GN Berg en Dal Heumen Mook

22 juli 2015

GN Berg en Dal Heumen Mook 22 juli 2015


De kaboutertuin van Wynand Arts heeft nog dagelijks bekijks...

GROESBEEK-BREEDEWEG – De 73-jarige Wynand Arts (De Witte) heeft een passie voor kabouters, maar daarvoor was Wynand ook al ruim veertig jaar geleden gek op antieke klokken. Daar heeft hij er liefst honderdvijftig exemplaren van gehad.

De klokken die enigszins beschadigd waren werden door Wynand vakkundig gerepareerd. Inmiddels heeft hij nog enkele antieke klokken, maar die zijn al verkocht laat hij weten. Dertig jaar geleden werd Wynand verliefd op kabouters en dat is dan ook ruimschoots te zien. In zijn hele voortuin staan vele tientallen gekleurde kabouters van groot tot klein.

Ook de schoolkinderen genieten nog dagelijks van de vele kabouters waarvan er velen de bezoekers lachend aankijken. Maar wie denkt, dat zijn àlle kabouters van Wynand, die heeft het helemaal mis: in de achtertuin sieren ook vele tientallen kabouters. Daartussen staan echter ook andere beelden zoals die van Stan Laurel & Oliver Hardy (De Dikke en de Dunne).

De meeste kabouters weet Wynand op de kop te tikken op rommelmarkten, braderieën en dergelijke. Meestal zijn die beschadigd maar die worden allemaal door hem zelf opgeknapt. "Ik ben af en toe dagen achter elkaar aan het schilderen, maar je moet wat over hebben voor de hobby ", lacht Wynand. Eén kabouter wil hij voor geen geld van de wereld kwijt. Het is een kabouter die hij van een goede vriend gekregen heeft. "Die vriend is helaas is overleden, dus zijn kabouter blijft in elk geval bij mij", laat Wynand weten.

Groesbeek stukje groter door grenscorrectie...

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek wordt over enkele maanden een stukje groter. De familie Arts aan de Sint-Maartensweg in Mook en Middelaar heeft om een grenscorrectie gevraagd. De provinciale- en gemeentegrens lopen dwars over het erf van de agrariër.

Het woonhuis (Maartenshoeve) en de stal liggen aan de Limburgse zijde en de rest van het bedrijf alsmede de ontsluiting aan de Gelderse zijde. De familie Arts heeft in het grenscorrectie verzoek verzocht dat het volledige bedrijf over gaat van Limburg naar Gelderland. Het probleem was dat ze daarmee te maken kregen met twee provincies te weten Limburg en Gelderland en de twee gemeenten Mook en Middelaar en Groesbeek.

De gemeente Groesbeek kan zich in principe vinden in het voornemen om een gemeentelijke en provinciale grenscorrectie door te voeren voor het perceel Sint-Maartensweg 3 in Mook en Middelaar. De gemeente heeft aan de provincie Limburg schriftelijk laten weten dat zij – na ontvangst – van het ontwerp herindelingsbesluit voor publicatie zullen zorgdragen en het ontwerp ter inzage zullen leggen.

Daarnaast heeft Groesbeek het voornemen om voor de raadsvergadering van 17 september een voorstel voor de gemeenteraad voor te bereiden, zodat daarna ook het standpunt van de gemeenteraad bekend is. Groesbeek krijgt er na de grenscorrectie vijf inwoners bij en negentig melkkoeien. De nieuwe inwoners van Groesbeek zullen als alles afgehandeld is voortaan woonachtig zijn aan de Sint-Jansberg 17a in Groesbeek. Ook zullen ze voortaan de OZB-aanslag vanuit Groesbeek ontvangen...

Hengelsportvereniging De Voorn wil natuurwaarden herstellen

OOIJ – De Nijmeegse hengelsportvereniging De Voorn is van plan het gebied De Kasteelsehof van zestien hectare groot in Ooij te herstellen van de natuurwaarden.

De Voorn heeft in de afgelopen jaren de biodiversiteit alsmede de flora en fauna kwaliteit van het gebied zien verminderen. Het water in dit gebied wordt gevoed door kwel waardoor de waterstand in de vijvers direct wordt beïnvloed door de waterstand van de Waal. Bij lage of extreem lage waterstanden van de Waal wordt water uit de diepe plas weggetrokken en trekt de diepe plas op haar beurt water weg uit de ondiepe plassen. Het is al diverse malen voorgekomen dat de ondiepe plassen vrijwel geheel of zelfs geheel droog hebben gestaan. Dit heeft geleid tot vissterfte en het afsterven van larven van de in het gebied voorkomende amfibieën en insecten.

Het bureau Namicon heeft onderzoek gedaan en is tot de conclusie gekomen dat herstel van de natuurwaarden wordt bereikt door het op diepte brengen (en behouden) van de ondiepe vijvers. Door het uitbaggeren en uitdiepen van de vijvers komen zand, baggerslib en klei vrij. De Voorn hoopt met de opbrengsten uit de te winnen grondstoffen een deel van de kosten te financieren. De verwachting is dat het project zo'n dertig maanden in beslag zal nemen. De diepe vijver zal dan ook geschikt zijn voor grotere vissen. Het college is in principe bereid medewerking aan dit project te verlenen. Naast de omgevingsvergunning is er ook een ontgrondingsvergunning verreist, die is inmiddels aangevraagd bij GS.

Scheidende locatie directeur trakteert leerlingen op Italiaans ijsje

GROESBEEK – Voor de leerlingen van basisschool Breedeweg aan de Schoolweg in Breedeweg was het dinsdagmiddag een echte feestmiddag. Omdat de locatiedirecteur Frans Kolkman de school gaat verlaten hadden de 190 leerlingen in de hele school een spelmiddag.

Tot grote verrassing kwam Geert Arts van ijssalon 'Passione' met zijn mobiele ijswagen om half twee de speelplaats oprijden en kregen alle kinderen een vanille- of aardbeienijsje aangeboden namens Frans Kolkman. Voordat de kinderen aan de lekkernij begonnen, sprak juf Antoinet de scheidende locatiedirecteur toe.

Zij liet weten dat het zonde is dat Frans basisschool Breedeweg gaat verlaten. "Jij hebt liefst zes jaar op een bijzondere wijze de school geleid, daarvoor onze dank." Namens de leerkrachten en leerlingen wenste ze Frans veel succes in het nieuwe seizoen bij de Carolusschool aan de Cranenburgsestraat. Frans Kolkman wordt het nieuwe schooljaar opgevolgd door Anke Janssen die momenteel nog locatiedirecteur is op basisschool 't Vossenhol in Groesbeek. De mobiele ijscokar van Passione kan ook ingezet worden voor bruiloften, feesten, partijen en evenementen.

Groesbeekse Alpe D'Huzes blijft maar Zevenheuvelenweg gaat dicht

GROESBEEK – De provincie Gelderland heeft besloten de bekende Zevenheuvelenweg in Groesbeek in verband met de veiligheid tijdens de Vierdaags week af te sluiten.

Aanwonenden en gasten die op campings langs de Zevenheuvelenweg verblijven hebben vrije toegang. De gemeente Groesbeek en de ondernemers hadden de provincie Gelderland verzocht de Zevenheuvelenweg in de Vierdaagseweek niet af te sluiten. Dat verzoek heeft de provincie genegerd; wel is besloten de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal vanaf woensdag 22 juli 20.00 uur tot donderdagochtend 05.00 uur gedoseerd open te houden voor vergunninghouders en campers die jaarlijks voor de Groesbeekse Alpe D'Huez op de Zevenheuvelenweg zorgen.

Grote tak belemmert verkeer van en naar Mook in Groesbeek

Foto: Theo Klösters

GROESBEEK – Een grote tak van een boom heeft zaterdagavond het verkeer van en naar Mook belemmerd.

Volgens een woordvoerder van de Groesbeekse brandweer is de grote tak met een doorsnee van een halve meter door een spontane breuk op het wegdek terecht gekomen. Het gevaarte kwam dwars over de Mooksebaan te liggen. Het verkeer vanuit Groesbeek naar Mook werd een half uur omgeleid via de Rijlaan.

Nadat de brandweer de tak verwijderd had, kon het verkeer vanuit Mook weer zijn weg vervolgen. Er hebben zich geen ongelukken voorgedaan.

Activiteiten voor mantelzorgers

MILLINGEN/GROESBEEK – In september zijn er al diverse activiteiten gepland voor de mantelzorgers in de oude gemeente Millingen aan de Rijn en Groesbeek. In juli en augustus vinden er geen activiteiten plaats.

Op zaterdag 1 augustus is er in De Mallemolen een Mantelzorglunch van 12.00 tot 14.00 uur. Tijdens de lunch zijn er optredens van 'Mooi was die tijd'. Aanmelden kan voor 28 juli bij het SWG; daaraan zijn er geen kosten verbonden.


Elke tweede woensdag van de maand zijn er bijeenkomsten en/of wandelingen in/of vanaf Kulturhus 'Den Ienloop' aan de Heerbaan in Millingen. Het begin is om 10.00 uur het duurt tot ongeveer 11.30. Men dient zich wel van te voren aan te melden.

Mantelzorg Loop: lekker wandelen door het bos met een groepje mantelzorgers. Nieuwe mensen ontmoeten, even wat ontspanning, een beetje zorg voor jezelf. Er wordt begonnen én geëindigd met koffie. De loop staat gepland op maandag 14 september van 13.30 tot 15.30 uur vanaf Op De Heuvel aan de Ericastraat. Aanmelden is niet nodig.

Op donderdag 17 september van 12.00 tot 13.00 uur is er een Mantelzorg-warme-maaltijd in 't Trefpunt in wooncentrum De Meent aan De Meent in Groesbeek. Er even tussenuit en gezellig met andere mantelzorgers gezellig een hapje eten. Er zijn nog enkele plaatsen vrij, wel aanmelden.
Op woensdag 23 september van 14.00 tot 15.00 uur is in De Mallemolen koffie drinken met als thema Alzheimer/dementie.

Inzameling gft- en plastic+ afval op andere locatie aanbieden

MILLINGEN – In verband met de opbouw van de kermisattracties is het niet mogelijk op donderdag 23 juli de gft-containers en op dinsdag 28 juli de plastic+afval binnen de afzettingen op te halen.

De aanwonenden worden verzocht de gft-container en plastic+afvalzakken in de dichtstbijzijnde zijstraten neer te zetten. De Dar zal daar zowel de container legen als de zakken ophalen.

Rijk aan Vogels

GROESBEEK - De actie Committed to Birds van de NGF en Vogelbescherming Nederland heeft op Het Rijk van Nijmegen in Groesbeek wel een heel bijzonder vervolg gekregen. Eén van de golfende leden, Herman Berteler, heeft in nauwe samenwerking met greenkeeper Freek Snel, de pen ter hand genomen. En zo verscheen de eerste vogelgids van een golfbaan: 'Rijk aan Vogels'.

Jarenlang waren Berteler en Snel actief met waarneming van vogels op de golfbaan, wisselden deze gegevens onderling uit en plaatsten ze in de landelijke registratiesite: waarneming.nl. Daarnaast maakte Berteler foto's van nagenoeg alle waargenomen soorten op de golfbaan. Nadat hij in 2013 de fotowedstrijd van de NGF over Golf en Vogels had gewonnen, werden foto's en teksten met elkaar gekoppeld en was de aanzet voor het boek gezet.

Samen namen Freek Snel en Herman Berteler liefst 109 vogelsoorten waar op de golfbanencomplex van Het Rijk van Nijmegen, circa145 hectares groot en 45 holes omvattend. Binnen dit terrein liggen verschillende biotopen, die er voor zorgdragen dat de biodiversiteit op het complex, een voormalig agrarisch gebied, groot is en dus rijk aan soorten. Deze biotopen worden in 'Rijk aan Vogels' uitvoerig beschreven. Naast het droogdal-hellingbos en beekdal-bronnenbos kent het complex een parkachtige inrichting met variatie in beslotenheid, enkele oude beukenlanen en houtwallen. Ook de nieuwe haagbeplanting in de vrij open lussen Noord en Oost dragen bij aan de rijkdom in vogels. Watervogels worden er weinig aangetroffen aangezien de golfbaan slechts zeer beperkt is voorzien van plassen of vijvers.

Ingedeeld naar voorkomen, biedt het199 pagina's tellend boek een alfabetisch overzicht van 48 soorten broedvogels/standvogels en 61 soorten gastvogels (zomergast, wintergast en dwaalgast). Hiermee vormt het boek een uniek overzicht van de volledige vogelinventarisatie over het dertigjarig bestaan van de golfbaan. Voor het behoud hiervan worden diverse aanbevelingen gedaan.

Op 19 juni namen greenkeeper Freek Snel en algemeen directeur Hans Blaauw van Het Rijk Banen, het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van de auteur. Hiermee kwam het boek beschikbaar voor geïnteresseerde leden, golfers en vogelliefhebbers. (Rijk aan Vogels (Vogels in Het Rijk van Nijmegen); auteur: Herman Berteler; ISBN 978 9462 5403 30. Verkrijgbaar bij www.anoda.nl (uitgeefplatform voor de groene sector).

Gratis boeken lenen in het voorzieningenhart

GROESBEEK - Op 1 juli is het 'Leespunt' in het voorzieningenhart Op de Heuvel geopend. Het is een mini-bibliotheek, waar volwassenen gratis boeken kunnen lenen zonder dat ze lid hoeven te zijn van de Bibliotheek Groesbeek.

De collectie bestaat uit een kast vol romans, groot-letterboeken en informatieve boeken. Gebruikers mogen maximaal twee boeken per keer lenen; de uitleentermijn is één maand. De uitleningen worden niet geregistreerd en na afloop kunnen de boeken weer gewoon teruggezet worden in de kast. De medewerkers van de bibliotheek zorgen er voor dat de boekencollectie op peil blijft. Het voorzieningenhart is gevestigd op de kruising Ericastraat/Bremstraat en is dagelijks geopend.

GROESBEEK – Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor dit jaar nog 25.000 euro subsidie te verlenen aan de stichting Nederlandse Wijnfeesten. De feesten zijn op 25, 26 en 27 september in Groesbeek.

Het gemeentebestuur gaat met de stichting in gesprek om in de komende jaren het subsidiebedrag aan te passen. "Nu is het structureel en daar moeten wij vanaf", aldus burgemeester Keereweer. Ondanks dat het evenement al acht jaar een groot succes is, waar jaarlijks zo'n vijftienduizend bezoekers op afkomen, moet de stichting zich onderhand zelf of via sponsoren kunnen bedruipen zonder een beroep te doen op de gemeente, is de mening van het college", aldus Keereweer. In januari bepaalt het college in welke mate zij een financiële bijdrage gaan leveren aan de Wijnfeesten 2016, nadat er een gesprek is geweest met de organisatie. In ieder geval voor dit jaar krijgt de stichting nog 25.000 euro.

Brandweer Groesbeek zoekt vrijwilliger(ster)s

GROESBEEK – De brandweer in de oude gemeente Groesbeek is naarstig op zoek naar vrijwilliger(ster)s. "Wanneer onze burgers hulp nodig hebben, kunnen zij rekenen op de brandweer."

Omgekeerd heeft de brandweer de burgers nodig als vrijwilliger(ster)s. "Wilt u zich inzetten voor de maatschappij? Beschikt u over een goede gezondheid en conditie? Kunt u binnen een paar minuten, vanaf uw huis of werk, op de brandweerpost aan de Industrieweg in Groesbeek zijn? Bent u sociaal vaardig en een teamplayer ? Wilt u professioneel worden opgeleid tot brandweer man of vrouw ? Dan zijn wij op zoek naar u."

"Iedereen die interesse heeft om brandweerman of vrouw te worden kan contact opnemen met Eric Zigenhorn, groepschef post Groesbeek: 06 13740747 of via e-mail eric.zigenhorn@vrgz.nl. Ook kunt u een brief schrijven naar Brandweer MUG, Industrieweg 4 6562 AR Groesbeek. Tijdens de jaarmarkt op dinsdag 28 juli heeft de brandweer ook een stand waar iedereen welkom is."

Steunpunt Mantelzorg en Inloophuis houden mantelzorglunch

GROESBEEK - Zaterdag 1 augustus verzorgen Steunpunt Mantelzorg en Inloophuis Groesbeek een mantelzorg lunch voor mantelzorgers en hun zorgvragers uit Groesbeek en Heilig Landstichting.mDe lunch is op 1 augustus in cultureel centrum De Mallemolen van 12.00 tot 14.00 uur.


Tijdens deze lunch zijn er optredens van Mooi was die tijd..., een nostalgische muziekshow waarin een aantal artiesten de bezoeker meeneemt op een muziekreis door de jaren '60, '70 en '80.

Hier zijn geen kosten aan verbonden, wel dient men zich aan te melden vóór 28 juli. Dit kan via Steunpunt Mantelzorg (m.galdermans@welzijngroesbeek.nl of 024 3974188) of Inloophuis Groesbeek (info@inloophuisgroesbeek.nl of 024 6756071).

Groesbeker met dood bedreigd door plaatsgenoot

GROESBEEK – De politie van Groesbeek heeft vrijdagmiddag rond vier uur een 34-jarige inwoner uit Groesbeek aangehouden die een 27-jarige plaatsgenoot met de dood had bedreigd.

De oorzaak van de bedreiging was een oud conflict tussen beide personen. De dader is in het bureau in Nijmegen ingesloten voor nader onderzoek.

Vreugdevuren niet meer toegestaan

GROESBEEK – Het stookbeleid in de hele gemeente Groesbeek is flink aangepast. Vreugdevuren zoals paas- en kerstvuur zijn taboe, zo heeft het college onlangs besloten. Ook de kerstboomverbranding behoort tot het verleden vanwege milieu- hygiënische, veiligheids- en gezondheidsredenen (fijnstof en roet).

Paasvuren werden vaak gebruikt om buiten het stookseizoen van het snoeihout af te komen. Kampvuurvergunningen worden alleen verleend aan (jeugd-)organisaties of verenigingen in het kader van een georganiseerde activiteit. Eerder werd er een vergunning verleend voor een jaar. Dat kan niet meer: per kampvuur zal een aanvraag moeten worden ingediend en een vergunning is slechts eenmalig geldig.

Hierdoor kan de omgeving er rekening mee houden om de ramen en deuren te sluiten. Daarnaast is in de voorschriften opgenomen dat alleen openhaardhout of sprokkelhout wordt verbrand. Dit om te voorkomen dat er een kampvuur wordt aangevraagd om buiten het stookseizoen van snoeihout af te komen. Verbranden van snoeihout dat vrijkomt van karakteristieke landschapselementen en erfbeplantingen is nog wel toegestaan, omdat anders de burgers die aan landschapsonderhoud doen niet voor onevenredige kosten komen te staan. Maar daar moet wel een ontheffing voor aangevraagd worden en een melding worden gedaan wanneer er gestookt wordt. De inwoners van Groesbeek die in het verleden altijd een aanvraag voor stoken indienden, zullen persoonlijk via een brief worden geïnformeerd.

Parkeren

Zevenheuvelenweg

GROESBEEK – Van 21 tot en met 24 juli vinden de Internationale Vierdaagse afstandsmarsen plaats in Nijmegen. De Dag van Groesbeek is op donderdag 23 juli. Om de veiligheid van de duizenden bezoekers te garanderen heeft de gemeente Groesbeek in samenwerking met de politie de nodige verkeersmaatregelen getroffen.

De 42.000 wandelaars komen door het centrum van Groesbeek en lopen via de -druk bezochte Zevenheuvelenweg- via de Watertorenweg, Vinkweg, Kerstendalseweg en Oude Kleefsebaan terug naar Nijmegen. Een ruime parkeergelegenheid in de directe nabijheid van de Zevenheuvelenweg is van groot belang voor een georganiseerd verloop van de Vierdaagsedoorkomst.

In afstemming met grondeigenaren zijn op donderdag 23 juli de volgende tijdelijke parkeergelegenheden ter beschikking;
- Een deel van het weiland gelegen aan de Zevenheuvelenweg 57 wordt onder toezicht als parkeerplaats gebruikt. De aan – en afvoerroute loopt uitsluitend via de Meerwijkselaan en de Postweg. Omdat het laatste deel van de Postweg te smal is voor tweerichtingsverkeer worden de aan- en afvoerroute gescheiden. Daarnaast geldt op die weggedeelten een tijdelijk stopverbod en een verplichte rijrichting (eenrichtingsverkeer). De Derdebaan is afgesloten en wordt gebruikt als calamiteitenroute voor hulpverlenende instanties.
- Aan de oostzijde van de Zevenheuvelenweg is ook een parkeerplaats onder toezicht beschikbaar namelijk een deel van het weiland tegenover Derdebaan 14. De aan- en afvoerroute naar die parkeerplaats loopt via de Wylerbaan en Derdebaan. Op de Derdebaan geldt die dag een tweezijdig stopverbod. De parkeergelegenheid op de hoek Nieuweweg / Zevenheuvelenweg is niet beschikbaar wegens het verbouwen van maïs.

Kacheltje zet

sprinklerinstallatie

in werking

GROESBEEK – Een kacheltje, dat in een testkast stond bij de deurenfabriek Kegro aan de Industrieweg in Groesbeek, heeft woensdagmorgen de sprinklerinstallatie in werking gesteld.

Tegelijkertijd werd ook de brandweer van Groesbeek gealarmeerd. Het personeel had inmiddels het kacheltje verwijderd en de sprinklerinstallatie uitgeschakeld. In de testkast is lichte waterschade ontstaan door de sprinklerinstallatie. De brandweer kon onverrichte zaken weer vertrekken.

Nieuw bestuur Zeg Maar Pang

MILLINGEN - Afgelopen voorjaar heeft er een (gedeeltelijke) bestuurswissel plaats gevonden bij toneelvereniging Zeg Maar Pang uit Millingen aan de Rijn.

Het bestuur bestaat uit Jeanine Jansen (voorzitter), Sandra Doeleman (vicevoorzitter) Maureen Janssen (secretaris), Jan van de Wetering (penningmeester), en Sigrid Norde (lid). Met veel enthousiasme zal het nieuwe bestuur zich gaan inzetten voor de vereniging.

Woord van dank gaat uit naar de oud-bestuursleden. Hun jarenlange inzet heeft ervoor gezorgd dat er een amateur toneelvereniging kan bestaan in Millingen met prachtige voorstellingen.

De volgende voorstelling is op 23, 24 en 25 oktober. Leden van Zeg Maar Pang kan men inhuren tijdens Sinterklaas of ter opluistering van een speciale gelegenheid. Zeg Maar Pang is te bereiken via zegmaarpang@gmail.com.

Scooterdiefstal voorkomen

GROESBEEK – Dankzij oplettende buurtbewoners van de Generaal Gavinstraat in Groesbeek is een scooterdiefstal voorkomen.

Woensdag parkeerde een dochter van bewoners van een woning aan de Generaal Gavinstraat in Groesbeek haar scooter afgesloten op de oprit van de woning. Even later ontdekte een oplettende buurtbewoner dat twee knapen bezig waren met de betreffende scooter. Toen de knapen in de gaten kregen dat ze betrapt werden gingen ze er vandoor.

De buurtbewoner had nog net een paar foto's van de bewuste knapen kunnen maken. Ook kon de man een duidelijk signalement van de daders geven. De politie van Nijmegen heeft het tweetal later in de middag aangehouden in Nijmegen en ingesloten voor onderzoek inzake poging tot diefstal. Ook zal bekeken worden of de daders nog meer op hun kerfstok hebben.

Groots afscheid van meester Theo van Op De Horst Groesbeek

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK/DE HORST – Meester Theo Giesbers heeft na 44 jaar op basisschool Op De Horst les gegeven te hebben het onderwijsstokje overgedragen aan Daphne Laukens.

Theo kwam in 1971 als leerkracht op basisschool Op De Horst terecht en werd in 1987 benoemd tot directeur tot dinsdag. Maar hij bleef bij de leerlingen meester Theo. Na 44 jaar stond hem een groots afscheid te wachten. Dinsdagmorgen kwam Theo met zijn echtgenote Wilma in een beschilderde Bentley op de Plakseweg aan, waar hij uitbundig werd ontvangen door de leerlingen en leerkrachten van de basisschool.

In het kerkdorp De Horst hadden veel inwoners de Nederlandse driekleur uitgehangen. 's Avonds om 18.00 uur hadden alle groepen een act ingestudeerd die zou plaatsvinden op de speelplaats, maar door de slechte weersverwachting is men uitgeweken naar de Heilig Hartkerk aan de Ketelstraat. Toen meester Theo, zijn Wilma en dochter met haar gezin de kerk binnenkwamen, werden ze ontvangen met een staande ovatie waar menigeen kippenvel van kreeg.

Het is al lang geleden dat de kerk van De Horst zo vol was, het leek wel kerstmis. Leerlingen, ouders, opa's en oma's waren aanwezig om getuige te zijn wat hun kroost voorbereid had voor de scheidende directeur meester Theo. Het afscheid werd woensdag 15 juli afgesloten met een goochelshow van de bekende goochelaar Rinaldo. Tijdens deze show stond meester Theo in het middelpunt van de show tot groot genot van de leerlingen.

Gemeente compenseert bezuinigingen huishoudelijke hulp

GROESBEEK – De gemeente gaat vanaf september vouchers (tegoedbonnen) uitgeven voor twee uur per week huishoudelijke hulp. De overheid heeft daarvoor een bedrag beschikbaar gesteld van 394.355 euro voor 2015 en hetzelfde bedrag voor 2016.

Met deze maatregel hoopt Groesbeek de banen voor poetsen te behouden. In eerste instantie zijn de vouchers bestemd voor mensen die om medische reden hulp nodig hebben, maar ook voor mantelzorgers die overbelast zijn. Zijn er dan nog vouchers over dan gaan de vouchers naar die inwoners, die normaliter de schoonmaaksters zelf betalen. Voor deze vouchers (maximaal twee per week) komt een huishulp een uur poetsen. De mensen die er gebruik van maken moeten wel een kleine bijdrage zelf betalen, te weten voor 2015 5,82 per uur en voor 2016 8,32 euro per uur. Hiermee wil de gemeente ook het zwartwerken tegen gaan.

Rob de Nijs verrast op eindfeest basisschool 't Vossenhol

Foto: Andrew Helder

GROESBEEK – Woensdagavond hielden de leerlingen van de twee groepen acht van basisschool 't Vossenhol het eindfeest omdat zij de school gaan verlaten en naar het voortgezet onderwijs gaan.

Voor de ouders van de 42 leerlingen was dit wel een feestje waard en zij hadden een heus eindfeest op touw gezet. Om 18.30 uur moesten ze zich verzamelen op het kerkplein op de Breedeweg, waar voor hen een platte wagen klaar stond die hen door Groesbeek heen voerde. Bij De Mallemolen werd het feest met twee dj's voortgezet en werden er de nodige spelletjes gedaan.

Om 22.00 uur kwam de Mystery Guest op het podium. Toen bleek dat het de eigen Groesbeekse Rob de Nijs was , kon het eindfeest niet meer kapot. Nadat Rob het lied 'Stay With Me' gezongen had, mochten alle leerlingen met hem op de foto. Ook de leerkrachten Sandra Kersten, Jeroen Melgers, Marjolein Verstegen en Karin van Bokhoven genoten zichtbaar. Ook zij zullen afscheid moeten nemen van hun leerlingen.

Daarna vertrok het gezelschap naar de speelplaats van 't Vossenhol waar locatiedirecteur Anke Janssen de schoolverlaters toesprak en hen een goede toekomst wenste namens basisschool 't Vossenhol. Nadat de leerlingen in het bijzijn van familieleden ieder een wensballon had opgelaten, vertrok ieder tevreden huiswaarts, de school achterlatend.

Bedrijvendag moet ondernemers bij elkaar brengen

GROESBEEK – De stichting Toerisme en Recreatie, Ondernemend Ubbergen, de Millingse Ondernemers Vereniging, de Groesbeekse Ondernemersvereniging gaan in samenwerking met de gemeente Groesbeek een bedrijvendag organiseren.

"Wilt u als ondernemer uw bedrijf en/of activiteit onder de aandacht brengen of meer samenwerken met uw collega ondernemers in de nieuwe gemeente Groesbeek meld je dan aan voor de Groesbeekse Bedrijven dag op 12 oktober." Onder het thema van de Groesbeekse Bedrijven dag 'Handvatten voor handel!' ontmoeten de ondernemers uit de voormalige gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen elkaar om kennis te maken en elkaar beter te leren kennen en mogelijk ook samenwerkingsmogelijkheden ontdekken.

Plaatselijke horecaondernemers kunnen aan deze bedrijvendag een bijdrage leveren in de vorm van catering. Op die manier kan men laten zien en proeven waartoe hun bedrijf toe in staat is. "Als u daarvoor interesse heeft kunt u dat nu al doorgeven zodat er rekening mee kan worden gehouden." Ook is het mogelijk dat ondernemers een presentatie en workshop over de businesskansen in de gemeente Groesbeek willen geven. Ook zij kunnen zich aanmelden bij s.v.d.graaf@groesbeek.nl. Men kan reageren tot 12 augustus.

Ooij krijgt vernieuwde speeltuin

OOIJ - De gemeente heeft enkele maanden geleden een groot combinatietoestel verwijderd van de speelplaats aan de Loeffenstraat / Wethouder Verrietstraat in Ooij, omdat het er niet meer veilig was.

Een extern inspectiebureau had een rapport gemaakt, waaruit bleek dat het toestel aan veiligheid te wensen overliet. De gemeente zou al in het najaar de speelplek voor de jeugd gaan vernieuwen en heeft besloten de plek tot die tijd leeg te laten. Na de zomervakantie mogen de kinderen van de basisschool in Ooij kiezen uit meerdere ontwerpen voor hun eigen speelplek. Het is de bedoeling dat de speeltoestellen in het najaar geplaatst zullen gaan worden.

Planologische procedure herinrichting Spoorlaan

GROESBEEK – Het gemeentebestuur van Groesbeek heeft onlangs met vastgoedontwikkelaar Hinke Fongers uit Baarle-Nassau een overeenkomst gesloten voor de uitvoering van een nieuw plan voor de herindeling van de Spoorlaan. De planologische procedure voor de realisatie van het nieuwe plan zal naar verwachting in augustus van start gaan.

De exacte planning hangt mede af van de ontwikkelingen rond de sloop van het Zomagebouw, waartegen nog een procedure loopt. De supermarkten van Jan Linders en Aldi gaan verhuizen naar de Spoorlaan en krijgen op die locatie meer ruimte om hun winkels uit te breiden. Voor de supermarkten worden parkeerplaatsen aangelegd, nadat het Zomagebouw is gesloopt. Daarnaast legt de gemeente Groesbeek ondergronds een tweede parkeerlaag aan die bedoeld is voor lang parkeren. Als alles naar wens verloopt kan eind 2015 met de bouw van de eerste fase worden gestart.

Het is de bedoeling om de tweede fase van de herinrichting van de Spoorlaan vanaf medio 2018 te realiseren. Het bestemmingsplan dat hiervoor benodigd is, zal vanaf oktober 2015 in procedure worden gebracht. Indien men vragen heeft over dit plan dan kan men contact opnemen met Mark Wijnen, die de plannen vanuit de gemeente begeleidt. Hij is op werkdagen telefonisch bereikbaar via 024 3013560 of via de e-mail m.wijnen@groesbeek.nl.

Aangehouden voor heling en diefstal bromfiets

GROESBEEK – De politie heeft donderdagmiddag een 22-jarige inwoner uit Groesbeek aangehouden voor heling/diefstal van een bromfiets.

Er kwam bij de politie een melding binnen dat er een vrouw mishandeld zou worden op de Chopinstraat in Groesbeek; de dader zou zich verplaatsen op een bromfiets. Toen de politie ter plaatse ging kijken, troffen ze beide personen aan op de Zevenheuvelenweg.

Het slachtoffer bleek door de man diverse malen tegen haar benen geschopt te zijn, maar wilde geen aangifte van mishandeling doen. Omdat de bromfiets niet voorzien was van een verzekeringsplaatje, vroeg de politie of de bromfiets wel van hem was. Hij zei van wel, maar bij controle door de politie bleek dat de bromfiets als gestolen gesignaleerd stond. De man werd vervolgens aangehouden en ingesloten op het bureau van Nijmegen voor nader onderzoek.

Inloophuis Groesbeek

GROESBEEK - Het Inloophuis Groesbeek e.o. is een ontmoetingsplek, een tweede huiskamer, voor iedereen die te maken heeft (gehad) met een ernstige ziekte, zoals kanker. Voor informatie, activiteiten, ontspanning, om een kopje koffie of thee te drinken, rustig in onze binnentuin of stilteruimte te zitten of om juist even helemaal niét met ziekzijn bezig te zijn.

Ook in de vakantie kunt u er even tussenuit! Steunpunt Mantelzorg en Inloophuis Groesbeek organiseren op zaterdag 1 augustus van 12.00 tot 14.00 uur in cultureel centrum De Mallemolen een mantelzorglunch.
Aanmelden voor 28 juli bij: m.galdermans@welzijngroesbeek.nl, 024-3974188 of info@inloophuisgroesbeek.nl, 024 6756071.

U kunt tijdens openingstijden van het Inloophuis Groesbeek altijd gewoon binnenlopen. Openingstijden voor koffie, thee of een praatje: iedere dinsdag en donderdag 11.00 tot 16.00 uur en iedere woensdag 13.00 tot 21.00 uur. Wij zijn gesloten van 21 yoy en met 30 juli en op 5, 6, 12, 13 augustus.
Voor activiteiten graag vooraf aanmelden. Op de website staat de volledige informatie. De activiteiten zijn gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom. Ook nieuwe vrijwilligers zijn welkom.

Inloophuis Groesbeek, De Mallemolen, Kloosterstraat 11, Groesbeek; 024 6756071; info@inloophuisgroesbeek.nl; www.inloophuisgroesbeek.nl.

Woonboot dreigt te zinken in Ooij

OOIJ – Een woonboot die ligt in een zijtak van de Waal bij de Vlietberg in Ooij, dreigde zondagmorgen te zinken. Een buurman ontdekte zondagmorgen dat de woonboot van zijn buurman scheef lag en waarschuwde de eigenaar.

Door het lage water was de boot scheef gaan liggen en liep water door de ventilatiegaten, waardoor de kelder van de boot vol water was gelopen. De gealarmeerde brandweer van Ubbergen waarschuwde op haar beurt de collega's en Nijmegen en Groesbeek. Door de brandweer werden de ventilatiegaten gedicht en werd de kelder leeggepompt in de hoop dat de boot weer recht kwam te liggen. De eigenaar van de boot een inwoner uit Ooij duldde ter plaatse geen pers, deze werd van zijn privé-terrein geweerd.

Alleen Groesbeekse Vierdaagse- lopers krijgen een speciaal t-shirt

GROESBEEK – Ook dit jaar biedt de gemeente Groesbeek aan alle inwoners die woonachtig zijn in de gemeente Groesbeek een speciaal t-shirt aan.

In het verleden ontvingen Vierdaagselopers die in Groesbeek verbleven op campings, hotels of bed & breakfastadressen ook een t-shirt. Gezien de schaalgrootte na de herindeling heeft het college besloten alleen aan de inwoners die de Vierdaagse lopen een t-shirt uit te reiken.

Het ontwerp van het nieuwe t-shirt wil de gemeente nog even geheim houden. Het t-shirt is verkrijgbaar tijdens de ontvangst van de lopers op de zaterdag voor de Vierdaagse 18 juli. Dan zijn de lopers welkom van 15.00 tot 18.00 uur om elkaar alvast te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

De t-shirts worden uitgedeeld na de toespraak van burgemeester Keereweer. Om in aanmerking te komen voor het bijzondere Tt-shirt moeten de wandelaars aantonen dat zij inwoner van de gemeente Groesbeek zijn en daarnaast de inschrijfkaart van de Vierdaagse tonen.

Verkeersmaatregelen in verband met Millingse kermis

MILLINGEN – Vanwege de jaarlijkse kermis in Millingen zijn de volgende verkeersmaatregelen van kracht in de periode vanaf woensdag 22 juli 13.00 uur tot en met woensdag 29 juli 18.00 uur.


- Afsluiting voor alle verkeer van het gedeelte van de Heerbaan vanaf de kruising met de Sint-Willibrordstraat tot en met de kruising Burg. Eijkelhofstraat.
- Afsluiting voor alle verkeer van het gedeelte van de Zeelandsestraat tussen de Heerbaan en de Pastoor Graatweg.
- Het verkeer zal worden omgeleid via de route Wethouder Koenenstraat –Steenstraat – Rivierstraat. Op deze route en in de Pastoor Graatweg en Schoolstraat geld een tweezijdig stopverbod om de doorstroming van het verkeer, ook voor de nood- en hulpdiensten mogelijk te maken.
- Opheffen eenrichtingsverkeer Prins Bernhardstraat – Van Lyndenstraat. De winkels en bedrijven in de Burg. Eijkelhofstraat blijven bereikbaar. Het openbaar vervoer zal die dagen via de Rijndijk en Wethouder Koenenstraat rijden.

Verzorging van 4-Daagselopers

MILLINGEN - De 99e editie van de 4Daagse van Nijmegen is dinsdag 21 juli van start gegaan en duurt tot en met vrijdag.

"Tijdens de 4Daagse kunt u zich dagelijks laten verzorgen in het clubhuis van SC Millingen/Odio aan de Hoefseweg in Millingen om, net als vorige jaren, uw voeten te laten bekijken, verzorgen, masseren, tapen en blaren te prikken.

Foto: Hans Driessen

Om de spieren van voet, been en rug en blaren effectief te behandelen heeft sportmasseur Alex Janssen en collega’s diverse massagetafels klaargezet voor een goede verzorging. Graag weten wij wie er komt, want vol is vol…!

Voor opgeven of informatie kunt u met Alex Janssen contact opnemen: alexdoortje@kpnmail.nl of 06 10434247."

Onderzoek ondernemersklimaat

GROESBEEK – Het college van burgemeester en wethouders van Groesbeek heeft besloten deel te nemen aan een onderzoek dat uitgevoerd wordt door Midden en Klein Bedrijf- Nederland. Dat onderzoek levert informatie op over het ondernemersklimaat van de gemeente Groesbeek.

Deze informatie kan als input gebruikt worden voor het opstellen van de nieuwe beleidsvisie Economische Zaken. Een goed ondernemersklimaat draagt bij aan economische ontwikkeling meer werkgelegenheid en een prettige woon- en werkomgeving. De peiling MBK-vriendelijkste gemeente 2015 brengt het ondernemersklimaat van Groesbeek in beeld. De ondernemers zullen ook gevraagd worden hoe ze de dienstverlening van hun gemeente waarderen.

Het onderzoek vindt om de twee jaar plaats. Van de 56 gemeenten in Gelderland wist Millingen aan de Rijn bij de laatste peiling 2012/2013 de 22ste plaats te bereiken, Groesbeek de 28ste en Ubbergen de 35ste. Groesbeek geeft bij dit onderzoek de voorkeur aan de extrapeiling, daar worden extra vragen aan toegevoegd, die in de gemeente Groesbeek relevant zijn. De kosten voor dit onderzoek bedragen 2.500 euro en zal digitaal plaats gaan vinden. De bevindingen uit het onderzoek zullen voor 1 januari 2016 beschikbaar zijn.

Cursus ziekenverzorging thuis voor mantelzorgers

GROESBEEK – De ZZG organiseert in samenwerking met het steunpunt Mantelzorgers een cursus van drie dagdelen voor mantelzorgers.

De inhoud van de cursus is onder andere: Wat betekent het om ziek te zijn en vooral hoe is het om voor een zieke te zorgen?
Op welke manieren kun je zorg vergemakkelijken? Bijvoorbeeld; op een handige manier kleding helpen aan/uit trekken, helpen met opstaan/ gaan zitten en rijden met een rolstoel. Dit wordt allemaal geoefend tijdens de cursus, zodat men met de dagelijkse zorg echt beter uit de voeten kan.


De cursussen zijn donderdag 24 september, 1 en 15 oktober van 19.00 tot 21.00 uur in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek. Mantelzorgers die interesse hebben om deze cursus te volgen, kunnen zich aanmelden via de mantelzorgerstelefoon 06 13859106 of via een e-mail naar Marjon Galdermans: m.galdermans@welzijngroesbeek.nl. Het aantal plaatsen voor deze cursus is beperkt. Wanneer een mantelzorger mee wil doen, maar niet weg kan, dan hoort het Steunpunt dat graag. Er zijn mogelijkheden voor vervangende zorg en/of vervoer.

Krijgt Sjaak Thijssen ook een eigen torentje net als Mark Rutte?

GROESBEEK – Het ziet er naar uit dat de Groesbeekse wethouder Sjaak Thijssen ook een eigen torentje gaat krijgen boven de appartementen en winkels aan de Dorpsstraat die in aanbouw zijn.

Net als minister-president Mark Rutte, die een torentje heeft op Het Binnenhof in Den Haag, lijkt een dergelijk torentje momenteel in de maak te zijn aan de zijde van de Dorpsstraat. Sjaak heeft zich jarenlang sterk gemaakt en ingezet voor de centrumplannen, die nu aardig gestalte beginnen te krijgen.

Het zal wel flauwekul zijn, maar eigenlijk zou dat een geschikte plek zijn voor Sjaak, zodat hij het hele centrum kan overzien en eventueel maatregelen kan nemen als het centrum vastloopt als de winkels in het nieuwe winkelcentrum bevoorraad worden of als klanten met hun auto van en naar de parkeerkelder rijden...

Groesbeker met dood bedreigd door plaatsgenoot

GROESBEEK – De politie van Groesbeek heeft vrijdagmiddag rond vier uur een 34-jarige inwoner uit Groesbeek aangehouden die een 27-jarige plaatsgenoot met de dood had bedreigd.

De oorzaak van de bedreiging was een oud conflict tussen beide personen. De dader is in het bureau in Nijmegen ingesloten voor nader onderzoek.

Melkveehouderij mag uitbreiden aan Waldgraaf

GROESBEEK – Het gemeentebestuur van Groesbeek is in principe bereid tot planologische medewerking te verlenen aan het vergroten van de bebouwde en gebruiksoppervlakte voor een agrarisch bedrijf aan De Waldgraaf in Groesbeek.

Het is de bedoeling dat erbij een bedrijfswoning gebouwd gaat worden. Er zal een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden, omdat het plan afwijkt van het huidige bestemmingsplan.

Voorlopig einde

van Bakkerij Bart

in Groesbeek

GROESBEEK – Het ziet er naar uit dat Bakkerij Bart aan de Spoorlaan in Groesbeek voorlopig nog wel gesloten blijft.

Sinds kort heeft een deurwaardersbureau een aankondiging op de winkeldeur van Bakkerij Bart bevestigd, waarin wordt medegedeeld dat een executieverkoop van de boedel zal plaatsvinden op vrijdag 21 augustus om 10.00 uur. Een kwartier voor aanvang is de boedel te bezichtigen. Het gehele interieur bestaat uit vitrines, automaten voor chocomelk en koffie, twee kassasystemen, twee ovens, snijmachines en wat meubilair.

Volgens een woordvoerder van Bakker Bart uit Beuningen was het streven om de deuren van de Groesbeekse vestiging zo snel mogelijk te openen. "Normaliter hoeft het niet zo lang te duren", liet hij weten, "maar de Groesbeekse vestiging was een zelfstandige ondernemer. Als het een filiaal van ons zou zijn geweest, zou de winkel al geopend zijn maar in dit geval ligt het wat anders." Op het exploit staat overigens ook aangegeven dat de kans aanwezig is dat de verkoop niet doorgaat...

Politie valt woning binnen in Kekerdom

KEKERDOM – De politie heeft donderdagmorgen een inval gedaan in een woning in Kekerdom naar aanleiding van verduistering en oplichting. Tegelijkertijd zijn ook invallen gedaan in Berghem bij Oss en Dreumel.

Bij de invallen waren ongeveer dertig mensen van politie en justitie betrokken. De twee verdachten, een 62-jarige inwoner uit Kekerdom en een 48-jarige inwoner uit Berghem werden nog niet aangehouden. Zij worden verdacht van oplichting en verduistering. Nadat in mei 2015 bij de politie door familie en het slachtoffer zelf aangifte was gedaan van verduistering en oplichting startten financieel rechercheurs van de politie eenheid Oost-Nederland een onderzoek.

Tijdens dat onderzoek bleek dat er sinds 2011 regelmatig grote geldbedragen werden afgeschreven van het slachtoffer, een hoogbejaarde vrouw. Bij de invallen werd bij de verdachten de administratie, twee auto's, computers en telefoons in beslag genomen. Daarnaast werd beslag gelegd op de bank tegoeden van de verdachten.

Scooterdiefstal voorkomen

GROESBEEK – Dankzij oplettende buurtbewoners van de Generaal Gavinstraat in Groesbeek is een scooterdiefstal voorkomen.

Woensdag parkeerde een dochter van bewoners van een woning aan de Generaal Gavinstraat in Groesbeek haar scooter afgesloten op de oprit van de woning. Even later ontdekte een oplettende buurtbewoner dat twee knapen bezig waren met de betreffende scooter. Toen de knapen in de gaten kregen dat ze betrapt werden gingen ze er vandoor.

De buurtbewoner had nog net een paar foto's van de bewuste knapen kunnen maken. Ook kon de man een duidelijk signalement van de daders geven. De politie van Nijmegen heeft het tweetal later in de middag aangehouden in Nijmegen en ingesloten voor onderzoek inzake poging tot diefstal. Ook zal bekeken worden of de daders nog meer op hun kerfstok hebben.

Zwembad De Lubert Groesbeek tijdelijk gesloten

GROESBEEK – In verband met renovatiewerkzaamheden is zwembad De Lubert aan de Cranenburgsestraat de komende tijd gesloten.

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 20 juli tot en met 30 augustus; naar verwachting wordt hierna het zwembad weer geopend voor het publiek.

Gemeente maakt entree van De Horst aantrekkelijker

GROESBEEK – De gemeente Groesbeek heeft 40.000 euro beschikbaar gesteld om de entree van het kerkdorp De Horst – via de Hoge Horst – aantrekkelijker te maken. Onlangs is het plan aan de aanwonenden gepresenteerd die – op een kleine wijziging na - zeer te spreken waren over het inrichtingsplan.

Het beoogd effect is om voor de aanwonenden een groenere leefomgeving te creëren, waarbij functies als parkeren gewaarborgd blijven en zelfs worden uitgebreid. Door het verplaatsen van de openbare verlichting van de rand van de rijbaan naar de rand van het trottoir en een uitgebalanceerde situering van bomen en vak beplantingen zijn er meer parkeerplaatsen beschikbaar.

Daardoor is de inkijk in de lengterichting van De Hoge Horst groen door het gebruik van grotere bomen in beplantingsvakken met onder begroeiing. De huidige beplanting en inrichting dragen niet bij aan een groene plezierige functionele leefomgeving waar het nieuwe plan wel in voorziet.

De Hoge Horst is binnen de kern een versteende straat met kleine boompjes, geen groen en lichtmasten in de parkeerstroken. Door het verplaatsen van de lichtmasten worden er minimaal tien extra parkeerplaatsen gecreëerd. De in 2012 geplaatste lichtmasten zullen worden verwijderd en op een andere plaats in de gemeente hergebruikt. De werkzaamheden starten na de kermis op De Horst en zullen naar verwachting eind december gereed zijn.

Definitief einde Zomagebouw

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Vrijdagmiddag is begonnen met de sloop van het Zomagebouw aan de Spoorlaan in Groesbeek. Vrijdag was de beroepstermijn afgelopen en omdat er geen schorsingsverzoek was ingediend kon de gemeente met de sloop van het pand beginnen en liet er geen gras over groeien.

Firma Van Kesteren uit Groesbeek werd verzocht aan de slag te gaan met het verwijderen van asbest dat in en aan het pand aanwezig was. De komende dagen zal de slopershamer definitief toeslaan en is het pand voorgoed van de aardbodem verdwenen. Het pand zat de gemeente Groesbeek inzake het centrumplan aardig dwars, omdat ter plaatse een parkeergarage gepland was. Die parkeerplaats is bestemd voor de twee nieuwe supermarkten van Jan Linders en Aldi, die zich daar gaan vestigen. Diverse organisaties hebben de nodige moeite gedaan om het pand te kunnen behouden. Omdat geen schorsingsverzoek was ingediend, kon de gemeente Groesbeek tot sloop van het pand overgaan.

Traditionele jaarmarkt in het centrum van Groesbeek

GROESBEEK - Op dinsdag 28 juli vindt in het centrum van Groesbeek de traditionele jaarmarkt plaats.

Op de dinsdag na de Vierdaagse zal een lint van kramen door het gezellige centrum van Groesbeek slingeren. In meer dan tweehonderd kramen worden verschillende waren aangeprezen. Gezellige terrassen, lekker eten en tal van leuke activiteiten maken een dagje jaarmarkt tot een heerlijk vakantie-uitje voor het hele gezin. Zo geeft Twan Alumiz een workshop Boho Ibiza sleutelhangers maken, speciaal voor de kinderen en moeders. En verzorgt Tonnie van Doorn tegen betaling tours met een echte Willy’s jeep .

Kindervrijmarkt en presentatie brandweer

In de Kerkstraat mogen kinderen tot twaalf jaar hun spulletjes voor de vrijmarkt uitstallen en verkopen. De brandweer demonstreert spectaculair materiaal op de kruising van de Dorpsstraat en de Ottenhofstraat, ter hoogte van het Chinees restaurant. Het belooft een gezellige dag te worden in het hartje van Groesbeek!

Meer informatie staat op http://nl-nl.facebook.com/jaarmarktgroesbeek.

Mantelzorglunch

GROESBEEK - Zaterdag 1 augustus verzorgen Steunpunt Mantelzorg en Inloophuis Groesbeek een mantelzorglunch voor mantelzorgers en hun zorgvragers uit Groesbeek en Heilig Landstichting.

De lunch is in cultureel centrum De Mallemolen in Groesbeek van 12.00 tot 14.00 uur. Tijdens deze lunch zijn er optredens van Mooi was die tijd...: een nostalgische muziekshow waarin een aantal artiesten de bezoeker meeneemt op een muziekreis door de jaren '60, '70 en '80.

Er zijn geen kosten aan verbonden, u dient zich hiervoor wel aan te melden voor 28 juli. Dit kan via Steunpunt Mantelzorg (m.galdermans@welzijngroesbeek.nl of 024 3974188) of Inloophuis Groesbeek (info@inloophuisgroesbeek.nl of 024 6756071).

Eenentwintig attracties op kermis in Millingen aan de Rijn

MILLINGEN AAN DE RIJN - Tijdens de Millingse kermis zullen in totaal eenentwintig attracties opgesteld staan vanaf het schuttersgebouw OEV aan de Heerbaan 190 tot aan het voormalige gemeentehuis.

De attracties zijn dagelijks voor het publiek geopend van 13.00 tot 24.00 uur met uitzondering van de laatste dag dinsdag 28 juli, dan stopt de kermis om 23.00 uur. De volgende attracties kunnen de bezoeker(ster)s aantreffen: draaimolen, booster, power polyp, lucky crane, eendjes vangen, rups, big one, botsauto's, wipp, suikerspin, schietsalon, snacks, oliebollen, skeeball, viszaak, snoepkraam, ballen gooien, mini cars, pusher, grijpkranen en de cake walk.

Auto ontvreemd in Beek

BEEK – Vanaf een parkeerplaats bij het Wylerbergmeer aan de Alde Weteringweg in Beek is een personenauto van het merk VW Bora ontvreemd.

De auto was eigendom van een 38-jarige inwoner uit Nijmegen.

Winnaars Wervelwindspel RegioBank / HV Assurantiën

GROESBEEK – Op zondag 14 juni werden op sportpark Noord bij voetbalvereniging Germania in Groesbeek de Open Groesbeekse Voetgolfkampioenschappen gehouden.

De opbrengst van deze succesvolle activiteit was bestemd voor de Groesbeekse voetbalschool GO4ALL. Als hoofdsponsor trad die dag op de Groesbeekse vestiging van de RegioBank / HV Assurantiën met de Zilvervlootparade. Er was een springkussen en een pannaveld opgesteld. Daarnaast konden de kinderen deelnemen aan het Wervelwindspel.

Bij het Wervelwindspel moesten de kinderen binnen één minuut zoveel mogelijk Zilvervlootdukaten vangen. De prijswinnaars verdeeld over drie leeftijdsklassen waren Djorny Janssen, Breeze Claase en Joris Thijssen. Woensdag 8 juli mochten zij in de RegioBand / HV assurantiën aan de Dorpsstraat 22 in Groesbeek in ontvangst nemen.

Sluiting gemeentehuis locatie Millingen tijdens kermis

MILLINGEN – Het gemeentehuis locatie Millingen in Kulturhus Den Ienloop aan de Heerbaan is maandag 27 juli gesloten voor publiek.

Daarnaast vervalt op dinsdagavond 28 juli het avondspreekuur van de politie en de avondopenstelling van Burgerzaken.

Informatiezuilen met spannende verhalen

Foto: Henk Baron

BEEK-UBBERGEN/OOIJ – Deze week zijn twee nieuwe locaties geopend, die deel uitmaken van de succesvolle samenwerking 'Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland'.

Bij De Musschenberg in Beek en De Veldoven in de Ooijpolder is daarvoor elk een informatiepaneel geplaatst. Op dat paneel is niet alleen een cultuurhistorisch verhaal over de betreffende plek te lezen, maar het paneel bevat ook een qr-code. Wanneer die met de mobiele telefoon wordt gescand, leidt deze automatisch naar de mobiele website www.spgs.nl vanaf waar een aantrekkelijk luisterverhaal over de bewuste locatie te horen is.

Het geheel is gerealiseerd door het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen met financiële ondersteuning van de Gemeente Groesbeek. Wethouder Sylvia Fleuren van de Gemeente Groesbeek verrichtte de opening.

Ignite Award voor startende sociaal ondernemers

REGIO – Startende sociaal ondernemers kunnen zich aanmelden voor de Ignite Award. De prijs is een nieuw initiatief om sociaal ondernemerschap in de regio Arnhem en Nijmegen te stimuleren.

Aanmelden kan door het inzenden van een online inschrijfformulier, beknopt businessplan, videopitch en twee minuten een curriculum vitae van de ondernemer. Deelnemers maken kans op professionele begeleiding én honderduizend euro. De inschrijfperiode voor de Ignite Award loopt tot en met vrijdag 31 juli.


"Bent u een startende sociaal ondernemer in de regio Arnhem Nijmegen? Of heeft u een goed idee om een social enterprise te starten. Weet u uw plannen ook nog eens uit te voeren op een financieel duurzame manier, dus door inkomsten te krijgen uit commerciële activiteiten ? Dan is dit een kans die u niet aan u voorbij wilt laten gaan. De Ignite Award helpt u om uw sociale onderneming een vliegende start te geven. Door mee te doen aan deze nieuwe startersprijs maakt u kans op:
- Een intensief begeleidingstraject met een persoonlijke coach
- Inspirerende workshops en trainingen
- Een eigen professionele bedrijfsvideo
- Een jaar Boost lidmaatschap bij Social Enterprise NL (platvorm voor social enterprises)
- Financiële investering van 50.000 of 100.000 euro in de onderneming.

Millingen maakt zich op voor de jaarlijkse kermis

MILLINGEN - Van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 juli wordt in Millingen aan de Rijn de jaarlijkse kermis gehouden.

De attracties staan zoals elk jaar opgesteld vanaf het schuttersgebouw van OEV aan de Heerbaan tot aan het Kulturhus Den Ienloop eveneens aan de Heerbaan. De attracties zijn dagelijks voor het publiek geopend van 13.00 tot 24.00 uur met uitzondering van dinsdag 28 juli, dan stoppen de kermisattracties om 23.00 uur.

Er zullen ook dit jaar vaste ritprijzen gehanteerd worden: één euro voor de kinderattracties, anderhalve euro voor de zogenoemde kleinvermaak-attracties en maximaal vier euro voor de twee grote vermaak-attracties die op de kermis staan. Ook dit jaar is er een promotieprogramma voor de kermis opgesteld. Op maandag 27 juli Familiedag '3 halen en 2 betalen' voor alle attracties. Dinsdag 28 juli eurodag (met uitzondering van de twee grootvermaakattracties, daar krijgt men een reductie). Dinsdagavond is de trekking van de loterij met als hoofdprijs een reischeque ter waarde van duizend euro.

Honderddertig zwemdiploma's!

GROESBEEK - Zondag 12 juli was het weer feest in zwembad De Lubert, Groesbeek. Honderddertig kinderen hebben voor de zomervakantie hun zwemdiploma A, B of C gehaald.

Zomerfeest peuterspeelzalen Domino in buurtpark 't Groeske

GROESBEEK - Op dinsdag 14 juli sloten de peuters van alle peuterspeelzalen van kindercentrum Domino het schooljaar af met een zomerfeest in buurtpark 't Groeske.

In dit schitterende en avontuurlijke park konden de peuters allerlei zomerse activiteiten doen zoals het maken van Hawaï-slingers, ballondieren maken en schminken. Samen met hun ouders en broertjes en zusjes genoten zij bovendien van lekkere hapjes zoals een broodje knakworst en natuurlijk een ijsje.

Sinds dit schooljaar zitten alle peuterspeelzalen van Domino (evenals de buitenschoolse opvang) in of heel dichtbij de scholen. Een nauwe samenwerking zorgt ervoor dat de overstap naar school makkelijker wordt. In hun eigen groepen bereidden de peuters de afgelopen weken het thema 'zomer' voor: ze leerden liedjes, ze maakten zonnekleppen met hun naam en hun slingers werden gebruikt om het park te versieren.
De weergoden waren nog niet echt in zomerse sferen, tijdens het zingen van het afsluitende liedje barstte de regen dan ook los. Maar toen was het ook tijd om naar huis en naar bed te gaan.
Voor meer informatie over de peuterspeelzalen van kindercentrum Domino kan men terecht bij het kantoor: info@kindercentrum-domino.nl of 024 3976320.

Kermisprogramma schutterij OEV/De Dreuge Millingen aan de Rijn

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN – Het kermisprogramma van schutterij OEV/De Dreuge in Millingen aan de Rijn ziet er als volgt uit.

Zondagmiddag 26 juli is wordt er een start gemaakt met het kermisgebeuren met het traditionele koningschieten. Vanaf het terras van schutterij OEV kan iedereen meegenieten van de onderlinge strijd die de koningskandidaten aangaan om de hoogste schutterseer te kunnen bemachtigen.

Zaterdagavond 25 juli wordt er al een voorproefje genomen en is het schuttersgebouw geopend van 20.30 tot 01.30 uur waar Hike de aanwezigen zal vermaken. Zondagavond 26 juli na het koningschieten is het de beurt aan Bolero van 20.30 tot 01.30 uur.

Maandag 27 juli vanaf 14.00 uur kan men proosten samen met 'Leuk dat de je er band tour 2015'. Dinsdagavond 28 juli wordt bij schutterij OEV de kermis afgesloten met His & Co van 20.30 tot 01.30 uur. Alle kermisdagen is het vrij entree bij De Dreuge van OEV. Meer informatie staat op www.oev-millingen.nl.

Gemeente besteedt woningmarktonderzoek uit

GROESBEEK – De gemeente geeft onderzoeksbureau Companen opdracht voor het uitvoeren van een woningmarktonderzoek. De nieuwe woningwet geeft aan de gemeenten meer bevoegdheden op het gebied van wonen.

Andere partijen zoals woningcorporaties zoals Waardwonen en Oosterpoort hoeven zich alleen te conformeren aan het gemeentelijk beleid als dat beleid is onderbouwd.

Het huidige gemeentelijke woonbeleid is wel vastgelegd in de structuurvisies en SMV, maar niet verder geconcretiseerd. Om die reden heeft het college besloten een woningmarktonderzoek te houden. Het effect van een dergelijk onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de werking van de woningmarkt in de gemeente en in de verschillende kernen, waarna het woonbeleid in samenwerking met andere partijen kan worden uitgewerkt. Uit het onderzoek wordt ook duidelijk hoeveel woningen en zorgwoningen er nodig zijn tot 2030. Het onderzoek gaat ruim vijftienduizend euro kosten en start in juli / augustus en naar verwachting is het concept in september gereed, waarna het in de raadsvergadering van eveneens september aan de orde kan komen.

Open tennisteamtoernooi in Ooij

OOIJ - Van 27 augustus tot en met 6 september is er het jaarlijks terugkerende teamtoernooi in Ooij.

"Het toernooi staat vooral bekend om zijn gezelligheid, want wat is er nu niet leuker dan dat je in plaats van met z'n
tweetjes of viertjes na de wedstrijd, nu met z'n achten gezellig de wedstrijd kunt evalueren. Een ander kenmerk is dat je op een dag niet één maar altijd twee wedstrijden speelt. Ook speelt ieder team minstens nog een keer tegen een andere tegenstander. En vergeet natuurlijk niet onze gezellige feestavond op vrijdag 4 september.
Meer wedstrijdbepalingen staan op www.svotennis.nl. Voor meer informatie: S.V.O. Tennis Commissie Teamtoernooi, Imke
Nissen, Rietlanden 38 in Ooij; 06 52305212. De inschrijving sluit op 18 augustus. Inschrijven kan via www.svotennis.nl."

Inbraak in woning Groesbeek

GROESBEEK – In de nacht van maandag op dinsdag is er ingebroken in een woning aan de Faunastraat in Groesbeek tijdens de afwezigheid van de bewoonster.

Door een raam aan de achterzijde van de woning te forceren is men de woning binnengekomen. Op dit moment is niet bekend wat er allemaal uit de woning is ontvreemd. Wel is bekend dat het hele huis is doorzocht.

Inbraak op klaarlichte dag

GROESBEEK – Dinsdag op klaarlichte dag is ingebroken in een woning aan de Koningin Wilhelminaweg in Groesbeek.

Bij thuiskomst van de bewoners werd ontdekt dat de raam aan de achterzijde van de woning geforceerd was om binnen te komen. De inbreker(s) hebben vervolgens het gehele huis doorzocht en zijn er vandoor gegaan met sieraden, camera, computer en persoonlijke bezittingen ter waarde van duizenden euro's.

Crowdfunding voor duurzame bloemenweides en bloemrijke bermen

BERG EN DAL – Als het aan Berg en Daller Arjan Vernhout ligt, komen er duurzame en nectarrijke bloemenweides en bloemrijke bermen in Berg en Dal. Om dit ideaal van de grond te krijgen is er onlangs een crowdfundingsactie gestart.

Gemeente en provincie en diverse lokale ondernemers en instellingen hebben inmiddels al een bijdrage toegezegd, maar ook de hulp van de Berg en Dallers is erg belangrijk. Met de bloemenweides en bloemrijke bermen hoopt men de bijen, hommels en vlinderstand weer te normaliseren. Diegenen, die graag een bijdrage willen leveren aan het samenwerken aan duurzame bloemenweides en bloemrijke bermen kunnen een gift doen.

De ambitie is om voor iedere vierkante meter auto bloemenweides en bloemrijke bermen aan te leggen. Heb je thuis een auto dan kun je voor één auto doneren: veertig euro; twee auto's tachtig euro. Voor bedrijfsauto's is de gemiddelde oppervlakte groter, die zijn gemiddeld tien vierkante meter. Een bedrijfswagen vijftig, twee bedrijfsauto's honderd euro. Doneren kan via de eigen bankrekening naar Triodos NL53 TRIO 0198004117 ten name van V-consult onder vermelding van 'gift duurzame bloemenweides'.

Luchtballon scheert over woonwijk en vaart Reichswald over

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Zaterdagavond heeft een luchtballon de nodige bekijks getrokken, toen deze boven het centrum vanGroesbeek voerde.

De rode luchtballon kwam rond negen uur zaterdagavond uit de richting van Nijmegen en begon boven Groesbeek wat hoogte te verliezen. In eerste instantie leek het erop dat hij zou gaan landen in de omgeving van de Lage Horst en Breedeweg, omdat hij laag over de woonwijk De Drul / Herwendaal voer. Echter de ballonvaarder wist zijn gevaarte - met de bemanning in de korf - over het Reichswald heen te tillen. Vermoedelijk is de ballon op Duits grondgebied, in Milsbeek of Ottersum geland.

Burgemeester en Japanse ambassadeur openen expositie in Beek

Foto: Karola Hendriks

BEEK – Burgemeester Keereweer heeft vrijdagmiddag samen met de Japanse ambassadeur Mr.Masaru Tsuji de dubbelexpositie 'De atoombom en de mensheid' en 'Tekenen van Hoop' geopend. Het gebeuren vond plaats in het Kulturhus aan de Roerdompstraat in Beek.

Op 6 augustus viel de atoombom op de Japanse stad Hiroshima en drie dagen later in Nagasaki. Honderdduizenden burgers verloren hier direct of in latere dagen het leven. De Werkgroep Vredesinitiatieven Groesbeek staat stil bij deze gebeurtenissen met deze dubbelexpositie. Het materiaal van de tentoonstelling behoort tot de collectie van het Museum voor Vrede en Geweldloosheid uit Delft, en wil vooral een waarschuwing zijn. Met indringende beelden worden de gevolgen van de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki getoond.

De werkgroep Vredesinitiatieven wil na zeventig jaar behalve waarschuwen ook gedenken en vooral ook tekenen van hoop laten zien. Daartoe heeft de Vredeswerkgroep zelf de kleine interactieve tentoonstelling Tekenen van Hoop samengesteld. De tentoonstelling is te bezoeken gedurende de regulieren openingstijden van het Kulturhus en is te bezichtigen tot 15 augustus. De entree is gratis.

Doorzichtige plastic afvalzakken niet meer beschikbaar

GROESBEEK – Doordat sinds afgelopen juni plastic, blik, melk- en frisdrankpakken samen in de plastic afvalzakken mogen, is er een ware run op de plastic zakken ontstaan. Het gevolg is dat deze zakken tijdelijk niet meer beschikbaar zijn.

Bij de distributieadressen kan men in plaats van de doorzichtige plastic afvalzakken een andere zak ontvangen. Deze zakken kan men gewoon gebruiken voor plastic, blikken en pakken. Er waren de laatste maand de nodige klachten, dat de zakken voor blik en pakken te slap waren. Om die reden zijn er stevigere zakken besteld die naar verwachting vanaf september beschikbaar zijn.

Voor vragen kan men contact opnemen met het klantencontactcentrum van Dar, bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur via info@dar.nl of 024 3716000.

Vrijdag geen afval-inzameling in Ooijpolder, Beek en Ubbergen

GROESBEEK – Op vrijdag 24 juli – de intocht van de Vierdaagse in Nijmegen – zal er geen afval door de DAR worden opgehaald in de Ooijpolder (Erlecom, Ooij, Leuth), Ubbergen en Beek.

De milieustraat aan de Kanaalstraat in Nijmegen is die dag wel geopend van 08.00 tot 12.00 uur. Informatie over de gewijzigde inzameldagen staat op www.dar.nl/afvalwijzer. Daarnaast kan men de Dar-app downloaden, dan ontvangt men een melding wanneer en welk afval men aan de straat moet zetten. Het is belangrijk om op de afvalwijzer van de Dar te bekijken omdat de gewijzigde inzameldag eerder kan zijn dan gebruikelijk.

Karaokeavond in De Mallemolen

GROESBEEK – Woensdag 29 juli organiseert Hemmie Hermsen een karaoke– en meezingavond in het theatercafé van De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek. Er is een keuze uit veelal Nederlandse, Duitse en niet te vergeten Groesbeekse meezingers.

Tijdens deze avond zullen er gratis hapjes worden geserveerd. De aanvang van deze karaoke- en meezingavond is om 20.00 uur. Iedereen is op deze avond welkom, de toegang is geheel gratis. Meer informatie staat op www.mallemolengroesbeek.nl.

Groesbeekse Vierdaagsewandelaars ontvangen op gemeentehuis

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Alle wandelaars uit de nieuwe gemeente Groesbeek, die deelnemen aan de Nijmeegse Vierdaagse zijn zaterdagmiddag ontvangen op het gemeentehuis door burgemeester Keereweer.

De sportievelingen (in totaal 551 hadden een uitnodiging ontvangen) waren welkom tussen 15.00 en 18.00 uur. Zo'n 350 wandelaars waren op de uitnodiging afgekomen en onder het genot van een hapje en een drankje werden ervaringen uitgewisseld. Burgemeester Keereweer was blij dat zovelen de aftrap van de Vierdaagse op het gemeentehuis mee wilden vieren. In zijn toespraak liet Keereweer weten dat dit jaar voor het eerst de controleposten niet meer op de vaste punten zijn, maar op onverwachte locaties onderweg. Deze maatregel is volgens Keereweer genomen om zwartlopen tegen te gaan.

"Mocht u op de gedachten komen om een beetje te sjoemelen, dan wordt het een stuk lastiger dit jaar. Maar Groesbekers sjoemelen niet", hield Keereweer lachend de wandelaars voor. "Ik hoop dat ook dit jaar weer het Vierdaagse t-shirt in de mensenmassa op zal vallen. Aan de slogan 'Van Groesbeek naar Berg en Dal' zal het niet liggen. Hij wenste de wandelaars veel succes en plezier toe en hoopte daarbij dat ze zo min mogelijk – of zelfs geen – blaren op zouden lopen. De stemming kwam er direct in toen Jan Schoenmakers met zijn accordeon de aanwezigen ging vermaken. Enkele leden van het Leuthse mannenkoor Vox Virorum droegen ook een steentje bij door spontaan mee te gaan zingen. Alle aanwezigen gingen na afloop met het felbegeerde t-shirt huiswaarts.

Wethouder Barber verbindt met dook houtconstructie Thornsche Molen

Foto: Karola Hendriks

PERSINGEN – Wethouder Ria Barber van de gemeente Groesbeek heeft vrijdagmiddag de eerste houtconstructie van de Thornsche Molen met een zogenoemde dook met elkaar verbonden. Dit feestelijke gebeuren vond plaats in het bijzijn van bestuursleden van de stichting Thornsche Molen en aannemer Vermeulen uit Ooij.

De bouw van de Thornsche Molen begint steeds meer gestalte te krijgen. De gasten werden vanaf Leuth met een huifkar naar de Thornsche Molen gebracht terwijl vanuit Ooij de zonnen trein onderweg was. Voorzitter van de stichting Thornsche Molen Henny Driessen heette allen welkom en was tevreden over de voortgang van de bouw van de molen. Het mannenkoor Vox Virorum uit Leuth zong een Greeting Song. Gedeputeerde mevrouw Meijers en wethouder Ria Barber spraken ook de aanwezigen toe. Beiden zagen dat het geld dat ze gesubsidieerd hadden in ieder geval goed besteed wordt en staken de loftrompet uit over de organisatie van de stichting.

Het Leuthse mannenkoor bracht enkele volksliedjes ten gehore, nadat Jan van Eck een korte blik op de lange geschiedenis had gegeven. Na nog wat toespraken was de eer voor gedeputeerde Josan Meijers, wethouder Ria Barber, waarnemend burgemeester van Kranenburg Tatjaana Kemper, (voorzitter van de vereniging de Gelderse Molen) en Harrie Driessen om gezamenlijk de eerste steen (balklaag) te leggen met behulp van een 'dook' waardoor de balken met elkaar verbonden werden. Mannenkoor tevreden over de voortgang van de bouw van de molen. Het mannenkoor Vox Virorum zong tot slot het gepaste lied 'Daar bij die molen'.

Schoolmoestuin Op De Horst levert Moestuin Magazine op

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK/DE HORST – De schoolmoestuin van basisschool Op De Horst is zo'n groot succes geworden dat er zelfs een magazine over is uitgebracht. Paulien Varkevisser, fotograaf & grafisch vormgever uit Nijmegen, was op zoek naar een onderwerp voor haar fotoproject met als thema 'Nieuw'.

Haar achtergrond als tuin- en landschapsontwerper zorgde ervoor dat zij een 'groen' onderwerp wilde gaan kiezen. Zij koos uiteindelijk voor de schoolmoestuin waar groen en jeugd samenkomen. Toen zij Theo Giesbers (directeur van basisschool Op De Horst) hierover benaderde, was deze meteen enthousiast. Toen in maart het moestuinseizoen weer startte en de kinderen van de groepen vijf en zes elke donderdag aan de slag gingen met hun moestuintje, was Paulien er met de camera bij. Zij legde het proces van zaaien tot uiteindelijk oogsten van week tot week vast in beeld. Dat leverde haar zoveel leuk fotomateriaal op dat ze besloot er een 'Moestuin Magazine' van te maken.

De kinderen hebben een bijdrage geleverd in de vorm van verhaaltjes, interview, recept of puzzels. Zo ontstond er een gezamenlijk eindproduct, dat er zijn mag. Donderdagmorgen was de uitreiking van de eerste exemplaren van het Moestuin Magazine bij de schoolmoestuin aan de Plakseweg. Wethouder Eric Weijers kreeg het eerste exemplaar en liet weten blij te zijn dat de jeugd met veel plezier aan de schoolmoestuin gewerkt heeft. Hij hoopte tevens dat ze later in een hoekje van hun tuin ook groente gaan verbouwen. Het tweede exemplaar was voor opa Toon (Toon Derks uit Afferden), die wekelijks de jeugd ging helpen met de moestuin. "Dit doe ik omdat mijn kleindochter en kleinzoon Maud en Cas hier op school zitten", aldus een lachende opa Toon. De kinderen werden getrakteerd op biologische limonade en wafel.

Provincie waarschuwt zwemmers in buitenwateren voor zwemmersjeuk

ARNHEM – De provincie Gelderland waarschuwt zwemmers in de buitenwateren voor onder meer zwemmersjeuk. De jeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels die via de uitwerpselen in het water terecht komen.

Als de parasieten -onzichtbaar- met een zwemmer in aanraking komen proberen ze de huid van de zwemmer binnen te dringen. Door het menselijk afweermechanisme worden ze direct onschadelijk gemaakt, maar bij sommige mensen brengt het een allergische reactie te weeg. De jeuk die daardoor kan ontstaan, is zeer intens maar onschuldig. Om huidirritatie te voorkomen kunnen zwemmers beter niet in de buurt van waterplanten gaan zwemmen omdat daar veel larfjes kunnen zitten. Ook is het aan te raden na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken.


Blauwalgen
De wind kan voor een ophoping van blauwalgen veroorzaken in een gedeelte van het zwemwater. Dat is te zien als er een groene of groenblauwe olieachtige laag op het water drijft. De zwemmers moeten niet door die laag heen zwemmen en geen kinderen in de buurt te laten spelen. Dit kan huid-, maag- en darmklachten veroorzaken.


Zwemmen in de rivieren
Bij zomerse temperaturen lokt de mensen naar de standjes langs de grote rivieren zoals de Waal en de Rijn. Het zwemmen in de grote rivieren is levensgevaarlijk in verband met de stroming, de scheepvaart, de kuilen in de bodem en de snelle afkoeling, wat kramp kan veroorzaken. De provincie adviseert uitsluitend in de aangewezen zwemplaatsen te gaan zwemmen. Meer informatie staat op www.zwemwater.nl.

Bewoners maken zich zorgen over ontwikkeling Voedselpark Beek

BEEK – Tijdens een bewonersavond in Kulturhus in Beek hebben de omwonenden onlangs laten weten zich zorgen te maken over de ontwikkeling van het Voedselpark. De zorgen richten zich vooral op het aanzien van het park (er groeit veel zuring en distels), stinkend water, afval en de nodige hondenpoep.

Daarnaast gaven omwonenden aan meer last te hebben van ratten, muggen, hooikoorts en onkruid in hun eigen tuin sinds de komst van het Voedselpark. Deskundige Wouter van Eck vertelde dat het Voedselpark is aangelegd volgens het Permacultuurprincipe, waarbij de tuin en planten weinig onderhoud nodig hebben. In het Voedselpark staan veel bomen en planten met eetbare vruchten, die momenteel nog te klein zijn.

Door de zuring en distels lijkt het Voedselpark op een veld onkruid, maar dit gaat veranderen liet hij weten. Als de bomen en planten groter worden, zorgen die voor schaduw, waardoor de zuring en distel verdwijnen, maar dit duurt zo'n twee jaar, volgens Van Eck. Hij betwijfelde overigens dat de overlast van muggen, hooikoorts en onkruid door het Voedselpark komt; daarbij heeft volgens hem het voorjaar een grote rol in gespeeld. Wethouder Ria Barber die de bijeenkomst leidde, zegde toe dat de gemeente gaat onderzoeken of er sprake is van een rattenplaag. "Aan hondenpoep en afval kunnen wij helaas weinig doen, maar ik zal zorgen dat er vaker gecontroleerd gaat worden", aldus Barber. Over een jaar zal er een evaluatie plaats vinden en daarmee beëindigde wethouder Barber de bewonersavond.

Groesbeeks Check Point Charley

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – De beroemde Zevenheuvelenweg -bekend bij wielrenners, toeristen en niet te vergeten wandelaars van de Vierdaagse- is sinds maandagmorgen vroeg hermetisch afgesloten. De provincie Gelderland heeft uit veiligheidsoverwegingen de weg tot woensdagavond afgesloten, omdat geparkeerde campers en caravans in de bermen langs de 80-kilometer weg voor gevaar zorgen.

Bij het begin van de Zevenheuvelenweg vanuit Groesbeek is een slagboom geplaatst waardoor het onmogelijk is de weg te gebruiken . Aan de andere kant bij Berg en Dal wordt de gesloten verklaring door mensen gehandhaafd. De Zevenheuvelenweg is afgesloten ondanks het bezwaar dat de Groesbeekse ondernemers bij de provincie hadden ingediend. Zij vreesden omzet omdat veel toeristen vooral over de Zevenheuvelenweg naar Groesbeek komen. Echter de provincie hield voet bij stuk.

Voorbijgangers vroegen zich maandagmorgen af 'Of het oorlog was '. Anderen uitten hun frustratie door het plaatsen van een bord bij de slagboom met als tekst 'Check Point Charly', die herinnerde aan de doorlaatpost bij de Berlijnse Muur tussen Oost- en West-Berlijn.

Triple - MA nieuwe coverband

REGIO – De regio heeft er sinds kort een nieuwe coverband bij gekregen, te weten Triple – MA. De band heeft afgelopen vrijdag haar eerste optreden gehad tijdens de start van de bouwvak in café-restaurant De Breedeweg in Groesbeek.

Sinds een klein half jaar is de vijfmansformatie aan het trainen en spelen rockclassics en moderne pop-rockmuziek. Daarnaast spelen zij covers van de bands Cold Play, Kings of Leon, Pink Floyd, CCR en Anouk. De band bestaat uit Michel Peters -opgegroeid in Groesbeek en woonachtig in Venlo- (akoestisch/elektrische gitaar en zang), Arie Verhoeven uit Haps (drummer), Marcel Verheij uit Wijchen bassist, Michel Coenen uit Groesbeek (elektrische gitaar_ en Meta van Doorn uit Groesbeek (zang).

Auto-inbraken Ooij en Berg en Dal

OOIJ/BERG EN DAL – Het afgelopen weekend is ingebroken in twee personenauto's.

Op de Vlietberg in Ooij werd een raam vernield om de auto binnen te komen. Uit de auto verdween een tas met persoonlijke bezittingen eigendom van een 22-jarige inwoner uit Nijmegen. Een gedeelte van de inhoud van de gestolen tas werd later op de dijk teruggevonden. Op de Willem de Zwijgerlaan in Berg en Dal werd eveneens ingebroken in een auto. Daaruit verdween een TomTom, eigendom van een 67-jarige inwoner uit Berg en Dal.

Multimate Millingen geopend

Foto: ALfalima Photography Foto: ALfalima Photography

MILLINGEN - Donderdag 9 juli begon de feestelijke opening van de Multimate Millingen, voorheen Fixet Millingen. Drie dagen lang konden bezoekers profiteren van allerlei mooie openingsacties en gezelligheid in de bouwmarkt. Zaterdag 11 juli vond de officiële opening plaats.

De Millingse bouwmarkt op het bedrijventerrein Molenveld heeft in de afgelopen veertig jaar verschillende namen gehad. De meeste inwoners zullen de bouwmarkt nog wel kennen als PlusKlus, Spannewapper of Fixet. De bouwmarkt kreeg een nieuwe indeling, nieuwe entree en een licht gewijzigd assortiment.

Foto: ALfalima Photography Foto: ALfalima Photography

Drie dagen openingsfeest

Tijdens de feestelijke opening van drie dagen werd de klant in het zonnetje gezet. De bouwmarkt was versierd en iedereen kon binnen een kopje koffie nemen met een lekker gebakje van bakkerij Peter Selten, Na een aankoop kon men buiten een gratis bolletje italiaans schepijs halen van Mario's. Er liepen diverse mooie acties, waar veel mensen op af kwamen. Klanten reageerden bijzonder positief op de vernieuwde winkel en acties.

Officiële opening

Zaterdagochtend 11 juli kwam het trotse personeel met hun families vlak voor openingstijd bijeen om de bouwmarkt officieel te openen. Daartoe knipte Willem Spann met zijn vrouw en dochtertjes het openingslint door. Multimate Millingen heet iedereen welkom om een kijkje te komen nemen in de vernieuwde bouwmarkt.

Marsleider Johan Willemstein opent 'Nobelpad' in museumpark

Foto: Peter Hendriks

HEILIG LANDSTICHTING – Zondagmiddag heeft de marsleider van de Vierdaagse Johan Willemstein het Nobelpad voor de Vrede in het Museumpark Orientalis geopend. De opening werd muzikaal opgeluisterd door de uit Syrië afkomstige, klassiek geschoolde zangeres Shaza Hayek, die in haar geboorteland steeds voor uitverkochte zalen speelde.

Samen met directeur Erna van de Ven van Orientalis maakte Johan Willemstein een wandeling op het vredespad, waarbij Willemstein de Vierdaagsevlag ophing. Zij kwamen langs een aantal prominente wereldburgers, die ooit de Nobelprijs voor de Vrede hebben ontvangen. Tijdens die wandeling waren inspirerende uitspraken te lezen van onder andere Martin Luther King, Andrei Sacharov, Desmond Tutu, Malala Yousafzai en Tobias Asser (de enige Nederlander, die in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede heeft gekregen).

Het museum wil met het Vredespad laten zien wie er in de geschiedenis heeft bijgedragen aan de vrede tussen mensen, en tegelijk ook mensen aanzetten tot het nadenken hierover. In het Museumpark Orientalis komt de kleurrijke wereld van de begintijd van Jodendom, Christendom en Islam tot leven. Ondanks de diverse activiteiten die het museum met regelmaat organiseert, verkeert het in zwaar weer. Als de provincie Gelderland geen steun aan het museum geeft, kon het wel eens het einde van het museum Orientalis betekenen. Erna van de Ven is er van overtuigd dat als de provincie het museum steunt, de fondsen en bedrijven ook bereid zijn het museum bij te staan. Is dit niet het geval dan betekent dit het definitieve einde.

Dag dure merkdealer. Hallo Autogarage Ooij!

OOIJ - Woont u in Ooij of omgeving, dan kunt u voor het onderhoud en uw reparaties het beste terecht bij Autogarage Ooij. Bij deze universele autogarage staat jarenlange ervaring en vakmanschap paraat voor ieder merk auto en krijgt u zelfs nog een gratis leenauto!

In de regio is Autogarage Ooij zelfs de enige met een gloednieuw reinigingsapparaat voor automatische versnellingsbakken. Een unieke machine die de levensduur van uw automatische versnellingsbak aanzienlijk verlengt.

Autogarage Ooij is het vertrouwde adres voor de meest uiteenlopende reparaties, maar ook voor alle soorten onderhoud. Of het nu gaat om een grote of kleine beurt, de jaarlijkse apk-keuring, uitlaat, banden, schokbrekers, remmen of het uitlezen van alle merken auto's om technische problemen op te lossen of te voorkomen.

Volgens de fabrikant en dealer van uw automaat (ongeacht het merk) hoeft uw versnellingsbakolie nooit vervangen te worden, maar of dat ook echt zo is? Het feit wil dat de meeste fabrikanten hier al weer op teruggekomen zijn. Liefst negentig procent van de schakelklachten met een automatische transmissie worden veroorzaakt door vervuiling, zelfs bij lage kilometerstanden komt dit al voor. Het reinigen van de automaat kan veel bestaande probleempjes oplossen en voorkomen en gebeurt met een speciale machine. Deze machine bewerkstelligt dat alle aanslag en andere vervuilingen oplossen of losweken. Alle verontreiniging wordt afgevoerd door het rondpompen van de reiniger waardoor uw automaat van binnen weer als nieuw is!

Kom snel eens langs in Ooij! Autogarage Ooij, Bouwkamp 13E, Ooij; 024 6632247 of 06 40769652; www.autogarageooij.nl.

Dit t-shirt moet opvallen tijdens Vierdaagse Nijmegen

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Al vele jaren trakteert het gemeentebestuur van Groesbeek de deelnemers aan de Vierdaagse op een uniek t-shirt. Voorheen kregen lopers die op een camping of hotel verbleven ook een Groesbeeks T-shirt, maar door de herindeling wordt dit te gortig, liet men desgevraagd weten.

Nu hebben alle 551 deelnemers aan de Vierdaagse die in de nieuwe gemeente Groesbeek woonachtig zijn een uitnodiging ontvangen om afgelopen zaterdagmiddag een t-shirt op te halen. Liefst 350 wandelaars hebben aan deze uitnodiging gehoor gegeven en kunnen in ieder geval een of meerdere dagen in het Groesbeekse t-shirt 'Van Groesbeek naar Berg en Dal' lopen. Zeker één wandelaar heeft laten weten niet in het t-shirt te zullen lopen, omdat hij nog steeds van mening is dat de nieuwe gemeentenaam Groesbeek had moeten zijn en geen Berg en Dal.

'De meter loopt terug, dat is mooi om te zien'

Foto: Sylvy Peperzak

GROESBEEK – Medewerkster Sylvy Peperzak van het 'Het Energiepleinteam 'van de gemeente Groesbeek heeft onlangs een gesprek gehad met Joop van Benthem van de Nassaustraat in Ooij.

Met een grote glimlach werd ze ontvangen in de woning in de Ooij bij Joop van Benthem ontvangen, die sinds november 2014 de trotse eigenaar is van een dak met zonnepanelen. Buiten kijken we naar het dak. "Dat is Thinfilm, de nieuwste soort panelen. Ze zien er mooi uit en leveren ook nog eens meer op", aldus Joop van Benthem.

Aan de eettafel laat Joop het programma zien waar hij direct kan zien wat de zonnepanelen opleveren. Boven in beeld van de laptop verschijnt een aardig bedrag te weten de opbrengst van november 2014. Dat is 750 euro op jaarbasis, in zes jaar heeft Joop de investering eruit. Daarnaast vindt Joop het heerlijk om zijn eigen energie op te wekken. "De meter loopt terug, dat is mooi om te zien." Echtgenote Engelien is enthousiast geworden, nu ze ziet wat de zonnepanelen opbrengen, maar zij snapt niet, dat niet iedereen zonnepanelen aanschaft. Misschien vinden de mensen het toch een te grote uitgave, maar als je het geld hebt, is het een hele goede investering. Joop van Benthem sluit vervolgens het gesprek af met de uitnodiging: "Als er geïnteresseerden mensen zijn, kom maar een keer kijken. Want zonnepanelen zijn beslist de moeite waard." Daar zijn Joop en Engelien inmiddels wel achter gekomen.

Al ruim duizend Wijkhelden houden hun buurt schoon

REGIO - Eind vorig jaar werd gestart met het zwerfafvalproject 'Wijkhelden' in de regio. Zowel kinderen als volwassenen leveren binnen dit project een bijdrage aan een schone buurt.

In januari waren er nog geen vierhonderd Wijkhelden in de regio actief, inmiddels zijn het er al ruim duizend. Wie interesse heeft om ook Wijkheld te worden kunnen voor informatie of aanmelden terecht op www.wijkhelden.nl of www.dar.nl. Voor vragen kunnen zij contact opnemen met het klantencontactcentrum van de Dar, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 17.00 uur of via 024 3716000 of via info@dar.nl.

Ruit woning vernield

GROESBEEK – Tot nog toe onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag een thermopane ruit van een woning aan de Mariendaalseweg in Groesbeek vernield.

De bewoner had tussen 01.00 en 01.30 uur een knal gehoord, maar had daar verder geen aandacht aan geschonken. Toen hij maandagmorgen op stond, ontdekte hij dat de thermopane ruit met een steen was vernield. De schade loopt in de honderden euro's. Er is aangifte van vernieling gedaan.

IVN-excursie

Sint-Jansberg

PLASMOLEN - Zondag 16 augustus is er om 14:00 uur IVN excursie over de Sint-Jansberg.

De excursie is vanaf de Kiekbergselaan bij bushalte Rijksweg nummer 203. Deelname kost twee euro, IVN- en KNNV-leden kunnen gratis mee. Meer info staat op www.ivn-nijmegen.nl.

Inbrekers zochten vermoedelijk naar autosleutels

GROESBEEK – Er is in de nacht van zondag op maandag ingebroken in een woning aan de Generaal Gavinstraat in Groesbeek.

Via de Bulgaarse methode (slotplaatje verwijderen waarna de deur met een schroevendraaier geopend kan worden) is men de woning binnen gekomen. Terwijl de bewoners sliepen is de gehele benedenverdieping doorzocht, waarna er vandoor is gegaan met een damestas inhoudende persoonlijke bezittingen en een fotocamera. Volgens de politie heeft men gezocht naar de autosleutel – omdat er een nieuwe Peugeot op de oprit stond – maar die is niet gevonden..

Hatertse Vennen

NIJMEGEN - Zondag 30 augustus om 14:00 uur is er een IVN-excursie over de Hatertse Vennen.

Vertrek is vanaf parkeerplaats Staatsbosbeheer nabij de Diervoort aan de Sint-Walrickweg. Deelname kost twee euro; IVN- en KNNV-leden kunnen gratis mee. Meer info staat op www.ivn-nijmegen.nl.

Kinderopvang

voor ouders

GROESBEEK – Ouders, die even niet voor hun kinderen kunnen zorgen, kunnen van de gemeente Groesbeek een bijdrage krijgen voor kinderopvang.

Om in aanmerking te komen voor de bijdrage voor kinderopvang voor kinderen die op de basisschool zitten, dient wel een medische indicatie te worden overlegd.

Fototentoonstelling Bakindustrie in De Gelderse Poort Millingen

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN AAN DE RIJN – In het infocentrum De Gelderse Poort in Millingen aan de Rijn heeft de stichting van Steen en Natuur een fototentoonstelling ingericht over de baksteenindustrie. Dit is de derde tentoonstelling in het kader van de erfgoedmanifestatie Steengoed, Gebakken in Gelderland.


In het kader van het Erfgoedfestival Steengoed, Gebakken in Gelderland zijn al tentoonstellingen geopend in het Natuurmuseum en de Marienburgkapel in Nijmegen. Onder regie van de stichting Van Steen en Natuur is er in infocentrum bij koffie - & eethuis De Gelderse Poort een tentoonstelling opgezet.
Deze tentoonstelling, die samengesteld is door Wim Ebben, geeft een beeld van de steenfabrieken, die er in de Ooijpolder en De Duffelt gestaan hebben, het werk op de steenfabrieken, de ontwikkeling in het fabricageproces et cetera. Naast de foto's zijn er ook schilderijen van Wim Brandwijk en van Ben Wasser, voorwerpen van de baksteenindustrie en maquettes van steenfabrieken te zien.


Met name in de Ooijpolder is het grootste aantal herkenbare restanten van de steenfabricage bewaard gebleven. De Stichting van Steen en Natuur beijvert zich voor het behouden van het steenindustrielandschap en heeft een oude veldoven, een schoorsteen, een viaduct en een trafohuis gerestaureerd en een excavateur (kleibaggermachine) helemaal opgeknapt en in het landschap geplaatst. Bezoekers worden door het gebied rondgeleid in wegtreinen op zonne-energie. De tentoonstelling is te zien tijdens de openingsuren van Koffie - & Eethuis De Gelderse Poort van 10.00 tot 20.00 uur.

Fietsen ontvreemd

GROESBEEK – Bij een inbraak in een woning aan de Albert Schweitserstraat in Groesbeek zijn in de nacht van zondag op maandag twee fietsen buitgemaakt.

Terwijl de bewoners sliepen hebben de inbrekers de garagedeur geforceerd, maar het lukte ze niet om de woning binnen te komen. Ze zijn er vervolgens vandoor gegaan met twee fietsen die in de tuin stonden.

IJzer- en metaalhandel Coert Janssen hoofdsponsor Millingse zomerspelen

MILLINGEN - De zomerspelen in Millingen aan de Rijn die plaatsvinden van 24 tot en met 27 augustus in speeltuin Steense Gemeente wordt dit jaar mede mogelijk gemaakt door een nieuwe hoofdsponsor in de persoon van ijzer- en metaalhandel Coert Janssen uit Millingen aan de Rijn.

De ondernemer die een groothandel in schroot runt op industrieterrein Molenveld, wil op deze manier een steentje bijdragen aan de Millingse samenleving. Hij heeft een contant geldbedrag van vijfhonderd euro beschikbaar gesteld,. Voor de organisatie en vrijwilligers zijn er petten en alle deelnemende kinderen krijgen een button waar hun naam op gezet wordt. Verder stelt hij materialen en voertuigen beschikbaar.

IVN excursie Duivelsberg in Berg en Dal

BERG EN DAL - Zondag 2 augustus om 14:00 uur start bij pannenkoekrestaurant De Duivelsberg, Duivelsberg 1, Berg en Dal een IVN excursie Duivelsberg.

Deelname kost twee euro; IVN- en KNNV-leden kunnen gratis mee. Meer info staat op www.ivn-nijmegen.nl.

Inbraak in Heilig Landstichting

HEILIG LANDSTICHTING – In de nacht van zondag op maandag is ingebroken in een horecagelegenheid aan de Nijmeegsebaan in Heilig Landstichting.

Door aan de achterzijde een deur te forceren is men binnengekomen en is vervolgens het hele pand doorzocht. Uiteindelijk is men er vandoor gegaan met een gering bedrag aan wisselgeld en fotoapparatuur.

Brandend gras rondom woning

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Vrijdagmiddag werd de brandweer van Groesbeek gealarmeerd door een bewoonster van een woning aan de Boersteeg in Groesbeek.

Zij ontdekte, dat haar woning zich rondom in brandend gras bevond. Vooral door de harde wind zou het vuur zich kunnen uitbreiden. De brandweer had de brandhaarden snel onder controle. Het is niet bekend op welke manier het gras op diverse plaatsen in brand is geraakt.