GN Lingewaard

11 juli 2018

GN Lingewaard 11 juli 2018


Lustrum Internationaal Kapellenfestival Bemmel

BEMMEL - Op zondag 15 juli is het groot feest op het Marktplein in Bemmel: voor de vijfde keer wordt daar dan het Internationaal Kapellenfestival Bemmel gepresenteerd. Kers op de taart is het 25-jarig bestaan van organiserende partij Egerländerkapel De Leemkuulers.

De grote gezamenlijke opening om 12.00 uur is het startschot voor vijf uur lang onafgebroken muziek op het Marktplein, door Musicanka uit Blerick, Larenka uit Laren en Spiel der Kantonspolizei Bern uit Bern, Zwitserland. Geniet op het terras van Brasserie Bloem -deze keer uitgebreid over het gehele marktplein- van een koffie met appeltaart of een biertje met braadworst van blaasmuziekklanken en waan je op vakantie in de bergen. Toegang is gratis! Meer informatie staat op www.IKFB.nl.

Gendtse

fietstochten

GENDT - Stichting Welzijn Ouderen Gendt heeft, voor het twintigste jaar, weer drie prachtige fietstochten georganiseerd voor alle mensen vanaf 50 jaar. Deze tochten zijn gepland op de dinsdagen 10 en 24 juli en 7 augustus. Als eventuele reservedatum staat 21 augustus gepland.

Traditioneel voeren de 50 km lange tochten de deelnemers langs diverse leuke plaatsen, Men kan tijdens de fietstocht zelf beslissen hoeveel km. mee te fietsen. In de routebeschrijving wordt regelmatig de afgelegde afstand aangegeven. Start en finish zijn bij sporthal Walburgen aan de Nijmeegsestraat. Er kan worden gestart vanaf 9.00 uur en men moet zijn uitgeschreven voor 17.00 uur. Inschrijven kan bij de start van elke rit. De kosten voor deelname bedragen twee euro per rit (excusief eventuele pontkosten). Bovendien wordt de deelenmer voor de eerste rit een gratis kop koffie of thee aangeboden.

Bij deelname aan alle ritten ontvangt men na de laatste tocht een herinneringsmedaille. Bij zeer slecht weer of extreme hitte is tussen 8.00 en 9.00 uur te informeren of de rit doorgaat of verzet wordt. Voor eventuele nadere informatie: Ton Balduk (06 12202918) of Jan Verkuil (06 50216832).

Gendtse fietstochten

GENDT - Stichting Welzijn Ouderen Gendt heeft, voor het twintigste jaar, weer drie prachtige fietstochten georganiseerd voor alle mensen vanaf 50 jaar. Deze tochten zijn gepland op de dinsdagen 10 en 24 juli en 7 augustus. Als eventuele reservedatum staat 21 augustus gepland.

Traditioneel voeren de 50 km lange tochten de deelnemers langs diverse leuke plaatsen, Men kan tijdens de fietstocht zelf beslissen hoeveel km. mee te fietsen. In de routebeschrijving wordt regelmatig de afgelegde afstand aangegeven. Start en finish zijn bij sporthal Walburgen aan de Nijmeegsestraat. Er kan worden gestart vanaf 9.00 uur en men moet zijn uitgeschreven voor 17.00 uur. Inschrijven kan bij de start van elke rit. De kosten voor deelname bedragen twee euro per rit (excusief eventuele pontkosten). Bovendien wordt de deelenmer voor de eerste rit een gratis kop koffie of thee aangeboden.

Bij deelname aan alle ritten ontvangt men na de laatste tocht een herinneringsmedaille. Bij zeer slecht weer of extreme hitte is tussen 8.00 en 9.00 uur te informeren of de rit doorgaat of verzet wordt. Voor eventuele nadere informatie: Ton Balduk (06 12202918) of Jan Verkuil (06 50216832).

Middelenwerving Restauratie Kerk Haalderen op stoom

HAALDEREN - Inmiddels is de actie om middelen in te zamelen voor de restauratie van de Kerk in Haalderen vijf weken bezig. U heeft gelukkig niet stilgezeten. De initiatiefgroep voor Restauratie van de kerk in Haalderen heeft veel positieve reacties gekregen en nog meer gulle bijdragen. Een paar reacties willen we uitlichten.

De kinderen van een gezin uit Haalderen schrijven: Pa wil niets met vaderdag hebben maar we weten dat we hem een geweldig plezier doen door een gift te doen voor de restauratie. Het voormalig hofkoor van De Blauwe Pony, ze heten nu 'GaDoorKoor' heeft het geld van een optreden op bevrijdingsdag gedoneerd aan dit goede doel. Zangkoor Invoice heeft tijdens een repetitie spontaan geld opgehaald voor de restauratie. Dus de actie is goed op stoom. De opdracht voor de restauratie is gegeven aan de aannemer. De ramen worden daarna aangepakt.

Er zijn verschillende Bemmelnaren die het initiatief van de minikerk leuk vinden en graag een exemplaar van de Bemmelse kerk zouden willen hebben. Het bedrijf STP modelling van Alphons Stens te Haalderen heeft nu ook zo een exemplaar gemaakt. Dus... voor al diegenen die zo een minikerk van Bemmel willen hebben, het kan!!. U dient dan 75,00 euro over te maken op rekeningnummer NL39RABO0105706558 tnv RK Parochie Maria Magdalene en daarbij te vermelden: uw adres en de vermelding 'minikerk Bemmel' of als u kiest voor de minikerk van Haalderen 'minikerk Haalderen'. De opbrengsten zijn, minus de kosten, voor de restauratie. Vanzelfsprekend is het ook nog steeds mogelijk een vrijwillige bijdrage te doen en daarvoor is het zelfde rekeningnummer beschikbaar, zet daar bij 'restauratie kerk Haalderen'. Uw gift kunt u verrekenen met uw belastingaangifte, want de kerk heeft een ANBI status.

Realisatie hondenpoepvrije buurt in Angeren

ANGEREN - Gemeente Lingewaard ontvangt als eerste in Nederland een innovatieve en duurzame hondenpoepoplossing in Angeren.

De gemeente Lingewaard denkt serieus na en staat open voor ideeën om hondenpoepoverlast terug te dringen. Dat blijkt met het Exhit hondentoilet dat aan de Kampsestraat ter hoogte van nummer 19 in Angeren als proef wordt geïntroduceerd.

Het nieuwe hondentoilet is simpelweg gezegd een ronde schijf met een hekwerk er om heen. Honden kunnen op de ronde schijf hun behoefte doen. Uitwerpselen worden afgevoerd op het riool dankzij regenwater en zonne-energie. Duurzamer kan het niet. Een simpele oplossing met briljante techniek.

Hondenbezitters worden hiermee een mooie duurzame oplossing geboden. De hondenbezitter hoeft nooit meer een warme hondendrol op te ruimen. "Alleen met die gedachte al, ga ik er mee aan de slag", zeggen enthousiaste passanten. Mensen die zich storen aan hondenpoepoverlast kunnen hondenbezitters aanspreken en wijzen op het nieuwe alternatief. De inwoners zijn weer aan zet. En zo zien we het allemaal graag!

Martijn Top (gedragscoach voor hond en baasje): "Aan deze hondenpoepoplossing werk ik graag mee. Daarom heb ik met de fabrikant filmpjes opgezet. Het bekijken van de filmpjes heeft als resultaat dat je nooit meer hondenpoep hoeft op te ruimen, bovendien leer je je hond ook beter kennen."

Heb je een hond en wil je weten hoe het werkt? Het hondentoilet is nu klaar voor gebruik. Na de zomervakantie vindt de officiële ingebruikname plaats door de gemeente Lingewaard. Ook start dan een ludieke waardebonactie om hondenbezitters te enthousiasmeren voor het gebruik van het hondentoilet. Meer informatie hierover volgt.

Gedragscoach Martijn Top is alvast de komende zaterdagen 7 en 14 juli van 09:30 - 13:00 aanwezig bij het hondentoilet voor vragen en handige tips. Iedereen is welkom! Op hondentoilet.nl/tips staan filmpjes en veelgestelde vragen.

Zwemmen in rivieren en kanalen? Levensgevaarlijk!

REGIO - De regio Gelderland-Zuid wordt doorkruist door mooie grote rivieren en kanalen. Een heerlijke plek voor een picknick of lange wandeling. Maar let op, het is geen zwemwater! Het is namelijk levensgevaarlijk om te zwemmen in de rivieren. Verschillende tragische incidenten bevestigen dit keer op keer.

De drie grootse risico's zijn: waterdiepte, stroming en scheepvaart. Het water tussen de kribben ziet er op het oog wellicht veilig uit, maar dit is niet ingericht om pootje te baden of te zwemmen. Door de scheepvaart en de stroming is de bodem onder water steeds in beweging. Het water kan daardoor plotseling een stuk dieper worden en door het troebele rivierwater is dat niet te zien. Naast de gewone stroming zijn er gevaarlijke onderstromen en kunnen er zich draaikolken voordoen. Bovendien levert scheepvaart nog een extra gevaar op. Vanaf een binnenvaartschip ben je als zwemmer nauwelijks zichtbaar en zo'n schip kan niet zomaar uitwijken of vaart minderen. Daarnaast kunnen grote schepen een enorme zuiging veroorzaken, ook in het water tussen de kribben waardoor zwemmers in de rivier getrokken worden.

Tot slot is zwemmen op veel plaatsen ook verboden. Waaghalzen riskeren een boete van 140 euro als er toch gezwommen wordt in de in de vaarweg van rivieren en kanalen of in de buurt van een bruggen, sluizen, stuwen of ballenlijnen.

Zie voor meer informatie: https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/zwemmen-in-open-water/zwemmen-in-rivieren-en-kanalen/index.aspx.

Struintocht stroomdalflora in volle bloei

Foto: Gijsbert Peelen

BEMMEL - Het verrassende van de uiterwaarden is dat het elk jaar anders is, afhankelijk van de waterstanden. Het ene jaar is het droog weer en het volgend jaar kan het nat zijn.

Dit jaar is het tamelijk droog, maar het ooibos is op zijn mooist, hoog opgeschoten kruiden, brandnetels en bramen versperren af en toe de weg. Ook zie je idyllische doorkijkjes, waardoor je je op een andere planeet waant. We kunnen planten zien, die normaal alleen met de verrekijker vanaf de kant te zien zijn. Bent u ook benieuwd naar wat er tevoorschijn gekomen is en welke gevolgen het heeft gehad voor de natuur? Waar kunnen we langs lopen en waar is het ooibos volledig dichtgegroeid?

Natuurgidsen vertellen onderweg over wat de natuur nu te bieden heeft. Wij maken kennis met de verschillende planten in dat stroomdaloerwoud en kijken naar sporen van de slapende bevers. Misschien zien we wel een vos of een ree! Stichting Lingewaard Natuurlijk organiseert op zondag 15 juli deze struintocht door de Bemmelse polder met als thema; stroomdalflora in volle bloei. Samenkomst om 13:45 uur in de Veldschuur, Sportlaan 1M in Bemmel. Vertrek om 14:00 uur met onze natuurgidsen. De excursie duurt tot ongeveer 16:15 uur.
Gezinnen zijn welkom met kinderen vanaf zes jaar. Voor mindervaliden is deze tocht niet geschikt. Kosten volwassenen 3,-, kinderen 1,50 euro. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld, maar is niet verplicht. In De Veldschuur is een consumptie te gebruiken tegen 1,25 euro. Tip: goed schoeisel of laarzen aan en de verrekijker meenemen. Informatie: Gijsbert Peelen 06 10864179 en www.lingewaardnatuurlijk.nl.

Amnesty Lingewaard zoekt vrijwilligers

Amnesty Lingewaard zoekt vrijwilligers

LINGEWAARD - Amnesty heeft al heel lang een werkgroep in Lingewaard. Paul Wouters, voorzitter van deze groep, vertelt wat de werkgroep doet en waarom dat werk zo belangrijk is.

"Wie Amnesty zegt, zegt mensenrechten. Een belangrijk deel van ons werk bestaat uit het inzamelen van handtekeningen voor petities. Op die manier helpen we mee om mensen vrij te krijgen die overal in de wereld gevangen zitten vanwege hun opvattingen, hun levensovertuiging, geloof of seksuele geaardheid. Dit werk doet de groep samen met een aantal flexwerkers. Als je kijkt naar allerlei recente ontwikkelingen, zie je dat dit werk, jammer genoeg, alleen maar noodzakelijker wordt.

Op een aantal scholen in Lingewaard verzorgen we gastlessen over Amnesty. Heel belangrijk om kinderen te laten nadenken over mensenrechten. Enkele tientallen vrijwilligers sturen daarnaast een paar keer per jaar voorgedrukte steunbrieven naar politieke gevangenen en protestbrieven naar regeringen van de landen waar die gevangen zitten. Tenslotte zamelen we geld in voor het werk van Amnesty International.

Wij kunnen versterking gebruiken! Dat geldt zowel voor de werkgroep als voor mensen die een paar uur willen helpen bij een van onze activiteiten. Je bent van harte welkom. Je bent hard nodig! Ook jongeren. Heb je zin om samen met andere enthousiaste mensen je in te zetten voor mensenrechten, neem dan contact op met Paul Wouters, 026 3257986."

Nissen & Vermaas pakt Nanteuil

DOORNENBURG - Op 30 Juni stond er weer een midfondvlucht vanuit Nanteuil (378 km) op het programma. Hieraan deden 102 duiven mee van acht liefhebbers en werden gelost om 7.15 uur.

Nissen & Vermaas 16 mee 6 pr. 1, 4, 7, 16, 17, 25
v. Olderen & Meuwsen 24 mee 10 pr. 2, 3, 8, 10, 12, 14, 20, 23, 24, 26
H. v. Hal 13 mee 1 pr. 5
W. Geurtz & Zn 20 mee 5 pr. 6, 11, 15, 18, 21
P.C. Engelen 9 mee 1 pr. 9

H.J. de Wijse heeft de snelste duif

vanuit Soissons

LINGEWAARD - Vanuit deze midfondvlucht die om 13.15 gelost werden deden twaalf deelnemers mee die gezamenlijk 196 duiven inkorfden.

De uitslag als volgt:

H.J. de Wijse 14 mee 6 pr. 1,5,32,33,34,48.

René van Zadelhoff 18 mee 10 pr. 2,8,11,14,16,22,29,35,39,44.

H.J.A. Leemreise 23 mee 9 pr. 3,4,7,15,20,25,27,28,37.

Comb.Weijers 38 mee 12 pr. 6,10,13,18,19,23,30,36,43,45,46,47.

Chr. Graven 10 mee 2 pr. 9,40.

L. Meijer 12 mee 3 pr. 12,24,41.

Dirk Peters 10 mee 3 pr. 17,26,31.

P. Mom 6 mee 1 pr. 21

Comb. Muller de Wijse 16 mee 1 pr. 38.

J. Peters 32 mee 2 pr. 42,49.J. Pauwelsen 6 mee 3 pr. 13, 19, 22

Combinatie Weijers

viert overwinning

vanuit Laon

HAALDEREN - Het was de Comb. Weijers die de snelste duif thuis had vanuit Laon (298 km) bij De Vliegende Post uit Haalderen waar 12 deelnemers gezamenlijk 141 duiven inkorfden.

Uitslag als volgt:

Comb.Weijers 23 mee 6 pr. 1,4,19,21,30,31.

Dirk Peters 10 mee 6 pr. 2,15,23,24,27,28.

H.J. de Wijse 17 mee 9 pr. 3,10,12,17,20,26,29,32,33.

Comb. Muller de Wijse 10 mee 4 pr. 5,7,13,18.

René van Zadelhoff 10 mee 7 pr. 6,8,9,14,16,22,35.

H.J.A. Leemreise 16 mee 2 pr. 11,36.

Chr. Graven 9 mee 2 pr. 25,34.

Ook vakantie bij Pheidippides

Eindelijk rust (foto: Cor Frensen) Foto: Cor Frensen

HUISSEN - Veel mensen gaan de komende weken hopelijk genieten van een welverdiende vakantie. De kinderen hoeven in ieder geval een aantal weken niet naar school. Voor de een zal dat betekenen dat ze vaker naar de buitenschoolse opvang zullen gaan, voor een ander houdt het mogelijk in dat ze opa en oma vaker zullen zien.

"Ik hoop voor iedereen dat het een periode van lekker uitrusten, je soms wat vervelen, maar ook van veel spelen en sporten zal zijn. Ook veel sportverenigingen zijn met vakantie en kun je niet terecht om jouw sport te beoefenen, maar je kunt altijd een rondje gaan hardlopen. Een goed idee om de conditie op peil te houden. Vraag iemand om met je mee te gaan, want hardlopen gaat veel prettiger samen doet. Hardlopen kun je overal en altijd, maar doe het wel veilig. Trek de juiste kleren aan en drink voldoende als het warm is. Loop een stukje hard en wandel dan weer een eindje. Dat is een heel goede manier om meer conditie en snelheid te krijgen. Je zult zien dat je steeds minder vaak hoeft te wandelen. Laat je niet verleiden om dan maar te blijven rennen. Juist het lopen van verschillende snelheden is een goede training. Voel je dat je het rustiger aan moet gaan doen, doe dat dan ook. Drink regelmatig kleine slokjes bij warm weer. In deze periode kun je hier stukjes van De Pheidippides Loper lezen", aldus Cor Frensen.

Parochie H. Maria Magdalena

Zaterdag 14 juli

19.00 uur: O.L.V. van Zeven Smarten Haalderen, eucharistieviering, G. Peters, InVoice

19.00 uur: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heteren, eucharistieviering, V. Bulthuis, Ubi Caritas

19.00 uur: H. Johannes de Doper Indoornik, woord- en gebedsviering, Liturgische werkgroep, R.K.G.K.I.

19.00 uur: Maria Geboorte Lent, eucharistieviering, F. Bomers, Young at Heart, Vierdaagseviering

Zondag 15 juli

10.00 uur: St. Werenfridus Elst, eucharistieviering, G. Peters, St. Caeciliakoor

10.00 uur: O.L.V. Ten Hemelopneming Huissen-Stad, eucharistieviering, V. Bulthuis,GK De Levensbron

11.00 uur: St. Willibrordus Herveld, eucharistieviering, N. Sales, samenzang

Doordeweekse vieringen in R.K. Parochie H. Maria Magdalena

Maandag

Heteren, 18.30 uur , Liefkenshoek (wcv), elke maandag

Dinsdag

Huissen-Stad, 19.00 uur, dagkapel, rozenkrans, elke dinsdag

Oosterhout, 09.00 uur, dagkapel, 1e dinsdag van de maand

Woensdag

Angeren, 09.30 uur uur, sacristie/kerk, 1e woensdag van de maand

Doornenburg , 09.30 uur, kerk , 2e woensdag van de maand

Gendt, 09.30 uur, dagkapel, 4e woensdag van de maand

Herveld, 19.00 uur, kapel Hoge Hof, 1e woensdag van de maand

Huissen-Zand, 09.30 uur , dagkapel , 3e woensdag van de maand

Lent, 19.00 uur, St. Jozef, 2e woensdag van de maand

Donderdag

Elst, 10.30 uur, Tertzio, 1e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 2e donderdag van de maand

Elst, 10.30 uur, Tertzio (wcv), 3e donderdag van de maand

Elst , 09.30 uur, De Hoeksteen, 4e donderdag van de maand

Elst, 09.30 uur, De Hoeksteen, 5e donderdag van de maand

Vrijdag

Bemmel, 10.00 uur,kapel Liduina,1e vrijdag van de maand

Huissen-Stad, 10.00 uur, Sancta Maria, 1e vrijdag van de maand

Valburg, 09.00 uur, sacristie, rozenkrans, elke vrijdag

Valburg, 09.30 uur, sacristie, elke vrijdag


Eucharistievieringen, tenzij anders vermeld (wcv)
Na de viering is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee.

Gaat Wim Kelle tromboneles nemen bij Volharding?

Wim Kelle met Poliet Schrijver (foto: Poliet Schrijver) Foto: Poliet Schrijver

HUISSEN - Wij kennen Wim Kelle in Huissen vooral van zijn vocale kwaliteiten. Wie kent zijn succesnummers niet?

Rode Rozen, de kraker ontbreekt nooit op een feest. Of het nu carnaval, kermis of een ander feest is. Maar de allrounder gaat zich nu bekwamen op zijn lievelingsinstrument, de trombone. Hij wordt gesteund door Poliet Schrijver die, zoals iedereen wel weet, een aardig potje kan schuiven. Heel muziekminnend Huissen kijkt uit naar het eerste optreden van dit duo.

Dirk Peters heeft de snelste vanuit Nanteuil

Dirk Peters bij het duivenhok (foto: Peters). Foto: Peters

HAALDEREN - Op zaterdag 30 juni stond er een midfondvlucht op het programma vanuit Nanteuil (379 km) 7.15 uur gelost.

Het was Dirk Peters uit Driel die de eerste en tweede prijswinnaar had bij de Vliegende Post in Haalderen waar elf deelnemers 148 duiven inkorfden. Het was weer een zwaar weekend voor de duiven door het warme weer. om 13.02.02 werd de duif geklokt met een snelheid van 1096,717 p/min. Uitslag is als volgt:

Dirk Peters bij het duivenhok (foto: Peters) Peters

Dirk Peters 10 mee 5 pr. 1,2,11,16,32.

Comb. Weijers 14 mee 4 pr. 3,18,31,34.

René van Zadelhoff 20 mee 11 pr. 4,6,10,13,17,24,25,26,28,33,36.

H.J.A. Leemreise13 mee 2 pr. 5,37.

Comb. Muller de Wijse 10 mee 4 pr. 7,8,19,21.

H.J. de Wijse 10 mee 5 pr. 9,12,15,29,30.

Th. Rutjes 4 mee 1 pr. 14.

L. Meijberg 6 mee 2 pr. 20,22.

Chr. Graven 10 mee 3 pr. 23,27,35.

H.J. de Wijse heeft de snelste duif vanuit Soissons

H.J. de Wijse heeft de snelste duif vanuit Soissons

LINGEWAARD - Vanuit deze midfondvlucht die om 13.15 gelost werden deden twaalf deelnemers mee die gezamenlijk 196 duiven inkorfden.

De uitslag als volgt:

H.J. de Wijse 14 mee 6 pr. 1,5,32,33,34,48.

René van Zadelhoff 18 mee 10 pr. 2,8,11,14,16,22,29,35,39,44.

H.J.A. Leemreise 23 mee 9 pr. 3,4,7,15,20,25,27,28,37.

Comb.Weijers 38 mee 12 pr. 6,10,13,18,19,23,30,36,43,45,46,47.

Chr. Graven 10 mee 2 pr. 9,40.

L. Meijer 12 mee 3 pr. 12,24,41.

Dirk Peters 10 mee 3 pr. 17,26,31.

P. Mom 6 mee 1 pr. 21

Comb. Muller de Wijse 16 mee 1 pr. 38.

J. Peters 32 mee 2 pr. 42,49.

Comb. Weijers viert overwinning vanuit Laon

Comb. Weijers viert overwinning vanuit Laon

HAALDEREN - Het was de Comb. Weijers die de snelste duif thuis had vanuit Laon (298 km) bij De Vliegende Post uit Haalderen waar 12 deelnemers gezamenlijk 141 duiven inkorfden.

Uitslag als volgt:

Comb.Weijers 23 mee 6 pr. 1,4,19,21,30,31.

Dirk Peters 10 mee 6 pr. 2,15,23,24,27,28.

H.J. de Wijse 17 mee 9 pr. 3,10,12,17,20,26,29,32,33.

Comb. Muller de Wijse 10 mee 4 pr. 5,7,13,18.

René van Zadelhoff 10 mee 7 pr. 6,8,9,14,16,22,35.

H.J.A. Leemreise 16 mee 2 pr. 11,36.

Chr. Graven 9 mee 2 pr. 25,34.

René van Zadelhoff niet te stoppen op de eendaagse fondvluchten

HAALDEREN - Het was weer René van Zadelhoff, die voor de derde keer op rij de overwinning kon vieren vanuit Chateaudun (535 km) waar negen deelnemers 59 duiven inkorfden bij De Vliegende Post uit Haalderen.

De uitslag als volgt:

René van Zadelhoff 10 mee 5 pr. 1,5,8,9,11.

Dirk Peters 9 mee 2 pr. 2,6.

H.J.A. Leemreise 2 mee 2 pr. 3,14.

Chr. Graven 6 mee 3 pr. 4,7,10.

Comb. Weijers 9 mee 2 pr. 12,15.

Th.Rutjes 7 mee 1 pr. 13.

School's Cool op zoek naar geduldige mentoren

LINGEWAARD - School’s Cool Lingewaard zoekt vrijwillige mentoren voor vijf kinderen tussen de 12 en 14 jaar die in Huissen en Gendt wonen.

Mentoren bezoeken de kinderen wekelijks thuis, zo’n anderhalf uur. Naast aandacht voor schoolse zaken staat voorop dat het met het kind goed gaat. Dankzij individuele coaching is er meer kans op betere leerresultaten, overgaan naar het volgende leerjaar en voorkomen dat de leerlingen vroegtijdig school verlaten. De meeste van de vijf kinderen starten in de brugklas en deze grote verandering is voor hen erg spannend. Mentoren kunnen een kind wegwijs maken in het voortgezet onderwijs. Inhoudelijke vakkennis is niet nodig, het is geen bijles. Enthousiasme, inlevingsvermogen en geduld zijn belangrijke voorwaarden. Aanmelden via: info@schoolscoollingewaard.nl of bel naar Heidy Daatzelaar 06 39213585 of Daniëlle van Deutekom 06 57214070.

Deelname De Ward Nationaal Kampioenschap

Jon, Liz en Twan (foto: Sander Baas)

BEMMEL - Drie zwemmers van zwemvereniging De Ward hebben verdienstelijk deelgenomen aan de Nederlandse Junioren & Jeugdkampioenschappen Lange Baan in Eindhoven. Zijn kwamen in totaal op negen afstanden in actie.

Liz Veltman kwam uit op liefst zes afstanden. Op de 50m vrije slag eindigde zij als tiende en verbeterde haar persoonlijk record op deze afstand met een halve seconde. Op de 100m vrije slag zwom zij naar een zesde plek met een persoonlijke verbetering van één seconde. Op de 200m vrije slag eindigde zij op de dertiende plaats. Het uitkomen op de 400m vrije slag betekende weer een tiende plek in de eindklassering. Op de 50m vlinderslag eindigde zij knap als vierde van Nederland en verbeterde ook hier haar persoonlijke beste tijd. Tenslotte eindigde zij op de 400m wisselslag zesde en verbeterde op deze afstand zowel ondertussen haar tijd op de 100m vlinderslag als de eindtijd op de 400m wisselslag met liefst zeventien seconden.

Jon de Wit kwam op zijn beurt uit op twee afstanden. Op de 100m rugslag eindigde hij als negentiende en op de 200m rugslag tikte hij uiteindelijk als 22e in de eindrangschikking aan. Tenslotte kwam ook Twan van Engen uit op de 200m rugslag. Op deze afstand eindigde hij als achttiende.

Nieuwe koningen en eerste jeugdkoningin Gilden Huissen

Nina eerste jeugdkoningin (foto: T. Kersten Gilden Huissen) T. Kersten Gilden Huissen

HUISSEN - Zondag 1 juli vond de strijd om het koningschap weer plaats bij de Huissense Gilden. Dit gebeurde op het Raadhuisplein in Huissen. Allereerst t was het prijsschieten, daar kan iedere gildebroeder en de buitengewone leden van de gilden aan deelnemen.

Degene die de vleugels, kop, staart en dan als laatste de romp eraf schoot werd beloond met een prijs. De jeugdleden streden ook voor hun jeugdkoningschap. Sinds kort kunnen er ook meiden lid worden van de gilden, en Nina -als eerste meisje bij de gilden- schoot de klos eraf. Voor het eerst in de geschiedenis van de 500-jarige gilden is er een jeugdkoningin.

Nieuwe koningen (foto: T. Kersten Gilden Huissen) Foto: T. Kersten Gilden Huissen

Nina Stipkes is de eerste jeugdkoningin van het Antoniusvendel. De strijd om het koningschap bij het Laurentiusgilden duurde even, Ivan Matthijssen had 199 schoten nodig om de klos eraf te schieten. Hij is nu voor de derde maal achtereen koning, en daarmee keizer. Bij het Gangulphusgilde hadden de zeven kandidaten niet zoveel kogels nodig om de klos eraf te schieten, na 64 schoten viel de in stukken geschoten klos naar beneden. Jan Könning was degene bij wie de klos naar beneden viel. Zie ook www.gildenhuissen.nl.

Veilig zwemmen in natuurwater

REGIO - Het zuiden van de provincie Gelderland is een zeer waterrijk gebied en het herbergt veel recreatiegebieden met eigen zwembaden of oppervlaktewater waarin gezwommen mag worden. Volop waterpret dus!

In Nederland loopt het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober. Tijdens het badseizoen worden de officieel aangewezen zwemplekken regelmatig onderzocht op verontreinigingen. Het meetpunt ligt op de plaats waar de meeste zwemmers worden verwacht óf waar het risico op verontreiniging het grootst is. Alle locaties worden minimaal 1 keer per maand onderzocht en de locaties die een aanvaardbare of slechte zwemwaterkwaliteit hebben 1 keer per 2 weken.

Een overzicht van de officieel aangewezen zwemwaterlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl. Het is aan te raden om alleen hier te zwemmen omdat daar de waterkwaliteit en de fysieke veiligheid in de gaten worden gehouden. Laat je in ieder geval niet verleiden om een verfrissende duik te nemen in onze rivieren en kanalen. Dit is levensgevaarlijk en je riskeert een boete.

Barbecue jij brandveilig?

REGIO - De vakantieperiode is bijna begonnen! En als het meezit, hoort daar mooi weer bij. Veel mensen steken dan graag de barbecue aan, in de tuin of bij de tent of caravan. Gelukkig gaat het meestal goed.

Maar wat doe je als de brandende barbecue omvalt of iemand vindt dat de barbecue niet snel genoeg brandt en er spiritus bij gooit? Lees hier tips om veilig te barbecueën.

Neem de tijd, reken op minstens een half uur. Zodra de kolen gloeien, dus niet meer vlammen, kunnen de spiesjes erop.Ga nooit in huis barbecueën. Gloeiend houtskool geeft veel koolmonoxide af. Je loopt dan het gevaar op koolmonoxidevergiftiging!Plaats de barbecue op een vlakke ondergrond. Zorg dat de barbecue niet omver kan worden gelopen. Scherm de barbecue af met een windscherm of kies een windvrije plaats, en houd rekening met de windrichting (overwaaien van vonken). Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de barbecue. Je kunt niet overal zomaar barbecueën. Houd je aan de plaatselijke regels.

Meer tips: https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/barbecueen.

Stille-retraitedag Ressen

RESSEN - Pleisterplaats Ressen biedt om de maand een retraitedag en dat blijken voor een diverse mensen waardevolle en inspirerende dagen.

Op verzoek van een aantal mensen organiseert de commissie Pleisterplaats op 14 juli een Stiltedag. U begrijpt dat er die dag – nog meer dan op de andere retraitedagen – veel ruimte is voor stilte. Op deze dag is er bijvoorbeeld ruimte voor meditatie in de kerk, wandelmeditatie, creatieve werkvormen in de stilte en zijn er diverse mogelijkheden om individueel aan de hand van een tekst of kunstwerk de stilte te ontdekken als ruimte voor de ziel.

De dag is van 10:30 tot 16:00 uur (inloop vanaf 10:00 uur). De kosten bedragen 15 euro per persoon, koffie/thee en soep is inbegrepen. Graag een lunchpakketje en makkelijke schoenen meenemen. Meer informatie en opgave bij Winny Eijbersen (pleisterplaatsressen@4-plek.nl / 06 14894540)

Natuurliefhebbers en camerafreaks gezocht

LINGEWAARD - Voor een nieuw project - dat voor nu het beste omschreven kan worden als een Lingewaardse versie van de natuurfilm De Nieuwe Wildernis - is de harmonie Angeren op zoek naar mensen die hun prachtige foto's of videobeelden willen delen met een groter publiek. De première staat gepland voor mei 2019, maar om bijvoorbeeld de Vier Jaargetijden van Lingewaard in beeld te kunnen brengen zijn de voorbereidingen inmiddels gestart.

De 4 Jaargetijden is één idee waar aan gedacht wordt, maar men staat open voor alle goede ideeën. "Het lijkt ons ook gaaf om bijvoorbeeld drone-beelden te kunnen vertonen van het Pannerdens Kanaal als deze bij hoog water buiten haar oevers treedt", aldus Tom namens de projectgroep. "Of als iemand fan is van een specifieke vogelsoort en daar mooie beelden van wil maken, dan kan dat supertof worden. Met het orkest zoeken we daar passende muziek bij."

"Er zijn vast mensen in Lingewaard die film/fotografie als hobby hebben. En net als bij sporten wordt het makkelijker en leuker als je een doel hebt", vult Kitty aan. "Deze mensen roepen wij op om dit project als doel te zien. Het is ook een mooie gelegenheid om je hobby aan een groter publiek te showen. Zie het als een expositie en dan ook nog met live-muziek erbij zoals ook het Metropole Orkest live speelde bij De Nieuwe Wildernis. De Oostvaardersplassen worden alleen vervangen door onze mooie gemeente Lingewaard.”

"Denk jij een bijdrage te kunnen leveren aan dit project met mooie beelden, neem dan contact op met de projectgroep via tom@smitsfamily.nl (06 81152062)."

W. Geurtz & Zn pakken laatste Midfondvlucht Nanteuil

W. Geurtz & Zn (foto: Hans Driessen)

DOORNENBURG - Het seizoen voor de oude duiven vliegt voorbij en met de vlucht van Nanteuil op 7 juli werd de midfond (vluchten van 300-400 km) afgesloten.

Hieraan deden tachtig duiven mee van negen liefhebbers en werden gelost om half 8.

W. Geurtz & Zn 10 mee 1 pr. 1 .
Nissen & Vermaas 15 mee 10 pr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 17, 19
Van Olderen & Meuwsen 10 mee 4 pr. 6, 11, 18, 20
H. v. Hal 10 mee 2 pr. 7, 13
G. Peters 7 mee 1 pr. 14
P.C. Engelen 9 mee 2 pr. 15, 16

De Ford Fiesta Sprint Cup trok afgelopen weekend naar Zolder (België)!

ELST - Het weekend van zaterdag 30 juni stond het tweede raceweekend van de Ford Fiesta Sprint Cup op het programma. Op het circuit van Zolder werd de 'Zolder Superprix' verreden. Het Ford Wensink Racing Team met coureur Liroy Stuart stond ook aan de start om weer een gooi te doen naar een plaats op het podium.

Op donderdag 28 juni tijdens de internationale trainingssessie was Liroy Stuart van het hele veld de snelste. Aan deze trainingssessie deden ook de coureurs van de Ford Fiesta Sprint Cup België mee en ook zij kwamen niet aan de tijd van Liroy, die een halve seconde voor bleef op de rest.

De succesvolle trainingssessie was geen garantie voor een goede eindklassering in de eerste race van het weekend. De auto van Stuart kampte met een aantal technische problemen waaronder olielekkage en verlies van turbodruk. Liroy moest alle zeilen bijzetten om te strijden voor een goed resultaat. Toch behaalde Liroy door zijn ervaring een mooie tweede plek achter Laurens de Wit.

De tweede race werd een ander verhaal. Na een aantal rondjes moest Liroy de auto noodgedwongen aan de kant zetten om grotere schade te voorkomen. Hierdoor werd de finish van de tweede race niet bereikt. Naast Liroy hadden ook een aantal andere coureurs problemen met hun auto.

Liroy Stuart over het raceweekend in Zolder: "Tijdens de trainingen voelde de auto heel goed. Ik ging als een speer en had veel vertrouwen. Helaas kampten we tijdens de races met een aantal technische problemen waardoor ik niet het maximale eruit kon halen. We moeten nog uitzoeken wat de oorzaak precies is maar ik heb er vertrouwen in dat we de oorzaak snel vinden. We hadden tussen de twee races te weinig tijd om de problemen te verhelpen, waardoor ik de tweede race voortijdig moest staken. Maar met de vorm zit het wel goed, dus ik kijk uit naar de volgende races!"

Het volgende raceweekend staat gepland van 17 tot en met 19 augustus in Assen. Dan gaat de Ford Fiesta Sprint Cup verder tijdens de Gamma Racing Days op het TT circuit van Assen. Dat belooft een spektakel te worden

Toneelgroep Mozaïek Angeren

ANGEREN - Toneelgroep Mozaïek Angeren heeft het toneelseizoen 2017-2018 op een heel leuke manier afgesloten.

Dankzij de familie Kuster en met behulp van enkele vrijwilligers, is het een gezellige middag geworden. Na het nuttigen van koffie of thee werd een bezoek gebracht aan de in de buurt gelegen bijzondere Mongoolse camping. Door de eigenaar werd op een duidelijke en interessante manier uitleg gegeven over het hoe en waarom van het ontstaan van deze camping. Na terugkomst bij de familie Kuster liet men de frisse drankje goed smaken. Inmiddels werd ook de barbecue opgewarmd voor heerlijke hapje bij eveneens lekkere salades.

Na enkele uren gezellig bijgekletst te hebben ging iedereen voldaan naar huis in de wetenschap dat de sfeer in de groep uitstekend is, wat ook vrij logisch is na zo een geslaagd toneel seizoen met twee actieve en enthousiaste nieuwe speelsters. Dankzij de aanmelding van deze 2 speelsters heeft Mozaïek in 2018 een prachtig blijspel op de planken kunnen zetten wat veel aandacht trok.

"Ook voor 2019 hebben we er veel vertrouwen in, dat we weer een eigentijds blijspel kunnen opvoeren, mede dankzij de aanmelding van een verrassen nieuw lid. De planning voor de opvoering in 2019 is 6 en 7 april. Voor dit jaar zijn we nog op zoek naar een enthousiaste souffleur. Lijkt jouw dat wat en wil je het het komende seizoen (dat eind augustus begint) iedere maandag avond een ontspannen avond beleven? Geef je dan zo snel mogelijk op bij Door Mom 026 3252094. Voor het seizoen 2019-2020 zijn we dringend op zoek naar mannelijke spelers."

Kunstlokaal zoekt nieuwe vorm

Keramisch object (foto: Gradi Schoenmakers) Foto: Gradi Schoenmakers

BEMMEL - Het 'Kunstlokaal' is een initiatief van een groep lokale kunstenaars, verenigd in de Kunstgroep Bemmel.

"Eind maart 2018 kregen wij de beschikking over het leegstaande winkelpand aan de promenade in De Assenburg waar 'Vis en Kip' was gevestigd. Vol enthousiasme waren we er opnieuw in geslaagd om met eenvoudige middelen de ruimte opnieuw in te richten als een gezellige expositieruimte. Inmiddels was dit de derde locatie van het Kunstlokaal, waar we met medewerking van de verhuurder gebruik van konden maken, zolang er geen nieuwe huurder was gevonden. Dat de economie opveert, is ook in Bemmel te merken: er is een ondernemer die belangstelling heeft voor de winkel. Dus moet Kunstgroep Bemmel deze plek in hartje Bemmel na slechts vier maanden weer verlaten.

Het is zeker niet zo dat met het verdwijnen van de galerie de Kunstgroep Bemmel ter ziele gaat. Wij gaan op zoek naar een nieuwe ruimte en nieuwe vormen om onze liefde voor de kunst te delen. U kunt onze activiteiten volgen op de website www.kunstlokaalbemmel.nl. Maak gebruik van de laatste gelegenheid op 14 juli om het werk van de Kunstgroep Bemmel en onze gastkunstenaar Gerda Berns te bekijken. Wij zijn geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Toegang is geheel vrijblijvend en gratis."

deBol is er weer bij!

Intocht N4D 2017 (foto: Marga Wouters) Foto: Marga Wouters

BEMMEL - Natuurlijk staat deBOL weer langs de routes bij editie 102 van de Nijmeegse 4Daagse. Voor de veertiende keer op rij zullen de dames van deBol bij de Nijmeegse 4Daagse iedere dag langs de routes staan om alle wandelaars aan te moedigen en te steunen.

"In 2005 werd het plan geboren om iedere dag langs de route te gaan staan om alle bekenden uit de gemeente Lingewaard en omgeving aan te gaan moedigen. Dat plan is uitgegroeid tot een inmiddels jaarlijks feest van herkenning en we spreken iedere dag weer af met alle wandelaars dat wij de volgende dag weer willen zien, het 'tot morgen in' …. Is een kreet geworden die bij ons in alle talen binnenkomt.

Op dinsdag 17 juli zal het groot feest in Bemmel zijn want wij hoeven niet allemaal voor dag en dauw meer op, maar we gaan vanaf 10.00 uur alle lopers aanmoedigen op de Dorpsstraat ter hoogte van de Kinkelenburglaan en natuurlijk maken we er een oergezellig feestje van. Wij hopen dat we de recordhouder Bert van der Lans, onze 100ste Vriend van deBol, mogen ontvangen. Bert gaat voor de 71ste keer lopen en wij wensen hem, onze wandelaars uit Lingewaard en al die andere duizenden wandelaars veel succes, maar ook heel veel plezier, toe.

Op woensdag staan de 'Bolletjes' in Weurt, donderdag in Berg en Dal en natuurlijk op vrijdag op de Via Gladiola. Met deBol op pad = puur genieten … en dat moet iedere 4Daagse loper dan ook vooral doen: genieten! Wij kijken naar jullie uit. Meer iinformatie staat op www.debolbemmel.nl."

Oorbel gevonden

HUISSEN - Een alerte inwoner van Huissen heeft in de week van 18 juni deze oorbel gevonden.

Meneer loopt dagelijks hetzelfde rondje en vond deze oorbel in de Langestraat. Bent u deze oorbel verloren? Neemt u dan contact op met onze redactie 0481 464770. Dan brengen wij u in contact met de vinder.

P.C. Engelen pakt zware vlucht vanuit Bourges

DOORNENBURG - Op 7 juli stond er een dagfondvlucht op het programma vanuit Bourges (591 km).

Hieraan deden vijftig duiven mee van acht liefhebbers en werden gelost om 6.50 uur.

P.C. Engelen 4 mee 1 pr. 1
Nissen & Vermaas 5 mee 2 pr. 2, 9.
Van Olderen & Meuwsen 15 mee 5 pr. 3, 4, 6, 8, 12
W. Geurtz & Zn 10 mee 2 pr. 5, 11
J. Buys 10 mee 1 pr. 7
J. Pauwelsen 3 mee 2 pr. 10, 13

Helpt u ze oversteken?

HUISSEN - De verkeersbrigade Huissen-Zand heeft grote behoefte aan verkeersbrigadiers om de kinderen veilig te laten oversteken op de Karstraat ter hoogte van kapsalon Sjaak van Wissen (Karstraat-Zandsedwarsstraat).

De verkeersbrigade draagt bij aan de verkeersveiligheid van kinderen. Het brigadieren kost maximaal een half uurtje per week. "Wij laten de kinderen veilig oversteken om 8.00 - 8.25 uur naar school en 14.30 - 14.55 uur van school. De verkeersbrigade is een gezellige groep met enthousiaste ouders en vrijwilligers. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Wilt u zich aanmelden of heeft u behoefte aan meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Anne-Marie Mutter, coördinator verkeersbrigade, 06 53947859 of per e-mail a.mutter@live.nl."

Patrick en Chantal Engelen (foto: Engelen)

DOORNENBURG - Op 7 juli stond er een dagfondvlucht op het programma vanuit Bourges (591 km).

Hieraan deden vijftig duiven mee van acht liefhebbers en werden gelost om 6.50 uur.

P.C. Engelen 4 mee 1 pr. 1
Nissen & Vermaas 5 mee 2 pr. 2, 9.
Van Olderen & Meuwsen 15 mee 5 pr. 3, 4, 6, 8, 12
W. Geurtz & Zn 10 mee 2 pr. 5, 11
J. Buys 10 mee 1 pr. 7
J. Pauwelsen 3 mee 2 pr. 10, 13

9 / 26

10 / 26

11 / 26

12 / 26

13 / 26

14 / 26

Huissense Badminton Club

Zittend vooraan de drie kampioenen: Noah, Daan en Krishana (foto: Liesbeth Smolders) Foto: Liesbeth Smolders

HUISSEN - Op de laatste speelavond van het seizoen heeft de jeugd van de Huissense Badminton Club de laatste wedstrijden gespeeld van de laddercompetitie.

In deze competitie mag degene, die lager op de ladder staat, iemand uitdagen die hoger op de ladder staat. Wint hij of zij die wedstrijd dan wordt er geruild van plaats. Kampioen geworden is Daan, op de tweede plaats is Krishana geëindigd en op de derde plaats Noah. Op 20 augustus beginnen de trainingen weer en wel van 19.00 tot 20.00 uur.

Ook voor de senioren begint het nieuwe seizoen op maandag 20 augustus om 19.00 uur.

Sasa-zomerprogramma

ANGEREN - Vanwege de grote belangstelling vorig jaar is ook deze zomer het Dorpshuis zes weken lang iedere maandag open voor publiek.

Sasa biedt de senioren een afwisselend programma aan. Voor leden van de Sasa zijn de activiteiten een verlenging van het bestaande aanbod. De deelnemersbijdrage wordt automatisch afgeschreven. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Alle activiteiten gaan door bij voldoende deelname. Het programma is als volgt:

Op 16 juli, 23 juli, 30 juli en 13 augustus.

10.00 – 16.30 Open en gelegenheid tot koffie en thee

10.00 – 11.00 Gym, MBVO

11.00 – 12.00 Gym

13.30 – 15.00 Dynamic tennis

13.30 – 16.30 Kaarten (jokeren. klaverjassen en bridgen)

13.30 – 16.30 Koersbal

6 augustus In verband met Angerse kermis geen activiteiten van Sasa

Meer info op de website www.sasa-angeren.nl

Verrassende winnaar badmintontoernooi dorpshuis Angeren

Uitreiking eerste prijs (Foto: Benno Arends) Foto: Benno Arends

ANGEREN - Met Geert Mathijssen kreeg het jaarlijkse badmintontoernooi een verrassende winnaar. Waar hij het hele jaar een matig seizoen kende, wist hij nu op het juiste moment te pieken.

Door bij vlagen uitmuntend spel liet hij de concurrentie achter zich. Het werd een toernooi van verrassingen. De winnaar van vorig jaar, de het gehele jaar sterk spelende Robert Hageman, kwam er afgelopen vrijdag niet aan te pas. Eveneens verrassend was de derde plaats. Na jaren in de middenmoot te zijn geëindigd was het Paula Visser, die hierop op beslag wist te leggen. Uit handen van wedstrijdleider André Polman kreeg de winnaar de prachtige beker uitgereikt. Volgend jaar vindt de tiende editie van dit prestigieuze toernooi plaats.

Sasa-zomerprogramma

ANGEREN - Vanwege de grote belangstelling vorig jaar is ook deze zomer het Dorpshuis zes weken lang iedere maandag open voor publiek.

Sasa biedt de senioren een afwisselend programma aan. Voor leden van de Sasa zijn de activiteiten een verlenging van het bestaande aanbod. De deelnemersbijdrage wordt automatisch afgeschreven. Consumpties zijn voor eigen rekening.

Alle activiteiten gaan door bij voldoende deelname. Het programma is als volgt:

Op 16 juli, 23 juli, 30 juli en 13 augustus.

10.00 – 16.30 Open en gelegenheid tot koffie en thee

10.00 – 11.00 Gym, MBVO

11.00 – 12.00 Gym

13.30 – 15.00 Dynamic tennis

13.30 – 16.30 Kaarten (jokeren. klaverjassen en bridgen)

13.30 – 16.30 Koersbal

6 augustus In verband met Angerse kermis geen activiteiten van Sasa

Meer info op de website www.sasa-angeren.nl

Wegens succes opent Open Eetcafé Gendt een tweede avond haar deuren!

Deze vrijwilligers van Open Eetcafé gaan op maandag na de zomervakantie van start!

GENDT - Iedere donderdagavond kunnen inwoners van Gendt aanschuiven in Providentia om een vorkje mee te prikken. En daar wordt gretig gebruik van gemaakt. De vrijwilligers weten iedere week weer een heerlijke driegangen maaltijd voor de bezoekers voor te schotelen. Na de zomervakantie gaat het Eetcafé ook op de maandagavond van start.

Ruim twee jaar geleden opende het Open Eetcafé voor het eerst haar deuren, eerste om de week. Al snel bleek het een daverend succes en doken de enthousiaste vrijwilligers wekelijks de keuken in. Dat er voldoende belangstelling is, blijkt uit het feit dat het wekelijks vol zit met het maximum aantal deelnemers (24 personen). Dit betekent dat er steeds mensen teleurgesteld moeten worden die hier niet aan mee kunnen doen.

Gelukkig is er een groep nieuwe vrijwilligers bereid om een tweede avond met elkaar te organiseren. Op maandag 3 september start het Open Eetcafé met een extra wekelijkse avond. De bedoeling is dat, zo veel mogelijk verschillende mensen gebruik kunnen maken van deze activiteit. Er is nu een keuze tussen maandag en donderdag.

De vrijwilligers hebben nu even vakantie, maar op donderdag 30 augustus of 3 september bent u weer welkom in de zaal van Providentia in Gendt. De zaal gaat om 17.00 uur open en de maaltijd begint om 17.30 uur. Aanmelden kan via het Meldpunt van Stichting Welzijn Lingewaard: 088 2552555. Kosten zijn vier euro per persoon.

Warmte rondom Exodustocht

Delegatie wandelaars uit Putten bij ceremonie Massagraf (foto: Wim Woudt,) Foto: Wim Woudt, de foto is vrij van rechten

BETUWE - Op zaterdag 30 juni vond de achtste Exoduswandeltocht plaats. Vanaf 6.00 uur waren de eerste lange afstandlopers al onderweg. Hiermee werd door de marsleiding succesvol ingespeeld op de verwachte hoge temperaturen.

Op de rustposten onderweg kwamen de wandelaars dus ook vaak eerder door. De Heuvel draaide op volle toeren, evenals het Dijkmagazijn in Elden, de Golfboer bij de Praets en de Korenmaat. Positief was ook het groeiend aantal kinderen dat kennismaakte via (groot)ouders met de 5 of 10 kilometer. Huissen-Centrum was een en al vertier. Vanaf het podium weerklonk passende muziek over de markt. Ook bij Big Fish gaven de doedelzakspelers hun sfeervolle geluid ten gehore.

In de ochtend was weer de ceremonie bij het Ere-Massagraf. Diverse organisaties legden er bloemstukken. Bijzonder was de legging door het Exoduscomité en de Royal British Legion van zowel de Marigold als de Poppy.

In de avond werd weer duidelijk dat de Exodustocht een stabiele factor is in wandelland: de tocht telde meer dan 1500 wandelaars die van heinde en verre kwamen. Er zijn mooie impressies gemaakt. "We zijn blij met alle steun en warmte van de wandelaars op deze zonnige dag. Kijk hiervoor op www.exodustocht.nl."

Veel publiek bij afsluitconcert Volharding

Slagwerkgroep en A-orkest (foto: Henk Sluiter) Foto: Henk Sluiter

HUISSEN - Zoals ieder jaar hebben alle muzikanten van de (jeugd)slagwerkgroep en A-orkest van Volharding uit Huissen meegedaan aan het afsluitconcert voor dit seizoen.

Dit jaar was ervoor gekozen om dit in het Zandse Kerkgebouw te doen. Op het moment dat wij dit besloten konden wij niet bevroeden dat deze keuze zo goed zou uitpakken, want buiten stond de zon hoog aan de hemel, waardoor het kwik tot boven de 25 graden steeg.

Het middenschip was helemaal gevuld met het aanwezige publiek. Klokslag 11.00 uur beet de slagwerkgroep het spits af met een prachtig melodisch stuk. Daarna was het de beurt aan het A-orkest onder leiding van enthousiaste dirigent Casper Braafhart. Zo werd tot de pauze het publiek om en om getrakteerd op mooie muziek. In de pauze was er voor iedereen de mogelijkheid om een kijkje te nemen naar de voortgang van de verbouwing. Ook leden van de Stichting Zandse Kerkgebouw waren uiterst tevreden over de belangstelling.

Na de pauze was het de beurt aan de jeugdslagwerkgroep. Deze jonge groep vermaakte het publiek met drie stukken waarmee ze hadden meegedaan aan de Sla-je-slag-cup. Daarna werd het concert afgesloten met enkele stukken van het A-orkest. Na afloop had Richard Nijenhuis gezorgd voor een koelkast met drankjes voor muzikanten en medewerkers van deze morgen. De actie van Richard werd door alle aanwezigen zeer op prijs gesteld en zo werd het nog een gezellige nazit in het kerkgebouw. De voorzitter wenste tenslotte iedereen een prettige vakantie.

'Haal de wereld in huis'

REGIO - Thomas uit Brazilië zoekt een gastgezin in Gelderland. Op 25 augustus is het voor verschillende buitenlandse studenten zover: ze komen naar Nederland voor een uitwisseling via het High School Holland programma van Travel Active. De 17-jarige Thomas komt naar Nederland met uitwisselingsorganisatie Travel Active en hij is ingedeeld in de provincie Gelderland. We zijn daarom op zoek naar een gastgezin dat het leuk vindt om hem een warm thuis te bieden.

Thomas stelt zich voor: "Mijn naam is Thomas en ik ben 17 jaar. Ik kom uit Brazilië en woon daar in een dorp in de staat São Paulo samen met mijn vader Hans en mijn moeder Zulmira. Mijn vader is Nederlands en ik heb ook familie in Nederland wonen. Hierdoor heb ik al een beetje van de Nederlandse cultuur tijdens mijn opvoeding meegekregen. Ik weet dus al dat er veel aardappelen worden gegeten en gelukkig hou ik daar ook erg van! Ook ben ik er al aan gewend om veel te fietsen, want ik fiets nu al overal heen. Nu zal ik ook iets meer over mijzelf vertellen. Ik ben dol op sport, om te doen en ernaar te kijken! Vooral voetbal en basketbal doe ik graag en om naar te kijken vind ik Formule 1 ook erg cool."

Bent u geschikt als gastgezin? Veel gastgezinnen die deelnemen aan het programma zijn nieuwsgierig naar de leefgewoonten van iemand uit een ander land of vinden het leuk om ook hun eigen kinderen een stukje buitenlandse cultuur mee te geven. U draagt bij aan een onvergetelijke ervaring voor uw gezin, maar ook voor de internationale student die zijn/haar eigen horizon enorm verbreedt. Tijdens het verblijf in Nederland staan de studenten en gastgezinnen onder begeleiding van een regio-coördinator van Travel Active.

Bij een culturele uitwisseling gaat het vooral om de betrouwbaarheid, gezelligheid en het enthousiasme binnenshuis. Travel Active vindt het belangrijk dat u als gezin open staat voor een andere cultuur en een culturele ervaring.

Wilt u Thomas, of een andere internationale student, een thuis bieden? Neem dan contact op met het High School Holland team van Travel Active: 020 7372062 of e-mail: highschoolholland@travelactive.org of via de regio-coördinator Gelderland: Angela van Leuveren, 06 22480106.

Op de website https://www.travelactive.nl/high-school-holland staat meer informatie over het worden van gastgezin en stellen onze internationale studenten zich voor!

Open repetitie voor muzikanten

OOSTERHOUT - Speel je een muziekinstrument of heb je in het verleden gespeeld maar ligt je instrument al jaren in de kast te verstoffen? Lijkt het je leuk om (weer) eens een avondje samen met anderen te spelen? Kom dan op vrijdagavond 14 september naar de open repetitie van muziekvereniging Con Amore in Oosterhout.

Meld je uiterlijk 6 september aan via info@conamore-oosterhout.nl en we sturen je bladmuziek toe. Vermeld dan meteen even welk instrument je speelt en of je een eigen instrument hebt. Bij onze muziekvereniging kun je terecht met een blaasinstrument (hout of koper) of slagwerk. De leeftijd van onze muzikanten varieert van 8 -71 jaar.

Je bent van harte welkom! Van 18.45-19.45 repeteert Opleidingsorkest Wit Lof. Vereist niveau: A of minstens 2 jaar les/ervaring in een orkest; Van 20.00-22.15 (incl. pauze) repeteert Con Amore. Vereist niveau: B of minstens 5 jaar les/ervaring in een orkest.

Wat langer meespelen? We vinden het leuk om op 14 september ons orkest eenmalig open te stellen voor iedereen die eens mee wil spelen. Mocht je de smaak te pakken hebben gekregen dan is het na overleg mogelijk om meteen in te stromen en mee te doen aan de voorbereidingen van ons Winterconcert op 15 en 16 december. Het thema is ‘Top 2000’ .

Liever eerst luisteren? Dat kan natuurlijk ook. Gezellig als je komt! Interesse in onze muziekvereniging? Kijk ook op onze facebookpagina Muziekvereniging Con Amore of op de website www.conamore-oosterhout.nl.

Vlooienmarkt in Duiven

DUIVEN - Op het Horstenpark aan de Horstenparklaan 4 is zondag 22 juli van 10-17 uur een terugkerend evenement: de vlooien- en kofferbakmarkt. Deze is de derde openluchtmarkt van het seizoen.

Het is een grote openluchtvlooienmarkt met veel particulieren deelnemers, georganiseerd door Animo Vlooienmarkten. Er zijn dan weer veel kramen en grondplaatsen waar tweedehands, antiek, curiosa, snuiserijen, brocante, huisraad en kleding te koop aangeboden. Leuk als bezoeker om te komen snuffelen, of als u nog overtollige spullen heeft en deze te koop wilt aanbieden, huur dan ook een kraam. Een kraam is 4 meter met dakje en kost 25 euro. Grondplaatsen met auto 12,50 euro en met auto-aanhanger 15 euro. Deze kunt u boeken via www.animo-vlooienmarkten.nl of 06 39108152.

De entree is 3,00 voor volwassenen en voor 65+ 2,50 euro; kinderen tot 12 jaar onder begeleiding gratis! Het theehuis zorgt voor de catering en een leuk terras.

Alle data van de openluchtvlooienmarkten van Animo op het Horstenpark zijn zondag 22 juli en zondag 19 aug en zondag 30 september.

Stichting Leergeld helpt kinderen in Nederland

BETUWE - Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

De stichting geeft financiële ondersteuning aan de ouders zodat kinderen tussen vier en achttien jaar kunnen participeren in het sociale leven en op school. Hiervoor heeft de stichting geld nodig. Zo zijn er subsidies maar ook activiteiten zoals van de Rabobank die ons helpen door middel van donaties.

De Rabobank in Elst heeft van 1 februari tot en met 1 mei met alle collega’s zoveel mogelijk stappen gezet om deze uiteindelijk voor het goede doel om te zetten in een schenking. De medewerkers hebben gekozen voor: Stichting Leergeld Oost Betuwe. Voor elke 10.000 stappen werd 0,50 euro aan onze stichting gedoneerd. Uiteindelijk hebben de medewerkers van de Rabobank door het zetten van 41.100.000 stappen een bedrag van 2.055 euro opgehaald! Met deze donatie kunnen we weer een flink aantal kinderen blij maken. Op 14 juni heeft voorzitter Cor Hendriks de cheque in ontvangst mogen nemen.

Vleermuiswandeling Park Sonsbeek

ARNHEM - Op vrijdag 24 augustus is in het kader van de internationale 'Nacht van de Vleermuis' een vleermuiswandeling in het Arnhemse Park Sonsbeek georganiseerd. In Park Sonsbeek vliegen op mooie dagen vele tientallen vleermuizen. Er zijn hier ten minste zeven verschillende soorten waargenomen.

De wandeling wordt geleid door gidsen van de Vleermuiswerkgroep Gelderland. Ze laten met behulp van een 'batdetector' de ultrasone navigatiegeluiden horen en vertellen veel leuke weetjes over deze vliegende zoogdieren.

De wandeling is geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar en volwassenen. Helaas is de wandeling niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Aanmelden is verplicht, na aanmelding wordt de startlocatie aan u doorgegeven. Deelname is gratis. Aanmelden kan via VleermuisArnhem@hotmail.com. Er kunnen maximaal 30 deelnemers mee wandelen. Datum: vrijdag 24 augustus. Tijd: 20:15-22:15 uur

Kunstenaars in wording tijdens kunstproject Expositie Zonnekinderen.

Met trots presenteren de kinderen hun kunstwerken tijdens de expositie

LINGEWAARD - De afgelopen maand hebben de kinderen van Kinderopvang Zonnekinderen op BSO De Superster in Zevenaar en BSO De Wolkenwereld in Bemmel iedere week gewerkt aan verschillende kunstprojecten onder leiding van Cultuurcoach Mariëlle.

Maandag 25 en dinsdag 26 juni vond de eerste Expositie Zonnekinderen plaats op beide locaties. Dit kunstproject vond plaats op vier maandagen en vier dinsdagen, de kinderen konden zich hiervoor opgeven bij cultuurcoach Mariëlle. In de eerste week stond boetseren centraal, en volgenden de kinderen een workshop bij Ans Stronkman. De mooiste kunstwerken kwamen tot leven zoals uilen, huisjes, olifanten, bakjes en meer. De week erna maakten de kinderen kennis met de schilderkunsten van Keith Haring. De Cultuurcoach en collega Tessa vertelden over de schilder en zijn werk waarna de kinderen zelf een schilderij mochten maken. Velen lieten zich inspireren door de schilderijen van Keith Haring, anderen gingen geheel in hun eigen stijl aan het schilderen. Ook hierbij weer prachtige kunst!

De derde week gingen de kinderen aan de gang met telefoon-, digitale en spiegelreflexcamera’s. Ze leerden fotograferen vanuit kikkerperspectief en vogelperspectief en gingen daarna in en om de BSO’s helemaal los met de camera’s. De laatste bijeenkomst werden de afgedrukte foto’s versierd met verschillende materialen en hebben de kinderen een heuse Expositie opgesteld op hun BSO.

Ouders en kinderen konden in dit mini-museum alle gemaakte werken bewonderen en dat gebeurde! Een geslaagde eerste editie van ‘Expositie Zonnekinderen’!

13 MegaWatt!

Het drijvend zonnepark (foto: Stijn Tenten) Foto: Stijn Tenten

LINGEWAARD - Het Drijvend Zonnepark Lingewaard met 6.150 panelen op water levert op dit moment iedere dag ongeveer 13 megawatt stroom aan het elektriciteitsnet. 13.000.000 watt per dag!

Vorige week zijn de laatste zonnepanelen aangesloten op het elektriciteitsnet en leveren stroom uit mijn stopcontact. In ons project Drijvend Zonnepark Lingewaard zijn eind mei de laatste zonnepanelen geïnstalleerd. Het volledige park is nu gereed en de omgeving is weer in oude luister hersteld.

Wist u dat er op dit moment nergens in Nederland en ook niet in de rest van het vaste land van Europa een dergelijk groot drijvend zonnepark te vinden is? En wist u dat deze ontwikkeling een burgerinitiatief is? Ontwikkeld door inwoners uit de gemeente Lingewaard met als doel het produceren van lokaal duurzaam opgewekte elektriciteit.

Wilt u meer weten over dit project, of wilt u onze eigen stroom gebruiken voor uw apparaten? Kijkt u dan op www.drijvendzonneparklingewaard.nl.

De officiële opening van het zonnepark is gepland op 31 augustus. Hierna, op zaterdag 1 september tussen 10.00 en 13.00 uur, zal het open huis zijn waarbij iedereen welkom is om alles te zien over ons Drijvend Zonnepark Lingewaard. Informatie over Lingewaard Energie of lid worden, kijk op www.lingewaardenergie.nl.

Restaurant Loetje opent eerste filiaal in Nijmegen aan de Handelskade

NIJMEGEN - Restaurant Loetje bakt per vrijdag 6 juli ook haar bekende biefstukken voor het Nijmeegse publiek. Op die dag opent Loetje namelijk de deuren van haar nieuwste restaurant aan de Handelskade. Deze locatie in de nieuwe hippe wijk aan de Waal in de oudste stad van Nederland, wordt het vijftiende Loetje restaurant van Nederland. Loetje brengt zo een vleug van de Amsterdamse gastvrijheid én de befaamde biefstukken naar Nijmegen.Het nieuwe restaurant aan de Kraanstraat 214 biedt plaats aan zo'n 300 gasten, met 150 zitplaatsen binnen en 150 op het terras. Loetje heeft flink uitgepakt bij de verbouwing van het pand. Net zoals bij de andere Loetje vestigingen is interieurbureau Cabana verantwoordelijk voor het ontwerp en de interieurinrichting. De stijl van Cabana kenmerkt zich door een tijdloos design met industriële elementen en een warm en gastvrij gevoel.Zomers terras
Grenzend aan de binnenstad van Nijmegen en langs de rivier de Waal, heeft de gemeente Nijmegen het Waalfront gerealiseerd. Met ruim 2.000 woningen en diverse voorzieningen is dit een prachtig nieuw deel van de stad, dat zich onderscheidt door volop zicht op het water. Het pand van Loetje op de hoek van de Handelskade heeft volop buitenruimte en biedt zo een ideale locatie voor een zomers verblijf op het terras. Loetje Nijmegen is zeven dagen per week geopend vanaf 10.00 uur voor lunch, borrel en diner. Reserveren is mogelijk.

Omrijden
"Uit ervaring met de andere filialen weten we dat mensen omrijden voor onze biefstuk met jus die we in verschillende variaties op tafel zetten. Samen met witbrood, friet en salade blijft de biefstuk het handelsmerk van onze restaurants. Maar we hebben inmiddels ook veel andere heerlijke vis-, vlees- en vegetarische gerechten op de kaart. Allemaal even lekker en standaard gemaakt van kwaliteitsproducten", aldus CEO Mike van den Berg.

Open Podium bij Alzheimer Café Overbetuwe

ELST - Woensdag 18 juli vindt weer een bijeenkomst plaats van het Alzheimer Café Overbetuwe, een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun mantelzorgers, familie, professionals en andere belangstellenden. Kortom voor iedereen die in het dagelijks leven te maken heeft met dementie.

Vanavond zijn de bezoekers de deskundigen en gastsprekers die zelf het thema bepalen. Lees een gedicht voor, zing een lied of vertel iets over wat dementie voor jou betekent. Deel vanuit je hart wat je bezig houdt en inspireer elkaar daarmee. Dat hoeft niet zwaar en moeilijk te zijn. Met respect, humor en openheid besteden we deze avond aan dat wat er leeft onder onze bezoekers: wat houdt jou bezig en waar wil je meer over horen of vertellen?

Het Alzheimer Café vindt plaats in Cultureel Centrum de Wieken, Prinses Irenestraat 29 in Elst. U bent welkom vanaf 18.30 uur. Het programma duurt van 19.00 tot 20.30 uur en om 21.00 uur sluiten de deuren. De toegang is gratis, evenals de koffie en de thee. Vooraf aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: Annet Fleer, coördinator Alzheimer Café Overbetuwe, via 06-53544019 of alzheimercafe.overbetuwe@gmail.com.

Win een luchtballonvaart bij Chili & Ice in Arnhem

ARNHEM – Chili & Ice bekend van 'hot fashion for cool prices' biedt jonge dynamische en nette mode voor dames in de maten 34 tot en met 46. De winkels van Chili & Ice hangen vol met merkkleding, die voor iedereen betaalbaar is. Doordat Chili & Ice twee filialen heeft in Arnhem kan er beter ingespeeld worden op de wensen en behoefte van de klanten. Zo kan er gunstig worden ingekocht. Hierdoor kunt u als klant optimaal profiteren, legt eigenaresse Dagmar uit

Chili & Ice is een modezaak met voornamelijk dameskleding. Bovendien is er een leuk assortiment schoenen, laarzen, modieuze tassen en decoratie artikelen. Ook hiervan wordt de collectie constant aangevuld en het is de moeite waard om regelmatig eens binnen te kijken! Sinds kort verkopen zij ook kinderkleding, daarnaast is er ook een herencollectie. Dagmar heeft met haar goede kijk op kleding, voor Chili & Ice een enorm gevarieerde collectie weten samen te stellen met een aantal bekende merken.

Ballonactie 2018
Naast de betaalbare kleding en de lopende aanbiedingen om heeft Chili & Ice iets moois voor deze zomer. Iedere betalende klant in onze winkels maakt kans op een luchtballonvaart.
Bij elke besteding aan de kassa in één van onze winkels ontvangt u één invulkaart waarbij u kans maakt op een luchtballonvaart.

Chili & Ice
Arnhem-Noord: Winkelcentrum Presikhaaf Hanzestraat 86
Arnhem-Zuid Winkelcentrum Kronenburg Kronenburgpassage 129
Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe collectie of aanbiedingen volg Chili & Ice dan via facebookpagina: chili&ice of Instagram: chili.ice123.

Vaar naar de nieuwe natuur aan de Neder-Rijn

De Blauwe Bever vaart langs Rhenen richting Blauwe Kamer (foto: Stichting Rijnoevervaarten)

BETUWE - Safarischip De Blauwe Bever vaart op dinsdag 17 juli om 13.00 uur vanaf het Eiland van Maurik richting Rhenen. Onderweg zijn verschillende resultaten van de aanleg van nieuwe natuur langs de Rijn te zien.

Op weg naar natuurgebied Blauwe Kamer passeert het schip onder andere de Elster Buitenwaarden, Palmerswaard, Rhenen en de Tollewaard bij de Rijnbrug. Hier is de laatste jaren veel veranderd in de uiterwaarden. De gids vertelt er over. Bij de Blauwe Kamer aan de voet van de Grebbeberg gaan de deelnemers aan wal en maken een wandeling in het natuurgebied. De Blauwe Kamer bestond vorig jaar 25 jaar als natuurgebied en was het eerste project van de nieuwe natuur dat is gerealiseerd. Er zijn veel interessante planten en vogels te zien, waaronder een Lepelaarskolonie. De Blauwe Bever meert rond 17.00 uur af op het Eiland van Maurik. Voor meer informatie en/of reserveren: www.deblauwebever.nl/reserveren.

Ophalen oud papier Huissen

HUISSEN - Wandelsportvereniging Nooit te Ver haalt in de maand juli géén oud papier op de derde donderdag 19 juli in de wijk Johannahoeve Rietbaan en deel Brouwersland en de laatste donderdag 26 juli in de wijk De Kom en Kempke.

Zet op deze dagen het papier niet buiten. Verdere informatie staat in de afvalwijzer 2018.

Teambuilding verbroedert jong en oud

Ieder lid van Sebastianus werd ondergedompeld (foto: Kim de Vries) Foto: Kim de Vries

LINGEWAARD - Elk werkend lid van Sint-Sebastianus versterkt de samenwerkingsbanden door gezellig samen en tegen elkaar spellen te doen tijdens de teambuildingsdag! Deze teambuildingsdag was op zaterdag 31 mei.

Met een kopje koffie werden de leden ontvangen in de tuin van Theo en Dyo Nienhaus waar al snel de gezellige gesprekken ontstonden. Tijdens de groepsindeling werd je op leeftijd ingedeeld: erg leuk, want zo verbroederen zowel jong als oud goed met elkaar. Zo speelden de deelnemers onder andere een XXL-versie van het gezelschapsspel 'Stef Stuntpiloot'. De organisatie had dit super georganiseerd. Nadat bekend werd welk groepje de winst in de wacht had gesleept, was het tijd voor een broodje bal, kipsaté en salade. Rond de avonduren sprong iedereen het zwembad in. Iedereen - in gewone kleding of niet - moest aan het badwater geloven… Onder het genot van een drankje droogde iedereen weer op en keek men terug op een geslaagde dag. Die verbroedering, dat moet wel goed zijn gekomen op deze dag!

Van 6 juli tot en met 17 augustus in De Kijkruit Kunstenaar Hilde Kwint exposeert foto's

GENDT - "Mijn naam is Hilde Kwint, opgegroeid in Doornenburg en nu woonachtig in Gendt. Als kunstenaar werk ik in Arnhem en Doornenburg waar ik dagelijks bezig ben met schilderen en fotografie."

"Als kind was ik al bezig met het zien van de mooie elementen in de natuur en omgeving. Iedere dag was ik bezig om al het moois te vangen in tekeningen en schilderijen. De natuur met zijn kleuren en structuren inspireren mij door de emoties die ze losmaken en door de vele combinaties die mogelijk zijn. Door mijn oog voor detail zoom ik kleine onderdelen vanuit de natuur of omgeving uit tot abstracte vormen. De laatste jaren heb ik me meer toegelegd op fotografie. Deze expositie bestaat dan ook volledig uit foto’s. Mijn kunst kenmerkt zich door specifieke composities en kleurgebruik in combinatie met het inzoomen voorbij detail niveau. Vooral toevallige structuren en kleuren probeer ik te vangen in een mooie compositie waarbij ieder thema zijn eigen verhaal vertelt."

Expositieadres ( raammanifestatie ) Dorpstraat 21b Gendt

Weet de thuiswonende oudere Gendtenaar De Berichten wel te vinden? De Berichten 5 jaar op internet

Opening Kersenfeest Gendt 2018 (foto: De Berichten) Foto: De Berichten

GENDT - De Berichten is er voor het welzijn van de ouderen. Zij wil de senioren in Gendt en omgeving zoveel mogelijk op de hoogte houden van het lokale dorpsleven. Zij doet dit middels video’s. Deze kunnen de bewoners van Sint-Jozef Gendt op verschillende plaatsen in huis zien. De thuiswonende ouderen kunnen de video’s bekijken via de website van RijnWaal Zorggroep.

Het kabinet wil graag dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het aantal 75-plussers die alleen wonen stijgt enorm. CBS verwacht, ‘Tussen 1971 en 2015 is deze groep bijna 4,7 keer zo groot geworden, zodat er nu ruim een half miljoen alleenstaande 75-plussers zijn. Naar 2052 stijgt deze groep door tot bijna 1,3 miljoen personen.

Dit kabinetsbeleid was voor De Berichten de aanleiding om de door hun gemaakte video’s op internet te plaatsen. Onder ouderen is het internet gebruik sterk toegenomen. Hoeveel ouderen communiceren via Facebook met kinderen en kleinkinderen vandaag de dag? Onder 65- tot 75-jarigen is het tablet- en smartphonebezit ruim verdubbeld. Het bezit van smartphones nam tussen 2012 en 2016 toe van 24 naar 65 procent. De smart TV is ook zo’n nieuwe ontwikkeling. Met zo’n TV kun je YouTube kijken op je eigen TV.

Wilt u graag op de hoogte blijven van gebeurtenissen in uw omgeving, zoals bijvoorbeeld de opening van het kersenfeest, kijk dan op de website van RijnWaal Zorggroep, www.rijnwaal.nl ,op de pagina ‘RijnWaal in beeld’. Ook kun je oudere video’s zien in het archief op YouTube, De Berichten Gendt.

Uitbreiding jeu de boulesbaan bij De Minkhof

BEMMEL - Leef- en doeboerderij De Minkhof is een ontmoetingsplek voor senioren uit Lingewaard en omgeving die graag actief willen zijn binnen en buiten, alleen of samen met anderen. Een van de activiteiten die door veel van de senioren wordt gedaan is het spelen van een spelletje jeu de boules.

Zo'n twee jaar geleden is dankzij de financiële steun van een aantal Bemmelse ondernemers een jeu de boulesbaan aangelegd. In verband met het intensieve gebruik en om de mogelijkheid te creëren ook andere jeu de boulesverenigingen uit te nodigen een spelletje te komen spelen, was uitbreiding van de baan gewenst.

Evenals bij de aanleg zijn ook nu Fysiotherapie Fitpunt, Logopedie Roost Hermsen, sportcentrum De Schaapskooi, Derksen Financieel, Tweehuysen advies en adviesbureau Prospect bereid geweest dit financieel mogelijk te maken. De Minkhof dankt de ondernemers voor hun bijdrage en de firma Goris uit Doornenburg voor de uitvoering.

Sasa over de Linge en de Veluwe

Varen, varen! (Foto: Jaap Stienstra) Foto: Jaap Stienstra

ANGEREN - Op 12 juni was de jaarlijkse bustocht van Sasa. Er was erg veel belangstelling, 65 deelnemers konden met de bus mee die daarmee helemaal vol was.

De tocht ging naar Leerdam waar men aan boord ging van een rondvaartboot van Rederij Leerdam. De koffie en het gebak stond al klaar en terwijl het gezelschap daarvan genoot voer de boot over de Linge. Wat een ander uitzicht op de omgeving is dat, als je het vanaf het water bekijkt.

Na anderhalf uur was het tijd om weer in de bus te stappen die via binnendoor routes naar de Harskamp reed. In het restaurant werd een driegangenmaaltijd geserveerd, die met smaak werd gegeten. Het extra borreltje dat Sasa daarna aanbood werd niet afgeslagen. De reis ging verder over de Veluwe. De aanwezige boswachter gaf veel uitleg over de dieren, hun leefgewoonten en eigenaardigheden. Bij Paleis Het Loo kwam men de Angerse schaapskudde van Ronald Wijlhuizen tegen. Die zorgt daar dat de vegetatie op peil blijft. Uiteindelijk kwam de bus weer aan bij het Dorpshuis en ging men tevreden naar huis.

Weekmenu Bemmels afhaalpunt

BEMMEL - Op maandag 16 juli kunnen inwoners van heel Lingewaard tussen 17.00 en 18.00 uur het volgende menu afhalen: komkommersalade, lasagne en een toetje.

Deze maaltijd kost vier euro en wordt bereid door een enthousiaste groep vrijwilligers. Het afhaaladres is Cuperstraat 9 in Bemmel. Gevraagd wordt zelf drie afsluitbare bakjes mee te brengen! "Wilt u ook genieten van zo’n heerlijke verse maaltijd dan moet u zich wel van te voren even inschrijven via het SWL Meldpunt. Er is namelijk maar een beperkte hoeveelheid menu’s beschikbaar. Inschrijven kan op maandag - donderdag tussen 10.00 en 16.00 uur via tel. 088 2552555."

Het ‘Bemmels afhaalpunt’ is een initiatief van buurtbewoners in samenwerking met SWL. Voor meer informatie kan men contact opnemen met Wil van den Hurk (088 2552550).

24 / 26

Al is het een gevoelige snaar
Ook jij wordt op 11 juli 65 jaar
Liefs Natasja

Joëlle, Wendy en Kim,
na heel veel trainen gaan jullie de 4-daagse lopen wij wensen
jullie heel veel plezier en succes

Sjaak & Brigitte

Deze klusser wordt alweer 4 jaar
Luuk hartelijk gefeliciteerd en nog vele klussen
Oma Gerrie en Opa Cor
Uut Huissen

Op 9 juli dit jaar zijn Piet en Ank een gouden paar

Dikke kus van ons allemaal

Lieve Fiori,
Hartelijk gefeliciteerd met je
verjaardag, vier het maar lekker op Madeira!

Dikke kus van papa, mama,
Demi en poot Binck

7 jaar Matthé is feest!
Zo blij om dat te mogen vieren.

Liefs Michael & Marije, Frederike, Camèl, Milou en Marnick

11-07-2018 Hoera! Ongelooflijk maar echt waar onze (o)pa Ben en (o)ma Mariannne Cornelissen alweer 50 jaar een echtpaar!

Proficiat en veel liefs! Lisa, Esmée, Cas, Miranda, Robert-Jan en Tinja

"Hiep hiep hoera.
Dit stel was op 6 juli alweer
45 jaar getrouwd!!
Van harte gefeliciteerd.
Liefs van ons allemaal."

Hiep Hiep Hoera
Lianne mag 3 kaarsje uit blazen op 11 juli
Liefs Papa, Mama en Arie

Hoera Niek heeft Abraham gezien!

Het was een leuk feestje!

Hiep hiep hoera,
Jayden heeft zijn Diploma A.
Proficiat schat.
Opa Henny, Oma Diny en Woezel.

Na 4 jaar zon, zee en strand.
Zijn Ferdy, Fiona & Devin weer terug in Nederland.

Welkom thuis, Mama, Papa, Tim, Julia

Hoera, op 9 juli is onze pa en opa
87 jaar geworden!

Van harte gefeliciteerd van
ons allemaal.

Hiep Hiep Hoera
Op 25 Juli wordt O(ma)
80 Jaar
Van Harte Gefeliciteerd,
Ewald, Monique, Roy, Sabine & Rick

Hiep hiep hoera!
Gefeliciteerd met je verjaardag!
Dikke knuffel van Lisa en Danny!

Lieve Opa en Oma,
Gefeliciteerd met jullie 50 jarig huwelijk!
Geniet van deze bijzondere dag!
Liefs, Stijn, Riët, Mette, Fenne

Vakantie wereld zonder eind

Cabo Finisterra: het 'einde van de wereld'

HUISSEN - ‘Kon het maar altijd zo blijven. Wat is dit genieten’. Die bergen, die zonsondergang, een goed glas op een avondterras. Kon vakantie maar altijd duren. Maar vakantie duurt maar even (‘gelukkig’ zegt de een, ‘helaas’ de ander).

Vakantie is net als zo veel andere dingen in ons leven tijdelijk. Maar door jezelf de tijd te gunnen echt even alles los te laten, zijn er soms geweldige momenten van rust, ontspanning, samen-zijn, natuur, die langer doorduren dan het moment zelf. Het tijdelijke heeft een blijvende waarde.

Geloven doe je ook niet de hele dag, 24/7. Er zijn momenten die zich vullen met een geluksgevoel, met kracht, met meer dan het gewone. Op vakantie beleef je dezelfde dingen soms anders, zeg je het opeens met andere woorden. In Engelse kerkdiensten worden de gebeden niet afgesloten met de woorden ‘tot in de eeuwen der eeuwen / tot in alle eeuwigheid’ , maar : ‘world without end. Amen’.
Wat we hier met de viering afsluiten krijgt daardoor iets blijvends, eindeloos. Mooi als we zo de zomertijd mogen ervaren, of je nu ver weg gaat of dichtbij huis blijft. Momenten die blijvend zijn, van leven en liefde zonder einde (Matthijs Glastra, Protestantse gemeente Huissen)

Kerkdienst Protestantse gemeente Huissen

Zondag 15 juli 10.00 uur. Voorganger ds. Matthijs Glastra. Op vrijdagmiddag is de kerk open van 14 – 16 uur. U kunt vrijblijvend binnenlopen voor stilte, een gesprek en/of iets te drinken.

Rabobank clubactie

Zonnebloem Gendt

GENDT - "Wat waren wij als Zonnebloem Gendt blij verrast met de stemmen die wij hebben gekregen bij de Rabobank club actie. Wij willen een ieder die op ons heeft gestemd hartelijk danken. Met dit geld kunnen we nog meer organiseren in ons jubileumjaar."

"Mede daarvoor loopt er sinds 1 juli nog een actie. Bij de Coop Gendt kunt u uw lege flessen inleveren en het bonnetje doneren aan de Zonnebloem. Deze actie duurt tot 1 oktober. Nog even wat anders, de meeste mensen zullen de Zonnebloem ook zeker kennen via de Zonnebloemboot. Deze bootreis is voor een ieder die fysiek beperkt is een prachtige ervaring. Bent u geïnteresseerd en zou u wel wat informatie willen ontvangen hoe dit dan in zijn werk gaat dan kunt altijd contact opnemen met onze afdeling via secretariaat Zonnebloem Gendt, 0481 425258."

Zonnebloem high tea

HUISSEN - Wat hebben we het weer naar onze zin gehad. Twee grandioze middagen met een geweldig verzorgde Huissense Zonnebloem high tea.

"Op 4 en 5 juli waren we te gast bij de Albero Zorggroep te Angeren. Onze huisband Eigereid speelde de sterren weer van de hemel, al waren ze met het blote oog niet te zien doordat de zon zo genadeloos scheen. Heet weer was het buiten en binnen steeg het ook snel tot een kookpunt. omdat alle deelnemers zo enthousiast waren dat de vonken er vanaf spatten. Alles werd geblust met een grote hoeveelheid drank en daar werden heerlijke hapjes bij gegeten.

Na zoveel jaren blijft dit toch een van onze topdagen. Dank was er aan Zorggroep Albero, alle deelnemers, gasten en vrijwilligers en natuurlijk Eigereid.

Landelijke Open Imkerijdagen

BETUWE - In het weekend van 14 en 15 juli stellen Betuwse imkers hun bijenstal weer open voor publiek.

Iedereen kan er kennismaken met het werk van de imker en zien hoe honing wordt geoogst. Op www.bijenhouders.nl staat meer informatie over de activiteiten van de deelnemende imkers. Op zaterdag is een ieder welkom op: Caetshage 1, Culemborg van 10.30 tot 14.00 uur; Rijnbandijk 30, Maurik van 10.00 tot 16.00 uur; Aalsdijk 10, Asch van 10.00 tot 16.00 uur.

Op zondag op: Nieuwe Tielseweg 1A, Tiel van 10.00 tot 16.00 uur; Vogelenzangseweg 21, Lienden van 10.00 tot 16.00 uur; Aalsdijk 10, Asch van 10.00 tot 16.00 uur.

De Landelijke Open Imkerijdag wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse BijenhoudersVereniging in Wageningen: www.bijenhouders.nl.

Sponsor bedankt

Aanvoerder Rinus Kathmann overhandigt teamfoto aan Paul Derks, mede-eigenaar G.W.W. Derks (foto: Wilbert Fölker) Foto: Wilbert Fölker

BEMMEL - De JO15-1 van sportclub Bemmel wil de hoofdsponsor voor het teamweekend bedanken voor het ondersteunen van het team, zodat ze een geweldig toernooi hebben kunnen spelen in Duitsland.

Dit jaar waren G.W.W.Derks en Van de Pol Wegbebakening bereid om een helpende hand toe te steken. Om deze positief betrokken bedrijven te bedanken heeft het team Jo15-1 een teamfoto van Bemmel Jo15-1 overhandigd met alle namen van de spelers en staf erop!

Arnhemse Antilope kampioen in de overgangsklasse

Actiefoto (foto: Perry Wenno) Foto: Perry Wenno

ARNHEM - Rolstoelhockeyvereniging Arnhemse Antilope is kampioen geworden in de overgangsklasse.

De gezelligste vereniging uit Arnhem en omgeving speelt volgend jaar in de hoofdklasse van Nederland. Iedereen mag aan deze sport meedoen ook valide mensen, iedereen op hun eigen niveau. Wilt u een keer meetrainen dat kan. Neem contact op met bartarends24@gmail.com of bezoek www.Arnhemseantilope.nl.

Zonnebloem high tea

Feest (foto: Marijke Slootman) Foto: Marijke Slootman

HUISSEN - Wat hebben we het weer naar onze zin gehad. Twee grandioze middagen met een geweldig verzorgde Huissense Zonnebloem high tea.

"Op 4 en 5 juli waren we te gast bij de Albero Zorggroep te Angeren. Onze huisband Eigereid speelde de sterren weer van de hemel, al waren ze met het blote oog niet te zien doordat de zon zo genadeloos scheen. Heet weer was het buiten en binnen steeg het ook snel tot een kookpunt. omdat alle deelnemers zo enthousiast waren dat de vonken er vanaf spatten. Alles werd geblust met een grote hoeveelheid drank en daar werden heerlijke hapjes bij gegeten.

Na zoveel jaren blijft dit toch een van onze topdagen. Dank was er aan Zorggroep Albero, alle deelnemers, gasten en vrijwilligers en natuurlijk Eigereid.

Broer Cornelissen haalt met duif teletekst

Broer Cornelissen

LINGEWAARD - Op vrijdag 22 juli werden de duiven vanaf Perigueux gelost op een afstand van 843 kilometer. De duiven werden die dag om 14.00 uur gelost. Er waren 2662 duiven in concours in Afdeling 8.

De eerste duif arriveerde op zaterdag 23 luli om 07.45 uur bij Broer Cornelissen op het hok. Hij behaalde daarmee de eerste plek in de afdeling. De tweede duif van de afdeling arriveerde om 08.20 uur. Daarmee was Broer zeker van de eerste plaats en werd daarmee als zodanig vermeld op teletekst. Binnen de vereniging had hij met zijn eerste duif vier uur voorsprong op de nummer 2 J. v. Kalkeren. 3e H. de Wit, 4e. C. v. Ingen, 5e. P. Eeuwes, 6e. G. Bruggeman, 7e. W. Buijs, 8e. E. v. Aalten, 9e. Th. Peters.

Landelijke Open Imkerijdagen

BETUWE - In het weekend van 14 en 15 juli stellen Betuwse imkers hun bijenstal weer open voor publiek.

Iedereen kan er kennismaken met het werk van de imker en zien hoe honing wordt geoogst. Op www.bijenhouders.nl staat meer informatie over de activiteiten van de deelnemende imkers. Op zaterdag is een ieder welkom op: Caetshage 1, Culemborg van 10.30 tot 14.00 uur; Rijnbandijk 30, Maurik van 10.00 tot 16.00 uur; Aalsdijk 10, Asch van 10.00 tot 16.00 uur.

Op zondag op: Nieuwe Tielseweg 1A, Tiel van 10.00 tot 16.00 uur; Vogelenzangseweg 21, Lienden van 10.00 tot 16.00 uur; Aalsdijk 10, Asch van 10.00 tot 16.00 uur.

De Landelijke Open Imkerijdag wordt georganiseerd onder auspiciën van de Nederlandse BijenhoudersVereniging in Wageningen: www.bijenhouders.nl.