GN Lingewaard

14 januari 2015

GN Lingewaard 14 januari 2015


Kort Oisterwyck vijftig jaar!

DOORNENBURG - Op 01 februari 1965 opende schietvereniging Kort Oisterwyck in Doornenburg voor het eerst haar deuren aan de Pannerdenseweg 47 in café en cafetaria Kort Oisterwyck.

De drijvende kracht achter deze vereniging was onder andere Jan Derksen. Dit heuglijke feit laat het bestuur uiteraard niet zonder slag of stoot voorbijgaan. Op zondag 01 februari vindt er in het verenigingsgebouw achter café Kort Oisterwyck een feestelijke receptie plaats voor genodigden vanaf 11:00 tot 15:00 uur. De vereniging beschikt over vijf schietbanen en een eigen ontmoetingsruimte met bar.

Elke woensdagavond kan er worden geschoten met luchtdrukgeweer, dan wel luchtdrukpistool, opgelegd of uit de vrije hand. De jeugd schiet onder begeleiding van 18:45 tot 20:00 uur en de volwassenen vanaf 20:00 uur. De vereniging telt zo'n dertig leden, er is weinig verloop, en is een stabiele hechte club, waar nieuwe leden welkom zijn.

Naast het zich bekwamen in de schietsport staat onderlinge gezelligheid hoog in het vaandel. De jaarlijks terugkerende barbecue met voorafgaand een verrassende activiteit, de kerstwedstrijden en het bekendmaken van de beste schietresultaten met daaraan verbonden de prijsuitreiking (bekers) illustreren dit. "Mocht u verbonden zijn of zijn geweest met de SVKO, maar onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, ook dan bent u welkom. Voor vragen kunt u contact opnemen met 06 39500192."

Ledenvergadering Sint-Sebastianus

GENDT - Het schuttersgilde Sint-Sebastianus uit Gendt kijkt met trots terug op het jaar 2014. In de algemene ledenvergadering, die plaatsvindt op 25 januari rond de klok van 11.30 uur in zaal De Klok, wordt er teruggekeken in dit prachtige jaar en wordt het nieuwe jaar weer aangevlogen.

Voorafgaande aan de algemene ledenvergadering is er een viering in de Sint-Martinuskerk aan de Nijmeegsestraat 2. Na de viering zal het schuttersgilde Sint-Sebastianus marcheren naar zaal De Klok.

Successen in het jaar 2014 waren uiteraard de samenwerking om de wederopbouw van Providentia te realiseren, de schuttersfeesten tijdens de Gendtse Kermis en natuurlijk ook de aanwas van nieuwe jeugdleden.

In 2015 worden ook weer vernieuwingen doorgevoerd. Neem hierbij de nieuwe show die dit jaar in april gepresenteerd zal worden aan de Gendtse gemeenschap.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de bestuursleden Renske Nienhaus en Christel Dillesen aftredend en herkiesbaar. Ook wordt het algemeen jaarverslag, financieel jaarverslag van het jaar 2014 gepresenteerd en de koers voor het komend jaar uitgezet.

Verlichte carnavalsavond- optocht 15 februari in Gendt

GRNDT - Op zondag 15 februari zal de Gendtse Verlichte Avondoptocht voor de 14e keer om 19.30 uur van start gaan. De grootste verlichte avondoptocht in Lingewaard.

Veel enthousiaste creatieve carnavalsvierders hebben zich al weer opgegeven om deel te nemen aan deze unieke optocht.

"Wilt u ook graag pronken in de optocht als enkeling, paar of loopgroep, dan nodigen wij u uit om u in te schrijven. Uiteraard zijn de in carnavalskleding uitgedoste kinderen ook welkom om in de optocht mee te wandelen. Wij zorgen er dan voor dat zij een plaatsje vooraan in de optocht krijgen", aldus de Gendtse optochtcommissie De Carrousel.

Voor het ontvangen van een inschrijfformulier of overige informatie: stuurt u een mail naar verlichteoptochtgendt@hotmail.nl. Ook kunt u bellen naar 06 46002670."

"Wilt u dit vrolijke evenement in stand houden? Steun ons dan door een financiële bijdrage te storten op bankrekening NL10RBRB0827914059 (regiobank)."

Polderbende winterquiz-speurtocht

GENDT - Op zondag 18 januari gaat de Polderbende weer een uitdagende tocht doen in de Gendtse polder.

"Tijdens het lopen in de natuur, proberen we allerlei quizvragen te beantwoorden die te maken hebben met dieren in de winter. Sommige antwoorden kunnen we natuurlijk in de natuur vinden.

Weet jij bijvoorbeeld wat een standvogel is of een wintergast? Wat is het verschil tussen winterslaap en winterrust? Hoeveel stekels heeft een egel en wat doet hij in de winter? Wat is een koudbloedig dier? Wil je op die vragen antwoorden en wil je ook graag lekker struinen in de natuur, kom dan mee doen."

"Je moet je wel even opgeven, want er kunnen maar vijftien kinderen mee. Je kunt bellen naar Henny Campschroer, 0481 421758 of mailen naar familie.campschroer@hetnet.nl. Dat mag ook via de site van IVN Rijn/Waal.
Denk aan stevige schoenen of laarzen met warme sokken, een stevige jas en iets warms op je hoofd. Natuurlijk kost het niets. We starten dit keer bij de ingang polder tegenover de Markt in Gendt, bij het huis dat Ruimzicht heet. Om 11.00 uur is de start, het einde om 13.00 uur."

Bevolkingsonderzoek borstkanker van start in Bemmel

BEMMEL - Vanaf 13 januari gaat het bevolkingsonderzoek borstkanker in Bemmel van start. Het bevolkingsonderzoek heeft als doel om borstkanker zo vroeg mogelijk op te sporen bij vrouwen van vijftig tot vijfenzeventig jaar. Bij vroege opsporing is de kans op volledige genezing groter en blijven schadelijke gevolgen mogelijk beperkt.

Wie mogen meedoen? Vrouwen tussen de vijftig tot vijfenzeventig jaar krijgen iedere twee jaar een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Dit gebeurt op volgorde van postcode. Wie liever op een ander tijdstip komt, kan de afspraak wijzigen. Dit kan telefonisch, maar ook via www.bevolkingsonderzoekoost.nl.

Het onderzoek vindt plaats in een mobiel onderzoekscentrum. Deze staat tot ongeveer 25 februari op de parkeerplaats Klinkelplein in Bemmel.

Het onderzoek
Tijdens het onderzoek worden röntgenfoto's van de borsten gemaakt door laboranten. Speciaal opgeleide radiologen bekijken of zij op de foto's een afwijking zien. Zo kunnen afwijkingen die misschien kwaadaardig zijn vroeg worden ontdekt. De vrouw krijgt de uitslag binnen twee weken na het onderzoek. De vorige keer deed in Bemmel 86.63% mee aan het bevolkingsonderzoek.

Bevolkingsonderzoek Oost
Bevolkingsonderzoek Oost is één van de vijf screeningsorganisaties in Nederland en voert het onderzoek in Gelderland en Overijssel uit. Het bevolkingsonderzoek is gratis. Ook voert Bevolkingsonderzoek Oost de bevolkingsonderzoeken baarmoederhalskanker en darmkanker uit.


Heeft u nog vragen? Belt u dan gerust met de informatielijn. Het telefoonnummer is 088 1186300.

81-jarige cabaretière showt de lol van het ouder worden

BEMMEL - Jacquelien de Savornin Lohman gaat wel door voor de oudste cabaretier van Nederland. Het is een etiket dat zij zelf niet verzonnen heeft, want oud voelt zij zich niet. In haar shows toont zij vooral de voordelen van een vrolijke oude dag. Oud worden is volgens haar helemaal niet erg en met deze boodschap wil zij ouderen én (oudere) jongeren een hart onder de riem steken. Vrees de oude dag niet, integendeel: ouwer power!

Met twee plankjes over de Styx of langs de Jakobsladder omhoog, het levenseinde lijkt voor de cabaretiere alleen maar speelser te worden. In haar nieuwe programma 'Liedvermaak' zet zij opnieuw vol humor én nostalgie haar eigen – inmiddels 81-jarige – leven op de planken. Het tempo van haar gedachtegang is soms moordend. Haar liedjes getuigen van haar lotgevallen als hoogbegaafde freule: van een kind uit het Jappenkamp in voormalig Nederlands- Indië tot hoogleraar en senator. Jacquelien verliest geen tijd.

Ze koos pas tien jaar geleden voor het podium na een carrière als advocaat, hoogleraar en politica. En ze geeft ons om de oren: wees niet bang om te vallen of op je gezicht te gaan, laat maar gebeuren. Liedvermaak toont nieuwe kwikzilveren invallen, maar ook zingt Jacquelien haar 'gouwe ouwen'.

Schaamteloos en energiek houdt ze haar generatiegenoten een spiegel voor. Ook in deze show treedt ze samen op met haar vaste componist en begeleider Bam Commijs. Saillant detail: het is wellicht het laatste seizoen dat Jacquelien op de planken staat als cabaretière. Des te meer reden om haar show te komen zien nu het nog kan!

De voorstelling is zondag 25 januari om 15 00 uur; de foyer is geopend vanaf 14 30 uur.

Stichting Toestanden Op Podium, theater Van Ambestraat 1, 6681 AK Bemmel

Eindejaarsconcert Meander in Bemmel groot succes

BEMMEL - Het eindejaarsconcert, dat zangvereniging Meander op maandag 29 december in het NH-kerkje in Bemmel gaf, was een voltreffer. Ook de omstandigheden werkten mee aan dit succes: buiten was het koud, glad en winderig, binnen in het kerkje was het aangenaam warm en waren de banken tot achterin bezet. Mede dankzij de mooie acoustiek in dit eeuwenoude kerkje, kwam de klankenrijkdom van de liederen prachtig tot uiting.

Meander had gekozen voor een elftal liederen, die in dit concert waren onderverdeeld in een drietal thema's: kerstmis, liefde&vriendschap en familie. Nieuw was – ook voor Meander - dat voor dit concert voor een andere presentatie is gekozen: voorafgaand aan elk van de genoemde thema's werd als inleiding op het onderwerp een passend gedicht voorgedragen. Een noviteit die door de aanwezigen bijzonder op prijs werd gesteld.

Solo-zangeres Ans Groothuizen verraste met een haarzuiver gezongen Ave Maria. De diverse thema's van deze avond werden gloedvol en harmonieus bezongen door het voltallige koor van meer dan veertig personen. Aan de piano begeleid door Wouter Broens en als vanouds was de muzikale leiding in de vertrouwde handen van dirigent Frans Coerwinkel.

Al met al was het zowel voor de zangers als het toehorend publiek een geslaagde avond; wie er niet bij was, krijgt volgend jaar weer een kans….

Ingezonden brief

Mijn naam is Jeffrey Slendebroek, ik ben 16 jaar en woon in Bemmel. Ik zet mij al jaar en dag in voor een zwerfvuilvrije wijk, en ruim vaak andermans rotzooi op.

Na de jaarwisseling ruim ik altijd mijn eigen vuurwerkafval op, maar het viel mij op dat sommige mensen dit gewoon laten liggen in hun straat. De meeste mensen kunnen hun vuurwerkafval niet kwijt in hun vuilcontainer, en weten niet waar ze er mee heen moeten.

Omdat ik mij graag inzet voor een schone buurt, heb ik een inzamelmogelijkheid bedacht bij mij in de wijk. Ik wou mensen de mogelijkheid geven, om hun vuurwerkafval gratis in te leveren. Ik heb met een groot stuk karton een bord gemaakt, met daarop de tekst dat mensen op donderdag 1 januari bij de glasbak op de Essenpas gratis hun vuurwerkafval konden inleveren

Met dank aan de heer Ben Eeuwes, heb ik van de gemeente Lingewaard vijf afvalcontainers gekregen om daarin het afval te verzamelen. Op 1-1-2015 ben ik met deze containers bij het verzamelpunt gaan staan, waar al een paar mensen stonden te wachten met hun vuurwerkafval.

Zelfs mensen uit de naastgelegen wijk Oostervelden/Poeldrik kwamen hun vuurwerkafval brengen. Ik kreeg vaak de vraag of dit een actie van de gemeente was, maar toen ze hoorden dat het mijn eigen idee was, kreeg ik allemaal enthousiaste berichten en bedankjes.

Na anderhalf uur zaten alle containers vol, en heb ik deze klaargezet zodat deze weer door de gemeente opgehaald konden worden.

Een meneer en mevrouw vonden het zo goed geregeld, en vonden dat ik dat maar moest melden aan Hét Gemeentenieuws, want deze actie kon groter worden, zeiden ze.

Vandaar bij deze mijn 'verslag' wat ik gedaan heb op nieuwjaarsdag om de wijk schoon te krijgen en met succes.

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Slendebroek, Bemmel.

Collecteer mee voor de Hersenstichting

HAALDEREN - Van 2 tot en met 7 februari wordt de Hersenstichtingcollecte gehouden. Voor deze collecte is de Hersenstichting op zoek naar collectanten.

De Hersenstichting zet zich in voor al die mensen met een hersenaandoening. Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaandoening. Hieronder vallen onder meer beroerte, dementie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een hersenziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampen met blijvende ernstige gevolgen.

"Daarom vragen wij uw hulp tijdens de collecteweek in Haalderen. Wij zijn nog op zoek naar collectanten voor enkele straten. Wat u ook doet, u helpt uw medemens ermee. Twee uurtjes collecteren voor al deze mensen, dat is een kleine moeite voor een groot effect.

U kunt u opgeven bij de collecteorganisator Marcel Janssen, 0481 466064 of via het hoofdkantoor van de Hersenstichting in Den Haag, 070 3604816 of via www.hersenstichting.nl."

Doornenburg loopt uit voor sfeervolle nieuwjaarsreceptie Sint-Caecilia

Van links naar rechts: Manon en Alex Ubbink (jubilaris 25 jaar lid) en Door en Johan Otters (winnaar Kapelaan Walters Trofee 2015) Foto: Marcel Janssen

DOORNENBURG - "Een bijzonder fijn lid, waar je werkelijk altijd een beroep op kan doen", zo kwalificeerde voorzitter Rob van de Sant winnaar Johan Otters van de vijfde Kapelaan Walter Trofee 2015.

De oud-voorzitter en actief baritonblazer had halverwege de onthulling zelf al in de gaten dat hem de jaarlijkse prijs ten deel zou vallen en nam een voorschot door alvast klaar te gaan staan voor de uitreiking. Dit tot grote hilariteit van alle aanwezigen, die keuze van de benoemingscommissie wel konden waarderen. Beschermheer Leonard van Nispen tot Pannerden reikte de verenigingsprijs uit aan het eind van een drukbezochte nieuwjaarsreceptie van Sint-Caecilia. Naast de vele belangstellenden waren ook erelid Stef Hendriks, wethouder Helga Witjes en het koningspaar Erik en Carla Feijen aanwezig.

Ook neemt Sint-Caecilia tijdens de bijeenkomst tijd voor het huldigen van jubilarissen. Zo ontving secretaris Alex Ubbink de zilveren KNMO speld met oorkonde voor zijn 25-jarig lidmaatschap. Naast deze feestelijkheden werd vooruitgekeken naar het 100-jarig jubileum in 2016. Namens het instrumentenfonds gaf Bud Joosten het startsein door vier nieuwe uniformen aan te bieden. Ook werd door de nabestaande familieleden van Wim en Lies van de Sant, die uit naam van overleden ouders één uniform aanboden.

De nieuwjaarsbijeenkomst werd muzikaal opgeluisterd door de slagwerkgroep onder leiding van Casper Traa en het harmonieorkest onder leiding van Emile Stoffels. Het jaar 2015 is ook muzikaal van start gegaan en Sint-Caecilia gaat zich opmaken voor een groots jubileumjaar in het kader van het 100-jarig bestaan in 2016!

Toer en Wielerclub 't Verzetje Bemmel Lingewaardse Veldrijders op NK jeugdveldrijden in Hapert

LINGEWAARD - Zaterdag 17 januari nemen vier Lingewaardse renners deel aan het Nederlands Kampioenschap Veldrijden voor de jeugd in Hapert.

Bram Gerritsen (Bemmel), rijdend voor TWC 't Verzetje, is al sinds zijn jonge jaren besmet met wielrennen en veldrijden in het bijzonder. Hij heeft dit seizoen mee gedaan voor meerdere ereplaatsen in de districtscompetitie Oost Nederland (GOW) en voldoende punten behaald voor zijn derde NK.

Indy van Os (Angeren), uitkomend voor De Valleirenners in Veenendaal, is ooit begonnen bij 't Verzetje. Vorig jaar verliep het NK door een blessure niet optimaal, maar nu heeft ze van het NK haar hoofddoel gemaakt. Ze schittert in veel landelijke wedstrijden en staat hoog in het regelmatigheidsklassement. Indy behoort dan ook tot de favorieten in haar categorie, waar ook Fenna Derksen (Haalderen) rijdt.

Fenna werd begin 2014 besmet met het wedstrijdvirus. Door het rijden van verschillende competities en een enkele landelijke wedstrijd heeft ze haar doel behaald! Ze mag starten op haar eerste NK.

Jente Derksen is de benjamin van het stel. Op de weg heeft Jente het afgelopen seizoen al mooie prijzen behaald, door onder andere de Midden Nederland Competitie te winnen. Fenna en Jente rijden voor WV De Meteoor uit Dodewaard. Als er geen wedstrijden zijn dan trainen de renners regelmatig in de Lingewaardse uiterwaarden, de Ward en het 'Haalderense bos'. De aankomende periode staat in het teken van fit blijven om 17 januari te kunnen vlammen tijdens het NK.

Afvalinzameling zit nog niet tussen de oren

Hier ging het ook niet goed met het juist aanbieden van afval. (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL – Een fiks aantal bewoners heeft de gewijzigde afvalinzamelingcyclus voor de twee verschillende containers nog niet goed in hun geheugen zitten. Een fiks aantal containers kon dan ok niet worden leeggemaakt. De gemeente denkt dat mensen in verwarring zijn gebracht door de even en oneven weken. Het resultaat was dat er vorige week verkeerde containers aan de straat stonden. Ook het plastic vraagt aandacht.

(van de redactie)

Door de komst van een extra container voor het restafval is Lingewaard verdeeld in gebieden waar in de oneven weken de container voor het restafval en in de even weken de duo-container voor het plastic en het gift wordt leeggemaakt in het andere deel van Lingewaard net andersom.

Week 1 telde twee werkdagen. Week 2 was de eerste volle week. Volgens een gemeentewoordvoerder hebben waarschijnlijk veel mensen week 2 voor week 1 aangezien.

Plastic

Het plastic leverde ook problemen op. Verschillende mensen hadden behalve hun afvalcontainer ook de plasticzak aan de straat gezet. Volgens de gemeente heeft dat niets te maken met onjuiste informatie, maar met dumpen.

Raadslid Patrick Hegeman van B06-L2000 twitterde zijn ongenoegen. ''Plastic aangestampt omdat bak te klein is, met als gevolg dat de bak na legen nog half vol zit." Hij riep mensen op zich te melden die deze ervaring ook hebben. De SP reageerde dat ze dit soort problemen op voorhand al hadden verwacht.

Pierre Cuypers van D66 had vorige maand het college schriftelijke vragen gesteld. Hij vindt de duo-container te klein. "Met name plastic flessen zijn lastig compact te maken en nemen dus veel ruimte in", zo stelt hij. Cuypers vraagt het college of ze bereid zijn om in de kernen tenminste één verzamelpunt te realiseren waar bewoners hun plastic flessen kwijt kunnen.

In maart komt het college met de derde nieuwsbrief over de gewijzigde afvalinzameling waarin onder meer wordt ingegaan op de ervaring in de eerste twee maanden.

Pronkzitting bij De Narrenpoel

Foto: Henk Sluiter

ANGEREN - Op zaterdag 17 januari is de jaarlijkse pronkzitting van De Narrenpoel uit Angeren. De pronkzitting wordt gehouden voor Prins Ronald de muzikant en prinses Debby, onder het motto 'Wij sloan ons d'r wel dur hin'.

Er is deze avond een boordevol programma, met artiesten veelal uit Angeren. Op deze avond zullen er vier buutredens zijn die hun sketches op ludieke wijze brengen. Ook zullen onder andere Blauw bloed, dansgarde The Stars en dweilorkest De Deurdweilers optreden. Hendrikus de Zandhoas is deze pronkzitting weer van de partij, en nog tal van andere bekende artiesten. Het wordt een gevarieerde avond, met zang, dans, muziek, buutreders en nog veel meer.

De pronkzitting wordt gehouden in het Dorpshuis, Emmastraat 23 in Angeren en begint om 19.30 uur. De zaal is open om 19.00 uur. De entree is 7.50 euro per persoon. Jaarkaarthouders hebben gratis entree. Er zijn nog jaarkaarten te koop bij de kassa voor 12.50 euro per persoon. Met een jaarkaart zijn alle zittingsavonden van 2015 gratis.

Vergadering Platform Zilverkamp-zuid

HUISSEN - De eerste vergadering van het platform in 2015 vindt plaats op donderdag 15 januari. De aanvang is 19.30 uur in de oude vergaderzaal Langekerkstraat.

Deze vergadering staat vooral in het teken van nieuwe plannen voor de wijk. Uit de inventarisatie van vorig jaar blijkt dat op vele plaatsen nog genoeg zaken zijn die om een oplossing vragen.

Zo staat de verwijdering van bielzen en de daarmee gepaard gaande verbetering van het groen hoog op de lijst met werkplannen. Genoemd kunnen worden de Drieslag en verbetering van de parkeersituatie bij de Paalsteen.

"Wij hopen dat wijkbewoners ons nog meer kunnen informeren over plekken in de wijk die onder onze aandacht gebracht kunnen worden. Meer informatie staat op www.platform zilverkamp-zuid.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar het secretariaat:reginacheizoo@versatel.nl."

Kom de film 'Frozen' kijken in Theater Kees

HUISSEN - Zondag 18 januari kunnen de jeugdige filmliefhebbers in Theater Kees aan het Kampstuk 23 in Huissen voor slechts vijf euro genieten en meezingen met de topfilm 'Frozen'.

'Frozen', de 53ste animatiefilm van Disney, is een adembenemend komisch avontuur. De dappere en optimistische Anna onderneemt samen met de ruige bergbewoner Kristoff en zijn trouwe rendier Sven een legendarisch avontuur om haar zus Elsa te vinden. Haar ijskrachten houden het koninkrijk Arendelle gevangen in een eeuwige winter. Hoog in de bergen ontmoeten Anna en Kristoff mythische trollen en een hilarische sneeuwman die Olaf heet. Daarnaast moeten ze barre omstandigheden zien te overwinnen om het koninkrijk te redden.

Theater Kees wordt voor deze animatiefilm omgetoverd in een heuse bioscoop met een negen meter breed scherm. De films worden vertoond in HD-kwaliteit met dolby-surround.

De aanvang is om 14.00 uur. Kaarten zijn bestellen via www.theater-kees.nl.

Excursie met Lingewaard Natuurlijk

Wintertaling

BEMMEL - Op zondag 18 januari is er onder leiding van vogelkenner Ben Cornelissen een vogel-wintergastenexcursie in Lingewaard.

Ongetwijfeld zijn er weer diverse soorten ganzen te bewonderen evenals smienten, zaagbekken, brilduikers , wintertalingen, et cetera. Het startpunt is om 13.30 uur in De Veldschuur aan de Sportlaan 1M in Bemmel.

Hier kan men genieten van een kopje koffie of thee waarna er om 14.00 tot 16.00 uur carpoulend naar diverse vogellokaties gereden wordt en met behulp van telescoopkijkers waarnemingen gedaan kunnen worden. Ben Cornelissen zal voor verrekijkers zorgen, maar het is raadzaam om zoveel als mogelijk eigen verrekijkers mee te nemen. Ook kleding en schoeisel geschikt om te struinen en rekening houdend met het weer zijn een vereiste. "Kom wel zoveel mogelijk met eigen auto, anders wordt het carpoulen moeilijk. Aanmelden bij Ben is zeer gewenst via 06 44870449.

Er wordt een bijdrage gevraagd van zes euro per persoon.

Inloopspreekuur/vergadering Platform Gendt

GENDT - Het inloopspreekuur bij Platform Gendt is donderdag 15 januari tussen 19.00 tot 19.50 uur in het SKC De Leemhof aan de Dorpstraat 1 in Gendt.

"Tijdens het inloopspreekuur is iedereen, men kan zonder afspraak binnenlopen. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u voor persoonlijk advies of suggesties, opmerkingen, klachten over leefbaarheid, verkeer en veiligheid in uw wijk melden, dit wordt in de aansluitende platformvergadering besproken en door middel van een meldingsformulier naar de gemeente Lingewaard en of zonodig aan de aanwezige wijkagent doorgegeven.

Als u het spreekuur niet kan of wilt bezoeken, kunt u ook e-mailen naar info@platformgendt.nl. Voor klachten over groenvoorzieningen, openbare verlichting (met vermelding van het paalnummer) en/of trottoirtegels enzovoort, kunt u rechtstreeks contact opnemen met de gemeente Lingewaard, Kinkelenburglaan 6 Bemmel, telefoon 026 3260111.

Heeft u interesse in ons werk in uw woonomgeving, over wat er in uw dorp of wijk gebeurt, of nog zou moeten of kunnen gebeuren, in samenwerking met Gemeente en politie, of misschien wil je zelf wel het wijkplatform komen versterken, neem dan vrijblijvend contact op met de voorzitter de heer Nico Gerritsen via e-mail voorzitter@platformgendt.nl.

Voor meer informatie over de Platforms in Lingewaard kan men de vernieuwde gezamenlijke websites– gemeente Lingewaard inzien www.wijkplatformslingewaard.nl verder klikt u op Gendt, daarna Website Platform Gendt en u komt op de website van Platform Gendt."

Sjors Sportief en Creatief gaat verder in 2015

LINGEWAARD - Kinderen uit groep drie tot en met acht uit gemeente Lingewaard hebben vanaf oktober weer mee kunnen doen aan het sport- en cultuurkennismakingsproject Sjors Sportief en Creatief. Op een laagdrempelige manier maken zij kennis maken met diverse sporten en creatieve workshops die aangeboden worden binnen de gemeente.

Voor de kerstvakantie stond de teller al op 750 kinderen die zich aangemeld hadden voor een cursus. Ook na de kerstvakantie kunnen kinderen zich nog aanmelden want de cursussen lopen het hele schooljaar tot en met juni door.

Cursussen
Atletiek, aikido, basketbal, dammen, judo, yoga en kleuterdance, dit zijn zomaar enkele voorbeelden van sporten die tussen januari en juni nog cursussen hebben. Maar ook bij cupcakes versieren, drummen, theater, EHBO of scouting is nog plaats. Keuze genoeg...

Inschrijven kan via www.sjorssportief.nl. Houd de website goed in de gaten want wie weet bieden verenigingen in verband met het grote succes nieuwe cursussen aan!

Sjors Sportief en Creatief biedt kinderen de kans te ontdekken welke talenten zij hebben en welke creatieve cursussen of sporten zij leuk vinden. Kinderen kunnen aan zoveel activiteiten meedoen als ze willen en ontvangen iedere keer bij de laatste les het Sjors Sportief en Creatief polsbandje!

Samenwerking
Gemeente Lingewaard en Stichting Welzijn Lingewaard hebben voor dit project hun krachten gebundeld samen met de sportverenigingen en cultuuraanbieders.

9 / 22

10 / 22

Burgemeester staat stil bij het vrije woord

Burgemeester Marianne Schuurmans: "Respect voor elkaar mening." (foto Sjaak Veldkamp)

BEMMEL - Net als vele andere burgemeesters in Nederland hield ook burgemeester Marianne Schuurmans afgelopen donderdag een toespraak om stil te staan bij de gruwelijke aanslag in Parijs. Een aanslag op de redactie van Charlie Hebdo en een aanslag op het vrije woord. Ze dacht aan de mensen die omkwamen, de nabestaanden, redactie collega's en alle Parijzenaren. In haar woorden betrok ze ook Lingewaard.

Van de redactie

Schuurmans zei ooit dat politici en bestuurders een dikke huid moeten hebben. Die moeten opgewassen zijn tegen kritiek. Een kritische pers moet je niet de mond snoeren. En nu stond ze stil bij de actualiteit in Parijs. "Dit is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting en daarmee de basis van onze westerse beschaving."

Er is een nieuwe generatie die volgens de burgemeester niet beter weet dan dat we alles kunnen en mogen zeggen. Ze ziet in het bijzonder op social media dat de grenzen van fatsoen ruim wordt overschreden. "Maar we hechten zoveel waarde aan onze vrijheid van meningsuiting dat we dit, weliswaar soms met moeite, accepteren."

Schuurmans ging in op respect voor elkaars mening. Kritiek op elkaar hebben mag, ook dat je de grenzen opzoek van wat acceptabel is. Maar dat dat mag er volgens de burgemeester niet toe leiden dat we elkaar bespottelijk maken.

Marianne Schuurmans sloot haar toespraak af met de woorden van filosoof Voltaire. "Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met het leven verdedigen."

Pronkzitting Kraonige Zwaone

Foto: Gerdien Jansen.

HUISSEN - Op 31 januari staat Huissen weer in het teken van De Pronkzitting van SHCG De Kraonige Zwaone. Zoals gebruikelijk zal sporthal De Brink weer het toneel zijn van één van de hoogtepunten van het Huissens carnaval.

Ook dit jaar zal zang, dans en met name de 'buut' weer centraal staan. "Wilt u de Pronkzitting bijwonen, dan kunt u eenvoudig via de webshop op de site van De Kraonige Zwaone: www.dekraonigezwaone.nl, kaarten bestellen."

Vriendenkaart

"Via de webshop kunt u ook in het bezit komen van een Vriendenkaart. Deze kaart geeft u niet alleen toegang tot de Pronkzitting, maar ook toegang voor alle andere carnavalsavonden die De Kraonige Zwaone organiseert. Tevens ondersteunt u als vriend alle activiteiten die De Kraonige naast haar zittingen organiseert. Hierbij moet u denken aan de Kindermiddag, Boel op Stelten (voorheen Zorgenkinderenmiddag), de optocht en allerlei culturele initiatieven die het Huissens carnaval zo bijzonder maken. Daarnaast wordt u als vriend, tijdens een speciale Vriendenmiddag onderscheiden met de Vriendenorde."

Voelt goed-dag komt er aan

HUISSEN - Hij komt er weer aan, de blauwe maandag in de derde week van januari. Rond deze tijd van het jaar zijn we vaak een beetje door onze energievoorraad heen. Herken je dat : je voelt je wat down, je hebt nergens zin meer in, alles kost moeite.


"Wij helpen je de innerlijke batterij weer op te laden met de Voelt goed-dag op zondag 18 januari van 10:00-16:15 uur.
Wij bieden je de dag van je leven, vol inspiratie, energie en verbinding, zodat je je echt weer wat lichter voelt in de donkerste tijd van het jaar.
Je kunt kiezen uit de volgende workshops: Lach jezelf blij : Ellen Doedens; De kracht van kleur: Jacinta Kogelman; Weg met de winterdip via NLP: Reini Dhont; Yoga met een Lach: Ellen Doedens; De kracht van de Adem: Orana Houben en Saskia Niessink; Klankschalen: Emmy van Weverwijk; Zang/muziek: Zasja Heijligers; Sjamanistische rituelen: Loek van der Lans.

"Zien lachen doet lachen, het lachen met elkaar werkt zo aanstekelijk dat je binnen no time spontaan aan het lachen bent. Aan het eind is er weer een cooling down of ontspanning om 'bij te komen' want het kan zomaar gebeuren dat je buikpijn hebt gekregen van het lachen. Kortom: als je je een beetje kunt overgeven zul je er veel plezier aan beleven en het de rest van de dag nog voelen. Wie kan lachen, kan meedoen" (uit: Yoga met een Lach).

Kosten voor deze dag, inclusief thee, koffie en soep (lunchpakket zelf meenemen) zijn 45 euro. De dag is aan de Primulalaan 2 in Huissen. Aanmelden kan via www.shortly.nl/opb; voor verdere informatie: info@yogameteenlach.nl.

Sportsterren bij Jonge Kracht

HUISSEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie op zondag 4 januari van Jonge Kracht werd er door voorzitter Lambert Neijenhuis teruggekeken naar 2014, maar zeker ook gekeken naar de toekomst van voetbalvereniging Jonge Kracht.

Ook werden de vrijwilliger, jeugdidool, sportman en sportploeg gekozen. Tevens waren er verschillende jubilarissen voor het 25-, 40-, 50- en zelfs 60-jarig lidmaatschap.

Het jeugdidool 2014 werd Tim de Wit, al jaren jeugdtrainer, scheidsrechter en trainer van de G-teams. De vrijwilliger was afkomstig uit de jeugdcommissie, namelijk Fred Pruijn, die deze waardering kreeg voor zijn jaren dat hij actief is binnen deze commissie met onder andere de toernooien, winteractiviteiten en het jeugdkamp. De sportploeg werd Jonge Kracht 2 door het behaalde kampioenschap naar de hoofdklasse A. Als laatste werd de sportman gekozen. Deze keer ging de eer naar Ronald Helbling, al zestien jaar lang spelend, voornamelijk in het eerste elftal en thans recreatief en nu ook al een paar seizoenen assistent trainer van de hoofdmacht.

Nieuwjaarsreceptie sportclub Bemmel

De nieuwe voorzitter, Arno van Heusden, houdt zijn nieuwjaarsspeech Foto: Dennis Peters.

BEMMEL - Zondagochtend 4 januari, 10.00 uur; op 't hoofdveld van Sportclub Bemmel maken tien seniorenteams zich gereed te gaan deelnemen aan het 'snerttoernooi', voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie.

De activiteitencommissie heeft een acht-tegen-achttoernooi georganiseerd waaraan door seniorenteams en A1 massaal wordt meegedaan. Van 10.30 tot 14.30 uur strijden ze tegen elkaar waarbij doelpunten, lachsalvo's en verontwaardiging hand in hand gaan. Aan het eind is SCB2 winnaar en worden de douches opgezocht.

Onderhand begint de kantine vol te stromen met bezoekers van de nieuwjaarsreceptie en fris gedouchte voetballers. Rond 15.15 uur richt kersverse voorzitter Arno van Heusden het woord tot de aanwezigen en houdt zijn nieuwjaarsspeech. Hij blikt terug op afgelopen jaar en kijkt vooruit naar komend jaar, waarin het zeventigjarig jubileum zich aandient.

Het grootste deel van de receptie wordt besteed aan jubilarissen en in het zonnetje zetten van – voor sportclub Bemmel – belangrijke personen. Zij worden persoonlijk door de voorzitter toegesproken.

Zo hebben drie personen hun veertigjarig lidmaatschap bereikt en krijgen 'de Speld van Sportclub Bemmel' door de voorzitter opgespeld: W.L.C. Peters, R. Maters (afwezig) en H. Peters.

Vervolgens krijgt Henk Ratering een 'oeuvreprijs' uitgereikt voor jarenlang verrichte hand-en-spandiensten voor sportclub Bemmel en in het bijzonder wassen van kleding van seniorenteams. Hiervoor krijgt hij een beeldje met titel 'Dank' overhandigd.

Daarna kent de voorzitter Willie Koenen de 'Veer van Verdienste' toe. Willie (afwezig) is jarenlang trouwe hoofdsponsor en hoofdkledingsponsor van de club, oud-speler van SCB1, lid van technische commissie, lid van kledingcommissie en trouw supporter van de club. Zowel persoonlijk, financieel als qua tijdsbesteding een belangrijk persoon voor sportclub Bemmel. Vandaar de terechte toekenning van 'De Veer'.

Als laatste wordt Cor Hendriks, recent afgetreden voorzitter, tot 'erelid Sportclub Bemmel' benoemd. Rond 16.00 uur wordt geproost op het nieuwe jaar en kan iedereen aan de snert.

Derde parencompetitie bridgeclub Gendt

GENDT- De eerste dinsdag in het nieuwe jaar speelden de leden van bridgeclub Gendt hun vijfde avond in de derde competitieronde. Vervolgens werden in de diverse lijnen de standen weer opgemaakt.

De eerste plaats in de A-lijn werd ingenomen door het paar Riet en Geert Rikken met 56,95 procent, op korte afstand gevolgd door het paar Wil en John Lentjes met 56,50 procent als tweede. De derde plaats in deze ronde was voor Jos van de Werken en Eric Groenen met 53,86 procent.

In de B-lijn werd het paar Riet van der Velde en Piet Boeijen eerste met liefst 60,92 procent, op afstand gevolgd door de heren Harrie Gerrits en Ruud Vos met 55,46 procent op de tweede plaats. De heren Hans Herlaar en Gé Lijbers bezetten met 54,53 procent nipt de derde plaats. Deze drie paren promoveren naar de A-lijn.

De C-lijn werd aangevoerd door de dames Annie Degen en Leny Willemsen als eersten met 57,61 procent. Op de tweede plaats eindigden de dames Lidy Cappetti en Liesbeth Puiman met 54,85 procent en derde werden de heren Geert van Gellecum en Heijmen Hegeman met een gemiddelde van 54,39 procent. Deze paren spelen de volgende ronde in de B-lijn.

Tweestroom uit Gendt op weg in het nieuwe jaar

GENDT - Ook het recreanten team van de dinsdagmorgen speelde thuis tegen RSVV uit Valburg en kon alleen de derde set tot winst komen (1-2).

Tweestroom-HS1 speelde uit bij streekgenoot Kidang-HS3, won de eerste set duidelijk. De tweede set werd nipt verloren (25-23). De derde set werd duidelijk verloren. In de vierde set kwam men goed terug, er werd niet gewonnen (3-1).

Dames-Ikaros-DS3 ontving Tweestroom-DS5, het werd een spannende partij met goed en ontspannend spel werd er ditmaal wel de sets gewonnen. Helaas was een set voor de tegenstander (1-3). Tweestroom-DS04 bezocht streekgenoot DVOL-DS1 uit Lent en kwam de volle buit terug naar Gendt (0-4).

De uitslagen van de damesteams Heijendaal-DS7 - Tweestroom-DS2 en Heijendaal-DS5- Tweestroom-DS1 waren nog niet binnen.

Nieuwjaarsbegroeting Zonnebloem in Huissen

HUISSEN - "Onder Sancta Maria hebben wij, de zonnebloemvrijwilligers Huissen, ons vergader- honk. Deze eerste avond in het nieuwe jaar wordt er nu eens niet vergaderd, maar een glaasje gedronken en een hapje gegeten."

Het nieuwe jaar wordt ingeluid en dat gaat natuurlijk ook gepaard met een spelletje. Even iedereen zien, onder andere omstandigheden, zorgt ook dit keer voor een echt gezellige avond. Een goede aftrap voor het nieuwe jaar.

BC Gendt begint jaar gezellig

GENDT - Badminton Club Gendt is het nieuwe jaar gezellig begonnen met het Badminton-Bataven-Stuupkestoernooi. Afgelopen woensdagavond werd dit toernoooi gehouden om samen met voetballers van de Bataven een aantal partijen te badmintonnen.

Afgelopen woensdag 7 januari is een Badminton-Bataven-Stuumpkestoernooi gehouden, dit is badminton voor spelers van BC Gendt en voetballers van De Bataven die op de woensdagavond allen trainen op en in sportpark/sporthal Walburgen in Gendt. Dit om de sporters meer samen te brengen. Totaal hebben zich uiteindelijk dertig sportievelingen gemeld.

De organisatie heeft bij elke badmintonner een voetballer ingedeeld en de wedstrijden konden beginnen. In vijf ronden van vijftien minuten spelen ging het er soms hard aan toe om die ene shuttle te kunnen raken en dus uiteindelijk punten te scoren. Alle behaalde punten bij elkaar opgeteld zorgde voor verrassende winnaars.

Voor elke deelnemer aan dit toernooi waren er stuumpkes (minifrikadellen) na afloop tijdens het gezellige samenzijn na de wedstrijden.

De stand is uiteindelijk als volgt:

1. Bataven voetballers – Piet Oppers met 142 punten

2. Bataven voetballers – Bart Jensen met 133 punten

3. Bataven voetballers – Klaas Bosma met 128 punten

1. BC Gendt badmintonners – Theo Elbers gedeeld met Nicoline Pinta, beiden met 157 punten

3. BC Gendt badmintonners – Henk Bruins met 153 punten

"BC Gendt heeft op de dinsdagavond de speelavond voor de jeugd en op de woensdagavond de speelavond voor de senioren. "Mocht u zin hebben om een keertje een shuttle te slaan of het gewoon eens te proberen, dan bent u welkom. Voor informatie kunt u terecht bij het secretariaat van BC Gendt, Han Kuster 0481 424641 (hankuster@upcmail.nl)."

Column

Het woord

Mijn column na Nieuwjaar zou zo beginnen: Ik ben een watje, ik heb al mijn vingers nog. Een jongeman heeft door vuurwerk alleen nog een pink aan zijn hand. Na mijn afweging heb ik de aanhef weggepoets. Thuis was dit hét tafelgesprek. Terwijl in Frankrijk de klopjacht op de daders van de aanslag op Charlie Hebdo nog gaande was, stonden mijn vouw en ik stil bij de vraag, hoe ga je om met het vrije woord. Mag, kan, moet je alles kunnen zeggen? Verstandig? Ik ben in een tijdperk opgevoed dat als grote mensen praten, kinderen er niet doorheen mogen praten. De meester op de lagere school, nooit van het vrije woord gehoord, gaf je een lel bij een tegendraadse opmerking. Het tijdperk dat ik nog nooit van asielzoekers had gehoord en Turken goedkope gastarbeiders waren. De enige andersgelovigen in het dorp waren Protestanten. Burgemeester Schuurmans nodigde via twitter inwoners uit om samen stil te staan bij de aanslag op de tegendraadse cartoonkrant Ik wilde er absoluut naar toe. Vroeger wilde ik als stukjesschrijver de wereld verbeteren en schuurde zonder belemmering tegen het vrije woord aan. Ik noemde na Oudjaar mijn handloze buurtgenoot een rund omdat hij daadwerkelijk met vuurwerk had gestunt. Antwoord: vuurpijlenaanval op ons huis. Ik stelde dat Hollanders en woonwagenbewoners op hun vrijplaats gelijke rechten én plichten hebben. Antwoord: vier lek gestoken autobanden. Ik stelde, geïnspireerd door Frits Bolkestein die staatssecretaris Tommel een politieke onbenul noemde, dat de Gendtse burgemeester Van Casteren een bestuurlijke onbenul was. Antwoord: mij nooit meer te woord gestaan. Nu worstel ik met het vrije woord. Wethouder Theo Peren vindt het kennelijk moeilijk om burgers terug te bellen. Een teleurgestelde Gendtenaar heeft het college daarom een venijnige brief geschreven. Een pissige Huissenaar heeft daarom mij tijdens de nieuwjaarsreceptie aangeklampt. Ik vraag daarom de wethouder voor een reactie mij te bellen. Tevergeefs. Vroeger wist ik het, nu worstel ik met het vrije woord.

Sjaak

Leergeld Oost-Betuwe

OVERBETUWE - Op 23 december is op initiatief van Rotary Overbetuwe, Stichting Leergeld Oost-Betuwe opgericht. Deze lokale stichting maakt onderdeel uit van de landelijke organisatie Leergeld www.leergeld.nl.

Leergeld heeft ruim 75 lokale stichtingen, verspreid over zo'n 200 gemeenten en groeit nog altijd. Leergeld zet zich in voor kinderen die opgroeien in een gezin dat rondkomt van een inkomen op bijstandsniveau. Het doel van Leergeld is om participatie van deze kinderen in de maatschappij te bevorderen en daarmee sociale uitsluiting te voorkomen: "Alle kinderen mogen meedoen".

Leergeld Oost-Betuwe wordt actief in de gemeenten Lingewaard en Overbetuwe. Momenteel wordt er met belanghebbenden gesproken en waar mogelijk wordt samenwerking gezocht. Leergeld Oost-Betuwe verwacht begin tweede kwartaal 2015 operationeel te zijn en vanaf dan kunnen ook aanvragen in behandeling worden genomen.

Oliebollenactie scouting

HUISSEN - Ook dit jaar heeft scouting Huissen Zand weer de oliebollenactie gehouden en mede dankzij alle mensen die er oliebollen hebben gekocht en die een bestelling hebben gedaan, is er een hele mooie opbrengst gehaald dit jaar.

"Hiervoor onze dank! We willen een extra bedankje richten aan de Welkoop in Huissen. We mogen hier al jaren staan met onze kraam en gebruik maken van hun opslagruimte."

Maandelijkse koffieochtend nu ook in Huissen

HUISSEN - Na Angeren en Doornenburg, krijgt nu ook Huissen vanaf januari een maandelijkse koffieochtend. Iedereen die gesteld is op een praatje, waar de nadruk ligt op elkaar ontmoeten in een ongedwongen sfeer is welkom ongeacht leeftijd.

Ook kunnen er vragen gesteld worden aan de vrijwilligers van het ParticipatiePunt over allerlei zaken als bijvoorbeeld hulp & ondersteuning, vrijwilligerswerk, activiteiten in de buurt et cetera. De koffieochtend in Huissen is een samenwerkingsverband tussen het ParticipatiePunt, KBO Huissen en het Dominicanenklooster. Het eerste kopje koffie wordt op dinsdag 20 januari geschonken, men is tussen 10.00 en 12.00 uur welkom om aan te schuiven aan de koffietafel in het bijgebouw Onder de Pannen aan de Stadswal 1 in Huissen.

Open dag Big Band Bemmel

BEMMEL - Op zaterdag 17 januari verzorgt Big Band Bemmel een openbare repetitie én open improvisatieworkshop.

"Kun je een instrument bespelen? Zin om met een enthousiast amateurorkest te spelen én te improviseren? Dan ben je op zaterdag 17 januari van 10:00 tot 13:00 uur welkom in het Nootgebouw, Cuperstraat 5 in Bemmel.

Het programma ziet er als volgt uit:

10:00 – 10:20: kort optreden van BBB

10:30 – 11:20: 1ste improvisatie workshop

Pauze

11:40 – 12:00: kort optreden BBB

12:10 – 13:00: 2de improvisatie workshop.

"Heb je redelijk ervaring als muzikant en zie je een big band als uitdaging? Dan zijn wij graag bereid je een eind op weg te helpen. Wij zijn vooral op zoek naar trompettisten en trombonisten. Koffie en thee staan klaar! Zie ook www.bigbandbemmel.nl."

Puzzelavond Vrouwengilde

DOORNENBURG - Maandag, 19 januari is er voor de leden van het Vrouwengilde Doornenburg een leuke puzzelavond met foto's van Doornenburg.


De avond begint om 20.00 uur in zaal Kort Oisterwijck.

Oud papier

DOORNENBURG – Op zaterdag 17 januari halen leden van de harmonie Sint-Caecilia uit Doornenburg vanaf 08:30 uur het oud papier weer op.

Alle inwoners van Doornenburg worden verzocht het papier tijdig en goed verpakt aan de straat te zetten.

Cor Hendriks erelid sportclub Bemmel

Een trotse Cor Hendriks is zojuist benoemd tot erelid van sportclub Bemmel Foto: Dennis Peters

BEMMEL - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van sportclub Bemmel op zondag 4 januari is aan de onlangs afgetreden voorzitter Cor Hendriks het erelidmaatschap toegekend. Uit handen van de pas aangetreden voorzitter Arno van Heusden ontving Cor Hendriks onder luid applaus en gejuich van de toehoorders bijbehorende oorkonde.

In zijn nieuwjaarsrede stond de nieuwe voorzitter uitgebreid stil bij de verdiensten van Cor Hendriks gedurende zijn zevenjarige voorzitterschap. Hoewel de voorzitter zijn rede uit het hoofd hield, maakte hij voor deze waslijst toch een uitzondering. Onder de titel '… en Cor zag dat het goed was …' noemde hij hetgeen Cor Hendriks als voorzitter allemaal had geïnitieerd en welke mijlpalen tijdens zijn voorzitterschap waren bereikt.

Zo initieerde hij volgende zaken: vormen van een nieuw bestuur, opnieuw opzetten van de ledenadministratie, oprichten van de sponsorstichting, starten met bindingszaken en feestcommissie, zitting nemen in de technische commissie, opzetten huidige jeugdstructuur, vormen van een seniorencommissie, zoeken van de nieuwe kantinepachter en oprichting historische commissie.

Telkens wanneer iets liep keek Cor er op afstand naar, en bij tevredenheid trok hij zich wat terug; '… en Cor zag dat het goed was …'.

Mijlpalen tijdens zijn voorzitterschap: promotie SCB1 naar eerste klasse, 65-jarig jubileum, duizendste lid, alle jeugd in hoogste regionale klassen, reüniewedstrijd oud-SCB1, wedstrijd voor 'Swim for Cancer' en natuurlijk de groei en bloei die sportclub Bemmel doormaakte.

Vervolgens kreeg Cor de oorkonde uitgereikt en hierop was het volgende te lezen: 'Vanwege het feit dat jij de uitdaging aannam om, als voorzitter, van Sportclub Bemmel weer een gezonde vereniging te maken, zowel in prestatie als in sfeer. Als boegbeeld en roerganger heb jij het vlaggenschip weer een vloot gegeven.'

Hoewel Cor bescheiden reageerde werd dit afgedaan als 'ere wie ere toekomt!'

Ingezonden Chip niet te lezen container blijft vol

Het is vrijdagochtend en in De Gelderlander lees ik dat door een fout in het chip leessysteem in de containers er zo'n 1200 vuilcontainers in Lingewaard niet konden worden geleegd.

Verbazing ontstond bij mij toen ik onderaan het stuk las dat bewoners die nu met een volle container zitten zelf maar voor een oplossing moeten zorg dragen naar van Dalen of Heijting met je container.

Terug naar het probleem, in de eerste plaats denk ik dan aan het personeel van Sita die hier alert op had kunnen inspringen als je in een straat meerdere containers niet kunt ledigen moet er toch een lampje gaan branden dat er iets niet in orde is. Hierna ga je oplossingsgericht te werk en bel je je bedrijf, wat moeten we nu doen en hoe lossen we dit op.

Mogelijk is dit gebeurd, maar heeft de leiding van Sita (die betaald krijgt voor deze dienst) niets ondernomen in deze richting.

Dan de houding van de Gemeente, waar volgens het artikel ook telefoontjes zijn binnengekomen 'breng het maar naar Van Dalen of Heijting'. Fout, de gemeente hoort participerend en oplossingsgericht te denken. Wij betalen belasting en krijgen hiervoor van de Gemeente een dienstverlening onder andere het ophalen van het huisvuil. Beste bestuurders uw oplossing had moeten zijn zorgen voor deze dienstverlening en een vervangende ophaalservice inzetten die dag met een auto die geen chip problemen kent. Dit laatste nu zeker, nu we in de participatie modus terecht zijn gekomen. Ik zie al die oudere inwoners van Lingewaard nog niet met hun vuilcontainer achter de scootmobiel geknoopt naar een van de afvalverwerkingsbedrijven rijden.

2015. Participeren en nadenken moet kennelijk nog komen bij de Gemeente. Als excuus geldt het jaar is nog kakelvers. Zouden al die ouderen zich toch gegrond ongerust voelen over de nieuwe maatregelen? We zullen zien.

T. van de Kamp

Bemmel

Nieuwjaarsbal bij De Riensplitsers

Foto: Doornenburg online

DOORNENBURG - Op zaterdag 17 januari verzorgt carnavalsvereniging De Riensplitsers haar jaarlijks Nieuwjaarsbal in het Schuttersgebouw van Doornenburg. De aanvang is om 20:11 uur.

Tijdens deze avond wordt op een feestelijke en carnavaleske manier het nieuwe jaar ingeluid Door Prins Mug d'n opbouwer. Iedereen wordt uitgenodigd om mee te feesten.

Er zal live-muziek aanwezig zijn, optreden van 'De Non' en van dansgarde De Gulvkes. Prins Mug d'n opbouwer hoopt op een grote opkomst om samen met hem alvast een voorproefje te nemen op de carnavalsdagen.

Jeugd RKHVV blij verrast met cheque van SOL

HUISSEN - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van RKHVV was er nog een mooie verrassing voor de jeugd van RKHVV.

Namens de stichting SOL overhandigden Paul Zaat en Theo Lentjes (foto midden) een cheque ter waarde van duizend euro aan jeugdvoorzitter van RKHVV Dennis Glandorf.

De stichting SOL (Sport & Ondernemen Lingewaard) is een businessclub met als doel de jeugdsport binnen de gemeente Lingewaard te promoten en op een hoger niveau te krijgen. Het bedrag is bedoeld om talent verder te ontwikkelen. RKHVV is de stichting SOL erg dankbaar voor het bedrag en zal het goed besteden!

Geslaagde Zonnebloemmiddag

HUISSEN - "Wat hebben wij een heerlijke middag gehad!" Dit was een reactie van een van onze gasten bij het afscheid nemen.

Alle chauffeurs stonden al in de hal te wachten omdat De Zeeschuimers maar niet konden ophouden met spelen. Iedereen had genoten van hun vrolijke muziek onder het genot van een hapje en een drankje. De zaal was weer helemaal vol en de vrijwilligers hadden hun best gedaan er zoals altijd iets moois van te maken. Iedereen werd door onze chauffeurs weer keurig naar huis gebracht. De eerste Zonnebloemmiddag in De Valom van 2015 zat er weer op.

Setash team 1 niveau 4 kampioen

HUISSEN - "Gefeliciteerd met jullie kampioenschap in december, Setash niveau 4 team 1: Sanne, Iris, Britt, Noor en Tessa. Succes vanaf zaterdag in de nieuwe competitie in niveau 5."

Kerkje Ressen culturele prachtplek bij uitstek Liedjesmaker BJ Baartmans: Ongekend TOP-Talent

RESSEN - Zondagmiddag 18 januari 14.30 uur: BJ Baartmans treedt met Brabants genoegen op in het kerkje van Ressen. De Boxmeerse liedjesmaker zal met muziek van zijn cd 'Huis' en meer de prachtige akoestische ruimte vullen.

Mooie verhalen Boxmeer op zijn best: op bouzouki, banjo en gitaren plukt Bart-Jan welgeteld zonder geweld gedoseerd en gevoelig aan 25 snaren. Vorm inhoud ambacht mooi op toon gezet knap in vers geplet alles klopt, artiest en publiek krijgen wat ze verdienden; een sfeervol warm muzikaal bad waarvan je een tikkeltje gelukkiger wordt. Alsof eenvoud en schoonheid elkaar op de hielen zitten, geluiden dwarrelen als bloemblaadjes van Roosmarijn over de hoofden in de oren, BJ streelt de trommelvliezen met de magie van een meester-zanger en zijn instrument. Mensen luisteren muisstil, alleen zijn stem en gitaar heersen.

BJ heeft inmiddels elf cd's gemaakt, waarvan de laatste vijf Nederlandstalig. 'Huis' is de titel van zijn laatste album waarop schoonheid en eenvoud elkaar naar de troon steken. Ondanks dat de producer Wouter Planteijdt heet (Sjako), straalt de plaat een rust uit, die BJ met stem en snaren ver boven het gemiddelde uit tilt. BJ beroert je met zijn bescheiden hees heldere licht Brabantse stemgeluid onderhuids onopvallend dieper dan je bij de eerste tonen doet vermoeden. Muziek en tekst zijn in balans en BJ's alledaagse verhalen zijn inhoudelijk raak en hebben soms de kracht om van ziel tot ziel spreken.
Komt genieten van Bart-Jan in de mooiste concertzaal van Lingewaard: Kaarten 12 euro bij Boekhandel Polman, Arends Optiek, www.TOPbemmel.nl en aan de kassa.

Opperstals Blauwe Pony'81 presenteren seniorenzitting

BEMMEL - Op carnavalsmaandag 16 februari presenteren de Opperstals van De Blauwe Pony met heel veel plezier de senoioerenzitting voor alle vijftigplussers uit Bemmel/Ressen en omgeving.

Het programma is rond en het belooft een oergezellige middag te worden met muziek, zang, buut én bingo. Deze seniorenzitting zal plaats vinden in café/zaal De Roskam aan de Dorpsstraat in Bemmel en begint om 14.30 uur. De zaal gaat open om 14.00 uur.

De toegang is gratis en natuurlijk krijgt de bezoeker een lekker kopje koffie/thee en een drankje aangeboden! Deze speciale vijftigplus carnavalsmiddag wordt mogelijk gemaakt door de stichting MGZ-Bemmel en wordt in samenwerking met de De Blauwe Pony, De Geintrappers en de KBO, Recreatie 50+ en SWL georganiseerd.

De Opperstals nodigen graag alle 50-plussers uit! Voor meer informatie kan men bellen: 0481 462890 (Marianne van Eechoud-Bierens).

Meubels pimpen bij Over & Weer in Bemmel

BEMMEL - Na het succes van Over & Weer kledingruil, is SWL samen met Driestroom bezig de volgende talentonwikkelplek in Lingewaard in te richten. In hetzelfde pand aan De Houtakker in Bemmel is een prachtige ruimte omgetoverd om meubels op te knappen en te restylen.

"Wij zijn nog op zoek naar meer handige vrijwilligers die het leuk vinden om samen met cliënten, andere vrijwilligers en jongeren meubels te maken, op te knappen of te restylen? Heb je een achtergrond als timmerman, houtbewerker of genoeg technisch inzicht en wil je een bijdrage leveren dan willen we graag met je kennis maken!

Ook zijn we op zoek naar meubels die opgeknapt kunnen worden en verkocht mogen worden. De opbrengst komt ten goede aan het initiatief. Dus heb je nog een kastje, tafel of stoel dat eigenlijk in de weg staat of waar je op uitgekeken bent, maar waar nog iets leuks van te maken valt, steun dan dit sociale initiatief door het meubelstuk te doneren. Goed gereedschap (hamers, beitels, schuurmachines, (cirkel)zagen, lijmtangen et cetera) zijn ook welkom.

Als MKB kan u Over & Weer natuurlijk ook vanuit Maatschappelijk Betrokken Ondernemerschap sponsoren door een donatie te doen! Interesse voor de vrijwilligersvacature of een donatie doen? Neem dan contact op met i.dekrijger@swlingewaard.nl of bel: 06 83679002."

MHC Bemmel 800 scoort naast doelpunten ook Volvo's

Het dolenthousiaste Dames 2 team van MHC Bemmel 800, getekend voor de organisatie van de mooie bijeenkomst. Foto: Ed van Eechoud

BEMMEL - Een mooie opsteker, die gevierd werd tijdens de gezellige en zeer drukbezochte nieuwjaarsreceptie in het clubhuis, op zondag 4 januari. Het team van Dames 2 tekende voor het succes en de verzorging ervan.

Alweer drie jaar geleden startte de voor de hockeyclub zeer lucratieve actie 'Henk Scholten | Volvo Clubbonus'. Een actie waarbij iedere nieuw gekochte of geleasede Volvo door een lid, of ouder van een lid, duizend euro voor de club oplevert.

Symbolische uitreiking door René Reijnen namens Henk Scholten Volvo aan de heer Tim Pott. Foto: Henk Scholten Volvo.
Presentjes, voor de meest actuele Volvo kopers, door Jan van Doorn namens de sponsorcommissie van MHC Bemmel 800. Foto: Ed van Eechoud.

En nog juist in 2014 werden de sleutels van de vijfentwintigste Volvo overhandigd aan de heer Tim Pott, trimhockey-lid en coach bij Mixed Hockeyclub Bemmel 800. Dit betekent dat op de rekening van de hockeyclub nu in totaal al 25.000 euro kon worden bijgeschreven. Een bedrag dat vooral ten goede komt aan trainingsfaciliteiten voor de jeugd.

Zo werd tijdens de aflevering van de nieuwe Volvo V40 aan de heer Tim Pott symbolisch de vijfentwintigste Henk Scholten/Volvo Clubbonus - nu dus 'Jubileum-Bonus' - uitgereikt.

Dat gebeurde op 30 december door René Reijnen van Henk Scholten Volvo. Tijdens de zeer druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het clubhuis van MHC Bemmel 800 werd dit feestje nog eens dunnetjes overgedaan. Onder de genodigden waren ook de overige actuele Volvo-kopers,

Alles bij elkaar staat de Mixed Hockeyclub Bemmel 800 een mooie tweede seizoenshelft te wachten.

Muziek op Schoot in Huissen

HUISSEN - Muziek- en Dansschool Ritmiek Muziek start een nieuwe cursus Muziek op Schoot in Huissen.

Muziek op Schoot is een superleuke en leerzame cursus voor kinderen van één tot drie jaar, samen met een van de (groot)ouders. In de lessen komen wekelijks vaste elementen terug. De kinderen doen zelf actief mee in de lessen met speelse attributen en aan de hand van herkenbare liedjes.

De lessen zijn op woensdagochtend van 11.00 tot 11.45 uur bij SKAR ToyToy in het gebouw van IKC De Abacus in Huissen. De volledige cursus van tien lessen kan worden gevolgd. Het actietarief staat op de website. De cursus gaat van start bij minimaal vijf aanmeldingen. Aanmelden voor de cursus kan op www.ritmiekmuziek.nl of via info@ritmiekmuziek.nl.

Na aanmelding ontvangt men bericht wanneer de cursus van start gaat. Tussentijds instromen is mogelijk.

Gratis bodycheck & sportadvies bij Fitness centre Huissen

HUISSEN - Een Bodycheck is een controle van uw lichaam op een aantal belangrijke punten. "We testen uw conditie, bloeddruk, gewicht, vetpercentage, longinhoud, sportieve leeftijd en nog een aantal belangrijke pijlers.

Een goede reden om een bodycheck te doen is preventie. Daarnaast kan het een sterke motivatie zijn om het sporten weer op te pakken en vast te houden. "Wanneer u periodiek bij ons deze check laat uitvoeren ziet u of uw training het gewenste resultaat heeft en kan het programma elke keer precies op maat worden aangepast."

Moderne fitnesszaal

"Individuele trainingen verzorgen we in de fitnesszaal onder begeleiding van een fitnesstrainer of een fysiotherapeut. Hier traint u met een persoonlijk sportschema wat om de paar weken wordt aangepast zodat de trainingen gevarieerd en uitdagend blijven."

Groepslessen

"Wij geven bijna honderd groepslessen per week. Variërend van kinderactiviteiten vanaf vijf jaar tot en met Life Style 60+ lessen en alles wat daar tussen zit zoals zumba, bodypump, spinning, steps, poweryoga en functionele trainingen. Het voordeel van een groepsles is dat u de hele les een motiverende trainer bij u hebt die, indien nodig, uw houding corrigeert en bijpassende muziek op de achtergrond."

"U kunt er ook voor kiezen om in januari te starten met de tienweekse cursus Fit en Slank. Voor meer info over deze cursus kunt u de Fit en Slank informatie folder bij ons aanvragen.

Wilt u meer informatie dan kunt u ons bellen op 026-3250928. U kunt ook even bij ons binnenlopen voor een rondleiding. Wij zijn gevestigd aan de Korte Loostraat 46A of mail uw vraag naar Info@fitnesscentrehuissen.nl."

Hond in Beeld, een nieuw concept

HAALDEREN - Hond in Beeld is geen hondenschool waar je hond alleen maar leert commando's op te volgen. Natuurlijk lijkt het handig wanneer je hond weet wat je met een bepaald woord bedoelt. Samen met je hond leven is meer dat. Ik zie vaak mensen die met hun hond diverse gehoorzaamheidcursussen hebben gevolgd. Maar hun hond luistert niet, ondanks zakken vol koekjes en andere beloningen. Waar niet aan gewerkt is, is de relatie met je hond.

Om een goede relatie met je hond op te bouwen is het belangrijk kennis te hebben van de lichaamstaal van je hond. Honden communiceren met elkaar via lichaamstaal. Veel ongewenst gedrag van de hond ontstaat, doordat mensen niet begrijpen wat de hond vertelt via zijn lichaamstaal.

Vaak confronteren mensen hun hond met allerlei situaties die de hond niet aankan. Mensen willen bijvoorbeeld hun puppy al overal mee naar toe nemen of teveel met de pup doen. Met als gevolg dat de pup overprikkeld raakt en ongewenst gedrag laat zien.

Bij Hond in Beeld staat centraal dat je een goede band met je hond opbouwt gebaseerd op wederzijds respect en begrip. Je leert de lichaamstaal van je hond te begrijpen, waardoor je hem beter kan steunen in moeilijke situaties.

Hond in Beeld geeft begeleiding bij gedragsproblemen, puppycursus, cursus voor volwassen honden, sociale wandeling en workshops hersenwerk.

Verder bieden wij uitlaatservice, vakantie en dagopvang voor je hond.

Voor meer informatie: www.hondinbeeld.info, www.hondenuitlaatservice.hondinbeeld.info; drs. Elza Heijmeriks, hondengedragscoach en psycholoog; telefoon 06 51124098.

Versterking voor Pure Skin Care huidverzorgingspraktijk

DOORNENBURG - Vanaf 1 januari is Vera Goris Pure Skin Care komen versterken.

Vera is afgestudeerd schoonheidsspecialiste en pedicure zodat u in het nieuwe jaar ook voor uw voeten bij ons terecht kunt. Vera is gespecialiseerd in de diabetische- en medische voet. Deze behandelingen worden mogelijk ook vergoed door uw zorgverzekeraar.

Afgelopen zomer introduceerden wij met trots de nieuwe huidverbeterende producten van LookX Skincare. Het is een groot succes want naast huidverzorging en ontspanning kunnen wij nu ook doelgerichte huidverbetering bieden. Daarnaast zijn de behandelingen van LookX Skincare een weldaad van luxe en ontspanning.

Wat Lookx Skincare zo bijzonder maakt: LookX is geen standaardmerk. LookX is a 'way of living' voor iedereen, die waarde hecht aan eerlijke producten van topkwaliteit. Wonderen in een potje bestaan niet. Efficiënte verzorgingsproducten die je huid in optimale conditie krijgen gelukkig wel. Je huid verzorgen met LookX Skincare is te vergelijken met je buik strak trainen in de sportschool, je gaat een traject in en werkt iedere dag weer aan een mooier en beter resultaat.

LookX stelt hoge eisen aan de kwaliteit en veiligheid van haar producten. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke ingrediënten uit het beste biotechnologisch laboratorium van Europa, toegepast met de wettelijk hoogst toegestane actieve percentages. Geen enkel product is verdund of aangevuld met vulmiddelen, bovendien zijn de formules dierproefvrij en hypoallergeen.

Bij ons kunt u ook terecht voor: gezichts- en lichaamsbehandelingen, pedicure (ook voor de medische voet), definitieve ontharing door middel van Elos, verminderen van couperose en pigment door middel van Elos, verkoop en advies voor huidverzorging en huidverbetering.

Pure Skin Care, Scherpe hoek 36 Doornenburg, telefoon 0481422355; email: pureskincare@hetnet.nl; www.pure-skincare.nl.

Opnieuw jammen in De Buitenpoort Huissen

HUISSEN - Na twee eerdere succesvolle jamsessies is donderdag 15 januari de derde editie van Buitenpoort Jam! Rock, Blues, Reggae, Soul, Funk, et cetera, alles kan en mag voorbij komen.

Een backline is aanwezig: drums, bas- en twee gitaarversterkers, keys en zanginstallatie. De basisbezetting: (Wouter, Jos, Peter en Nico) heeft er weer zin in om er een leuke avond van te maken. "Heb je zin om mee te doen? Pak je gitaar, sax, bas, mondharmonica, drumsticks, schaaf je stem et cetera en doe mee! Want wat is er leuker om met andere muzikanten muziek te maken en gewoon te genieten van een heerlijke muziekavond.'

'Check de setlist op de site van De Buitenpoort. En kun je niet spelen? Maakt niet uit, kom voor de muziek en 'just for the fun' naar de jamsession en wie weet raakt je geïnspireerd en speel jij een volgende keer ook mee?" Aanvang: 20.30 uur en de toegang is natuurlijk gratis.

Feestelijke opening servicepunten Rabobank Oost Betuwe

Opening in Bemmel door Thea van Bommel

BETUWE - Vanaf 1 januari heeft Rabobank Oost Betuwe servicepunten in Bemmel, Huissen en Zetten. Op zaterdag 10 januari werden ze feestelijk geopend.

Thea van Bommel, directeur Particulieren, opende met het doorknippen van een lint het servicepunt in de Kinkel in Bemmel: 'Ik ben blij met de drie locaties voor de Rabobank servicepunten. Fijn dat we met het Cultureel Centrum De Kinkel in Bemmel, ontmoetingscentrum De Loohof in Zetten en de bibliotheek in Huissen zulke goede partners hebben gevonden!."

Eerste ervaringen positief
Op alle drie de locaties werd simultaan het servicepunt feestelijk geopend. Een aantal medewerkers ging met heliumballonnen en flyers de winkelcentra in om het winkelend publiek te wijzen op de opening en de dienstverlening op de servicepunten. Vanaf begin januari zijn de servicepunten in bedrijf. De servicepunten vervangen de kantoren in Bemmel, Huissen en Zetten waar steeds minder klanten kwamen. Thea van Bommel: "92 procent van de klantcontacten gaat via de telefoon of online. Voor die klanten die behoefte hebben aan persoonlijke hulp bij hun dagelijkse bankzaken hebben we de servicepunten geopend." De eerste week verliep probleemloos. Een van de bezoekers vertelde: "Tijden veranderen en ik snap best dat een bank daarin mee moet gaan. Dat nu het kantoor in Bemmel sluit, heeft mij het duwtje gegeven om me toch eens te verdiepen in internetbankieren. En wat blijkt: je hebt het zo onder de knie."

Meer informatie over de dienstverlening van Rabobank Oost Betuwe en de openingstijden van de servicepunten vindt u op www.rabobank.nl/oostbetuwe.

D-Cars in Arnhem: voor scherp geprijsde auto's en onderhoud!

ARNHEM – D-Cars heeft nu ook een vestiging in Arnhem. Aan de Overmaat 22 wordt een ruime collectie van circa vijftig occasions tegen een transparante, scherpe en eerlijke prijs aangeboden. Inspelend op de recessie, weet Pim Derksen van D-Cars de prijzen zo laag mogelijk te houden!

Gewoon goede auto's zonder poespas. Geen afleveringskosten als de koper de wagen zo wil meenemen. Wil de klant meer zoals een grote of kleine servicebeurt, apk vanaf de koopdatum, een deukje eruit halen, enzovoort, kan dit natuurlijk worden geregeld. "Vaak zijn die extra's helemaal niet nodig. Ik zorg dat de klanten niet teveel betalen."

D-Cars is het adres als u niet teveel wilt betalen. U kunt bij D-Cars terecht voor alle soorten auto's. Van klein tot groot en van nieuwe auto tot youngtimer. Eigenaar Pim Derksen wordt gesteund door vader Peter. Samen hebben ze meer dan twintig jaar ervaring bij diverse grote automerken.

D-Cars is het adres voor in- en verkoop van zowel occasions als nieuwe auto's tegen zeer scherpe prijzen. Ook beschikt D-Cars over een moderne werkplaats waar voordelig onderhoud en reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Ook voor banden en velgen, uitlaten, airco service en tuning is de klant welkom. In de werkplaats kunnen ook campers en bedrijfswagens (tot 4000 kg) terecht. D-Cars, Overmaat 22, Arnhem; telefoon 06 55862984; info@d-cars.nl: www.d-cars.nl.

Titelprolongatie Robert Drissen pistoolnacht Bemmel

Foto: T.Lamers

BEMMEL - Robert Drissen van schietvereniging Gennep heeft met overmacht zijn titel verdedigd van de 23e internationale pistoolnacht van Bemmel bij schietrvereniging Op de Korrel. Vanaf het begin was duidelijk dat hij er geen twijfel over liet bestaan wie de sterkte was.

Uit handen van Alphons Stens, van STP Modeling, mocht hij de wisseltrofee ontvangen. Bart Grutters (Op de Korrel) en Helmut Boland van BSV Rees-Feldmark werden respectievelijk tweede en derde. In het tiende uur van de marathon verloor Bart 23 punten waardoor de tweede plaats voor Helmut Boland in zicht kwam. Bart wist het laatste uur zijn voorspong te behouden en bleef tweede.

Robert Drissen punten totaal 6923 ; Bart Grutters 6738 ; Helmut Boland 6713

ij luchtpistool opgelegd, dit jaar voor het eerst op het programma, was de titel voor Koos Janssen. In de eerste uren nam hij 25 punten voorsprong. Deze voorsprong kwam nog in gevaar toen hij rond 06.00 uur 's morgens een matige serie afleverde en Theo lamers, tweede, kon inlopen. Uiteindelijk was twaalf uur schieten het verschil elf punten, Chris de Graaf werd derde. Koos Jannsen punten totaal 4367; Theo Lamers 4356 ; Chris de Graaf 4297.

Geslaagd buutgala van De Waskniepers

GENDT - Zaterdag 10 januari jongstleden vond bij De Klok Horeca Gendt het jaarlijkse buutgala plaats van carnavalsvereniging De Waskniepers.

Het werd, zoals ieder jaar, weer een zeer geslaagde avond, waarbij de buutreedners met hun creaties het publiek veelvuldig aan het lachen brachten. Er waren drie gastverenigingen aanwezig en veel trouwe bezoekers van dit festijn, kortom de zaal zat helemaal vol.

De Knieperinnen waren een lust voor het oog om te zien en dansten de sterren van de hemel met een prachtige showdans. Ook het duo, de jongste aanwinst van de vereniging waren geweldig om te zien. De muzikale omlijsting, evenals licht en geluid waren in handen van drive-in discotheek MP-Sound uit Huissen.

Traditiegetrouw werd natuurlijk ook dit jaar weer een publieksprijs uitgereikt. Deze keer ging de beker met een overtuigende meerderheid aan stemmen naar Frans Bevers (zie foto). Met zijn creatie 'Ciske de Hospik' had hij binnen 'n mum van tijd de hele zaal plat van het lachen. Als tweede, derde en vierde eindigden achtereenvolgens Rien Bekkers, Kristel Engel en Erik Mulder.

Na beëindiging van het officiële programma was er natuurlijk nog tijd voor een feestje, waarna rond 00.30/01.00 uur de avond werd afgesloten.

De vereniging kan met een tevreden gevoel terugkijken op deze prachtige avond en zich gaan voorbereiden op de dolle dagen in maart.

The Beauty Boutique in Huissen bestaat één jaar

HUISSEN - "Wat ging het jaar snel en wat hebben we een fijne, gezellige klanten", zeggen Jessy en Madelon van The Beauty Boutique in Huissen. Deze maand vieren ze hun éénjarige bestaan en dat doen ze door de hele maand januari twintig korting te geven op alle behandelingen, kleding en accessoires.

Mooi gekapt, een natuurlijke bruine teint, wimpers, kunst nagels, een mooie set kleding aan en u kunt zo door naar een feestje! Veel mensen maken hier gebruik van zeggen de dames, ze vinden het ideaal en zijn helemaal enthousiast. Ook wanneer ze af moeten rekenen, want bij The Beauty Boutique betaalt u nooit teveel.

"Ook voor permanente make-up, tandenbleken en permanent ontharen kunt u bij ons terecht. Voor permanent ontharen hebben wij een mooie actie, die voor iedereen betaalbaar is. Zo betaalt u voor permanent ontharen van bijvoorbeeld uw oksels nu maar 13,50 euro per behandeling.

Ook voor de heren hebben wij een leuke actie: Op zaterdag tussen 09.00 en 11.00 uur betalen de heren maar 15 euro voor knippen in plaats van 19,50 euro.

"En", zo zeggen de dames, "heeft u geen afspraak maar hebben wij de tijd voor u, kunt u altijd plaats nemen in een van onze behandelstoelen."

Meer info en prijzen staan op www.thebeautyboutiquehuissen.nl. "U kunt ook bellen naar 026 3255555. Of kom gezellig langs aan De Helmichstraat 11 in Huissen. De koffie staat klaar! Nou... En?!"

Burgemeester noemt Doornenburg als voorbeeld voor mantelzorg en naastenliefde

Burgemeester Marianne Schuurmans: "2015 wordt het jaar van omzien naar elkaar. Zien wanneer iets niet goed loopt bij je buren en elkaar de helpende hand toesteken." (foto Sjaak Veldkamp)

LINGEWAARD - Burgemeester Marianne Schuurmans benutte haar nieuwjaarstoespraak om haar inwoners te vertellen dat Lingewaard het niet kan zonder samenwerking met haar inwoners en buurgemeente Overbetuwe. Mede door de decentralisatie van overheidstaken. Lingewaard is vanaf 1 januari volledig verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurige zieken en ouderen, terwijl hiervoor minder overheidsgeld uit Den Haag komt.

(van de redactie)

"Door alleen van de gemeente afhankelijk te zijn, komen we er niet. Samen moeten we het doen, Elkaar steunen, helpen en zorgen voor elkaar en uw omgeving." Wat Schuurman in haar rede naliet, was haar inwoners bij de problematiek te betrekken. Toespraken van andere burgemeesters zeggen: "Het wordt een spannend jaar" en "We hebben nog een paar zware jaren voor de boeg".

Burgemeester Schuurmans koos voor de veilige weg. Geen woord gerept over risico's, fouten en onzekerheden die bij decentralisatie op de loer liggen. Hoe goed de voorbereiding ook is geweest. Fractievoorzitter Joop Janssen van lingewaard.NU had gehoopt op eigen ambities van het college te horen. Schuurmans gooide het op samenwerking. "Wij voelen ons verantwoordelijk voor elkaar en we zijn er voor elkaar. In de kleinere kernen is dit sterker aanwezig dan in de wijken van de twee grote kernen. Maar ook daar kun je niet anoniem wonen."

Om de zorg betaalbaar te houden moet volgens Schuurmans meer gebruik gemaakt worden van mantelzorg of naastenliefde. Als voorbeeld noemt zij de 100-jarige Nol van Alst uit Doornenburg die zelfstandig woont. "Hij ontvangt thuiszorg, maar het meeste wordt gedaan door buren en bekenden. Die even bij hem binnenlopen om te kijken of het goed gaat."

De Jeugdzorg staat grote veranderingen te wachten. Schuurmans wil zich hard maken voor de veiligheid van kinderen, ook achter de voordeur. Ze roept inwoners op om hetzelfde te doen. "Vermoedens van problemen met jongeren, meld het ons."

Lingewaard heeft ervoor gezorgd dat als het mis gaat hulp aanwezig is. "Maar wij moeten er met elkaar voor zorgen dat het niet mis gaat", zo zei Schuurmans.

Gezocht: nominaties zestiende Orde van de Foekepot

HUISSEN - Op vrijdag 13 februari wordt de 16e Orde van de Foekepot uitgereikt in café Het Moment in Huissen.

De vraag die de stad aan de Rijn in de ban houdt, is wie dit jaar toegevoegd wordt aan het illustere rijtje van eervolle prijswinnaars. De organisatoren, De Bevelanders en De Heren van Orde, zijn er nog niet uit. "Weet u een kandidaat die in het voorbije jaar met de beste bedoelingen voor Huissen een 'ütgléjjer' heeft gemaakt? Mail dan uw gemotiveerde nominatie naar herenvanorde@hotmail.com. En ook deze keer, politici in het kader van de uitoefening van hun functie worden misschien wel op de foekepot gebeurd, maar uitgesloten voor de orde. Te gemakkelijk."

Kerkdienst protestantse gemeente

HUISSEN - De kerkdienst van de protestantse gemeente Huissen is op zondag 18 januari om 10.00 te bezoeken in het kerkgebouw aan het Raadhuisplein 35.

Voorganger ds. M. Glastra. Er is een crèche en mini-kinderkerk tot vier jaar; kinderkerk vier tot twaalf jaar en jeugdsoos vanaf twaalf jaar. Meer informatie staat op www.pknhuissen.nl.

Juniorcompany Bizzquites door succes nu ook in Huissen

BEMMEL - De zes jonge ondernemers van het OBC/IBC in Bemmel hebben voor hun IBC profiel een bedrijf op gezet onder de naam Bizzquites. Zij verkopen al een paar maanden in Jumbo Scheperkamp in Bemmel, maar zij gaan nu ook verkopen bij Jumbo De Brink in Huissen.

Luuk Pruijn, directeur Bizzquites: "Sinds het begin van het jaar zijn we actief begonnen met ons bedrijf. Wij verkopen diverse soorten ambachtelijke koeken die wij maken in samenwerking met Theo Engelen. Wij maken naast ons vaste assortiment ook speciale koeken voor onder andere het WK voetbal, Sinterklaas en Kerstmis.''

Door hard werken maakt Bizzquites stapje voor stapje meer succes, wat resulteerde in een nieuwe overeenkomst met de Jumbo in Huissen.
Het assortiment bestaat uit: ambachtelijke spelt-eierkoeken, speltkoeken, spelt-cranberry koeken en voor de kerst lagen ook de kerstkransjes in de winkel. Al deze koeken liggen op dit moment in de Jumbo in Bemmel. In de Jumbo in Huissen liggen straks in dit nieuwe jaar naast de kerstkransjes ook de rest van het assortiment.

Het team van Bizzquites is dan ook Jumbo Scheperkamp, Jumbo Huissen, Ambachtelijke bakkerij Theo Engelen en alle aandeelhouders dankbaar. Zonder hen was dit nooit mogelijk geweest.

Theatermiddag voor De Zonnbloem

LINGEWAARD - De Zonnebloem houdt op dinsdag 10 maart een theatermiddag in het Olympuscollege in Arnhem.

Het belooft, evenals voorgaande jaren een mooie theatermiddag te worden met optredens van radio en televisie bekende artiesten. Ouderen en gehandicapten, de doelgroep van De Zonnebloem, kunnen zich tot 1 februari hiervoor opgeven bij Riet Bouwman, telefoonnummer 0481461660 of Ria Hesselink 0481 465605.

De kosten voor deze middag zijn 13,50 euro per persoon als men met eigen vervoer naar het Olympus College in Arnhem komt. Indien er voor vervoer gezorgd moet worden komt er vijf euro extra per persoon bij.

In een Oogopslag

Weekendvieringen voor de RK parochie De Levensbron (Gem. Lingewaard)

Zaterdag 17 januari

19.00 u. OLV Tenhemelopneming, EC, Huissen-Stad, Eucharistieviering met Pastoor Peters het koor Exotherm

19.00 u. OLV van Zeven Smarten Haalderen, Gebedsdienst met Pastor Roelofs en het kinderkoor Spetters; Presentatieviering Communicanten van Bemmel, Haalderen, Gendt en Doornenburg

Zondag 18 januari

10.00 u H. Martinus Gendt, Eucharistieviering met het Pastorale Team, het koor Con Spirito en Jongerenkoor Remember Slotviering H. Martinuskerk

Protestantse gemeente Gendt-Doornenburg

GENDT- Op zondag 18 januari is er een kerkdienst in de protestantse kerk van Gendt aan de Torenlaan.

In deze viering zal mevrouw dominee M. de Bree voorgaan. De viering begint om 10:00 uur. Na afloop van de viering is er gelegenheid om een kopje koffie te blijven drinken. Een ieder is er welkom.

Open eetcafé Huissen

HUISSEN - Donderdag 15 januari vindt er een open eetcafé plaats in het Dominicanenklooster van Huissen.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie na afloop) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via het Meldpunt op 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Huissen.

Open eetcafé Bemmel

BEMMEL - Dinsdag 20 januari is er een open eetcafé in creatief centrum Hofstede aan de Hoefslag 28 in Bemmel.

Voor vier euro kunnen inwoners van Lingewaard om 17.30 uur aanschuiven voor een lekkere maaltijd (inclusief koffie) die geheel bereid wordt door vrijwilligers. Iedereen die mee wil eten, kan zich telefonisch aanmelden op maandag tot en met donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur alleen via het Meldpunt 088 2552555.

Inschrijvingen buiten deze tijden, via voicemail of via mail worden niet geaccepteerd. Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen (maximaal vierentwintig) wordt aangeraden om op tijd te bellen. Wanneer het is volgeboekt, kan men zich aanmelden voor de week er op.

Het menu van 20 januari bestaat uit soep, spaghetti en een verrassingstoetje. Het maandmenu staat op www.swlingewaard.nl onder ParticipatiePunt Bemmel.                                                                                                                                                                                        

20 / 22

15 januari 1965-2015
50 jaar een (echt) paar
Van harte gefeliciteerd.
kinderen en kleinkinderen

Onze kleinzoon Kian wordt op 15 Januari alweer 1 jaar.
Gefeliciteerd van Opa en Oma Gendt

Hiep Hiep Hoera!
Finn is op 14 januari,
7 jaar geworden!
Van Harte Gefeliciteerd!
Opa Jo, Oma Nieske, Pim, Feline,
Papa & Mama

An ik hoop dat je de komende jaren nog steeds zo maf blijft doen!

Ik zou niet zonder je kunnen.......

Kus Enrique

Onze kanjer is geslaagd voor haar zwemdiploma C

Merel goed gedaan!

Gefeliciteerd

Papa, Mama en Fleur

Lieve Danique

Van harte gefeliciteerd lieverd

Veel liefs oma peet en Pietje

Deze turnster is 10 januari 8 jaar geworden.
Groetjes Oma hulleze
XXX

Lieve Ans
Het is echt waar,
15 januari word je 70 jaar!
Gefeliciteerd
Jan, Eric, Sandra en Hein.

Kanjer van harte proficiat
Britt, Mamma & Pappa

Lieve Luuk
gefeliciteerd met je 1e verjaardag!
Liefs Papa, Mama en Twan

Gefeliciteerd lieve oma Elsje met je verjaardag!

Heel veel kusjes

Luuk en Tessa en natuurlijk Jeroen en Marloes xxxx

Hiep Hiep Hoera!

Onze kleindochter Tess alweer 1 jaar

Gefeliciteerd

Opa Nuk en Oma Tonny

Vrijdag feest bij FruitCompany Huissen

HUISSEN - Vrijdag 16 januari bestaat FruitCompany Huissen één jaar. Reden voor een feestje. Op vrijdag 16 en zaterdag 17 januari krijgt elke klant gratis een kilo goudreinetten.

Versspecialist en eigenaar Tes van Baaren blikt terug op een geweldig jaar: "Bij de opstart was het vooral erg spannend om een eigen winkel te hebben. Maar al snel daarna hebben we met veel enthousiasme en plezier een prachtige winkel opgezet en een leuke band opgebouwd met onze klanten."

De FruitCompany is niet zomaar een groentewinkel. Naast een ruim assortiment veilingvers groenten en fruit, bieden ze ook salades, panklare gesneden groenten en noten. Artikelen waar mensen terug voor blijven komen vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Tes: "Er is duidelijk een trend gaande: mensen gaan steeds gezonder en bewuster eten, wij blijven ons assortiment daarom vernieuwen om aan die vraag te blijven voldoen. Vooral naar de noten, zuidvruchten en superfood is veel vraag."

Januari is een goed moment om te starten met bewuster eten. De FruitCompany helpt en adviseert hun klanten daarbij. Zo kan je bijvoorbeeld bij superfood en zuidvruchten zelf je hoeveelheid kiezen zonder daarbij een hele zak te hoeven kopen. Eerst uitproberen is het uitgangspunt.

FruitCompany van Tes van Baaren is gevestigd op De Brink 10 in Huissen, 026 3031522.

Van de coachtafel naar de keukentafel…

ANGEREN - Kindercoach Jenny vindt het belangrijk dat kinderen zichzelf echt leren kennen. Wat kan ik goed en waar heb ik moeite mee. En vooral welke vaardigheden/ oplossingen heb ik nodig om situaties te verbeteren. En uit ervaring weet ze dat kinderen deze oplossingen zelf goed weten te vinden.

Als coach begeleidt ze kinderen om eigen doelen te bereiken. Het is ook belangrijk dat kinderen zichzelf leren accepteren zoals ze zijn, ze mogen tevreden zijn met zichzelf. Het is goed dat kinderen leren de mogelijkheden erkennen en toepassen. Natuurlijk helpt een diagnose stellen van bijvoorbeeld ADHD, autisme met het accepteren van jezelf, toch is het belangrijker om te leren omgaan met deze gedragingen, gedachten en gewoonten.

Kindercoach Jenny werkt tijdens coachtrajecten daarom vooral aan de vaardigheden en mogelijkheden vanuit het kind zelf. Kindercoach Jenny werkt met kinderen, ouders en waar nodig scholen samen om het welbevinden van het kind te verbeteren. Ze vertrouwt daarbij op de kracht van de omgeving van het kind. Ze streeft erna om de problemen van de coachtafel naar de keukentafel te verplaatsen.

Op de opleiding tot kindercoach heeft ze kennis gemaakt met Relax Kids en nu is Kindercoach Jenny gecertificeerd Relax Kids Coach. Dit is een gestructureerd programma uit Engeland, om kinderen spelenderwijs te leren ontspannen, te focussen en positief te denken. Door deze lessen te volgen verbeteren de concentratie, het geheugen en de luistervaardigheden. Kinderen kunnen beter omgaan met emoties, slapen beter en nog veel meer. In haar eigen praktijk in Angeren geeft ze verschillende lessen voor kinderen van de basisschool en brugklassers. Ook worden er unieke kind-ouder lessen gegeven, met quality time voor kind en ouder.

Daarnaast kun je bij Kindercoach Jenny ook terecht voor leerondersteuning en huiswerkondersteuning.

Voor meer informatie www.kindercoachjenny.nl , info@kindercoachjenny.nl of 06 573300774.

Onbeperkt sporten voor vijfentwintig euro bij sportcentrum American Style!

GENDT - Sportcentrum American Style, gevestigd aan de Kruisstraat 18 in Gendt, heeft een gigantische mooie aanbieding voor het jaar 2015. Een jaar lang alles onbeperkt sporten voor maar vijfentwintig euro (per maand) fitnessen, groepslessen of lekker squashen.

Het maakt niet uit waar je aan deelneemt, of hoe vaak je komt sporten. Gewoon lekker overal aan meedoen wat je leuk lijkt. Wacht niet te lang, en profiteer van deze aanbieding. De aktie is geldig voor de inschrijvingen in de maand januari. Dus wees er snel bij. Voor meer informatie: www.americanstyle.nl / 0481 425342

Ook zo afvallen of gespierd worden zoals Henry? Alles kan bij American Style. Of je nou komt voor revalidatie om voor je hernia te trainen, blessure, cardio, squashen, fitnessen, of lekker wilt dansen met een van de groepslessen, of zoals Henry wilt deelnemen aan de afslankcursus.

Laat Henry een stimulans voor je zijn. Henry is gestart met de afslankcursus, en traint nu voor Body Building. Henry is in totaal 57 kilo afgevallen in een jaar tijd. Hij woog 140 kilo, en is afgevallen naar 83 kilo. Henry zijn wens is om nu weer ooit 140 kilo te wegen, maar dan aan spiermassa. Hij heeft nu al acht kilo aan spiermassa opgebouwd en weegt nu 91 kilo.

American Style heeft 57 toestellen en de zwaarste dumbels zijn vijftig kilo. Uitgebreider kunnen ze het niet maken voor je. Met twee gediplomeerde voedingdeskundigen en gediplomeerde medicall trainers ben je bij American Style in goede handen.

Residence Het Witte Huis open op 1 februari

ZETTEN - De particuliere woonzorgvoor­ziening die in het monumenta­le Het Witte Huis in Zetten aan de Stationsstraat 27 komt, gaat conform de planning in februari open.

Het huis biedt plaats aan 25 tot 32 bewoners met een geheugenprobleem; al naar gelang hoeveel echtparen er komen, waarvan één of beiden dementie hebben. Inmiddels zijn de meeste kamers gereed voor bezichtiging. Naast de kamers zijn er twee gezamenlijke woonkamers, een recreatiezolder, een veranda en een nieuwe tuin vanaf het voorjaar. Verder kunnen de bewoners gebruik maken van een kapper, fysiotherapeut en bijvoorbeeld een schoonheidsspecialiste.

Open dag

Zorgondernemer Mark Wensink heeft besloten net voor de opening een open dag te houden: "Gezien de vele positieve reacties die ik in de loop van de afgelopen maanden heb mogen ontvangen, wil ik graag de omwonenden het resultaat van onze inspanningen tonen. Daarom houden we een open dag op zaterdag 31 januari van 11.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom om het prachtige huis van binnen te bewonderen."

Mark Wensink wil met Het Witte Huis integreren in de lokale gemeenschap: alle levensmiddelen worden bij de plaatselijke middenstand aangeschaft. De aannemer, het personeel en andere diensten zijn eveneens lokaal.

Residence Het Witte Huis moet volgens Mark Wensink vooral toegankelijk zijn: "Ondanks de luxe uitstraling van het huis hebben wij tevens kamers gereserveerd voor mensen met uitsluitend een AOW. Goede zorg in een prettige, huiselijke omgeving moet voor iedereen bereikbaar zijn."

Prijswinnaars Bakkerij Engelen

HUISSEN/BEMMEL - De Waldkornfietsen zijn gewonnen door de heer Van Meerten uit Huissen en mevrouw Van Mierlo uit Bemmel.

De winnaars werden gefeliciteerd met hun prijs en veel plezier gewenst met de fiets.