GN Berg en Dal Heumen Mook

6 januari 2018

GN Berg en Dal Heumen Mook 6 januari 2018


1 / 20

Voedselbank Groesbeek zoekt vrijwilligers

GROESBEEK - Bij de Voedselbank Groesbeek werken ongeveer 70 vrijwilligers. Iedereen heeft zijn eigen taak, vanuit verschillende motieven en achtergronden. Het doel dat ons bindt, is dat wij ons willen inzetten voor mensen die onder het bijstandsniveau leven.

Er wordt hard gewerkt om de deelnemers wekelijks een gratis voedselpakket te kunnen geven. Om dit te kunnen realiseren, zorgen de vrijwilligers iedere week opnieuw voor de werving van voedsel, logistieke stromen, opslag en registratie, koelketenbewaking, deelnemersadministratie en alles wat er komt kijken om wekelijks een voedselpakket te kunnen uitreiken aan alle klanten.

"Wij geven wekelijks zo’n 75 levensmiddelen pakketten uit aan gezinnen die onder het bestaansminimum leven. Voor het samenstellen en uitgeven van de pakketten zoeken wij voor ons uitgiftepunt in Groesbeek twee vrijwilligers. Wat vragen wij: je werkt eens per twee weken een vrijdagochtend van 9:30 tot 13:00 uur. Cliëntgerichtheid, saamhorigheid, betrokkenheid en het hart op de juiste plaats hebben zijn een vereiste.

Het is goed om te weten dat wij onder toezicht staan van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit) en dat wij ons dus houden aan de regels en richtlijnen van die organisatie. Heb je belangstelling voor dit mooie vrijwilligerswerk neem dan contact op via:
info@voedselbankgroesbeek.nl of telefonisch op 06 38068767."

Koninklijke Onderscheiding voor Annie Lentjes Millingen aan de Rijn

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – Burgemeester Slinkman heeft zaterdagavond om 20.30 uur in sporthal De Duffelt een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Annie Lentjes – Van Raaij. Annie werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Annie Lentjes is vanaf 1974 als vrijwilligster actief bij volleybalvereniging Switch '87( voorheen Set Up'68 en Aksios).
- Zij is sinds 1974 trainster van jeugd -, recreanten en seniorenteams.
- Zij was 5 jaar redacteur van het clubblad
- Ook was zij jarenlang voorzitter van de jeugdcommissie
- Ze was 9 jaar lid van de technische adviescommissie
- Sinds 2015 is ze de vertrouwenscontactpersoon van de vereniging.
Daarnaast is zij sinds 1997 vrijwilliger bij de Millingse Ondernemers Vereniging. Ze was de mede initiator en organisator van het jaarlijkse Amuse Me. In 2014 was ze vrijwilligster bij de braderie 'Millingen Bruist ' ( realisatie levensgroot bed ter promotie van de gezamenlijke B&B's in de omgeving ). En sinds 2015 is ze medeoprichtster en bestuurslid van de Stichting Fietsenmaatjes Millingen aan de Rijn.

Kerkberichten Parochie Groesbeek

GROESBEEK - Opgeven van intenties: Intenties moeten 10 dagen voor het verschijnen van de krant opgegeven zijn. In verband met de gewijzigde dag waarop de weekbladen in ons dorp verspreid gaan worden, zal het tijdstip voor het aanleveren van kopij aan de redactie van de weekbladen ook aangepast moeten worden. Aan u het verzoek om voortaan uw misintenties vóór maandag 12.00 uur bij ons (Pastorie, Parochie centrum) in te leveren s.v.p.

Overleden: Wilhelmina Johanna Eikholt-Peters, Johannes Hendrikus van Dam,

Theodorus Smits Maria Johanna Jacobs-van Hoof, Wilhelmus Lambertus Peters

Vieringen

Cosmas en Damianus

Zaterdag 13 januari 19:00 uur H. Mis m.m.v. KK St. Caecilia

Misintenties: Overleden ouders Driessen-Nillesen en zoon Willy, Theo Bieleveldt en zus Riny, Huub Schipperheijn, Frans Derksen, Anne Driessen en Pieter Driessen; Wim Kaal en echtg. Annie Kaal-van Kesteren, Catharina Jacobs, Thea Hendriks en zoon

Zondag 14 januari 10.00 uur H. Mis met samenzang

Misintenties:Jan Kersten; Overleden ouders Sluis-Lamers en Henk en Sander; Antonius Spanjers, Jacoba Spanjers-Vissers, Claudia Spanjers, Jan Jacobs, Hendrika Jacobs-Eikholt en kinderen; Thé Hubers en Annie Hubers-Denissen van de kinderen en kleinkinderen;

Johannes Jacobs en Hendrika Jacobs-Eikholt de echtg. en kinderen, Rutgerus van de Ven en Elisabeth Meijers de echtg. en kinderen

St. Antonius Breedeweg

Zondag 14 januari. 09.30 uur H. Mis m.m.v. KK Horst Sion Breedeweg

Misintenties: Harry van Raay v.w. sterfdag nms echtgenote, kinderen en kleinkinderen;.

Piet Hubers v.w. zijn verjaardag; voor de verjaardag Annelies Kuipers-Ebbers vanwege kinderen, klein- en achterkleinkinderen familie Ebbers.

Woensdag 17 januari 19.00 uur H. Mis

Intentie: voor vrede in de wereld en voor het welzijn van de parochianen.

Nieuwjaarsreceptie Groesbeekse Boys

BREEDEWEG - Het bestuur van RKSV Groesbeekse Boys hoopt veel leden en supporters te mogen begroeten tijdens de nieuwjaarsreceptie die elke eerste zaterdag van weer een nieuw jaar traditiegetrouw wordt georganiseerd.

Zaterdag 6 januari zijn alle leden en supporters daarom welkom op sportpark Breedeweg om elkaar het beste toe te wensen. In totaal zullen tien jubilarissen tijdens de receptie gehuldigd worden voor hun langdurige lidmaatschap. DJ Mark zorgt voor de muzikale omlijsting. Aanvang van de receptie is 15.00 uur.

Om 13.00 uur wordt er ook een voetbalwedstrijd gespeeld. Dit jaar is één team gevormd door oud voorzitter Frans van der Land. Het andere team bestaat uit spelers van Groesbeekse Boys 3 welke in 2008-2009 kampioen werden. Na deze wedstrijd kunnen spelers en begeleiders samen met de vele trouwe supporters verhalen ophalen uit deze succesvolle geschiedenis.

Winterconcert fanfare Sint-Cecilia

MILLINGEN - Op zaterdag 27 januari zal fanfare Sint-Cecilia een winterconcert verzorgen in zaal OEV (dreuge tent) aan de Heerbaan in Millingen. Naast de fanfare zal ook het jeugdorkest zijn medewerking verlenen.

De fanfare staat onder leiding van Dick Bolt en de jeugd onder leiding van Tonnie Lelie. Zowel de jeugd als de fanfare hebben hun uiterste best gedaan om een zo afwisselend mogelijk programma samen te stellen. Een paar werken die de fanfare speelt die avond spelen zijn Haij (verteld over de pelgrimstocht naar Mekka) en War of the Worlds (gaat over een invasie van buitenaardse wezens van Mars in Engeland, naar het beroemde boek van H.G. Wells). De jeugd speelt onder andere Singapura Suite en een solowerk voor Es bas en Bes bas. Deze avond wordt van harte aanbevolen en is een leuke avond uit! Het concert begint om 20.00 uur en de entree is vrij.

Traditioneel muzikaal afscheid 2017

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK - Traditioneel heeft Groesbeek oudejaarsavond muzikaal afscheid genomen in de Cosmas en Damianuskerk in het centrum van Groesbeek van 2017.

De oudejaarsviering werd zoals voorgaande jaren muzikaal ondersteund door fanfare Wilhelmina en het Groesbeeks Gemengd Koor. Dat deze viering erg populair blijkt wel uit het feit dat de kerk tijdens deze vieringen vol is zoals deze avond ook het geval was. Na de viering gingen de kerkgangers tevreden huiswaarts omdat zij hadden genoten van de muzikale klanken van zowel fanfare Wilhelmina als de liederen van het Groesbeeks Gemengd Koor.

Het Bewegend Brein

GROESBEEK - Veel onderzoeken wijzen uit dat in beweging blijven goed is voor je brein, ook als je geheugen je een beetje in de steek laat. Is dit ook voor jou of voor jouw partner van toepassing? Kom dan samen met jouw partner/mantelzorger sporten vanaf 11 januari op de dinsdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur in sporthal Heuvelland in de speciale groep 'Het Bewegende Brein'.

Het zal je maar gebeuren dat jouw geheugen je in de steek laat op sommige momenten. Je wel van sporten/bewegen houdt maar de spelregels of patronen in de oefenstof of spel jou in verwarring brengen. Dan is deze beweeggroep het Het Bewegende Brein misschien wel een uitdaging. Immers is meer en gezellig bewegen altijd goed voor de doorbloeding van de hersenen. De inhoud van de les wordt bepaald door de deelnemers en zal veelal gericht zijn op: conditie, kracht, oriëntatie en balans. Dit in een gezellige setting om zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en te participeren in jouw eigen dorp.

Ook voor partners/mantelzorger een perfect moment om zelf ook iets aan de conditie te doen. Na afloop is er ruimte voor koffie/thee en een gesprek met elkaar. Er zijn altijd twee geschoolde docenten aanwezig die speciaal de scholing bewegen met dementie hebben gevolgd. De eerste vier lessen zijn voor beide gratis! Meedoen of inlichtingen bel 06 13260571. Opgeven kan ook via het aanmeldformulier op de website www.kwiekactieveleefstijl.nl.

Pastoor van der Leeden van de Horst, al in 1931 op bedevaart naar Katwijk

Foto: Archief Gerrie Driessen

Krantenbericht van 29 sept. 1931: 'De processie van de parochie van De Horst uit Groesbeek maakte zondag een bedetocht naar OLV (Onze Lieve Vrouw) van Lourdes te Katwijk. Aan de grot hield de Zeereerwaarde heer pastoor Van der Leeden een treffende predicatie over de Maria-verering'.

Door Gerrie Driessen,

Heemkundekring Groesbeek

Dit nu was in het vergeetboek geraakt, tot nu toe werd gedacht dat pas in 1943 voor het eerst naar Katwijk was getrokken. Daarnaartoe wegens de Duitse bezetting, die de jaarlijkse bedevaart naar Keverlaer onmogelijk maakte. Dat Van der Leeden in 1931 naar Katwijk trok was een vermetele onderneming. Sinds de reformatie namelijk was het de katholieken verboden hun geloof in het openbaar te belijden. Het later ingevoerde 'processieverbod', bestond formeel tot 1983. In het overwegend katholieke Groesbeek achter werd al in 1936, met goedkeuring van de Procureur -Generaal van Gelderland, de eerste openbare sacramentsprocessie gehouden.

Dit was te danken aan de eerder genoemde pastoor Van der Leeden, die in 1928 de confrontatie was aangegaan. De Grondwet namelijk liet toe: dat processies gehouden mochten worden in plaatsen 'waar dit in 1848 naar wetten en reglementen was toegelaten'. En omdat er hier sinds 1801 of 1802 naar Keverlaer getrokken was, tartte Van der Leeden de protestantse ambtenaren.

In de plaatselijke kerkgeschiedenis wordt zijn initiatief, door C. Luijben, als volgt geboekstaafd: (…) 'Aldus steunende op het Recht, ons wettig toegestaan', vormde pastoor Van der Leeden in zijn jongste parochie 'De Horst', de eerste Sacramentsprocessie in deze gemeente, om in 1928, 'coram populo' (in het openbaar) vrijmoedig met het Allerheiligste naar buiten te treden en in plechtige optocht van vele gelovigen, langs de versierde wegen van zijn parochie te treden. (…) Toch kan niet gezegd worden dat met deze poging de strijd gewonnen was. In 1931 doen zich reeds moeilijkheden voor, welke leiden tot een officieel onderzoek naar het wettelijk recht om in deze gemeente Sacramentsprocessie te mogen houden. (…) Tot zover Luijben, wiens laatste zin verklaard waarom Van der Leeden in 1931 in Katwijk processie liep.

Foto 1946. In Mook aangekomen werden de bedevaartgangers de Maas overgezet door de veerpont 'God zij met ons'.

Geslaagde oudejaarsactiviteit van Groesbeeks Glorie

GROESBEEK - Op donderdagavond 28 december was het een sportieve en gezellige drukte in sporthal Heuvelland. Handbalvereniging Groesbeeks Glorie organiseerde haar jaarlijks terugkerende oudejaarsactiviteit.

De avond begon met een activiteit voor de H- en F-jeugd. In een sportief spellencircuit volbrachten de handbal kids, samen met broertjes en zusjes, verschillende handbalspelletjes. Verdeeld over meerdere teams vermaakten de dertig aanwezige talentjes zich prima. Daarnaar was het de beurt aan de E- en C-jeugd om het in een echte handbalwedstrijd op te nemen tegen papa, mama, broertjes of zusjes. Er werd door iedereen zeer fanatiek gespeeld en voor elk doelpunt gestreden.

Het publiek op de tribune heeft zich prima vermaakt en genoten van het handbalspel. De avond werd afgesloten door de A-jeugd en de seniorenteams, die streden om de winst in de befaamde partnerwedstrijden waarbij sportiviteit, fanatisme en gezelligheid hand in hand gingen. Na het sportieve gedeelte was het tijd om in de kantine van sporthal Heuvelland te proosten met elkaar op het oude jaar en op het jaar dat voor ons ligt. Handbalvereniging Groesbeeks Glorie kijkt terug op een zeer geslaagde activiteit.

7 / 20

8 / 20

Meet Chariti trakteert bewoners van Het Hofke met oliebollen

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

BEEK – Meet Chariti trakteert bewoners van Hetet Hofke met oliebollen. Als vervolg op de kerstkaartenactie van 'Gelderland Helpt', waar de non-profit-organisatie Meet Charity een groot aantal kerstkaarten voor eenzame ouderen heeft gedoneerd met de boodschap: Samen zijn = een glimlach, Samen zijn = gezelligheid en Samen zijn = even niet meer zo alleen.

Omdat er ook kaarten naar 't Hofke verstuurd werden is besloten daar een gezellige middag te gaan houden met de nodige oliebollen.
Met deze boodschap heeft Meet Chariti zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan de bewoners van verzorgingstehuis 't Hofke. Daar is zaterdagmiddag met bewoners en personeel alvast het nieuwe jaar ingeluid onder het genot van een drankje en uiteraard ontbraken de oliebollen van Meet Chariti daarbij niet. De bewoners werden van drankjes voorzien door ober Henk Burgers die in zijn jacquet voorzien van de koninklijke onderscheidingsspeld. Het werd een gezellige middag waarbij afscheid werd genomen van 2017.
Meet Chariti zet zich in voor minder bedeelden ( dak- en thuislozen, arme gezinnen/ alleenstaanden) en eenzame ouderen in Gelderland.

Brandweer en politie gealarmeerd voor gaslucht in woning Groesbeek

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Een bewoner van een woning aan De Bruuk in Groesbeek heeft donderdagmorgen de brandweer gealarmeerd omdat hij een gaslucht in zijn woning waarnam.

De brandweer heeft de woning nagemeten en in de kelder werd een gaslek ontdekt. De gaslek was van dien aard dat de brandweer en politie geen extra maatregelen hoefden te nemen. Een monteur die in dezelfde straat controlewerkzaamheden uitoefende, heeft het lek provisorisch gedicht in afwachting van zijn collega's, die het lek definitief hebben verholpen.

Ooij houdt met carbidschieten traditie in stand

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

OOIJ – Voor de vijftiende maal vond op oudejaarsdag op de Speulplek nabij wijk De Kemp het traditionele carbidschieten plaats. Op zich al bijzonder, omdat enkele jaren geleden al sprake was dat het daar niet meer zou mogen vanwege de woningbouw in de omgeving.

Echter de organisatoren Marcel Vink, Johny en Alwin Vernooy en Hans Teunissen hebben gewoon vergunning van de gemeente Berg en Dal gekregen. "Als we het volgend jaar op die plek niet meer carbid mogen schieten dan hebben we inmiddels al een andere locatie gevonden nabij Boy Stappershoef die ligt buiten de bebouwde kom van Ooij", aldus Marcel Vink. Het werd weer een gezellig onderonsje op oudejaarsdag. De zes melkbussen en zelfgemaakte dasbussen zorgden voor de vele tientallen knallen die tot ver buiten de Ooijse grens te horen waren . De dames Hanny Vernooy en Yvonne Vink zorgden voor de oliebollen en koffie Het carbidschieten werd bijgewoond door enkele tientallen belangstellenden.

Alpe d'HuZes Spinning-Sensation

Team Ooijpolder 2018. Foto: Henk Baron

Foto: Henk Baron

GROESBEEK - De inschrijving voor de Spinning-Sensation op zondag 21 januari bij Total Spirit in Groesbeek loopt al lekker. Voor een bijdrage van vijftien euro per uur kun je deelnemen aan een enthousiast gegeven uur spinning. Verder krijg je bij Total Spirit de kans om een kijkje te nemen in de sportschool en mag je na afloop een duik nemen in het zwembad.

De opbrengst komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding.

blok 1: vanaf 10.00-11.00 uur 15,-- (VOL)

blok 2: vanaf 11.00-12.00 uur 15,-- (VOL)

blok 3: vanaf 12.00-13.00 uur 15,--

blok 4: vanaf 13.00-14.00 uur 15,--

Schrijf je in door een mail te sturen naar teamooijpolder@gmail.com met vermelding van je naam, telefoonnummer en het bloknummer. Volg ons op Facebook (Team Ooijpolder) en blijf op de hoogte van al onze acties!

Protestantse gemeente Groesbeek

Foto: Jannie Schaapman

Foto: Jannie Schaapman

Zondag 14 januari: Aanvang: 10.00 uur, viering van het Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. M. Luijk uit Molenhoek.

Tijdens de dienst is er een collecte voor Epafras, een oecumenisch christelijke organisatie die geestelijke steun wil geven aan Nederlandse gevangenen in buitenlandse gevangenissen. Vanaf 9.45 uur staat de deur open en is iedereen welkom.

Zie ook: www.pkn-groesbeek.nl

11 / 20

Eerste in Groesbeekse Top 100 aller tijden: Aan de Grens van de Duitse Heuvelen

Foto: Peter Hendriks

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – Zaterdagmiddag werd in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat in Groesbeek de Groesbeekse Top 100 aller tijden gepresenteerd. Het initiatief hiervoor was van Omroep Berg en Dal.

Zaterdagavond werd de uitslag bekend gemaakt in een volle zaal van De Mallemolen. Op de eerste plaats was het alom bekende lied van The Sunstreams 'Aan de grens van de Duitse Heuvelen 'die uitgebracht werd in 1979 en al snel in de Nederlandse top 40 terecht kwam. Producer Ad Kraamer uit Drunen was speciaal naar Groesbeek gekomen voor dit Groesbeekse muzikale gebeuren. Naast het winnende lied kwamen The Sunstreams nog dertien maal op de Top 100 lijst voor. De weduwe van de leadzanger van The Sunstreams Wim liebers Marie van Leur kreeg bloemen, een oorkonde en eeuwige roem.

Op de tweede plaatst eindige het lied 'Mien Gruusbek 'van de Dolothe's. Het lied is toentertijd geschreven door Doortje Nillessen (d'n Boes) die wegens vakantie afwezig was. Theo Peters (Theetje Bruuns) kreeg de bloemen en oorkonde overhandigd van Huub Arents een van de mede organisatoren. Op de derde plaats eindigde het nummer 'Laat me dromen 'van Helen Liebers & Dick van Altena. Jan Zwitserloot van Omroep Berg en Dal overhandigde Helen Liebers de bloemen en oorkonde. Dick van Altena die afwezig was, werd telefonisch op de hoogte gesteld van de derde plaats op de Groesbeekse Top 100 aller tijden en liet weten er zeer blij mee te zijn. Ook de producer Huub Arents kreeg een oorkonde overhandigd. Er waren diverse live-optredens van onder andere Keizer & Co, Alt van Huus, William Smulders en Martijn Schmiermann (Alles). De presentators van deze Groesbeekse Top 100 aller tijden waren Herman de Bruin, Jan Zwitserloot, Huub Arents, Jan Wilmsen, Herman Nillessen, Theo van de Bos en Willy Claus .

Burgemeester Slinkman tijdens Vredesviering: 'Geef statushouders een warme deken'

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Op nieuwjaarsdag werd voor de negende maal een vredesviering gehouden in de protestantse kerk met als thema 'Kleurrijk Groesbeek'.

Daarbij niet alleen doelende op de gemeentelijke herindeling maar vooral voor de statushouders die verspreid over de gemeente Berg en Dal wonen. Nadat de aanwezigen welkom waren geheten door Hennie Smit – Locht werden de tafels voorin de kerk geschikt, zodat op elke tafel kleurrijke bloemen ontstonden, was het burgemeester Slinkman die de aanwezigen toesprak. In 2015 is onze eigen gemeenschap gegroeid door de herindeling en heet nu Berg en Dal. Daarnaast zijn er wereldburgers die huis en haard hebben moeten verlaten vanwege oorlog en rampspoed waarvoor er nog geen warme deken is of nog niet helemaal. Ook zij willen zich bij ons thuis voelen en geaccepteerd worden, zodat ze een eigen naam en gezicht in Berg en Dal krijgen.

Volgens Slinkman raakt de samenleving en Nederland en daarbuiten meer en meer zoek. De zwarte-pietendiscussie, internationale spanningen rond VS, Rusland en Noord-Korea, de Brexit en de vluchtelingencrisis illustreren dit, aldus Slinkman. "Samen kunnen we geluk en leed delen, gedeelde smart is halve smart", zo besloot Slinkman de inleiding van de Vredesviering. Na diverse gezamenlijke gezongen liederen hield Dinie Hendriks een gesprek over Kleurrijk Groesbeek, gevolgd door de overweging door Pastor van Rooij. De viering werd muzikaal ondersteund door pianomuziek van Lisette Cillessen. De Vredesviering is een initiatief van de protestantse kerk, katholieke kerk de werkgroep Vredesinitiatieven en de Bahá's Gemeenschap.

Duitse politie-invasie in De Kamp in Millingen

Foto: Peter Hendriks

MILLINGEN – De bewoners van De Kamp in Millingen aan de Rijn wisten niet wat er afgelopen donderdag aan de hand was. Plotseling verschenen er Duitse patrouillewagens en enkele politiemotoren in de straat. Ze stopten voor de woning van Dietmar en Ingrid Mallek.

Dietmar is al 39 jaar bij de Duitse politie waarvan 30 jaar in Kleef waar hij patrouille heeft gereden. De 61-jarige Dietmar ging met pensioen en werd onverwacht door zijn collega's opgehaald. Bij Dimmen net over de grens bij Millingen aan de Rijn werd bij de oude politiepost even stilgestaan. Vervolgens werd Dietmar en zijn vrouw Ingrid naar het politiebureau in Kleef gebracht, waar hij onder een groot applaus van 35 collega's werd ontvangen. Later werd de familie Dietmar ontvangen door de Kleefse hoofdcommissaris Lange. Vervolgens ging het met een kleiner gezelschap naar Goch waar in een etablissement een echte Duitse brunch op hen stond te wachten. Vele uren later werd de familie Mallek weer afgeleverd in De Kamp in Millingen waar ze al dertig jaar wonen. Dietmar zal zich niet gaan vervelen, zegt hij zelf. "Ik ga regelmatig sporten en kaarten met collega's en daarnaast heb ik drie kleinkinderen, dus ik krijg mijn tijd wel om."

RepairCafé Groesbeek

GROESBEEK - Op zaterdag 13 januari van 13.00-16.00 uur is er weer een RepairCafé in Inloop Op de Paap, Op de Paap 1, Groesbeek.

In het afgelopen jaar hebben 171 mensen een defect apparaat/kleding (120 apparaten, 34 kledingstukken, 12 computers, 5 fietsen) aangeboden. Daarvan is 54 procent gerepareerd en 14 procent met een reparatieadvies aan de eigenaar teruggegeven. 32 procent van de apparaten kon niet door ons gerepareerd worden. Vaak lag dit aan het niet beschikbaar zijn van reserveonderdelen/elektronica.

Ook in 2018 staan onze vrijwilligers in het RepairCafé klaar voor reparaties aan huishoudelijke apparaten zoals koffiezetapparaten, stofzuigers, strijkijzers, maar ook aan audioapparaten zoals casettedecks en platenspelers. Ook zijn er vrijwilligers met verstand van computers. U kunt bij hen terecht met vragen over de werking van uw desktop, laptop, tablet of smartphone. Zij adviseren graag en zo mogelijk voeren zij dit ook uit.

Daarnaast zijn er vrijwilligsters die achter de naaimachine voor u klaar zitten om verstelwerk te doen. De reparaties worden kosteloos uitgevoerd, met natuurlijk wel een gepaste vergoeding voor de onderdelen. Ook zonder kapot apparaat is men welkom gewoon eens te komen kijken en een kopje koffie te drinken. Voor meer informatie: Metty Kainama, 06 10474589. "Dit telefoonnummer kunt u ook gebruiken om aan te geven, dat u een vervoersprobleem hebt. Repaircafé Groesbeek zorgt dat u wordt opgehaald en thuisgebracht."

Afrika al in Groesbeek aangegeven!

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Joop Verstraaten

GROESBEEK – Op de Nieuwe Drulseweg in Groesbeek staat een ANWB-bord waarop de musea van Berg en Dal staan aangegeven.

De automobilisten en fietsers worden geadviseerd om op de rotonde bij de Nieuwe Drulseweg, Kloosterstraat en Hulsbroek rechtdoor te rijden op de Hulsbroek, vanwaar ze later verder worden verwezen naar Bevrijdingsmuseum, Museumpark Orientalis en Afrikamuseum. Echter lolbroeken hebben bij het Afrikamuseum het museum afgeplakt zodat het lijkt of Afrika enkele kilometers verder op ligt. Echter niets is minder waar...

Nieuwjaarsconcert: Muziek maakt kunst

Jubilate Deo tijdens een eerder optreden. Foto: Annelies de Bruin

GROESBEEK - Op zaterdag 13 en zondag 14 januari organiseert fanfare Jubilate Deo haar jaarlijkse nieuwjaarsconcert in verenigingsgebouw De Sleutel, Bredeweg 71 in Groesbeek. Sinds jaar en dag wordt op deze manier het nieuwe jaar muzikaal ingeluid.

Dit jaar zullen er zeven Groesbeekse kunstenaars meewerken aan het nieuwjaarsconcert. Terwijl het orkest een muziekstuk ten gehore brengt met in de titel of in de artiestennaam een bepaalde kleur, zullen de kunstenaars live met de betreffende kleur op het canvas aan de slag gaan. Zo zullen al gaandeweg het concert zeven kunstwerken ontstaan. U kunt dit jaar dus genieten van multi-kunst. Wie heeft dat al eens mee gemaakt?

Na afloop van het concert zullen de kunstwerken geveild worden ten behoeve van de vereniging. De deelnemende kunstenaars zijn Ans Masseling, Tilly Gerbecks, Wendy Bekers, Jannie Schaapman, Iris Roselie, Ingrid Giesbers en Wilma Verzijl. Zij zullen zich samen met het leerlingenorkest en het fanfare-orkest tijdens deze concerten van hun beste kant laten zien.

Op zaterdag 13 januari zal het concert om 20.00 uur beginnen. Vanaf 19.30 kan men terecht in verenigingsgebouw De Sleutel. Op zondag 14 januari start het concert om 14.00 uur en vanaf 13.30 uur is het verenigingsgebouw De Sleutel open. De toegang is gratis.

Pronkzitting in nieuw jasje

Foto: Bas Kleuskens

Foto: Bas Kleuskens

GROESBEEK – Op zaterdagavond 13 januari houdt De Mallemolen een nieuwe editie van de traditionele pronkzitting. Ditmaal wordt de pronkzitting in een nieuw jasje gestoken.

Er treden vijf buutreedners op te weten Hans Verbaarschot, Peter van de Maas, Ton Brekelmans, Rob Scheepers en de Groesbeker Jo Schoofs. De buuts zullen worden afgewisseld met optredens van diverse schlagergroepjes te weten De Pinsensenaat, Alt van Huus, Prins Ummenie de 58ste Hennie Albers en Prins van de Feestneus d'n 8ste John Rouw. Voor de muzikale omlijsting van de pronkzitting zal Feest DJ Mark zorgdragen. Het belooft een gezellige en bonte avond te gaan worden. De aanvang van de pronkzitting is om 20.11 uur; de zaal van De Mallemolen is vanaf 19.00 uur geopend. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar aan de receptie van De Mallemolen. Meer informatie staat op www.mallemolengroesbeek.nl.

Odio-bingo

MILLINGEN - Zondag 14 januari verzorgt het werkcomité van Odio een bingoavond in het clubgebouw op sportpark De Hove aan de Heerbaan 67 in Millingen aan de Rijn.

Het prijzenpakket van deze avond is 1.070 euro, bestaande uit geldprijzen. De hoofdprijs van deze avond is 230 en er zijn twee bonusronden met een eerste prijs van 50 euro. Voor iedereen is er een gratis kopje koffie of thee. De aanvang is om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

De Kèls komen naar de Ooij

OOIJ - De belangstelling voor De Kèls was zo groot, dat niet iedereen, die dat graag wilde in november het 10-jarig jubileumfeest en de cd-presentatie kon meevieren. De zaal was immers binnen drie dagen al uitverkocht.

Meteen hebben De Kèls beloofd om hun vele en trouwe fans uit De Duffelt op korte termijn de mogelijkheid te bieden om dit jubileumfeest ook mee te maken. Terstond is er voortvarend gezocht naar een datum op korte termijn en een naar een gepaste locatie. Beide waren snel gevonden: zondag 14 januari in Dorpshuis De Sprong in de Ooij. Het feestelijk optreden begint om 14:00 uur en de entree bedraagt 7,50 euro. Het programma bevat alle liedjes van hun nieuwe cd plus nog vele andere mooie liedjes en extra's, want ook op deze zondag krijgt het optreden dat feestelijke tintje van het tienjarige jubileum. Dus ook enkele regionale kanjers uit de gemeente Berg en Dal zullen zich ten beste geven.

De nieuwe cd is in november al in de verkoop gegaan en zal ook op 14 januari in De Sprong te koop zijn. Hoewel de verkoop voorspoedig verloopt, zijn er nog toegangskaarten zijn te verkrijgen via de leden van De Kèls en bij Dorpshuis De Sprong.

Paniek bij het omzagen boom

Foto: Peter Hendriks

GROESBEEK – De eigenaar van een pas gekochte woning aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek kreeg zaterdagmiddag de schrik van zijn leven.

Een kennis zou voor hem een grote dennenboom die in de voortuin stond omzagen. Toen hij daar mee bezig was, dreigde de boom op de druk bereden Cranenburgsestraat te vallen. Uit voorzorg werd de brandweer van Groesbeek gealarmeerd alsmede de politie. De politie zette een gedeelde van de Cranenburgsestraat af. Toen de brandweer ter plaatse kwam, draaide de wind en viel de grote boom alsnog de goede kant op. Alleen... de boom viel door een hek dat om de woning stond. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. De brandweerlieden zijn onverrichter zaken weer vertrokken en de politie heeft de Cranenburgsestraat weer vrijgegeven.

Rondleiding voor blinden en slechtzienden

Rondleiding voor blinden. Foto: Archief Bevrijdingsmuseum

Foto: Archief Bevrijdingsmuseum

GROESBEEK - Zondag 14 januari verzorgt het Bevrijdingsmuseum in Groesbeek speciaal voor mensen met een visuele beperking van 13.00-14.30 uur een themarondleiding over de Hongerwinter.

Het motto van de dag is: 'kijken mag met je handen'. De gids vertelt het verhaal van de hongerwinter in Nederland aan de hand van vele originele objecten en er is voor alle zintuigen iets te beleven: voel het gewicht van een granaat, hoor het geluid van Radio Oranje, ruik surrogaat koffie en proef bevrijdingsbrood naar origineel recept.
Wie met het openbaar vervoer komt wordt opgehaald bij bushalte De Oude Molen om 12.46 uur, aansluitend op het arriveren van bus 5 vanaf station Nijmegen. Na de rondleiding kan men ook worden teruggebracht naar de bushalte.

Standaard tarieven Bevrijdingsmuseum. Begeleiders en museumkaarthouders gratis toegang. Hulphonden toegestaan. Reserveren noodzakelijk: 024 3974404 of info@bevrijdingsmuseum.nl. Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 staat aan de Wylerbaan 4 in Groesbeek.

Bingoavond bij De Roodborstjes

OOIJ - Op vrijdagavond 12 Januari houdt wandelsportvereniging De Roodborstjes haar maandelijkse bingoavond in dorpshuis De Sprong in Ooij.

Deze avond begint om 20.00 uur. Er worden vijftien rondes gespeeld waarbij de hoofdprijs in de laatste ronde 230 euro is.

Bijeenkomst

over autisme

REGIO - Het Sociaal Team Kekerdom, Leuth en Millingen organiseert op 17 januari van 19.30 tot 21.00 uur een bijeenkomst over autisme. Het is een vervolg op het theaterstuk van toneelgroep Bint (‘De indiaan in huis’), dat 16 november op de Sint-Martinusschool is gespeeld.

Er is nagepraat en er zijn op een betrokken manier ervaringen met elkaar gedeeld. Dat werd door de deelnemers als erg prettig ervaren. Maar de tijd daarvoor was kort. Daar nemen we op de komende bijeenkomst op 17 januari meer tijd voor, en kijken we ook naar de nabije toekomst.

Deze bijeenkomsten zijn zeker ook bedoeld voor dié mensen die in hun nabije omgeving veel met autisme te maken hebben. En woonachtig zijn in de drie bovengenoemde dorpen en omgeving. Heeft u vragen over autisme, hoe om te gaan met allerlei zaken rondom autisme, of wilt u ervaringen met anderen delen? Dan bent u van harte welkom. Er zijn naast andere ervaringsdeskundigen, ook mensen van het Sociaal Team aanwezig.

De bijeenkomst is in de presentatieruimte van het kulturhus Den Ienloop aan de Heerbaan 115 in Millingen aan de Rijn.

Inzameling voor rommelmarkt

GROESBEEK - Het opleidingsorkest groeit gestaag, dat is fijn want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar dat brengt veel kosten met zich mee aan opleiding en instrumentaria. Daarom houdt fanfare Wilhelmina periodiek een rommelmarkt.

Inzameling hiervoor is elke zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur op de Cranenburgsestraat 27 in Groesbeek. De organisatie laat weten dat er veel vraag is naar: boeken, lp's, dvd's, lego, strijkijzers en pannen. Groot meubilair, pc's, kleding en tassen kunnen helaas niet worden ingenomen. Kleinmeubilair en brocante zijn welkom. Dus mocht u gaan opruimen, denk dan even aan fanfare Wilhelmina.

Schrijfavond voor Amnesty International in Groesbeek

GROESBEEK - Op dinsdag 23 januari worden in de bibliotheek van Groesbeek vanaf 19.00 uur brieven geschreven voor de maandelijkse schrijfacties van Amnesty.

Er liggen op die avond voorbeeldbrieven klaar en er zijn leden van de schrijfgroep voor Amnesty aanwezig. Iedereen is welkom om mee te komen schrijven. De brieven worden verstuurd naar de regeringsleiders van landen die het met de Rechten van de Mens niet zo nauw nemen. Meer info te verkrijgen via 024 3972786 / 3972362.

Donderdag

bingo in Groesbeek

GROESBEEK – Iedere donderdagavond wordt er bingo gespeeld in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek.

De hoofdprijs is wekelijks 250 euro, terwijl de jackpot kan oplopen tot wel 400 euro. Dat is het maximale bedrag dat in de jackpot mag zitten. Als die met dat bedrag niet sneuvelt, worden er vier extra rondes gespeeld van ieder 100 euro. De opbrengst van deze bingoavonden komt ten goede aan zes verenigingen. De zaal van De Mallemolen gaat iedere donderdagavond om 19.00 uur open; de bingo begint om 20.00 uur.

Receptie voor Prins Ummenie d'n 58ste

GROESBEEK - Nu de feestdagen weer achter de rug zijn maakt carnavalsvereniging Net Aecht zich op voor de vele carnavalsactiviteiten de komende weken met als hoogtepunt de optocht door het Keulen van Gelderland op zondag 12 februari.

Voor het zover is, krijgt Prins Ummenie d'n 58ste Hennie Albers een receptie aangeboden waarop iedereen de prins en zijn hofstaat kan komen feliciteren. Op zondag 7 januari is iedereen van 14.00 tot 17.30 uur welkom in partycentrum De Linde in Groesbeek.

Inzameling voor rommelmarkt

Inzameling voor rommelmarkt

GROESBEEK - Het opleidingsorkest groeit gestaag, dat is fijn want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Maar dat brengt veel kosten met zich mee aan opleiding en instrumentaria. Daarom houdt fanfare Wilhelmina periodiek een rommelmarkt.

Inzameling hiervoor is elke zaterdagochtend van 11.00-12.00 uur op de Cranenburgsestraat 27 in Groesbeek. De organisatie laat weten dat er veel vraag is naar: boeken, lp’s, dvd’s, lego, strijkijzers en pannen. Groot meubilair, pc’s, kleding en tassen kunnen helaas niet worden ingenomen. Kleinmeubilair en brocante zijn welkom. Dus mocht u gaan opruimen, denk dan even aan fanfare Wilhelmina.

Donderdag bingo in Groesbeek

Donderdag bingo in Groesbeek

GROESBEEK – Iedere donderdagavond wordt er bingo gespeeld in cultureel centrum De Mallemolen aan de Kloosterstraat 11 in Groesbeek.

De hoofdprijs is wekelijks 250 euro, terwijl de jackpot kan oplopen tot wel 400 euro. Dat is het maximale bedrag dat in de jackpot mag zitten. Als die met dat bedrag niet sneuvelt, worden er vier extra rondes gespeeld van ieder 100 euro. De opbrengst van deze bingoavonden komt ten goede aan zes verenigingen. De zaal van De Mallemolen gaat iedere donderdagavond om 19.00 uur open; de bingo begint om 20.00 uur.

Receptie voor Prins Ummenie d'n 58ste

Receptie voor Prins Ummenie d'n 58ste

GROESBEEK - Nu de feestdagen weer achter de rug zijn maakt carnavalsvereniging Net Aecht zich op voor de vele carnavalsactiviteiten de komende weken met als hoogtepunt de optocht door het Keulen van Gelderland op zondag 12 februari.

Voor het zover is, krijgt Prins Ummenie d'n 58ste Hennie Albers een receptie aangeboden waarop iedereen de prins en zijn hofstaat kan komen feliciteren. Op zondag 7 januari is iedereen van 14.00 tot 17.30 uur welkom in partycentrum De Linde in Groesbeek.

Erwtensoepverkoop Leuth en Ooij

Team Ooijpolder 2018. Foto: Henk Baron

REGIO - Op zaterdag vanaf 09:00 tot 15:00 uur kan men zelfgemaakte soep komen afhalen voor vijf euro per liter (voor de Spar). Op 13 januari voor de Spar in Leuth en op 3 februari voor de Spar in Ooij.

"Eventueel bezorgen wij (Team Ooijpolder 2018) ook bij u thuis. U kunt daarvoor een mail sturen naar: teamooijpolder@gmail.com. Naast de erwtensoep verkopen wij ook zelfgemaakte cupcakes (vier voor vijf euro). De opbrengst komt geheel ten goede aan KWF Kankerbestrijding. Volg ons op Facebook (Team Ooijpolder) en blijf op de hoogte van al onze acties!"

Beweegtuin Millingen weer open

beweegtuin. Foto: SWOM

Foto: SWOM

MILLINGEN - De coaches van de beweegtuin op sportpark De Hove aan de Hoefseweg in Millingen aan de Rijn zijn vanaf 10 januari weer elke woensdag van 14.30-15.30 uur en donderdag van 10.00-11.00 uur aanwezig.

Na afloop is er gelegenheid op eigen kosten een kopje koffie op thee te drinken. Iedereen is er welkom!

Gratis toegang voor Koningen

Foto: Joop Verstraaten

Foto: Museumpark Orientalis

HEILIG LANDSTICHTING - Wil je een keer écht het feest van Driekoningen vieren? Dat kan zaterdag 6 januari in Feest van Licht in Museumpark Orientalis. Daar lopen die dag levensechte koningen door het park die je het verhaal vertellen van de drie wijzen uit het oosten die het kindeke Jezus gingen bezoeken.

Gratis toegang voor kinderen die op zaterdag 6 januari verkleed komen als koningen of wijzen uit het oosten. Ook op deze zaterdag kan iedereen meedoen met Romeins schilderen, onder leiding van Academie voor Kunst en Ambacht.
Zaterdag, en zondag, staan er ook verscheidene muzikale optredens en verhalenvertellers op het programma. Rondom het binnenmuseum zijn ambachtslieden aan het werk, zoals worst roken, manden vlechten, weven & spinnen, naaldbinden en ijzer smeden.
Dit weekend kun je met roofvogels op de foto. Maak kennis met Gizmo de kerkuil, Falco en Bas de twee valken, Manja de Bengaalse oehoe, Rico het dwerguiltje en Dust de raaf.

Schlagerfestival bij De Deurdouwers

BERG EN DAL / MILLINGEN - Op vrijdag 12 januari organiseert De Deurdouwers het Schlagerfestival. En zeker niet voor de eerste keer. Al jaren in begin van januari, net als de oliebollen wat verteerd zijn, is het tijd voor een leuk muziekfestijn. Een gezellige muzikale avond met leuke liedjes vol zelf geschreven teksten en met een hele grote enorme knipoog, de lokale carnavalskrakers. Vooral de humor staat bovenaan bij de deelnemers uit de directe regio en onze mooie gemeente Berg en Dal.

Daar het aantal deelnemers aan het schlagerfestival iets lager is dan verwacht, zullen we deze avond aanvullen met een karaoke en een open podium. Dus heb je de stille drang om de avond op zijn kop te zetten; meld je dan gerust aan! Kan niet gek genoeg zijn; natuurlijk moet het wel carnavalesk zijn.

Maar er zijn ook leuke prijzen te winnen voor het leukste, grappigste of mooiste nummer of optreden. Ze zullen er echt voor gaan om één van prijzen in de wacht te slepen en de zaal op hun hand te krijgen. Stil zijn hoeft het publiek niet. Integendeel, want meezingen, swingen en sjoenkelen is toegestaan en zelfs helemaal gratis. Mocht je niet kunnen meezingen met de lokale schlagers en ben je een beetje bevreesd dat je de teksten van de gezongen schlagers nog niet kent: boekjes zullen in de zaal verkrijgbaar zijn. Maar lekker anoniem meezingen in de zaal en feesten met bekende knallers uit de feestmuziek kan natuurlijk ook met hulp van Tom Meuwese. Deze rasartiest uit Nijmegen heeft zijn vak er van gemaakt om mensen te entertainen, en hoe. De hele avond live muziek! Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een geslaagde avond, die wil je niet missen.

"We beginnen om 20:00 uur in de zaal van Hotel Millings Centrum en de entree is gratis. Maar de deur is al eerder open dus kom gerust even kijken en meegenieten met Prins Wielie de Fluitende Dolle Draaier, Pages Sadé en Nikki en de rest van De Deurdouwers. Ook hopen wij natuurlijk dat alle hoogheden uit de gemeente Berg en Dal en ver daar buiten aanwezig zullen zijn. Het feest kan beginnen… want ook jullie komen toch binnen?"

Escape-route op De Duivelsberg met live-muziek en pannenkoeken

BERG EN DAL - Pannenkoekenhuis De Duivelsberg in Berg en Dal heeft op vrijdag 12 januari wat bijzonders in petto. Eenmalig kan er een bijzondere escape-route worden gelopen door het prachtige bos. Tijdens de route moeten deelnemers door verschillende opdrachten terug zien te komen bij het pannenkoekenhuis.

Midden in de winter, dat zorgt natuurlijk voor een ontzettend mooie sfeer. Na de tocht staan er pannenkoeken op het programma met nadien live-muziek van de Nijmeegse singer-songwriter Collin Hoeve. Hij zingt de hele avond lang te midden van kaarsjes, fakkels en vuurkorven.

Het natuurgebied kent een rijke historie, daar zijn de opdrachten tijdens de tocht dan ook op gebaseerd. Wist je bijvoorbeeld dat De Duivelsberg tot 1949 Wylerberg heette en tot Duitsland behoorde? Historische acteurs nemen de deelnemers tijdens de tocht mee op tijdreis. Van de prehistorie tot de oorlog en van de ijstijd tot nu.

Er wordt gestart op vier momenten tussen 17:00 en 18:00 uur die vrijdagavond. Kaarten zijn nog beschikbaar. Voor 22,50 euro neem je deel aan de tocht en geniet je van een pannenkoek, vier consumpties en een avond vol muziek. Op de Facebook-pagina van De Duivelsberg staat meer informatie en zijn er kaarten te bestellen.

'Vies Kleed' Carnaval aan de Dorpsstraat

GROESBEEK - Wie voor een uniek carnavalskleed wil slagen, komt voor het beste advies en de grootste keuze naar 'Vies Kleed' aan de Dorpsstraat (voorheen Etos drogisterij).

Zit je keuze er niet bij, dan zorgt de bestelservice voor een snelle levering: u slaagt altijd! Twan van de Sterren heeft weer een prachtige collectie carnavalskleding en accessoires! Zodat je er tijdens de Gruusbekse Carnaval weer 'Toppie' bij kunt lopen!