stockholm. Hij is met zijn vrouw Lisbet onderweg naar huis na een avond uit in de bioscoop. Ondanks het feit dat het dossier inmiddels 225 meter lang is, 130 mensen uit zichzelf hebben bekend en er honderden verdachten en theorieën zijn, is de moord nog steeds niet opgelost.

Muziektheatergezelschap De Andersons brengt in samenwerking met Arjen Lubach (script) de voorstelling 'In gesprek met mijn moordenaar', een theatrale muzikale thriller mét humor. De charmante Olof Palme krijgt anderhalf uur de tijd om zijn eigen moord te onderzoeken. Hij gaat in gesprek met politieke tegenstanders, een Zuid-Afrikaanse spion, een alcoholist, Vladimir Poetin en zelfs met zijn eigen vrouw. De spannende maar soms ook komische scènes kruisen met gloeiende, opzwepende en poëtische liederen. 'In gesprek met mijn moordenaar' is even intrigerend en humoristisch als Palme zelf was.

Olof Palme, een eigenzinnig visionair die de wereld wakker wilde schudden, zette zich sterk in voor de wereldvrede en riep de mensen op om te durven dromen. Hij was een politicus met een kunstenaarsziel. In zijn speeches citeerde hij filosofen, dichters en schrijvers. Palme werd regelmatig vergeleken met John F. Kennedy; beiden waren jong, progressief en controversieel en beiden werden vermoord.

Twee Arnhemse kampioenen op de Dutch Open Espoir

ARNHEM - Koen Heg en Victor van Gerven, judoka's van Bushi Arnhem, behalen goud op het grootste internationale judotoernooi voor de jeugd: het Dutch Open Espoir.

Zaterdag 10 en zondag 11 januari was het grootste judotoernooi in Nederland voor de jeugd gehouden in Eindhoven: de 39-ste editie van het Matsuru Dutch Open Espoir, met 1880 deelnemers waaronder de nationale selecties uit België, Engeland, Frankrijk, USA, Nederland en Italië. Aan dit topevenement namen twintig judoka's van Bushi Arnhem deel.

Zaterdagochtend kwamen de jongens onder de vijftien jaar aan bod. Koen Heg en Victor van Gerven waren de uitblinkers van de dag. Koen kwam uit in de gewichtsklasse -55 kg. Na drie overtuigende winstpartijen (onder andere ippon door middel van houdgreep en een verwurging) volgde de halve finale tegen Tim van Kleef. Koen controleerde de pakking en de partij. Uiteindelijk besliste hij de partij met een houdgreep. In de finale scoorde Koen in feite drie keer een wazari door middel van een inroltechniek. De eerste score werd door de hoofdscheidsrechter niet gezien, echter de andere twee scores zorgden voor ippon en een mooie gouden plak.

Victor van Gerven kwam uit in de -38 kg. Victor begon zijn zegenreeks met een snelle schouderworp en zijn tweede partij met een sankaku. In de halve finale continueerde Victor zijn aanvallende en actieve judo. Ook in deze partij leidde dit tot scores en/of tot inactiviteits-straffen voor de tegenstander. In de finale trof Victor de sterke Zwitser Metzger. Echter, Victor kwam voor het kampioenschap en middels een mooie schouderworp wist hij de gouden plak af te dwingen.

Zondag is er door de meisjes -15 en -18 en de jongens -18 door de judoka's van Bushi Arnhem ook goed gejudood. Noer Zouaidia en Bente Elst waren dicht bij een bronzen medaille. Ze verloren beiden nipt hun partij om de derde plaats. Na de teleurstelling van de verloren medaille mag er zeker grote tevredenheid zijn over de mooie judoprestaties. Al met al hebben alle twintig Bushi judoka's laten zien dat ze met de top meekunnen. Dit biedt perspectief voor het komende NK -15 en NK -18.

Victor van Gerven en Koen Heg lieten zaterdag zien dat ze talent hebben en bestand zijn tegen de druk van een favorietenrol. De gouden plak is een mooie beloning voor hun inzet. Voor club Bushi Arnhem en de coaches is het een bevestiging dat we op de goede weg zijn en talenten zich samen bij de club goed kunnen ontwikkelen.

Meer informatie over judo en Bushi Arnhem staat op de website en facebook.

Autisme en samenwerken

ARNHEM - 21 januari wordt in Zyp25 aan de Zijpendaalseweg 25 in Arnhem het Auticafé gehouden. Volwassenen met autisme hebben hier de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen.

Het auticafé wordt elke derde woensdag van de maand gehouden. Om 19.30 uur gaat het café open. De themabespreking is van 20.00 tot 21.00 uur en tot 22.30 uur is er gelegenheid om na te praten.

21 januari is Roy Houtkamp te gast als spreker in het auticafé. Roy is gek op computers en is aanvankelijk ICT gaan studeren. Halverwege het eerste jaar is hij gestopt met die studie omdat het niet lukte. Inmiddels heeft hij met succes de opleiding toegepaste psychologie afgerond. Hij heeft geleerd om te praten over zijn autisme. In het auticafé vertelt Roy hoe hij de reis van autisme als obstakel naar autisme als kwaliteit gemaakt heeft.

Vooraf aanmelden is niet nodig. De kosten zijn vijf euro per avond. Dat is inclusief consumpties. Meer informatie: www.auticafe.nl.

Wijvenkraam op zondag 1 februari

Peter Erinkveld

ARNHEM - Het enthousiasme van de vorige editie is nog niet gezakt, of de derde editie is alweer in zicht. De Wijvenkraam staat op zondag 1 februari weer klaar om er een gezellig dagje uit van te maken voor jou en al je vriendinnen. Laat je niet misleiden door de titel, voor mannen is dit net zo leuk!

Vlooienmarkten saai en stoffig? Niet als het aan de organisatoren van Wijvenkraam ligt! Dit concept wat in Duitsland al duizenden meiden trekt wint sterk aan populariteit. De derde editie is weer in de Eusebiuskerk. Deze bijzondere locatie zorgt iedere keer weer voor een symphatieke sfeer die onder andere tot stand komt door de gezellige aankleding! Vrouwen, mannen en ook kinderen kunnen zich tijdens dit evenement prima vermaken. Met dit concept hebben eerdere edities van Wijvenkraam in Arnhem meer dan tweeduizend bezoekers getrokken!

Peter Erinkveld
Peter Erinkveld
Peter Erinkveld

Het idee is simpel en erg charmant: een vlooienmarkt voor 'meiden' van alle leeftijden. De markt wordt gevuld met vintage, secondhand, design, sieraden, zelfgemaakte spullen, food, drankjes, dj's en allerlei andere zaken waar vrouwen enthousiast van worden. Dat betekent dus dat je de hele dag vrolijk door kan shoppen. Heb je spijt van een aankoop? Geen problem, je kan deze weer verkopen om je nieuwe aanwinst te bekostigen.

Op zondag 1 februari tussen 11.00 en 17.00 uur is iedereen uitgenodigd in de Eusebiuskerk van Arnhem. Voor maar twee euro heb je een heerlijk vermaak voor de zondag! "Ben je benieuwd en wil je meer weten over Wijvenkraam? Neem dan eens een kijkje op www.wijvenkraam.nl. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes rondom Wijvenkraam via Facebook en bekijk de video impressie van de afgelopen editie."

Nationale Gedichtendag in Bibliotheek Rozet

ARNHEM - Donderdag 29 januari is de Nationale Gedichtendag. De Bibliotheek Rozet laat dit niet onopgemerkt voorbijgaan en verrast haar bezoekers ´s middags op poëtische wijze. Wat er precies gaat gebeuren is nog een verrassing.


De Nationale Gedichtendag opent ieder jaar de Poëzieweek op de laatste donderdag van januari. In 2015 is dat donderdag 29 januari. Gedichtendag is hét poëziefeest van Nederland en Vlaanderen. Poëzieliefhebbers in Nederland en Vlaanderen organiseren die dag een grote diversiteit aan eigen poëzieactiviteiten en ook de media klinken die dag een stuk poëtischer.

Viering van De Zijp in Elisabethkapel

ARNHEM - In januari zal Mirjam Wolthuis ons verschillende vertalingen voorleggen van Psalm 131, onder andere van Anne van der Meijden en Ernesto Cardenal.

"We zullen Psalm 131 vrij van Huub Oosterhuis zingen op recent gecomponeerde muziek van Antoine Oomen. Thema van de viering is: Dromen van geborgenheid."

De bijeenkomst is 25 januari om 11.00 uur in de Elisabethkapel aan de Zwarteweg 25 in Arnhem. Voorganger is Mirjam Wolthuis. Medewerking is er van het Zijpkoor onder leiding van Elin Meijnen.

Op zoek naar nieuwe vriendschappelijke contacten?

ARNHEM - Voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe vriendschappelijke contacten wordt op zondag 15 februari weer een nieuwe 'Stel je eens voor'-avond georganiseerd.

Tijdens deze avond kan op een gezellige manier contact worden gelegd door mensen die dat op een andere manier weleens lastig vinden. Initiatiefneemster Fenneke Staman is al zo'n twintig jaar therapeute en woont sinds een paar maanden in Arnhem.

Vanuit haar werk als therapeute komt ze regelmatig mensen tegen die het moeilijk vinden om nieuwe kennissen en vrienden te ontmoeten, terwijl men het wel graag zou willen. Er zijn verschillende redenen: veel mensen zijn te druk met familie, werk en gezin. Of soms is ook de drempel te hoog om er alleen op uit te gaan. Het is soms lastig de juiste plek te vinden om nieuwe mensen te leren kennen.

In Arnhem zijn er nu twee bijeenkomsten geweest en mensen zijn erg enthousiast over de gezellige 'borrel'. Het gaat erom dat mensen elkaar op een ontspannen wijze ontmoeten, met een hapje, drankje en live muziek. Belangrijk is vooral de gezelligheid en wie weet ontmoet je wel een maatje om leuke dingen mee te doen. Soms heb je direct een klik met iemand en zo niet, dan heb je in ieder geval een leuke avond gehad. De doelgroep is dertig jaar en ouder. De eerstvolgende 'Stel je eens voor'-avond is zondag 15 februari van 17.00 tot 19.30 uur. Deelname is vijftien euro per persoon. Aanmelden kan via info@stel-je-eens-voor.nl; Meer informatie staat op www.stel-je-eens-voor.nl.

Lezing Wilsverklaring en Euthanasie

ARNHEM - Op donderdag 27 januari verzorgt het Toon Hermans Huis Arnhem de lezing Wilsverklaring en Euthanasie. En wat is de rol van de levenseindekliniek hierin?

Het klinkt als een beladen onderwerp, zeker op een locatie als het Toon Hermans Huis, maar de sprekers die deze avond verzorgen zijn zeer goed in staat dit luchtig te brengen.

Guido Diehl (huisarts) en Eric Ullmann (longarts) gaan tijdens deze avond onder andere in op de evolutie die euthanasie heeft doorgemaakt. Maar na afloop weet u ook meer over het nut en de noodzaak van een wilsverklaring. En hoe regelt u dat dan? Vroeg of laat komen we allemaal bij de vraag over ons levenseinde. Hierbij horen dan ook mogelijke vragen over euthanasie of een behandelverbod. Als er tegen die tijd nog niets geregeld is, dan is het te laat. Het is toch het beste hier op tijd en goed over geïnformeerd te zijn.

De lezing vindt plaats in het Toon Hermans Huis, Eusebiusbuitensingel 34, Arnhem en de toegang is kosteloos. Vanaf 19:30 uur kunt u inlopen voor een kop koffie of thee. De lezing start om 20:00 uur en zal tot ongeveer 21:30 uur duren. Na afloop is er gelegenheid om nog na te praten.

Aanmelden
Wij stellen het op prijs wanneer u zich van te voren aanmeldt. Dat kan telefonisch op dinsdag en donderdag tussen 09.30 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 09.30 en 13.00 uur. Een mailtje naar info@thharnhem.nl sturen, kan natuurlijk ook.

Parkeren
Parkeren kan in de avonduren voor 0,50 euro per uur in de parkeergarage Musis. Deze ligt op ongeveer zes minuten lopen aan de overzijde van de straat. Voor de deur kan ook geparkeerd worden tegen een regulier parkeertarief van 2,85 euro per uur tot 23.00 uur.

Meer informatie over deze activiteit en andere programma's staat op www.thharnhem.nl.

Repair Café bij Natuurcentrum Arnhem

ARNHEM - Wat doe je met een broodrooster die het niet meer doet? Met een fiets waarvan het wiel aanloopt? Of met een trui waar gaatjes in zitten? Weggooien? Ga ermee naar het Repair Café!

Op zaterdag 7 februari verzorgt Natuurcentrum Arnhem weer een Repair Café op stadsboerderij De Korenmaat. "Tussen 13.30 en 16.30 uur staan diverse vaklieden klaar om uw spullen, in samenwerking met uzelf, te repareren. De entree is gratis."

Vaklui bij Repair Café

"Onze technische mensen helpen zoveel mogelijk gratis bij alle reparaties. Er kunnen eventueel materiaalkosten in rekening worden gebracht en een vrijwillige bijdrage is zeer welkom." Gereedschap en materialen zijn aanwezig. Mensen die het Repair Café bezoeken, nemen van thuis kapotte spullen mee. Broodroosters, lampjes, föhns, pc's, speelgoed; alles wat het niet meer doet, is welkom en maakt kans op een geslaagde reparatie. De vaklui in het Repair Café weten bijna altijd raad.

Duurzame leefomgeving

Door repareren te promoten, wil Natuurcentrum Arnhem bijdragen aan het verkleinen van de afvalberg. "Dat is hard nodig. In Nederland gooien we ontzettend veel weg. Ook dingen waar bijna niets mis mee is, en die na een eenvoudige reparatie weer prima bruikbaar zouden zijn. Helaas zit repareren bij veel mensen niet meer in het systeem. Met het Repair Café willen we daar verandering in brengen. Daarom richten we ons zowel op jongeren als op ouderen."

Het Repair Café is ook bedoeld om buurtbewoners op een nieuwe manier met elkaar in contact te brengen en te ontdekken dat er heel veel kennis en praktische vaardigheden in de buurt aanwezig zijn. "Het is dan ook de bedoeling dat je zelf meekijkt of meehelpt met de reparatie."

Stadsboerderij De Korenmaat is bereikbaar via de Erasmussingel in Arnhem-Zuid. Parkeerplaatsen zijn aan de Marius van Beeklaan. Stichting Repair Café, een landelijk initiatief dat sinds 2010 regelmatig repareerbijeenkomsten organiseert, ondersteunt ook het Repair Café in Arnhem Zuid. Meer informatie staat op www.repaircafe.nl/arnhem, doorklikken op Rijkerswoerd. Meer informatie over Natuurcentrum Arnhem staat op www.natuurcentrumarnhem.nl of tijdens kantooruren te verkrijgen via 026 3775464 en de facebook-pagina.

Al sprookjesplannen voor 2015?

Foto: Bee Art

ARNHEM - Dit jaar vindt de achtste editie van het Sprookjesfestival plaats. Van zaterdag 24 oktober tot en met zondag 1 november staan Arnhem en omstreken negen dagen lang op zijn sprookjeskop.

Alles wordt omgetoverd tot een grootse Sprookjesstad voor jong en oud. Het thema van het Sprookjesfestival is…. Feeën en feeksen. "Wij zijn al gestart met de voorbereidingen voor het Sprookjesfestival, dat zaterdag 24 oktober begint. Dus heb jij een goed idee? Een voorstelling, lezing, workshop, vertelling, dans, expositie…een activiteit die aansluit bij het thema: laat het ons weten! Wij houden van mooie en vernieuwde projecten voor kleine en groot. Heb je wel een idee maar geen geschikte locatie? Dan kijken wij met jou samen waar de activiteit het beste past."

"Geef je snel op! Bel ons, mail ons, schrijf ons! Graag voor 30 april. Op de site staat hoe je je kunt aanmelden om mee te doen: www.sprookjesfestival.nl/index.php?page=sprookjesfestival-2011."

Atelier Klassiek, meer over het meesterwerk

ARNHEM - Atelier Klassiek, meer over het meesterwerk. Beethoven Symfonie nr.7 op. 92 in A gr.t. met Jules van Hessen als dirigent. Op dinsdag 10 februari om 20.15 uur in Musis Sacrum.


Stap in de wereld van de grote meesters! Dirigent Jules van Hessen is uw bezielde én bezielende reisleider. De maestro en Het Gelders Orkest nemen u mee voor een inspirerende tour. Verdiep, verwonder en verras uzelf aan de hand van live gespeelde muziekfragmenten, anekdotes en boeiende wetenswaardigheden. Uw reis eindigt met de complete uitvoering van het meesterwerk.


Waarom was Ludwig van Beethoven dé componist van de negentiende eeuw? Grootheden als Mendelssohn, Berlioz, Schumann, Wagner en Brahms waren toch ook geen kleine jongens? Wie beïnvloedde(n) hem? Wie inspireerde, en wie intimideerde hijzelf? Wat was de invloed van zijn toenemende doofheid? Welke vernieuwing bracht hij? Wie zei 'Beethoven heeft alles al gezegd'? En waarom eigenlijk? Waarom is Beethovens Zevende symfonie niet zo bekend als zijn Derde, Vijfde, Zesde en Negende? Wat horen we in zijn Symfonie nr. 7 die voor het eerst werd uitgevoerd in Wenen op 8 december 1813? Dirigent Jules van Hessen legt het u haarfijn uit en neemt u samen met Het Gelders Orkest mee in de wereld van, en achter dit meesterwerk. Voor iedereen die graag meer weet!


U vergroot vóór de pauze spelenderwijs uw kennis, en geeft u daarna over aan een intense luisterervaring waarin u het complete meesterwerk hoort… zoals u het nog nooit heeft gehoord. Jules van Hessen is chef-dirigent bij het Philips Symfonie Orkest en het Nederlands Theaterorkest. Hij inspireert publiek én orkest met zijn aanstekelijke enthousiasme en zijn boeiende verhalen!

Jong ontmoet oud bij De Troubadour

ARNHEM - Afgelopen maandag 12 januari zijn de basisschool De Troubadour Elderveld en Swoa De Gaanderij aan een nieuw project begonnen.

Kinderen en ouderen zullen elkaar ontmoeten met verschillende bezigheden. Maandag werd er gestart met een brei en eet clubje. Lien en Dien twee dames van de dagopvang gingen vol goede moed op pad naar De Troubadour waar tien kinderen tussen de vijf en zeven jaar zaten te wachten om samen te kunnen breien of haken. Na wat uitleg kon er worden begonnen met een popje of beestje te breien. Ondertussen is er ook op De Gaanderij een klein groepje kinderen aangeschoven bij wat ouderen om samen te gaan koken. Er werd begonnen met het versieren van cup cakes en met een boekje waar dan iedere keer een nieuw recept word toegevoegd zodat ze op het eind een eigen kookboekje hebben gemaakt. De kinderen en ook de ouderen hebben een erg leuke middag gehad. Dit project duurt tot juni. De Gaanderij ligt aan het Driemondplein 1 in Arnhem; telefoon 026 3810265.

Gratis rondleidingen in bibliotheek

ARNHEM - Maandag 26 januari wordt een gratis rondleiding gegeven in de Bibliotheek Centrum (Rozet).

Tijdens de rondleiding krijgen deelnemers uitleg over de nieuwe indeling van de Bibliotheek, de digitale catalogus en krijgen ze een kijkje achter de schermen. Er wordt ook een bezoek gebracht aan het Erfgoedcentrum waar de collectie van de Gelderland Bibliotheek te vinden is.

Op maandag 26 januari van 14.00 tot 15.00 uur. De rondleidingen zijn gratis voor zowel leden als niet-leden. Wel dient men zich vooraf aan te melden via www.bibliotheekarnhem.nl/agenda.

Wekelijks inloopspreekuur voor computer- en internetvragen

ARNHEM - Iedere dinsdag tussen 14.00 en 16.00 uur is er in de Bibliotheek Arnhem een inloopspreekuur voor computer- en internetvragen.

Een vrijwilliger van Seniorweb zit klaar om vragen te beantwoorden op het gebied van computer- en internetgebruik. Vragen over (technisch) niet goed werkende apparatuur vallen niet onder dit spreekuur. De beschikbare tijd is afhankelijk van het aantal belangstellenden.

Het spreekuur vindt plaats in de Bibliotheek Rozet (Kortestraat 16) bij de ingang van de Bibliotheek op de tweede verdieping. De toegang is gratis, en aanmelden is niet nodig.

Voorlezen voor peuters en kleuters in de Bibliotheek Arnhem

ARNHEM - Woensdag 28 en vrijdag 30 januari zijn peuters en kleuters welkom tijdens het wekelijkse voorleeshalfuurtje in de Bibliotheek Presikhaaf en Kronenburg.

Voorlezen is leuk, voorgelezen worden nog leuker. Daarom opent de bieb haar deuren en ligt er een mooi, nieuw verhaal klaar. De toegang is gratis en opgeven van tevoren is niet nodig.

Woensdagmiddag 28 januari wordt van 15.30 tot 16.00 uur voorgelezen in de Bibliotheek Presikhaaf. Op 30 januari is iedereen van 15.30 tot 16.00 uur welkom in de Bibliotheek Kronenburg.

Vrienden van Meinerswijk organiseert een snertwandeling

ARNHEM - Zondag 25 januari kan men meedoen met de Snertwandeling in Meinerswijk , georganiseerd door de Vrienden van Meinerswijk.

De start is om 11.00 uur bij golfboer Weijers aan de Meginhardweg 5 in Arnhem. De wandeling duurt ongeveer twee uur en daarna kan men zich opwarmen met een heerlijke kop snert. Voor deelname kan men zich aanmelden bij secretaris@vriendenvanmeinerswijk.com of 06 50421253. Gratis voor leden en niet-leden betalen vijf euro.

Volop carnaval bij Welkoop Huissen!

HUISSEN – Hossend op de dansvloer, zwaaiend in de polonaise, schitteren tijdens de pronkzitting en opvallen in de optocht. Hoe vieren we dit jaar carnaval? Trendy of traditioneel? Ga maar eens kijken op de carnavalsafdeling van Welkoop Huissen. Er zijn weer duizenden kostuums en evenzoveel accessoires. Wie carnaval viert, kan niet om Welkoop Huissen heen. En... wie het eerst komt, heeft de grootste keuze!

Voor het negende jaar worden bij Welkoop in de carnavalsperiode schitterende en exclusieve carnavalskleding, -kostuums en allerhande -attributen verkocht. Alles is prachtig en overzichtelijk gerangschikt naar thema's. Ga maar eens kijken, bewonder het assortiment en waan je alvast in een waar carnavalsparadijs.

Carnaval 2015 wordt weer een ongelooflijk dol en dwaas feest. Voor de kinderen zijn er schitterende dierenkostuums. Of je kind nu een aap wilt zijn, een leeuw of rups; het is er allemaal. Voor de volwassenen is er ook keus genoeg. Hoe wil je carnaval vieren? Als zigeuner, spook, pastoor, stripfiguur, suikerspin of bodybuilder? Het kan! De oudere jeugd kan zelfs gaan voor zeer sexy modieuze kostuums. Als bezoeker waan je je al vierend in het carnavalsgewoel. En wat te denken van al die fraaie maskers?

Het meest bijzondere van deze carnavalscollectie is dat de kleding exclusief is. Ze zijn van puur Hollands ontwerp, gemaakt naar de wens en maat van de Hollandse carnavalsvierder. Tegen uiteraard vriendelijke prijzen.

Je carnavalskleding uitgekozen en eerst willen passen? Geen punt, want Welkoop heeft de beschikking over paskamers met spiegel. En de vriendelijke medewerkers staan je bij met deskundig advies.

Welkoop is gevestigd aan de Huismanstraat 44 in Huissen; telefoon (026) 3255902.

Tot ver in Arnhem-Zuid worden de menu's en pizza's gewaardeerd De lekkerste kwaliteit bij Milano Pizzeria

ARNHEM – In het centrum kennen ze allemaal Milano Pizzeria. Geen wonder, want deze horecazaak weet tegen de laagste prijzen een uitstekende kwaliteit te bieden! Zelfs in Arnhem-Zuid en de Schuytgraaf zitten veel liefhebbers. Steeds vaker brengen ook hier de pizzakoeriers van Milano de menu's hier aan huis!

Nu Milano Pizzeria sinds enkele maanden is overgenomen door Joseph Aziz, is de toeloop alleen maar groter geworden. "We komen nauwelijks aan het vernieuwen van de kaart toe", vertelt de nieuwe eigenaar, die vol enthousiasme met zijn team aan de Hommelstraat 23 van start is gegaan. "Wel hebben we alvast de pizzadagen uitgebreid. Milano biedt nu op maandag tot en met vrijdag alle pizza's aan tegen 5,99 euro per stuk."

Dagverse ingrediënten, royaal belegd en een dunne harde krokante bodem typeren de pizza's van Milano. Het is altijd een droom van (Libanese) eigenaar Joseph geweest een horecazaak te starten. "Onze familie telt veel koks. Eten is in onze cultuur erg belangrijk. Dat zal ook te merken zijn in de pizzeria, waar we het accent zullen leggen op de menu's met een Libanees tintje." Daarnaast komen uiteraard ook de broodjes döner, shoarma, spaghetti en pasta's aan bod. En als Arnhems eerste officiële Spareribs-specialist.nl (halal!) zijn er ook spareribmenu's te bestellen.
Milano Pizzeria, Hommelstraat 23, Arnhem; 026 3253275; www.milanopizzeria.nl.

Nieuwe formule maakt dinerbezoek heel aantrekkelijk Bistro Thuis in Elden weer écht helemaal thuis!

ARNHEM/ELDEN – Bistro Thuis staat weer helemaal op de (menu)kaart. Bistro Thuis is weer terug bij de oud-eigenaren Jan-Cees en Cilia en beiden pakken de draad weer op. Ze hebben het voor de gasten zelfs heel aantrekkelijk gemaakt: geen aparte prijzen meer voor de gerechten, maar willekeurig een driegangenmenu van de hele kaart voor slechts dertig euro!

De kaart vermeldt verder geen prijs. Alle gangen hebben hun eigen gelijke prijs: soepen zijn 4,50, voorgerechten 9,50, hoofdgerechten 19,00 en desserts 6,50 euro. Voor geen enkele gang of zelfs extraatje als mayo of sausje moet er worden bijbetaald, terwijl de kwaliteit en de porties als vanouds zijn. Een driegangenmenu is nu altijd met dertig euro extra voordelig! Natuurlijk kun je ook een of twee gangen bestellen.

Gasten genieten bij Bistro Thuis van de huiskamersfeer. Ze voelen zich thuis in de luxe, die Thuis biedt. Bovendien is de kwaliteit van de keuken van een uitstekend niveau. Proef maar eens het voorgerecht 'De Warmte van Thuis', het hoofdgerecht Schnitzel Thuis en als dessert het Italiaanse ijs van Granucci! Je komt er met vrienden voor terug!

Bistro Thuis is ook uitermate een geschikt restaurant voor grotere groepen. Iedereen uit de groep tot maximaal 15 personen kan van de kaart een keuze maken! Voor groepen meer dan 15 personen kan er in overleg een menu uit de kaart samengesteld worden.
Bistro Thuis, Brink 7, Elden/Arnhem; 026 3819037; www.bistrothuis.nl (keuken geopend op woensdag tot en met zondag van 17.00 tot 21.00 uur).

Januariprogramma van Brigant

Zaterdag 24 januari

Midnight Munchies. Join the creatures of the night for their first hunt for bass, beats, breaks and booty! Aanvang: 22:00 - 03:00 Entree: 3,50 euro

Vrijdag 30 januari

Club Brigant: Electronische Dance Het nieuwe jaar is weer begonnen en op de laatste vrijdagavond van de maand zijn wij er natuurlijk weer met een editie van Club Brigant. Deze drie heren zullen jullie electronische dance oortjes verwennen deze avond: Einzel (8Bahn), Sandalism (Deep Sense Records), Mirno (Club Brigant). Aanvang: 22:00-02:00 Entree: 2.50 euro

Zaterdag 31 januari

Fenomeen is het eerste echte Trapfeest in Arbhem. Een feest voor de echte liefhebbers van de betere bassmuziek. Trap met een vleugje hiphop, UK Garage en Future Bass. Vanavond hebben we dj's als De GVR Bekend van de underground party Joggipad, Guva onze enige echte Trap-dj en KID Phunk de Baas van Bassmuziek. De kenners van Trap weten dat er vanavond geen oog droog zal blijven. Ben jij getuige van een chaos avond? Zorg dan dat je sterretjes ziet als het dak eraf gaat! Aanvang: 22:00 - 03:00 Entree: vier euro.

Lezing over muziek en dementie en oprichting geheugenkoor Arnhem

ARNHEM - Zingen is ontspannend en zorgt voor positieve gevoelens bij mensen met geheugenproblemen én bij hun mantelzorgers. Daarom start Diane Hidding (zangpedagoge en koordirigent), in samenwerking met SWOA, een geheugenkoor.

Daar voorafgaand geeft Diane op 5 februari van 14.30 tot 15.30 uur een lezing over de invloed van muziek op dementie. De lezing is gratis en bedoeld voor mantelzorgers en andere geïnteresseerden. Op 19 februari van 14.30 tot 16.00 uur, is er een 'open repetitie' van het geheugenkoor. Mensen met geheugenproblemen, hun mantelzorgers en geïnteresseerde potentiële vrijwilligers zijn dan welkom om een keer vrijblijvend mee te zingen. De lezing en de open repetitie vinden plaats op 't Altevelt, Lisztstraat 11 in Arnhem. Aanmelden voor de lezing en/of de open repetitie is gewenst en kan via 026 4456339 of per mail naar info@dianehidding.nl.


Ook voor mensen met geheugenproblemen is zingen een bijzondere vorm van communicatie. De herkenning van het lied stimuleert een deel van het geheugen. Mensen blijken zich tijdens het zingen meer te herinneren doordat ze een ander deel van het geheugen aanspreken. Ook zorgt het zingen voor een bewustere ademhaling. Dit kan ontspannend werken voor het lichaam.


Het geheugenkoor is voor alle mensen met geheugenproblemen die graag willen zingen. Ook hun mantelzorger is welkom. Het is fijn om samen te zingen en herinneringen op te halen. Na de open repetitie gaat het geheugenkoor van start en oefent elke donderdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur in 't Altevelt aan de Lisztstraat 11 in Arnhem. De kosten bedragen dan tien euro per persoon per maand. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Diane Hidding (06 33024562 of info@dianehidding.nl).

Prins Bart² heerst over het Rijk der On-Ganse

NIJMEGEN - Tijdens de feestelijke Prinsekeuze afgelopen zaterdag 17 januari, is de nieuwe Jeugdprins en Prins van carnavalsvereniging de On-Ganse gepresenteerd. Beide reageren op de naam Prins Bart I.

Bart van der Linden zal het komende carnavalsseizoen ingaan als Prins Bart I en heeft het stokje overgenomen van Prins Raymond I. Aan de zijde van Prins Bart I staan zijn stoere Adjudant én zoon Bram en zijn beeldschone Page én nichtje Sabijn. In de geschiedenis van de On-Ganse is het niet eerder voorgekomen dat het trio uit dezelfde familie kwam. Het is echter wel tekenend voor de vereniging, waar jong en oud samen carnaval vieren en waar het carnavalsvirus van generatie op generatie wordt doorgegeven.

Dat carnaval een deel van de opvoeding is, geldt zeker ook voor ons kersverse Jeugdduo. Aan het begin van de avond tijdens het traditionele Vorstendiner werd de Jeugdprins en -page bekend gemaakt. Jeugdprins Bart I, zoon van één van de vorsten, wordt komend jaar geassisteerd door Jeugdpage Lynn I, dochter van de voorzitter van de Raad van XI. Zij gaan komende maand voorop in het jeugdcarnaval. En geven op deze wijze hun plezier in het carnaval weer door aan de nog wat jongere carnavalisten.

De Prinsen Bart I gaan in Musis Sacrum een prachtig seizoen tegemoet met o.a. op 7 februari het Galaconcert met Bert Simhoffer dat gepresenteerd wordt door Angelique Krüger. Van zaterdag 14 tot en met dinsdag 17 februari vindt het grote carnavalsfeest plaats.

Kaarten voor de komende carnavalsevenementen zijn te bestellen op de site www.onganse.nl.

Tabletcafé in Bibliotheek Centrum

ARNHEM - Maandag 26 januari van 14.00 tot 16.00 uur vindt op de eerste verdieping van de Bibliotheek Rozet het Tabletcafé plaats.

Elke laatste maandagmiddag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur kan men terecht in het Tabletcafé in Bibliotheek Rozet. Het Tabletcafé is voor iedereen die een tablet gebruikt en er meer over wil leren. Uitwisselen van tips en ervaringen staan centraal. Onderdelen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld hoe een app gedownload moet worden, tips en trucs van andere tabletgebruikers en antwoord op allerhande vragen.

Net als in een echt café kan iedereen gewoon even binnenlopen en is deelname gratis. Deelnemers dienen wel zelf een tablet mee te nemen. Meer informatie staat op www.bibliotheekarnhem.nl/agenda.

Dansbingo in De Petersborg

ARNHEM - Op maandagmiddag 9 februari kan men in De Petersborg Slochterenweg 40 in Arnhem Zuid dansen op live muziek en meedoen met de bingo, die op dezelfde middag wordt gehouden.

Het wordt een gezellige dans-bingomiddag. De muziek wordt verzorgd door Duo Pardon, een graag gezien tweetal in De Petersborg. Iedereen is welkom. Aanvang 14.00 uur, de zaal gaat open om 13.30 uur.

19 / 32

Opgaan in de techniek en alledaagse zorgen even laten verdwijnen... Grote internationale modelspoorbeurs zaterdag 7 februari in De Rijnhal Arnhem

Organisator Rob Hobma met enkele collector-items, ook te zien op de beurs in De Rijnhal

ARNHEM - Liefhebbers van miniatuurtreinen kunnen hun hart weer ophalen tijdens de grootste Modelspoorbeurs van Europa op zaterdag 7 februari in De Rijnhal. Het is een van de de grootste modelspoorbeurzen van Europa, waaraan ook opa's met de kleinkinderen een fantastisch uitje beleven!

Tijdens deze modelspoorhappening is er een grote verkoopmarkt. Handelaren en hobbyisten bieden niet alleen nieuwe treinen aan, maar ook gebruikte -zowel in wissel- als gelijkstroom- in de meest bekende spoorbreedten. Tevens is er een groot aanbod van scenery, zoals huisjes (kant en klaar én als bouwpakket), rails, wissels, seinen, bovenleiding, modelauto's, modelbussen enzovoort.

Er staan drie treinbanen opgesteld: een spoorbaan in schaal N, een spoorbaan in schaal 1, waarop meerdere diesellocomotieven tot wel veertig wagons trekken én... een prachtige spoor-Z-baan met op drie niveau spoorlijnen.

Modeltreintjes alleen maar een nostalgische sport? Ook een modelbaan automatiseren is juist een hype! Bij verschillende baantjes krijgt de bezoeker advies met welke programma's en met welke artikelen hij zijn baan kan automatiseren. Al met al is de beurs een bezoek dubbel en dwars waard.


De beurs is open van 10.00 tot 15.30 uur; de entree bedraagt vijf euro (jeugd tot twaalf jaar onder begeleiding vrij entree). Er is gratis parkeren. Meer informatie staat op www.modelspoorbeurs.nl.

Open dagen en opening showroom op 31 januari en 1 februari Veranda Land nu ook het adres voor deuren en kozijnen!

ELST – Veranda Land is vernieuwd en uitgebreid met een showroom kozijnen en deuren. Op de open dagen (vrijdag 31 januari en zaterdag 1 februari) laten wij u deze nieuwe showroom zien met ook de laatste trends en nieuwtjes.

Veranda Land levert al meer dan twaalf jaar terrasoverkappingen in het midden- en hoger segment. Ze worden door Veranda Land ingemeten, op maat gemaakt en vakkundig gemonteerd. Het zijn duurzame producten en vrijwel overal te plaatsen. Ze sluiten naadloos aan bij de wens om de tuin meer bij het interieur te betrekken.

Steeds vaker kreeg Veranda Land de vraag naar kunststof en aluminium deuren en kozijnen. Aan die vraag kan Veranda Land nu voldoen. Op de bovenverdieping is een extra showroom gecreëerd met tal van deuren en kozijnen. Er is gekozen voor de merken Veka en Reynaers, die prima aansluiten bij de hoogwaardige kwaliteit van de terrasoverkappingen.

In zee gaan met een bedrijf als Veranda Land, betekent verzekerd te zijn van goede kwaliteit en service. Met het advies van ruim ervaren deskundigen, die met de klant meedenken. Kom kijken tijdens de open dagen en informeer naar de actie van een gratis vaste insectenhor!

Veranda Land is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur, zaterdags tot 16.00 uur en iedere laatste zondag van de maand van 13.00 tot 16.00 uur. Veranda Land, Fahrenheitstraat 6, Elst; 0481 350960; www.verandaland.nl en facebook.

Nieuwe gezichten bij Gloudemans Optiek

ARNHEM – De bekende optiekzaak in winkelcentrum Rijkerswoerd is overgegaan in andere handen. Vanaf 1 januari zijn Peter en Natasja van der Eijk de nieuwe gezichten in de zaak. Zij zullen Gloudemans Optiek op de vertrouwde wijze voortzetten.

Zelfs de traditionele monturenactie, die aan elk begin van een nieuw jaar wordt gehouden, is er nu ook weer: de klant kan bij aanschaf van een bril, een montuur uit de collectie 2014 kiezen voor het bedrag van 20,15 euro! Tussen deze monturen zitten ook befaamde merken!

Bij Gloudemans Optiek kan jong en oud terecht voor oogmeting, brillen en contactlenzen. Oogmeting gebeurt er met geavanceerde apparatuur, waaronder het I-profiler meetsysteem, ontwikkeld door Zeiss voor de speciale nachtbrillen.

De collectie monturen is geheel up-to-date. Van klassiek tot trendy met ook merken als Ray Ban, Diesel, Claudia Schiffer, Joop! en de maatwerk-monturen van Tom Davies.

Peter van der Eijk heeft al jarenlange ervaring in de branche en geniet onder andere (zelfs landelijke) bekendheid met zijn ontworpen 'kappenbril'. Vernuftig van vorm en materiaal, maar bovenal uiterst functioneel voor wie last heeft van droge ogen.

Peter en zijn vrouw Natasja hechten waarde aan de kwaliteit, garantie en service, waarmee de zelfstandige opticiens bekend staan. Gloudemans Optiek Arnhem, Achter de Coulissen 2a, Arnhem; telefoon 026 3272353.

Cursussen in Elderveld

ARNHEM - Houders GelrePas 2015 krijgen vijftig procent korting op maximaal twee cursussen/workshops per jaar.

Creatieve cursussen

- Bloemschikken - Cursus van vijf lessen op donderdagavond

- Bloemschikken - Valentijn Workshop (dinsdag 10 februari - 's middags/'s avonds)

- Kledingmaken - Introductieprijs (maandagavond)

U kunt instromen

bij de volgende cursussen:

- Tekenen en schilderen voor beginners (dinsdagochtend) en gevorderden (woensdagavond)

- Engels gevorderden (maandagavond)

- Frans beginners en conversatie voor vergevorderden (donderdagavond)

- Spaans - vervolgcursus (zaterdagochtend)

Bewegings- en gymnastische cursussen

- Active Body (woensdagavond)

- Conditiegym (donderdagochtend)

Overige cursussen

- Eerste Hulp aan Kinderen - twee herhalingslessen op maandag- of woensdagavond

- Hartreanimatie + herhaling (maandag- of woensdagavond)

"Voor nadere informatie over deze cursussen/workshop en/of aanmelding kunt u de wijkvereniging Elderveld bellen, 3810798 of e-mailen: wijkver.elderveld@hetnet.nl."

Vertrouw op Prof PC voor al uw computervragen

ELST – De computer, of dat nu een desktop, tablet of laptop is, behoort tegenwoordig bijna tot de basisuitrusting van een gezin. Maar dat feit brengt ook gevaren met zich mee.

Want ook een computer heeft, net als een auto, onderhoud nodig. En wat te denken als het apparaat kapot gaat. Goed advies hoeft niet duur of ver weg te zijn. Aan de Nieuwe Aamsestraat in Elst kunt u met al uw computerproblemen terecht bij Prof PC. Stefan Henrix en zijn mensen staan daar voor u klaar om zowel hardware- als software problemen op te lossen. "Doorgaans duurt een reparatie bij ons niet langer dan 72 uur omdat we hier in eigen huis repareren", vertelt hij in de prachtige showroom van Prof PC, dat ook nog eens partner is van G Data beveiligingssoftware tegen spam en virussen.

Ook voor nieuwe computers is Prof PC het aangewezen adres. De Elster computerzaak is valuepartner van Terra en verkoopt het complete assortiment. Dus ook randapparatuur en accessoires voor de PC, laptop en tablet. Het kwalitatief hoogwaardige Duitse computermerk, dat prijstechnisch in het middensegment valt, is uitsluitend verkrijgbaar bij computerspeciaalzaken zoals Prof PC. "Bij grote ketens zul je Terra dus inderdaad niet tegenkomen. En omdat we ook servicepartner zijn, doen we ook de garantieafhandeling en reparatie in eigen beheer", aldus Stefan Henrix.

Prof PC is van dinsdag tot vrijdag van 10.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur geopend aan de Nieuwe Aamsestraat 28 in Elst. Telefoon: 0481 372473, website: www.profpc.nl.

Gezondheidscentrum professionals officieel en feestelijk geopend

ARNHEM - De opening was een groot succes waarbij er een gigantische aanloop was door honderden bezoekers, die zeer vriendelijk zijn ontvangen door gastvrouwen die de bezoekers een rondleiding gaven.

De bezoekers mochten alle kamers met verschillende disciplines bezichtigen, ze waren erg enthousiast en er was volop bewondering. Het mooie was dat er kleine consulten plaatsvonden door disciplines, zoals een klein consult bij de acupuncturist en wegen en meten bij de voedingsdeskundige. Aangekomen bij de dagbesteding konden bezoekers gezellig zitten in de sfeervolle woonkamer waar sociale contacten zijn ontstaan onder het genot van heerlijke hapjes en drankjes die professioneel is verzorgd door restaurant Bosporus.

Als dank voor de komst werd je ook nog eens verwend met een leuk kopje met heerlijke bonbons erin. Gezondheidscentrum professionals heeft van top tot teen zeer goed voorbereid en georganiseerd. Professionals heeft bij deze een eer gedaan aan hun naam. Een heel geslaagde dag waar we met alle plezier op terugkijken.

Gezondheidscentrum Professionals biedt u onder andere volgende expertises: Thuiszorg onder andere persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding -dagbesteding en wijkverpleging, gespecialiseerd om cliënten zelfstandig te kunnen laten functioneren in de eigen thuisomgeving met de eigen normen en waarden. fysiotherapie, accupunctuur, voedings- bewegingsdeskundige, huid en oedeemtherapeut. Ons motto luid: Wilt u stralen in uw moeilijkste fase? Professionals helpt dit waar te maken. Groningensingel 81, 026-3214876, www.zorgprofessionals.com.

Urban Dance Day

Foto: Antony van de Blaak

ARNHEM - Op zaterdag 31 januari vindt de Urban Dance Day plaats bij MaxStudios Rijkerswoerd (Papenkamp 4).

Dit is een dag vol te gekke workshops van verschillende inspirerende choreografen. Zo komen onder andere Kevin Cruden, bekend van The MajorZz, en Gigi Samafu, bekend van Tocsick, die dag een workshop verzorgen.

Er worden workshops gegeven in de dansstijlen Hiphop, Ladystyle, Wacking & Vogueing, Commercial Streetdance en Afro Dance. Genoeg keuze dus! De kosten bedragen vijf euro per workshop. De exacte tijden en het aanmeldformulier staan op facebook.com en www.maxstudios.nl.

28 / 32

Zeven dagen per week vrij sporten in bijna familiaire sfeer Onbeperkt sporten voor 21,95 euro per maand!

ARNHEM – Multisports heeft een schitterend aanbod. Een volwassene (en jeugd vanaf zestien jaar), die een jaarabonnement afsluit, mag een jaar lang sporten met forse korting. Dat betekent vrij en onbeperkt sporten tegen slechts 21,95 euro per maand. Gelrepashouders sporten er voor slechts 11,50 per maand. Jongeren met Gelrepas sporten zelfs gratis. Ook overdag en zeven dagen in de week!

Kinderen onder 16 jaar kunnen sporten onder ouderbegeleiding. Zo biedt Multisports iedereen de mogelijkheid om betaalbaar in beweging te komen en... te blijven!

Multisports is een fitnesscentrum, opgericht in 1982 door Cor en Marga Eeken, beiden gecertificeerd trainers. Het familiebedrijf is uitgegroeid tot een fitnesscentrum met ruim tweeduizend vierkante meter ruimte met sportapparatuur. Er zijn dan ook geen wachttijden en dat is plezierig sporten. Voor de nieuwkomer wordt een trainingsschema opgesteld en deze kan rekenen op een persoonlijke en deskundige begeleiding.
Multisports, Grondelstraat 44, Arnhem; telefoon 026 3214195; www.fitnesscentrum-multisports.nl.

Drukkerij Gerritsen geeft een verrassende draai aan uw zaak

ARNHEM - Drukkerij Gerritsen verzorgt met gemak al uw drukwerk; van geboortekaartje, brochure en infokrant tot kalenders, magazines en rouwkaarten. Maar wist u dat u ook voor heel veel andere zaken bij Gerritsen terecht kunt?

Voor al uw kopieerwerk bijvoorbeeld. Maar ook voor het bedrukken van textiel, canvas of banners. Laat uw leukste foto op doek afdrukken, geef een origineel rompertje met opdruk cadeau of laat een persoonlijke fotoslinger maken voor een jubilerend familielid. En wat dacht u van een set lollige shirts voor een vrijgezellenfeest?

Ook voor de zakelijke markt biedt Gerritsen allerlei aanvullende mogelijkheden op 'dagelijks' drukwerk; van firmastempels en stickers tot bedrukte bedrijfskleding of clubtenues. Misschien eens een opvallende banner proberen voor sponsoringdoeleinden?

Meer weten? Kijk op onze website of kom eens langs. Samen, met onze ruim vijfentwintig jaar ervaring, krijgen we de beste ideeën op tafel. En dan drukken we het nog voorzichtig uit! Drukkerij Gerritsen Akkerwindestraat 33, 026 3219700, www.drukkerijgerritsen.nl.

Hadi: voor maatkleding, reparatie en meer...

ARNHEM - Goede kleding weggooien? Kleine reparatie een te grote moeite voor jezelf? In een tijd waar iedereen op zijn uitgaven moet letten, is het goed te weten dat er in de buurt een kleermaker is, die zijn vak verstaat. Die snel en kwalitatief kleding weer passend en heel maakt. Tegen heel scherpe prijzen. Ga maar eens naar het kleermakersatelier Hadi van Ahmad Khadir.

Hadi is hét adres voor maatkleding en reparatie en ook voor het maken van gordijnen. Bovendien is er een stomerij, waar alle artikelen kunnen worden aangeboden. Ahmad heeft ervaring van liefst 35 jaar.

Een nieuwe rits, nieuwe voering in een mantel of colbert? Nieuwe zoom in spijkerbroek of mouwen van een overhemd inkorten? Dat is dagelijks werk voor de kleermaker, die ook vakbekwaam met leer is. Ook voor stofferingswerk als het bekleden van kussens en matrassen voor caravans, kan men er terecht. Wat ook geldt voor het vervaardigen van gordijnen. En heeft de klant een spoedklus, dan wordt deze -indien mogelijk- tegen dezelfde kosten meteen uitgevoerd!
Hadi, Hoefbladlaan 30 Arnhem-Zuid; telefoon 026 3216687 / 06 25533147.

Seren Supermarkt: Turkse en oosterse producten

ARNHEM – Voor mediterrane gerechten zoek je naar de juiste producten en ingrediënten. Producten, die men in deze landen ook zelf gebruikt. Deze vind je bij Seren Supermarkt van de broers Murat en Fatih Cilsal.

"Wij zijn in 2005 samen begonnen bij groothandel Seren Impex. Na één jaar samenwerking met Seren Impex hebben wij de winkel overgenomen. De kennis en ervaring vanuit de groothandel hebben wij meegenomen naar onze winkel. Daardoor zien de klanten ons als groothandel en wij maken het waar met onze lage prijzen."

Seren Supermarkt staat garant voor kwaliteit, diversiteit en ruim assortiment, die wekelijks wordt aangevuld. "Omdat wij grote volumes voordelig inkopen, profiteren onze klanten van lage prijzen", aldus Murat en Fatih.
In juli 2014 is de hele winkelinventaris vernieuwd, de vloer betegeld en een systeemplafond aangelegd. "In deze vernieuwde supermarkt verwelkomen wij onze klanten op de nieuwe openingstijden: maandag 12:00 tot 18:00 uur; dinsdag tot en met zaterdag 9:00 tot 18:00 uur."
Seren Supermarkt, Middelgraaflaan 71b, Arnhem; telefoon 026 3213002.

De geschiedenis van de wijk Malburgen

ARNHEM - De wijk Malburgen is een wijk, gelegen in Arnhem-zuid. De geschiedenis van deze wijk gaat eeuwen terug. Omdat de stad Arnhem geen uitbreidingsmogelijkheden meer had, heeft ze haar ruimte gevonden aan de zuidzijde van de Rijn. Hierdoor is Malburgen de eerste wijk van Arnhem-Zuid. Vanaf de jaren zeventig zijn daar meerdere wijken bij gekomen zoals Het Duifje, Eimersweide, Vredenburg, Kronenburg, Elderveld, De Laar en Rijkerswoerd.

Omdat tijdens de tweede wereldoorlog alle vooroorlogse bebouwing was verwoest en er daarna woningschaarste heerste, moesten er in hoog tempo veel woningen worden gebouwd. Dit heeft geresulteerd voor in totaal zevenduizend woningen in Malburgen. Waarvan er ongeveer zeventig procent in de sociale huur sector vielen.

Dit resulteerde dat er ook extra voorzieningen en bedrijven zich vestigden in Malburgen. Daardoor bestaat Malburgen hoofdzakelijk uit kleine en opgestapelde huizen. Hierdoor is het wijk aantrekkelijk voor starters op de woningmarkt en mensen met een laag inkomen. Mensen die een grotere woning wilden of een hoger inkomen hadden, weken uit naar de overige wijken in Arnhem. Hierdoor dreigde Malburgen af te zakken naar de onderkant van de woningmarkt.

Om dit te voorkomen is Arnhem samen met verschillende woningverhuurders een ontwikkelingsplan opgesteld om dit te voorkomen. Een duidelijke uitvoering hiervan is al merkbaar in het wijk.

MFC de Malburcht: brede school en nog veel meer!

ARNHEM - In De Malburcht zijn acht organisaties te vinden, die samenwerken aan de ontwikkeling van kinderen in de brede school.

Kinderen van een paar maanden oud kunnen al bij ons terecht voor hele dag opvang. Voor peuters is er een peuterspeelzaal vanaf vier jaar kunnen kinderen terecht op één van de basisscholen. Ouders die buitenschoolse opvang nodig hebben, kunnen vanzelfsprekend ook in De Malburcht terecht.

Verder is er een wijkcentrum met veel activiteiten voor kinderen na schooltijd en in de vakanties. Voor ouders en andere volwassenen organiseert het wijkcentrum overdag en ' s avonds veel verschillende activiteiten van sport tot naailes. Ook het Sportbedrijf en sportverenigingen organiseren veel sportactiviteiten overdag en 's avonds.

Vanaf acht uur 's morgens kunnen mensen uit de wijk ook genieten van een lekkere kop koffie of smakelijk ontbijt voor een betaalbare prijs. Tegelijkertijd kunnen ze dan een boek lenen of ruilen in de Malburchtbieb.
Sinds 1 januari hebben ook de wijkteams een plekje in het gebouw gekregen. Voor alle ouders van Arnhem-Zuid is het Consultatiebureau ook nog in het gebouw aanwezig. Net als een groep kinderen, die naschoolse dagbehandeling nodig hebben.

Brede schoolpartners: SKAR, Stichting Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, Monchyschool, Margarethaschool en Lindenhout. Anderen: gemeente Arnhem, Stichting Thuiszorg Midden Gelderland, BECA 2000, Budo Sport. Panorama/ run for fun/ peuterspeelzaal, volwassenen. De Malburcht, Graslaan 97.